Trafikregler frågor och svar 2011


Osäker på trafikreglerna? Här får du svar!

December 20112011-12-30
Namn Lena Sörensen
Inkom 12:31
Ämne Fråga angående väjningsplikt och skyldighet att stanna på olycksplats.

 

Hej,

Jag har en fråga som rör väjningsplikt/skyldighet att lämna företräde till buss som korsar påfarten till motorvägen. Jag undrar också över vilken skyldighet en busschaufför har att stanna på olycksplatsen i det fall en kollision sker, oavsett vem som bär skulden.

Jag försöker beskriva situationen nedan:

Jag kom i måndagsrusningen kl 8 körande i väldigt långsamt tempo på påfarten till E18 Norrtäljevägen vid Danderyds kyrka, riktning söderut. Den här dagen var det kraftig kö, jag bedömer att jag körde i ca 10-20 km i timmen.
I bilden nedan kom jag på påfarten ovanifrån till vänster i bild. Jag ser att det kommer en buss snett bakom mig i bussfilen, se den röda pilen. Jag stannar min bil ungefär där det gröna krysset är eftersom jag ser att bussen inte har för avsikt att sakta ned eller väja. Bussen kör förbi mig, oerhört nära. Främre delen av bussen passerar och större delen av även den bakre. Dock drar bakänden på bussen med sig min vänstra backspegel som går rejält sönder.

Bilden till höger nedan är tagen från det håll bussen kom, där det finns en ”bussfil-upphör-skylt”. Vid kollisionen stannade jag strax framför den svarta bilen på den högra bilden.

Påfarten till motorvägen anger 90 km/h, och jag frågar mig om det är meningen att jag som bilist precis strax innan jag kör på motorvägen ska behöva stanna för att lämna bussen företräde?

Bussen gör ingen ansats att stanna och ger heller inget tecken ifrån sig som vittnar om att chauffören har uppmärksammat kollisionen, trots att jag både blinkar och tutar. Jag lägger mig i bussfilen och åker efter bussen, för att få chans att prata med chauffören vid nästa stopp. Bussen stannar efter någon kilometer på hållplatsen vid Mörby centrum.

Jag parkerar i början av hållplatsen och springer ikapp bussen och stiger på för att prata med chauffören. Jag meddelar att han har råkat köra på min bil. Då stänger chauffören dörrarna och börjar köra iväg! Jag ber honom stanna och säger att jag har min bil parkerad på hållplatsen och inte vill åka med. Chauffören rycker på axlarna och säger ”Jasså ?” och fortsätter att köra en bit till. När jag återigen ber honom stanna gör han till slut det, och jag kan skakad kliva av. Chauffören hinner också säga att han inte vill kännas vid att han har kört på min bil utan påstår att han körde före mig, vilket är helt osannolikt, eftersom jag stod helt still med bilen och såg i stort sett hela bussen passera min bil innan bakdelen till slut kom så nära att backspegeln rök..
Här frågar jag mig om inte busschauffören borde ha stannat bussen redan på olycksplatsen ? I och med att han vid vårt samtal hävdar att han kom före mig och att det var jag som körde på honom, tyder det ju på att han uppmärksammat att det skett en kollision.
Eftersom det tydligt finns skyltat att bussfilen tar slut, och att bussen i det här fallet korsade ”min” körbana (se bilden) undrar jag om inte busschauffören borde ha försäkrat sig om att körfältet var fritt innan han passerade.
Att han hävdar att jag körde på honom är orimligt i alla fall för alla som vet hur rusningstrafiken rör sig en måndagmorgon klockan 8. Det finns inte en chans att hinna ikapp en buss som kommer i hög fart bakifrån i bussfilen och dessutom lyckas köra på den i bakänden.
Hur ska man tolka skyltning och vägmarkering i det här fallet ?
Har jag en skyldighet att stanna för att släppa fram bussen ?
Jag frågar förstås för att försöka ta reda på om jag kunde ha gjort annorlunda för att undvika kollisionen.
Jag är tacksam för lite vägledning och råd, då jag passerar just denna plats varje dag, och gärna vill veta vad som gäller.
Stort tack på förhand !
Hälsningar
Lena Sörensen


Svar
: Hej Lena!

Tack för ditt inlägg.

Låt mig sammanställa dina frågor.

1. Vem har skyldighet att lämna företräde och hur tolkas skylt och vägmarkering?

a) busskörfältet 2, upphör vilket i detta fall innebär bussföraren måste föra ut bussen i körfältet till vänster.

b) heldragna linjer, 3 och 4 anger att det inte är tillåtet att byta körfält.

2. Skyldighet att stanna på olycksplats.

a) enligt paragraf 5 i TBL, (trafikbrottslagen) har oavsett skuldfrågan förare skyldighet att stanna på platsen.

Vad du bör göra är (om du inte redan har gjort det) att skicka in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och redogöra för vad som har hänt.

PÅ skadeanmälan, Fordon A, fyller du i under 12. Omständigheter ett kryss i ruta 9 – körde åt samma håll i annan fil och för Fordon B kryssar du i
ruta 10 – bytte fil.


En skadeanmälan hämtar du på närmaste polisstation eller klickar på länken bredvid
>Skadeanmälan

/Ernst
2011-12-25
Namn Stig Öberg
Inkom 18:19  

Ämne Parkering T-korsning

 

Jag var parkerad där N. Skeppargatan möter Gästrikegatan i Gävle. Jag var parkerad där mellan 08.45 – 09.15 för en behandling av akut ryggskott.

Gästrikegatan är en återvändsgata åt båda håll ca 40 meter lång och har ingen biltrafik annat på morgon före 08.30 och efter ca 17.00.

Jag har hävdat att då ingen biltrafik förekommer finns ingen som helst olycksrisk. 10-metersregeln har ju kommit till för att minska olycksfallsrisken men olycksfallsrisken är redan noll. Jag anser att 10-metersregeln endast kan tillämpas då det förekommer biltrafik.

Här är nollvisionen uppfylld och ända har lappning skett mellan 9.00 – 09.03 då arbetsskiftet har börjat.

Jag är 76 år gammal och kan inte se någon som helst logik i förfarandet. Vid akut ryggskott är dessutom smärtan vid förflyttning näst intill olidlig och jag har vid tidigare tillfälle fått min bot avskriven just av denna orsak.

Jag anser alltså att det finns två skäl att avskriva boten.

Svar: Hej Stig!

Tack för ditt inlägg.

Jag har med intresse tagit del av dina synpunkter. Det betyder dock inte att jag i alla avseenden delar dem.

Stopp- och parkeringsförbudet i vägkorsningar har tillkommit för öka trafiksäkerheten och ska tillämpas för alla typer av vägkorsningar inom Sverige.

De gående har kanske svårt att överblicka situationen om bilar tillåts att stanna eller parkera inom 10- metersgränsen. T.ex. kan de vara svårt för barn att se om någon cyklist kommer om bilar skymmer sikten – och bilar finns ju som bekant i olika storlekar.

Det finns alltid möjlighet att överklaga om giltigt skäl finns – du har ju själv lyckats tidigare.

/Ernst


2011-12-21
Namn Björn Claesson
Inkom 16:47
Ämne Hur lämnas företräde vid flervägsstopp?

