Alkohol, andra droger och trötthet i trafiken

Tycker du att en nollgräns bör införas för att minska de alkoholrelaterade trafikolyckorna?


Flyget

Att vara helt nykter, drogfri och utvilad i trafiken borde vara lika självklart som att vi förväntar oss att piloten varken har alkohol eller droger i kroppen.

Vi vill säkert också att hon/han är utvilad eftersom vi i många situationer i trafiken faktiskt fattar beslut som inte bara rör vårt eget liv utan också andras.

1999 införde Sverige en nollgräns för narkotikastimulerande ämnen i samband med körning av motordrivna fordon.

Frågan är nu vilka beslut våra politiker törs ta – en nollgräns även för alkohol med ett rimligt säkerhetsavdrag är nog ett beslut som snart måste tas.

Sedan 1999 har man i Sverige en nollgräns för narkotikastimulerande ämnen i samband med körning av motordrivna fordon.

Promillegränsen i Sverige 0,23

Våren 1990 röstade Sveriges Riksdag igenom en sänkt grans för alkohol i samband med körning i trafik. Den nya gränsen blev 0,2 promille eller 0,1 mg/liter i utandningsluften.

2005 sänktes också säkerhetsavdraget vid alkoholutandningsprovet med 0,052 vilket är positivt.

I och med att säkerhetsavdraget läggs till kan man dock utan påföljd köra vidare med 0,23 promille om man blir stoppad vid en poliskontroll.
Alkolås för framtiden?

De alkoholrelaterade trafikolyckorna ökar och därmed ökar kravet på att skyndsamt lagstadga om alkolås i våra fordon för att minska antalet alkoholpåverkade förare i trafiken.


Se videon ”Inget extra liv”

Videon ”Inget extra liv” belyser konsekvenserna av att dricka sprit och köra bil. Klicka här!


Alkoholrelaterade olyckor inom EU

Trafiken över våra gränser har ökat varje år, speciellt sedan EU: s inre gränser försvann 1993. Med tanke på hur pass allvarliga trafiksäkerhetsproblemen är i Europa har EU Kommissionen i rapporten K0M (2006) 0625 slutlig, angivit en strategi för att hjälpa medlemsländerna och visar vilka behov av åtgärder som behövs för att minska de alkoholrelaterade trafikolyckorna.

K0M (2006) 0625 slutlig

Gemensam alkoholgräns inom EU?

Olika EU:s medlemsländers krav på nykterhet i trafiken visar att det inte inom överskådlig framtid kommer att bli en gemensam gräns för intag av alkohol i samband med framförandet av motordrivna fordon. EU har i över 20 år försökt att enas om en gemensam alkoholgräns.

KOM (2001)370 slutlig

Inom EU inträffar 1,3 miljoner trafikolyckor årligen varav uppskattningsvis cirka 40 000 personer omkommer och cirka 1,7 miljoner skadas.

Orsak till många av dessa olyckor är intag av alkohol, andra droger, trötthet och ovilja att använda bilbälte.


Andra droger

1 juli 1999 införde Sverige en nollgräns för narkotikastimulerande ämnen i samband med körning av motordrivna fordon.

Kokain, bensodiazepiner, ecstasy, heroin, morfin, petidin, hallucinogener med flera används inom sjukvården som läkemedel mot bl.a. psykiska sjukdomar och sömnlöshet. Ett ökande antal förare ertappas dock påverkade i trafiken i samband med poliskontroller.

Sannolikheten ska nog bedömas som stor att fler förare vistas i trafiken och att det därmed finns ett stort mörkertal.


Trötthet är ett växande problem

Trötthet är ett växande problem. Det visar en studie utförd av bl.a. Anna Anund forskare vid VTI ”Trötthet i fokus”(2002) och ”Min trötta resa” (2004).

Är man trött så ökar risken att dö dramatiskt på grund av att föraren som somnat vid ratten är inte medveten om att bromsa utan dundrar utan fartminskning rakt in i eventuellt hinder.


Om du är intresserad av trafiksäkerhet läs dokumentet om det trafiksäkra samhället: ett dokument om den svenska trafiksäkerheten


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.