 

Vad betyder ”lämna företräde” vid stopplikt vid fyrvägskorsning.

Svar: Hej Björn!

Tack för din fråga.

Om vägmärket flervägsstopp finns uppsatt i en vägkorsning ska varje förare från samtliga håll först stanna vid stopplinjen men om den saknas omedelbart innan den korsande vägen. Var man ska stanna har således inget med sikten att göra.

Därefter lämnar du företräde åt trafiken på den korsande vägen innan du fortsätter din färd. Den som först har stannat – kör först, men var uppmärksam.

Ställ dig själv frågan: Kommer de andra förarna att stanna?

/Ernst


2011-12-18
Namn Martin Gerson
Inkom 12:56
Ämne På vilket avstånd från vägkorsning är det stopp- och parkeringsförbud?

Hej,
Jag fick en parkeringsbot på 900:- i fredags för en förseelse jag inte kan förstå. Jag begär inte att ni skall kommentera min bot, däremot vad är det som gäller??

Jag parkerade som sagt i fredags i början av Sibyllegatan 1 på höger sida. Framför min ”parkering” övergår Sibyllegatan dels i en markerad cykelbana ner mot Strandvägen, dels en markerad bussfil. Vidare kan man svänga vänster mot Väpnargatan (korsande trafik kommer upp från Strandvägen om man svänger vänster). Till höger finns ingen korsande trafik, utan där finns endast trottoar plus husvägg.

Trafikskylt visar parkeringsförbud (ej stoppförbud) med städgata fredag natt (jag fick parkeringslapp fredag vid 19.00, dvs ej pga av städgata). ”Anklagelsen” lyder ”Stannat eller parkerat inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanans närmaste ytterkant. Trafikförordningen 3 kap 53.”

Vidare finns en skiss som visar överskissbild där man har streckat förlängningen från Väpnargatan, som alltså endast har en korsning om man svänger vänster, men som ej har korsande trafik eftersom det som sagt ej finns trafik tvärs över Sibyllegatan där jag parkerat eftersom det som sagt är husvägg till höger om där jag parkerat.

Eller är det möjligtvis så att man skall anse att en cykel måste ”korsa” framför min parkerade bil för att komma in på cykelbanan? Som jag ser det är cykelbanan endast en förlängning av Sibyllegatan (dvs ingen cykeltrafik kommer från höger för att korsa den delen av Sibyllegatan, utan endast cyklar som kommer längs Sibyllegatan måste svänga in och passera min bil).

Ni kanske kan hjälpa mig vad jag eventuellt kan ha överträtt?

Tack på förhand!
Vänligen/Martin Gerson

Svar: Hej Martin!

Tack för din fråga.

Om jag förstått situationen som du beskrivit på rätt sätt så är förseelsen den att du har parkerat bilen närmare än 10 meter från T-korsningen Sibyllegaten/Väpnargatan.

Förbud att stanna och parkera gäller numera alla typer av vägkorsningar. Tidigare var det tillåtet att stanna och parkera i en T-korsning om avståndet mellan bilen yttersida och körbanan mitt var minst 3 meter.

/Ernst


 

2011-12-15
Namn Stellan
Inkom 22:23

Ämne Får en fyrhjulig EU-moped parkera på en parkeringsplats avsedd för personbilar?

 

Jo det är så att man hittar inget på nätet alls vad det gäller parkering av eu moped med fyra hjul klass 1 för det är så att min syster son parkerade på en parkerings ruta för personbilar en sådan där 24timmars och fick böter.
Jag vet att det kanske inte rör trafiksäkerhet men ändå vad gäller?

Svar: Hej Stellan!

Tack för din fråga.

På en parkeringsruta avsedd för ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp i detta fall för personbilar är parkering inte tillåten för
andra fordon.

/Ernst
Namn Josefina Nordström
Inkom 14:35
Ämne Vilka regler gäller vid ett cykelöverfart placerat efter en cirkulationsplats?


Hej!

Jag har blivit påkörd på ett cykelöverfart i en cirkulationsplats (ett s k ”mot”). Se bifogad bild. Både jag och bilisten kom från samma håll dvs. från Kopparbergsleden (vänstra hörnet i bilden). Jag skulle rakt fram i rondellen och bilisten skulle svänga höger.

Polisen säger att jag hade väjningsplikt medan Trafikverket anser att bilisten hade väjningsplikt eftersom bilisten skulle svänga höger och korsa cykelbanan.

Vad säger ni?

Mvh Josefina


Svar
: Hej Josefina!

Tack för din fråga.

Om du färdas på en cykel gäller följande;

a. ”En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten.”

b. ”Cyklande […] som ska färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

c. Om däremot cykelöverfarten är placerad efter en sväng i en cirkulationsplats eller vägkorsning har bilisten skyldighet att lämna cyklisten företräde.

/Ernst2011-12-12
Namn Robin Sjöstedt
Inkom 20:54

Ämne Gäller utfartsregeln eller högerregeln?


Hej!

Diskussionen på jobbet resulterade i att vi hade olika syn på väjningsplikt/högerregeln vid korsning av övergångsställen.

Fråga 1: Se bild 1. Övergångsställe.

Om jag ska svänga höger, ingen cyklist eller gående, dock kommer det en bil från vänster.

1: Jag har väjningsplikt mot bilen som kommer från vänster pga att jag korsar en cykel- & gångbana, utfartsregeln?

2: Jag kan köra höger eftersom det inte kommer några gående/cyklister och bilen till vänster måste lämna mig företräde pga högerregeln?

Fråga 2: Se bild 2. Övergångsställe

Inga cyklar eller gående, men det kommer en bil från vänster.

1: Lastbilen lämnar företräde pga utfartsregeln vid korsande av gång- & cykelbana?

2. Lastbilen kan köra, för trafik från vänster måste lämna företräde pga högerregeln?

Tack på förhand!

//Robin Sjöstedt

Svar: Hej Robin!

Tack för dina frågor.

Fråga 1, av bild 1 att döma torde det inte vara en ägoväg eller liknande utfartsväg utan två likvärdiga vägar – om så är fallet innebär det att
väjningsplikten ska tillämpas.

Fråga 2, av bild 2 att döma torde det inte vara en ägoväg eller liknande utfartsväg utan två likvärdiga vägar – om så är fallet innebär det
att högerregeln ska tillämpas.

/Ernst

 

Övergångsställe och cykelöverfart

Bild 1.Övergångsställe

Övergångsställe och cykelöverfart


Bild 2.
Övergångsställe

 


 

2011-12-11
Namn Siw Mårtensson
Inkom 15:13

Ämne Vad är rekommenderat avstånd mellan två bilar på landsväg?

 

Undrar vad som är rekommenderat avstånd mellan två bilar på landsväg? Man hör ju i många trafikforum, att man skall hålla avståndet till framförvarande bil. Detta oavsett hastigheten.
Tacksam för svar.
Siw

Svar: Hej Siw!

Tack för din fråga.

Avståndet till framförvarande fordon är något som det slarvas med på våra vägar – vi kör alltför ofta för nära vilket vi ofta ser i olycksnotiser.

Det finns två krav som ska uppfyllas,

a) avståndet ska vara så att det inte finns risk för påkörning om framförvarande saktar in eller plötsligt stannar,

b) avståndet ska också anpassas så att andra trafikanter får möjlighet att köra om.

Två regler kan tillämpas, 3-sekundersregeln eller att avståndet i meter till framförvarande är lika med hur fort du kör.

Exempel:

1, du tar ett ut ett fast föremål utmed vägen och räknar sedan 1001, 1002, 1003 om du då inte har passerat det fasta föremålet är avståndet lämpligt

2, om du kör du i 70 km/tim bör avståndet vara cirka 70 meter

När vinterväglag råder måste avståndet till fordonet framför ökas så att risken för påkörning elimineras med tanke på att stoppsträckan blir längre. Väljer du att öka avståndet så slipper du själv att hamna i olyckstatistiken.

/Ernst


 

2011-12-03
Namn Lena
Inkom 11:30

Ämne Företräde mot buss.

 

Hejsan!
Jo…om jag kör på en huvudled o kommer förbi en busshållsplat….Har bussen företräde ut på min huvudled?
Mvh Lena


Svar
: Hej Lena!

Tack för din fråga.

”På vägar som har hastigheten 50 km/tim eller lägre gäller regeln att förare som närmar sig en buss som ger tecken för att starta från en busshållplats ska ge bussen företräde. Det innebär att man som förare kan behöva sakta ner – vid behov stanna – för att ge bussen möjlighet att lämna busshållplatsen.
På vägar som har hastighetsbegränsning 60 km/tim eller högre gäller inte denna regel.”

Det är hastigheten som bestämmer om du eller bussföraren har väjningsplikt – spelar ingen roll om var busshållplatsen är belägen.

/Ernst

 


November 2011


 

2011-11-29
Namn Ulf Persson
Inkom 18:27

Ämne Cyklister på övergångsställe.

 

Jag har en fråga angående högerregeln alt lämna företräde vid övergångsställen

Ex. Jag åker bil på en “vanlig” väg.

Framför mig finns ett obevakat övergångsställe. En cyklist kör över vägen på övergångsstället.

Vem ska då lämna företräde?

Spelar det någon roll om cyklisten kommer från höger dvs gäller högerregeln?

Mvh

/Ulf Persson


Svar
: Hej Ulf!

Tack för din fråga.

På ett övergångsställe föreligger det endast skyldighet att lämna den som är gående företräde. Om cyklisten stiger av sin cykel räknas cyklisten som gående och ska då lämnas företräde.

/Ernst


 

 

2011-11-28
Namn Lennart Nilsson
Inkom 10:56

Ämne Vad gäller vid utfart med dålig sikt?

 

Vid utfart på en huvudled från en villatomt är det naturligtvis väjningsplikt.

Min fråga gäller, vem som blir vållande när en olycka sker, trots att den mycket korta siktsträckan var fri när jag påbörjar utfarten på huvudleden?

Huvudleden finns inom tättbebyggt område och fartbegränsningen är 50km dessutom ligger villautfarten i en innerkurva, vilket försämrar sikten. Det sker ofta tillbud och farten är ofta mycket högre än 50km på den hårt trafikerade vägen.
/Lennart


Svar
: Hej Lennart!

Tack för din fråga.

Det är helt riktigt som du skriver at väjningsplikt gäller vid utfart från en villatomt.

Vad jag kan förstå av ditt mail är det olyckligt att sikten är så skymd som den är men tyvärr så ligger ansvaret hos dig.

Lagen är entydig på platser och tillfällen där väjningsplikt råder ligger ansvaret helt på den förare som har skyldighet att iaktta densamma.

/Ernst


2011-11-21
Namn Cecilia Sköldqvist
Inkom 08:40
Ämne Vem har väjningsplikt i vägkorsning?

I en korsning mellan två huvudleder där korsningen har två filer, brukar bilister som ska svänga vänster för att sedan fortsätta rakt fram blockera filen för de som ska korsa en huvudled och sedan köra vänster.

Jag undrar om detta är korrekt beteende?
Eftersom jag ofta är den som får filen blockerad blir jag ofta upprörd över den hänsynslöshet som visas men om jag har fel får jag börja lugna ner mig.


Svar
: Hej Cecilia!

Tack för din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så korsar båda förarna korsningen för att köra till vänster i densamma.

Den ena föraren har väjningsplikt mot de mötande och den andra föraren har väjningsplikt mot trafik som kommer från höger.

Föraren som har skyldighet att vänta på mötande har ingen väjningsplikt mot den andre (dig) som kommer från vänster vilket innebär att de upplevs ofta stå ”i vägen”.

Hoppas att det finns en lucka som du kan smita in i och det är ju inte för sent att lugna ner sig.

/Ernst2011-11-19
Namn Annika Gustafsson
Inkom 16:14 

Ämne Vem ska lämna företräde när vägen smalnar?

 

På vår 30-väg har en busshållplats byggts om med sk midja.
Vilka regler gäller för övrig trafik, vem lämnar företräde för vem, både när bussen står i midjan och när 2 personbilar möts vid övriga tillfällen?
V H Borsökna Västers villa o fritidsförening


Svar
: Hej Annika!

Tack för din fråga.

Om inga vägmärken reglerar trafiken är det ömsesidig hänsyn som gäller. Här kan det vara lönsamt att köra defensiv.

/Ernst

Väjningspliktsmärke - mötande trafik har väjningsplikt


Mötande har skyldighet att lämna företräde

 

 


 

2011-11-15
Namn Eva 

Inkom 18:07
Ämne Försvårande av omkörning.

 

Vem är skyldig om en bil blinkar höger bilen bakom börjar en omkörning då börjar den blinkande bilen köra typ zick zack över vägbanorna vilket blev kollision.

Svar: Hej Eva!

Tack för din fråga.

Din fråga är inte så detaljerad men jag ger dig svar vilket ansvar som gäller vid omkörning.

Den som blir omkörd: När föraren observerar att någon avser att köra om ska föraren hålla till höger och får inte öka farten. M.a.o. får föraren inte försvåra omkörningen.

Den som avser att köra om: Får göra det om det kan ske ”utan fara”. Om framförvarande ger tecken till höger spelar ingen roll – den som kör om ska förvissa sig om att omkörning kan ske på ett betryggande sätt.

/Ernst2011-11-02
Namn Jesper
Inkom 9:53
Ämne Parkering för besökare?

 

För ett tag sedan fick vi böter då vi lånat ut våran bil. Lånarna kom tillbaka med bilen och ställde sig på P Besökare. Bilen är registrerad på mig som bor i området.
Där fick vi böter med anledningen på att bilen inte är besökare utan tillhör området och ska stå på Boendeparkeringen.
Så min fråga blir egentligen. Är det chauffören eller bilen som detta gäller för i svensk lag?
I så fall, kan besökare få parkeringsböter om jag upplåter min boendeparkering till annan bil som inte är boende i området?

Tacksam för svar// Jesper


Svar
: Hej Jesper!

Tack för din fråga.

1, betalningsansvar

Den som är registrerad som ägare till fordonet är betalningsskyldig.

2, parkera på annan plats med ”boendemärke”

Om ägaren som har tillstånd för boendeparkering lånar ut sin bil och föraren som lånar bilen ställer sig på annan plats som är avgiftsbelagd ska parkeringsavgift betalas.

3, låna ut parkeringsplats avsedd för boendeparkering

Parkerar annan förare en bil utan tillståndsbevis på plats upplåten för boende är föraren av det registrerade fordonet skyldig att betala felparkeringsavgift (SFS 1976:206).

Tillståndsbeviset för boendeparkeringen är knutet till det registreringsnummer som angivits i ansökan om boendeparkering och gäller endast det fordonet.

/Ernst

Tilläggstavla - boende

 

 

 

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor

 


Oktober 20112011-10-25
Namn Gunilla
Inkom 18:11
Ämne Ska tecken ges vid sväng i en T-korsning?

Länge sedan jag tog körkort men… är det lag på att blinka i en T-korsning?? Blev stoppad av polis och fick böter då jag ej blinkade i mindre T-korsning, hade väjningsplikt. Låg placerad åt höger, svängde höger, inga bilar alls i korsningen förutom polisbilen 150 meter bakom mig.

Tacksam för svar// Gunilla

Svar: Hej Gunilla!

Tack för din fråga.

Ja, här har polisen handlat rätt.

Lagen säger:

”När en förare avser att […] svänga, […] skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt”. Dessutom skall tecken ges i god tid.

Ordet ”svänga” innebär att tecken ska ges när man svänger i t.ex. en vägkorsning och dit hör även T-korsningar.

/Ernst

 


 

 

2011-10-25
Namn Bert-Ove Stardh
Inkom 13:35

Ämne Vad gällde vid stopplikt tidigare?

 

Har haft en liten diskussion med några om regler vid stopptecken/skylt. Nu till frågan, då jag tog körkort tidigt 70-tal har jag för mig att det fanns en regel som sa att om det fanns fler än en bil vid stoppskylt kunde ex. bil nummer två köra utan att stanna om ingen trafik förkom på vägen som man skulle köra ut på.

Är det någon som kan reda ut detta, jag har letat på nätet utan att finna något om detta, jag har tyvärr kastat min gamla körskolebok så inte ens där kan jag få någon hjälp. Vet att det idag är så att alla ska ska stanna.

Svar: Hej Bert-Ove!

Tack för din fråga.

När stoppskylten ”STOP” är uppsatt ska nu alla fordon som du så rätt påpekar – stanna – och då vid linjen eller om linjen saknas omedelbart innan den korsande vägen.

Tidigare fanns det en ”oskriven regel” att om det var bra sikt och ingen trafik i korsningen så kunde förarna bakom bil nummer ett
under förutsättning att de hade stannat
köra vidare. Förarna tillämpade då ”regeln” på så sätt att de ansåg sig kunna köra ut i korsningen samtidigt som den framförvarande bilen.

Tyvärr kan jag inte finna något belägg för att varken din beskrivning eller den ”oskrivna regeln” ovan skulle ha haft något stöd i lagtexten.

Definitivt var och är andemeningen med stopplikten att varje fordon först ska stanna och då på rätt plats.

/Ernst

Väjningspliktsmärke - stopplikt

Stopplikt


 


2011-10-24
Namn Emma
Inkom 20:24

Ämne Hur fungerar datumparkering vid enkelriktad väg?

Svar: Hej Emma!

Tack för din fråga.

Datumparkering på en enkelriktad gata skiljer sig inte emot vad som gäller på gator med dubbelriktad trafik. D.v.s. märket innebär att det är förbjudet att parkera på dagar med jämnt datum på den sida som har jämna husnummer (2, 4, 6 osv.).

På dagar med ojämna husnummer är det förbjudet att parkera på den sida som har ojämna husnummer (1, 3, 5 osv.).

/Ernst

Förbudsmärke - datumparkering

Datumparkering


 

2011-10-23
Namn Roger Dahlström 
Inkom 19:40
Ämne Vad gäller vid körning på motorväg?

Jag kör buss i stockholm och ligger oftast i det högra körfältet på 3 filig motorväg. Då stockholmarna envisas med att ligga i mittenfilen så händer det mycket ofta att högra filens trafik plötsligt flyter fortare mao jag passerar på fel sida.
Är jag tvungen att köra slalom eller kan jag ligga kvar och följa trafikrytmen i ”min ” fil ?Gör jag fel om jag ligger i mitten hela tiden ?(oj blev 2 frågor.)

Svar: Hej Roger!

Tack för dina frågor.

Du kan ligga kvar i det högra körfältet om:

1, det är tät köbildning i alla körfält

2, körfältet är utmärkt med körfältsvägvisare med olika färdmål

3, om den högsta tillåtna hastigheten på motorvägen är 70 km/tim.

Du kan ligga kvar i det mittersta körfältet enligt ovan men är skyldig att återgå till det högra körfältet om undantagen ovan inte längre uppfylls.

/Ernst

 


 


2011-10-20
Namn Göran Lind
Inkom 21:58 

Ämne Hur ska väjningsplikten tillämpas?

 

Hej!

Två enfiliga vägar går ihop i en tvåfilig väg. Korsningen kan liknas vid ett Y, och den ena filen har lämna företräde. Det kommer en bil från den filen som har lämna företräde och blir påkörd bakifrån av en bil från den andra vägen.
Vems är felet och hur blir ansvarsfördelningen?

/Göran

Hej Göran!
Kan du få fram en bild?
/Ernst

………………………..

Hej Ernst!

Jag kan ordna en bild, men jag tror att jag efter att ha funderat kan förenkla situationen.

Samma situation kan uppstå i en vanlig korsningen eller cirkulationsplats.

Det kommer en bil som kör in i korsningen eller cirkulationsplatsen med lämna företräde och blir påkörd rakt bakifrån av en bil med företräde.

Frågan är om den som skall lämna företräde skall göra det villkorslöst, eller om man skall tolka det som att skyldigheten lämna företräde gäller när bilarna kommer ”nästan” samtidigt men har upphört när bilen är i korsningen eller cirkulationsplatsen och att då gäller regeln att man inte får köra på framförvarande bil.

Exempel (se bifogad bild):

A Två bilar närmar sig en korsning och bil 1 har lämna företräde.

B Bil 1 är först in i korsningen.

C Bil 2 kör på bil 1 rakt bakifrån.

Vart min fråga tydligare? Eller skall jag förklara någonting mer?

Med vänlig hälsning

Göran

Svar: Hej Göran!

Tack för din fråga och den tydliga bilden.

Väjningsplikten innebär att den som har väjningsplikt får fortsätta ”endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder” d.v.s. att föraren bedömer ett lämpligt säkerhetsavstånd till trafiken för att avgöra när det är säkert att fortsätta.

Av kollisionspunkten att döma har den svängande föraren inte fullgjort sin plikt att lämna företräde.

/Ernst


Hur ska väjningsplikten tolkas?

 


 


2011-10-20
Namn Jan-Eric Olsson 

Inkom 21:37  
Ämne Parkeringsavstånd före och efter ett övergångsställe.

 

När jag gick en ADR-kurs i slutet av 1990-talet fick jag veta att det var förbjudet att parkera 5 meter före och efter ett övergångsställe. Var det fel, eller har det funnits en sådan regel?

Svar: Hej Jan-Eric!

Tack för din fråga.

Parkeringsförbudet gäller endast 10 meter före ett övergångsställe.

Vad många förare tycks ha glömt bort är att det också råder stoppförbud 10 meter före.

Om gatan är mycket smal och har en refug i mitten kan det dock i vissa fall vara svårt att passera om parkering sker direkt efter övergångsstället.

/Ernst

 


 


2011-10-19
Namn Krister Larsson 

Inkom 08:42  
Ämne Har cyklister väjningsplikt mot gående vid övergångsställe?

 

Har cyklister väjningsplikt mot gående vid övergångsställe, precis som andra fordon har? Dvs när cyklisten färdas på vägen och den gående korsar vägen på övergångsstället.

Svar: Hej Krister!

Tack för din fråga.

Ja, eftersom en cykel betraktas som ett fordon har en cyklist liksom bilsten skyldighet att lämna de gående företräde.

Definitionen för ett fordon:

”En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor.”

/Ernst

 


 


2011-10-17
Namn Simon Peter Spanggaard 

Inkom 15:27
Ämne Handregulering av trafik

 

Hej

Tillåter man vägarbetare med en speciell kurs at handregulere trafiken i Sverige, eller är det bara ”polis och andra t.ex. bilinspektörer, vägtransportledare eller tulltjänsteman”?

/Simon Peter Spanggaard

Svar: Hej Simon Peter!

Tack för din fråga.

Ja. Här finner du de tecken som används av […] eller av någon annan som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken.

1 Stopp – tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot

Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34,
stopp för angivet ändamål, med texten Vakt

2 Kör fram – tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen

3 Kännetecken – skall bäras både framtill och baktill

4 Vägmärke C34 – stopp för angivet ändamål, innebär stopp vid stopplinjen eller om sådan saknas vi märket.

/Ernst

 

1Tecken av vakt
Stopp

2Tecken av vakt
Kör fram

3Kännetecken - vakt
Kännetecken

Förbudsmärke - stopp
Förbudsmärke stopp

 


 


2011-10-15
Namn Jea
Inkom 13:31

Ämne Bussregeln – vad gäller?

 

Om en buss stannat vid hållplats, råder det då omkörningsförbud?

Om den blinkar med vänster blinker, råder det då omkörningsförbud?

med vänlig hälsning

jea


Svar:
Hej Jea!

Tack för din fråga.

Bussregeln:

”På vägar som har hastigheten 50 km/tim eller lägre gäller regeln att förare som närmar sig en buss som ger tecken för att starta från en busshållplats ska ge bussen företräde. Det innebär att man som förare kan behöva sakta ner – vid behov stanna – för att ge bussen möjlighet att lämna busshållplatsen.
På vägar som har hastighetsbegränsning 60 km/tim eller högre gäller inte denna regel.”

1. Om en bussförare ger inte ger tecken får du köra om men måste uppfylla aktsamhetskravet d.v.s. att någon kan rusa ut framför bussen.

2. om bussföraren ger tecken för att lämna busshållplatsen på en väg där hastigheten är 50 km/tim eller lägre föreligger skyldighet att släppa fram bussen. Det är svårt att uppfylla kravet på väjningsplikt om man kör om.

/Ernst

 


 


2011-10-14
Namn Maurilio Gil
Inkom 23:50
Ämne Påfart på motorväg

 

Hej

Har vart med att jag stannar på motorvägens påfart då det är kö på motorvägen och påfarten. Alla bilar kör 0 – 30 km/t på motorvägen Jag ger tecken till vänster och väntar på att det blir en lucka och kunna köra in. Då kommer en lastbil som inte bromsar in utan gasar när jag är på väg att byta körfält och repar vänster sida på min bil från bakvagnen till framvagnen. Det fanns 2 billängd mellan lastbilen och bilen framför den innan jag börjar byta körfält.

Gäller inte kugghjulsprincipen på motorvägen när det är kö? Hur länge ska man vänta på påfarten?

MGil


Svar:
Hej Maurilio!

Var vänlig se svaret 2011-09-23 nedan.

/Ernst

 


 

2011-10-08
Namn Gert Franzen
Inkom 18:40
Ämne Parkering på vänster sida.

 

På enkelriktad gata finns en P-förbudsskylt på höger sida. Är det då tillåtet att parkera på vänster sida?

Svar: Hej Gert!

Tack för din fråga.

Ja. Parkering på vänster sida är tillåten på en enkelriktad gata.

/Ernst

Anvisningsmärke - enkelriktad trafik

Enkelriktad trafik

 

 


September 2011


 

 

2011-09-30
Namn Thomas
Inkom 17:43

Ämne Var ska man stanna om polisen ger tecken att man ska stanna på motorvägen?

 

Ska man stanna på en motorväg om en polisbil bakom vill att man ska köra in till kanten och stanna, eller ska man köra av på första avfarten och stanna därefter?


Svar:
Hej Tomas!

Tack för din fråga.

När polisen i bilen bakom dig visar att att du ska stanna är du skyldig att göra detta utan dröjsmål även om du själv bedömer att det bör vara säkrare på ett annat ställe.

Det kan ju vara så att polisen har upptäckt att du t.ex. kör med för lite luft i ett däck och vill göra dig uppmärksam på detta. Du vet säkert att hög fart och lågt luftryck ofta leder till punktering.

/Ernst

 

Polismans tecken - stanna framför

Stanna framför.

 

 


 


2011-09-28
Namn Georges
Inkom 09:25

Ämne Hur tillämpas Högerregeln för en bil som redan befinner sig i korsningen?

 

Hur tillämpas Högerregeln för en bil som redan befinner sig i korsningen, dvs inga bilar närmar sig korsningen samtidigt

Mvh

Georges


Svar:
Hej Georges!

Tack för din fråga.

När det gäller högerregeln så har du krav på att lämna företräde därom är vi nog överrens.

Du är påläst – högerregeln gäller när fordon samtidigt närmar sig korsningen.

Det finns dock några saker att fundera över.

Föraren som kommer från höger när du själv befinner dig i vägkorsningen kan ha högre fart än du räknat med.

Är du beredd på att lämna företräde när du närmar dig korsningen?

Hur stor är korsningen?

Sikten – är den skymd?

Har du intagit handlings- eller bromsberedskap?

Hastigheten du själv håller?

Trots kravet på ”samtidigt” är det svårt, visar domslut, att komma undan ansvaret att lämna trafiken från höger företräde. Bevisbördan ligger på dig.

Kör med sunt förnuft och var säker på att du hinner passera kosningen först.

/Ernst

 


 


2011-09-25
Namn Sajad Al_saaty
Inkom 18:51

Ämne Gäller högerregeln?

 

Hej!
Jag kör på Nygatan i Södertälje norrut från Järnvägsgatan och undrar om högerregeln gäller och jag fråga när jag bli vid bussplats och kommer Jovisgatan, Vad gäller här ?

tack


Svar:
Hej Sajad!

Tack för din fråga.

Om du färdas som bilden visar (Nygatan norr ut) så ska du lämna företräde åt trafiken som kommer från Jovisgatan enligt högerregeln.

Om du däremot kommer från Jovisgatan och ska svänga till höger ska trafiken på Nygatan (från Järnvägsgatan) lämna dig företräde. På Nygatan strax före Jovisgatan finns en busshållplats – buss som startar därifrån ska också lämna dig företräde enligt högerregeln.

Om du ska svänga till vänster är du skyldig att lämna företräde åt trafik från som kommer från höger på Nygatan enligt högerregeln, vilket betyder att du bör invänta en buss som startar från hållsen och eventuell trafik som kommer från vänster för att undvika att blockera korsningen.

/Ernst


 


2011-09-23
Namn LINDA Danielsson
Inkom 14:52 

Ämne Vilken placering bör jag ha när jag har stannat för stop eller har väjningsplikt?

 

Hej !

Tack för din fråga.

Jag har delat upp de olika frågorna som tre inlägg – det blir tydligare så.

1.Stopplikt och väjningsplikt

2. Påfart på motorväg

3. Skyltarna på parkeringsplatsen


1 a, STOPPLIKT
När man kommer till en korsning med stopplikt och det är brett nog att få få plats 2 bilar i sidled, detta är alltså en bred enfilig väg, då ställer man sig ju till höger om man ska till höger och till vänster om man ska till vänster. Men om man ska rakt fram då, vart ställer man sig då om man ska göra rätt? Jag har trott att det är vänster eftersom då kan ju de som ska till höger köra ut och slippa vänta. Men samtidigt ska man ju hålla sig till höger för det mesta annars. Vad är korrekt? Mamma säger att hon nog ställer sig till vänster, har frågat kompisar och de vet inte riktigt hur de gör. Ibland är ju spärrlinjen vid stopplikten böjd på högersidan och ibland inte, gäller samma regler för båda?

1 b, VÄJNINGSPLIKT
Också undrar jag hur det är i vanliga korsningar också med till exempel väjningsplikt och bred enfilig väg och man ska rakt fram, var placerar man sig?

Svar:
1 a, Jag utgår från din beskrivning att anvisningar saknas. Då spelar det ingen roll om stopplinjen är böjd eller inte.

Grundplaceringen är som du så riktigt påpekar höger men det finns något som heter lämpligt körfält för den fortsatta färden.

Detta innebär att du kan välja vänster körfält för färd rakt fram om föraren i det högra körfältet blinkar höger eller det på andra sidan korsningen står en bil parkerad – på så vis håller du en rakt kurs över korsningen. Om du däremot använder dig av det högra körfältet i detta fall behöver du göra ett körfältsbyte för att passera den parkerade bilen. Samma förhållande gäller om det högra körfältet smalnar av på andra sidan korsningen.

Låt oss utgå att du väljer vänster körfält för att köra rakt fram men framför dig står en bil vars förare ämnar svänga vänster men föraren har inte visat sin avsikt. I detta fall får du ju vänta bakom tills föraren framför dig har svängt vänster.

Slutsatsen blir använd det körfält som är lämpligast för den fortsatta färden med hänsyn till hur trafiksituationen ser ut just vid det tillfället då du närmar dig korsningen.

1 b, Ingen skillnad.

/Ernst

 


 


2011-09-23
Namn LINDA Danielsson
Inkom 14:52

Ämne 2. Hur ska jag bära mig åt på en påfart?

 

Har också en fråga angående att köra ut från en påfart på motorväg och motortrafiksled, har vart med om ett par gånger att man nästan tvingats stanna då det är mycket trafik och man inte hinner ut innan den kommer och det till exempel är en lastbil först som inte bromsar in och släpper ut en eller byter körfält om det finns ett sådant, sen bromsar ingen bil in efter lastbilen heller och hur mycket man än saktar in så tar påfarten slut innan man kommit ut.

Får man då stanna på påfarten i sådana situationer? För man kan ju inte bara slänga sig ut framför nån?


Svar:

Låt oss först gör klart att påfarten är en del motorvägen och motortrafikleden.

Situationen som du beskriver är inte alls ovanlig. Ofta beror det på att den förare som färdas på påfarten inte har anpassat sin hastighet så att den motsvarar den trafikrytm som de andra fordonen har. Eller att föraren slår på vänstertecknet för sent så att de andra förarna inte har eller får någon möjlighet att underlätta för dig.

Att tvingas stanna är inget bra alternativ då det blir ännu svårare att ta sig ut och risken ökar att du blir påkörd bakifrån och kan bli utknuffad i körfältet framför dig. Enligt lagen ska förare som uppmärksammar att någon vill byta körfält underlätta för denne samtidigt ska när två körfält löper samman ömsesidig hänsyn gälla – något som du efterlyser i ditt mail men som tyvärr inte alla förare har kännedom om.

Sammanfattning: Ge tecken till vänster tidigt och anpassa farten öka eller minska farten hela tiden så att du får en lucka som du kan smita in i.

/Ernst

 


 


2011-09-23
Namn LINDA Danielsson
Inkom 14:52 

Ämne 3. Vad betyder skyltarna på parkeringsplatsen?

 

På en parkering vid universitetet där jag studerar sitter det upp små vita skultar med svarta bilar som visar en riktning, höger eller vänster. Dessa betyder väl bara riktning för vad som gäller huvudskylten väl, de har väl ingenting med att göra åt vilket håll man får köra? För skulle det vara det då skulle det väl sitta uppe blåa enkelriktat skyltar, vara pilar på vägen eller sitta uppe skyltar att man inte får köra in är då? Pilarna pekar nästan alla at samma håll och har då ingen aning om var man ska få köra in i så fall. Det finns plats att mötas på också..
Vore jättetacksam för svar.

Sådana här saker jag kommit att tänka på då jag inte har kört här så mycket de senaste åren och sådant man bara gjorde förut antar jag och folk verkar tycka och göra olika och vill vara säker på att jag gör rätt.
Jättetacksam för svar, lite ringrostig då jag inte kört så ofta på flera år och vill vara säker på att jag gör rätt och kör säkert.


Svar:
Det är glädjande att det finns trafikanter som vill förkovra sig – till motsats till dem saknar den viljan och som anser att vara innehavare av ett körkort är en livslång rättighet utan något som helst krav på sig att vara uppdaterad.


Tavlorna visar
:

1 Parkering tillåten på båda sidor om tavlan

2 Parkering tillåten enbart till vänster om tavlan

3 Parkering tillåten enbart till höger om tavlan

Skylarna har alltså ingenting att göra med i vilken riktning du får köra.

/Ernst


1Tilläggstavla - utsträckning båda sidor

2Tilläggstavla - utsträckning åt vänster

3Tilläggstavla - utsträckning åt höger

 


 


2011-09-21
Namn Charlotte
Inkom 21:26

Ämne Vems är felet vid backning – trafikolycka.

 

Hej!
Om jag står i en parkeringsruta och har påbörjat backning och det kommer en bil som jag då backar in i, vems är felet? Har ett backande fordon företräda när backningen är påbörjad?


Svar:
Hej Charlotte!

Tack för din fråga.

Tyvärr är felet ditt. Ett backande fordons förare har bara skyldigheter – här finns det inga förmildrande omständigheter.

Så här säger lagen: ”En förare får vända eller backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.”

/Ernst


2011-09-20
Namn Johan
Inkom 17:56
Ämne Omkörning på höger sida på motorväg.

Blir ständigt omkörd till höger på motorvägen när både vanliga bilar och bussar som kör i bussfilen men när jag lämnar motorvägen uppstår ofta tillbud vad är tanken – ska man stanna på motorvägen och släppa fram fordonen från bussfilen eller ska dem låta fordonen först köra av?

Både avfarten och bussfilen har streckad linje. Enligt trafikpolisen skall fordon från bussfilen lämna företräde?


Svar:
Hej Johan!

Tack för din fråga.

Ditt inlägg har lämnats obesvarat – anledning – ingen giltig e-postadress.

/Ernst

 


 

 


2011-09-16
Namn Marie
Inkom 08:06

Ämne Vad räknas som en busshållplats – vem ska lämna företräde?

 

Vi har fått en ny busshållplats. Söder om staden ligger en rondell.
Huvudleden leder rakt igenom denna. Bussarna kör dock ett hack till vänster i rondellen och in på ett område som skall bli pendlarparkering och som samtidigt är en busshållplats. Sedan leder bussvägen ut på huvudleden igen längre fram på huvudleden.

Vi har varit med om att bussarna som nu kommer från vänster kör rakt ut utan att lämna företräde till trafikanterna som kommer på huvudleden. Räknas detta som en busshållplats trots att busstrafiken nu kommer från vänster? Ska vi eller bussen lämna företräde.

Svar: Hej Marie!

Tack för din fråga.

Platsen som du refererar till kan inte räknas som en busshållplats i den meningen att övriga fordonsförare ska lämna bussen företräde. Vägen är reserverad endast för bussar. Därför kan inte ”bussregeln” tillämpas i detta fall dvs. att du har skyldighet att lämna bussen företräde. Bussföraren ska enligt samma bestämmelse innan han lämnar en busshållplats, ”vara särskild försiktig så att inte fara eller onödigt olägenhet uppstår”.

I detta fall är det dock uppenbart att bussföraren har väjningsplikt mot alla fordon som färdas på huvudleden innan denne själv kör ut från hållplatsen.

/Ernst


Bussavfart

Särskild bussavfart

 


 


2011-09-13
Namn Pelle 

Inkom 08:55
Ämne Min fråga gäller en korsning vid huvudled och väjningsplikt.

 

Jag ska in på huvudleden och svänga vänster. Framför mig är det en annan bil som också ska in på huvudleden och ska svänga höger. Eftersom jag ska över ett helt körfält innan jag kommer till det körfält vi båda ska färdas på så är det oftast inget problem, börjar bilen framför köra väntar jag och börjar jag köra väntar den.

Men det har hänt att bilen framför har blivit sur fört jag inte väntat så att den kan köra eftersom den uppenbart tycker att den har ”företrädesrätt”. Hur ska man tolka situationen? Dels kan man hävda att den andra bilen har väjningsplikt eftersom jag redan färdas på huvudleden men samtidigt finns det någon regel som heter ”Svängningsregeln”.

Svar: Hej Pelle!

Tack för din fråga.

Den situationen som du har beskrivit ställer ofta till problem p.g.a. förarnas olika uppfattningar av vem som ska köra först. Ofta är det som du skriver inget större problem. Jag skulle våga påstå att det är ett allvarligare problem när mötande kastar sig före de fordon som ska köra rakt fram i korsningen. Där brister den svängande föraren mot svängningsregeln.

I det här fallet svänger du vänster och den mötande till höger för att fortsätta åt samma håll. I händelse av sammanstötning är det sannolikt så att ni båda får stå till svars för det inträffade.

Ett råd – bjud på dig själv så slipper du stå på verkstad.

/Ernst

 


 


2011-09-11
Namn Agneta Sandström
Inkom 17:50

Ämne Vilka regler gäller för gågatan?

 

Kan cyklister plinga o tvinga sig förbi? Att bilar må köra men i min gåtakt men tuta? Har ännu ej sett någon polis på Götgatan. Är det inte lag på lykta på cykeln?

Svar: Hej Agneta!

Tack för din fråga.

På gågator gäller att alla fordon – dit räknas även cyklar – har väjningsplikt mot de gående och att farten ska vara som du helt riktigt påpekar gångfart. Dessutom ska trafiken ske på de gåendes villkor. Detta betyder i klartext att cyklister inte får påkalla väg genom att pingla eller tvinga sig förbi.

Tyvärr är det ett mycket vanligt beteende.

 

/Ernst


 

2011-09-09
Namn Martin
Inkom 17:53
Ämne Väjningsplikt mot cyklister vid cirkulationsplats.

 

Var kan jag hitta regeln att jag måste väja mot cyklister som passerar mitt körfält när jag kör ut ur rondellen? Eller är det jag som passerar deras cykelbana? Finns det olika upplägg? Kuggade idag min uppkörning på just det här men hittar verkligen ingen bra beskrivning av det hela

Svar: Hej Martin!

Tack för din fråga.

Du har väjningsplikt.

Svaret hittar du i trafikförordningen SFS 1998:1276 3 kap. 61 § andra stycket
Länk

/Ernst

 


Augusti 2011


 

 


2011-08-30
Namn Helen
Inkom 20:19

Ämne Trafikljus vid övergångsställe – vänstersväng.

 

Jag har en fyravägskorsning vid min bostad där jag undrar vad som gäller.

Den största vägen genom korsning (öster-väster) har trafikljus i båda riktningar. Trafikljuset står vid ett övergångsställe efter korsningen när man kommer österifrån, men stopplinjen ligger innan korsningen. Alltså stannar man innan stopplinjen och därmed innan korsningen när det är rött.

Om man kommer från söder så finns inget trafikljus. Vad gäller då när jag ska svänga västerut? Jag menar att man bör få köra mot rött eftersom jag inte passerar någon stopplinje (som ju då är öster om mig) och jag blockerar korsningen om jag stannar innan rödljuset. Trafikljuset borde ju syfta enbart på dem som kommer österifrån eftersom det är där stopplinjen är ritad?

Men förmodligen har jag fel i mitt antagande, för all trafik, inklusive yrkestrafik, stannar mitt i korsningen för trafikljuset även när de kommer från söder och svänger västerut. Detta gör att ledbussar stannar mitt i korsningen och blockerar all trafik mellan söder-norr.

Jag tror att det är en ganska förvirrande korsning, för flera jag har pratat med vet inte riktigt vad som gäller, men man tar såklart det säkra före det osäkra och stannar för rött.


Svar:
Hej Hellen!

Tack för din fråga.

1. I denna vägkorsning som du beskrivit har alla trafikanter skyldighet att stanna om signalen visar rött eller gult. Du har alltså skyldighet att stanna (om trafikljuset finns uppsatt på den högra sidan efter en sväng) i det här fallet gäller det trafikljuset för ett övergångsställe.

2.Anledningen till att stopplinjen saknas för trafik från söder och norr innebär att fordon som avser att köra rakt fram kan göra det.

3.Avsikten med stopplinjen som finns på vägen från öster innebär att trafiken som ska rakt fram ska, som du skrev, stanna vid linjen. Detta för att inte blockera trafiken i riktning söder/norr eller tvärtom. Stopplinjen är en hjälp till oss trafikanter men skulle inte behövas (kanske inte syns på grund tex. av snö) – eftersom ”trafikant ska uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.”

I det här fallet borde trafikkontoret sätta upp ett varningsmärke för gående vid den södra – norra infarten med tilläggstavla pil vänster/höger som visar att trafiksignalen står på den angränsade vägen. Åtgärden förtydligar situationen för såväl lokalt anknutna som för trafikanter som tillfälligt passerar samtidigt som man i större utsträckning undviker att korsningen blockeras.

/Ernst

 


 


2011-08-24
Namn Pär Lithner
Inkom 16:52

Ämne Parkeringsregler vid övergångsställe.

 

Hej.

Såvitt jag vet är det tillåtet att parkera 10 meter före och omedelbart efter ett övergångsställe.

Men på Passagen.se sprids denna information: http://hem.passagen.se/fordonsparkering/regler_ovrigt.htm

Parkering är förbjuden tio meter från övergångsstället, i båda riktningarna

Vad är det som gäller här?

Mvh Pälle


Svar:
Hej Pälle!

Tack för din fråga.

Du har helt rätt det är tillåtet att parkera omedelbart efter övergångsstället.

/Ernst

 


 


2011-08-24
Namn Per Inge Zetterberg
Inkom 14:47

Ämne Hur länge får man stå vid parkeringsförbud?

 

Hej !

När jag tog körkort i början av 70-talet så vill jag minnas att regeln vid parkeringsförbud var att man fick stå där i 5 minuter. Minns jag fel eller om inte gäller den regeln fortfarande?

Bästa hälsningar

Per Inge Zetterberg


Svar:
Hej Per Inge!

Tack för din fråga.

Parkering börjar så fort du har stannat med några få undantag. (Det hjälper inte om någon sitter kvar i bilen). Det är brukligt att man får stå i 5 minuter utan avgift men det är ingen garanti för att du slipper parkeringsavgiften.

/Ernst

 


 


2011-08-20 

Namn Kjell

Inkom 15:43
Ämne Väjningsplikt mot skördetröskor?

 

På Österlen finns mycket t,ex Schördetrösker vid denna årstid som är väldigt breda och tar nästan hela vägen i anspråk. Vad gäller för trafikregler för dessa. Har jag skyldighet att alltid lämna företräde för dessa.
MVH.
Kjell

Svar: Hej!

Tack för din fråga.

Om en skördetröska närmar sig från höger i en vägkorsning har du skyldighet att lämna den företräde. Om den däremot kör upp vägen från en åker har föraren av skördetröskan skyldighet att lämna dig företräde.

Det kan vara bråda tider för lantbrukaren att hinna få in sin skörd – så bjud på dig själv någon gång även om det inte är din skyldighet. Du får ju mat på bordet.

/Ernst

 


 

 


2011-08-18
Namn Malin Jarnhed
Inkom 13:08

Ämne Jag har en fråga när det gäller tvåfilig väg som övergår till en fil.

 

Vad är ”regeln”?

Är tanken att man ska ligga i högerfil även om vänsterfilen är ledig eller ska båda filerna utnyttjas så att när det blir enfiligt så ska man köra kugghjulsprincipen?

Vi har nämligen haft denna diskussion på jobbet där de flesta lägger sig i kön i högerfilen medan jag tycker man ska utnyttja båda filerna men då tycker de att jag tränger mig i kön.

Tack för svar!

Hälsningar

Malin Jarnhed


Svar::
Hej Malin!

Tack för din fråga.

Trafikförordningen, ”Om två körfält löper samma till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.

Ömsesidig hänsyn innebär att man är hjälpsam mot varandra. Om man uppmärksammar att någon vill köra in i det körfält som man färdas i – har man skyldighet att hjälpa till liksom den omkörande har det.

Det är svårt att hindra någon att köra förbi kön i det ”tomma” körfältet för att sedan byta körfält. Dessutom skulle det innebära att kön i det ”lediga” körfältet skulle bli onormalt lång och kanske innebära blockering för andra trafikanter som kanske ska korsa körfälten.

Blixtlåsprincipen innebär att den kan ske i början men mest vanligt sker det mot slutet. Det är väl oftast på vilket sätt som körfältsbytet sker som skapar irritation. Om du bara tränger dig in i körfältet längst fram – eller om du i god tid ger tecken och anpassar din hastighet till kön och kanske vinkar ett uppskattande tack så uppfattar nog inte dina medtrafikanter att du har trängt dig fram.

/Ernst

 


 

 


2011-08-15
Namn Inger Aspgård 

Inkom 00:31
Ämne Är det tillåtet att köra personbil på cykelbana?

Är det tillåtet att köra personbil på cykelbana för att lasta och lossa? Det gäller en sträcka på mindre än 50 meter, korsar inga andra vägar. Det finns en längre ”laglig väg” som går över en innergård med många lekande barn.


Svar:
Hej Inger!

Tack för din fråga.

På cykelbana får endast cyklister och tvåhjuliga mopeder klass II färdas. Om särskild försiktighet iakttas får cykelbanan användas men endast för att korsa den.

/Ernst

 


 


2011-08-14
Namn Kentove Plym
Inkom 15:22

Ämne Är det tillåtet att köra om på höger sida på motorväg?

 

Svar: Hej Kentove!

Tack för din fråga..

Generellt är det förbjudet att köra om på höger sida.

Det finns dock några undantag om:

1, den tillåtna hastigheten är högst 70 km/tim och det finns en synlig vägmarkering mellan körfälten

2, det finns olika vägvisningsmål genom körfältsvägvisare

3, det är tätt köbildning i alla körfält

/Ernst

 


 


2011-08-12
Namn Nils Lithander
Inkom 07:31

Ämne Ang. trafikregler för körning i rondell:

 

En rondell kan inte logiskt betraktas som en vanlig korsning vad gäller teckengivning. För de som ännu inte är inne i rondellen är det omöjligt att förstå om ett fordon som är i den hade för avsikt att köra rakt fram t ex.

Trafikregler ska vara entydiga och lätta att förstå.

Alla körfältsbyten ska markeras med teckengivning, i en rondell liksom på andra platser.

De som är inne i rondellen har ovillkorligt företräde före dem som är på väg in i den.

Innan man kör ur rondellen ska tecken för högersväng ges oberoende om det är ”höger”, ”rakt fram” eller ”vänster” utgående från hur man kom in rondellen.

 


 


2011-08-09
Namn Lars B
Inkom 12:48

Ämne Blinka vänster i rondell

 

Jag läste just nu att man måste blinka till vänster när man kör i en rondell. Varför det? Det går ju bra endå. Börja inte med en massa dumheter Svensk Trafiksäkerhet.

Lars BB


Svar:

Hej Lars!

Tack för ditt inlägg!

Jag vill poängtera att det är Transportstyrelsen som har ändrat sig.

Svaret från Transportstyrelsen är ett steg i rätt riktning men lämnar tyvärr nya frågor att besvara och öppnar för nya problem i cirkulationsplatser. Vad avgör om en cirkulationsplats är stor, normal eller liten? Och vem avgör det? Detta måste först lösas. Annars är vi tillbaka i samma situation där olika trafikanter agerar på olika vis, vilket inte är till gagn för trafiksäkerheten.

information har ännu gått ut till allmänheten.

 

/Ernst


Andra års inlägg i forumet trafikregler frågor och svar

2014 >>, 2013 >>2012 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.