Försäkringsbolag, domstol och vållande 2013


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2013

December 2013 


 

2013-12-26
Namn Fredric Olsson
Inkom 01:58
Ämne Kan jag få ersättning när mötande krockar med en älg?

Jag krocka med en älg dom mötande bil körde på före mig, mötande träffa bakben varav älg tappa balans ock ramla sedan på min körbana.

Jag har bara halv försäkring så jag undrar om deras försäkring täcker min bil?


Svar:
Hej Fredric! Tack för din fråga.

Med hänvisning till din beskrivning över händelsen är det knappast troligt att motpartens trafikförsäkring ersätter skadan på din bil.

/Ernst 

 


 


2013-12-18
Namn Kenth
Inkom 18:50
Ämne Kör på framförvarande bil på en huvudled.

Kommer åkandes på huvudled /tillåten hastighetsgräns 50 kilometer/ och ca 80 m innan korsning svänger en bil ut utan att stanna och ca 150 m längre fram bromsar den bilen och stannar på vägen,

jag har inte hunnit anpassa hastigheten till denna bil och gled in i dennes bil med min bakdörr på den andra bilens högra bakdel. Vid olyckstillfället rådde ishalka.

Där andra bilen bromsade kom en skarp högersväng och då den andra bilen inte lyckades följa vägens sträckning pga. halkan panikbromsade den bilen och stannade i körfältet så jag ej kunde klara en fullständig undanmanöver varvid min bil gled in i andra bilens bakdel.

Försäkringsbolaget ger mig skulden för bristande avstånd till den andra bilen.

Läste om inlägget 130318 och delarna som ingår i väjningsplikten

1, i god tid sakta ner och lämna företräde – det kravet har du uppfyllt

2, när du sedan fortsätter din färd får du inte hindra eller utgöra fara – här har du inte uppfyllt kravet./Ernst


Svar:
Hej Kenth! Tack för din fråga.

När försäkringsbolagen gör sin bedömning om hur olyckan har gått till så har de tillgång till båda parters skadeanmälan där parterna har redovisat hur de har uppfattat att olyckan har skett.

Utan att ha tillgång till dessa handlingar får jag utgå ifrån vad frågeställarna har angett i sina inlägg.

Du har uppgivit att du upptäckte motpartens bil så tidigt som cirka 80 meter, vilket tyder på att sikten var god. Trots det har du inte hunnit anpassa din hastighet på en sträcka av cirka 150 meter – detta ger vid handen att du inte har anpassat din hastighet till rådande förhållanden – ishalka.

Jag ger försäkringsbolaget rätt . Du borde direkt med hänsyn till väglaget vid upptäckten av bilen sänka farten.

/Ernst

 


 

2013-12-16
Namn Susanne
Inkom 16:42
Ämne Bländad och påkörd av bakomvarande?

Hej!

Jag blev påkörd bakifrån i okt, det va så att jag blev bländad av bilen bakom och varnade med bromsljuset ca två ggr men hon bländar av och på hela tiden,

jag är ca 500-600 bort å till slut så stannar jag på en 90 väg för jag ser inte hur jag kör som det bländar i backspegeln plus sidospeglarna,

det slutar med att tanten bromsar inte tillräkligt hårt och kör in i min bil bakifrån!

Nu är det så att polisen anser inte att jag har gjort nåt fel men försäkringsbolaget gör det!!

Hur skulle jag ha gjort när jag inte ser nåt då??!!

MVH Susanne


Svar:
Hej Susanne! Tack för din fråga.

När du ”varnar” med bromsljuset så kanske bakomvarande inte uppfattar att det är bilens ljus bländar. Föraren kanske tror att när du ”varnar” med bromsljuset har upptäckt någonting framför dig.

Om polisen har kommit fram till att du handlade rätt ska du överklaga försäkringsbolagets beslut och hänvisa till polisrapporten.

Tips,

1, vinkla om backspegeln så slipper du bländas av bakomvarandes bilar ljus.

2, om du fortfarande bländas – sänk farten successivt och kör så långt till höger som möjligt – de sista metrarna sätter du på varningsljuset för att bakomvarande ska förstå att du tänker stanna.


/Ernst

 


November 2013


 

2013-11-27
Namn Emma
Inkom 15:11
Ämne Körde på en cyklist som hade grönt ljus.

Körde på en cyklist som hade grönt ljus.

Jag gjorde vänstersväng i korsning. Kl 06 på morgondn och kolsvart. Cyklisten hade inga lampor och var omöjlig att upptäcka.

Är felet ändå mitt? Ska jag köpa ny cykel åt henne?

Har självrisk på 3000kr.


Svar:
Hej Emma! Tack för din fråga.

Det är förvånansvärt att cyklister ger sig ut i trafiken speciellt under mörker utan att själv vilja synas – en cyklist är ju bräckligare än en bil.

Vid sväng i vägkorsning har du som bilist skyldighet att lämna företräde detta oavsett om trafiken styrs med hjälp av trafiksignal eller inte.

Jag hoppas att ni har upprättad en skadeanmälan där du och cyklisten redogör för hur olyckan skett.

Om inte bör du snarast skicka in en sådan till ditt försäkringsbolag för att garantera att cyklisten inte längre fram i tiden kommer med nya anspråk om ersättning.

/Ernst

Skadeanmälan >>

 


 

 

2013-11-22
Namn Christina Nilsson
Inkom 03:27
Ämne Är högerregeln tillämpningsbar då förare svänger höger i en vägkorsning?

Kommer från liten väg occh skall göra en hö sväng i ca 20 km då en bil i hög hastighet dyker upp i andea körfälet på hö sida skär kurvan o vi krockar.

Jag beböms som skyldig då hö regeln skall tillämpas då inga vittnen finns.

På skadorna på bilarna måste ju kunnigt fackfolk räkna ut fordonens position.

Jag har svårt att acceptera och ensam stå för fösäkringskostnaderna.


Svar:
Hej Christina! Tack för din fråga.

Det har blivit mycket vanligt att förare genar i sväng speciellt när de avser att svänga till vänster.

Jag tycker du ska överklaga försäkringsbolagets beslut då det enligt min menig högerregeln inte ska tillämpas i detta då du inte har skurit motpartens kurs utan svängt till höger i vägkorsningen.

Det finns en dom från Högsta Domstolen som du kan åberopa – där en från vänster kommande förare före sin vänstersväng har genat och därmed ensamt har vållat sammanstötningen.

/Ernst

Högsta Domstolen >>

 


 

2013-11-21
Namn Cecilia
Inkom 07:41
Ämne Vems fel är det när bilist blinkar men ändra sedan kurs?

Hej!

Undrar vems fel det är om jag har väjningsplikt och det kommer en bil från vänter bromsar in och plinkar att han ska svänga in , jag kör ut men helt plötsligt ändrar han kurs och kör in i min bakskärm.


Svar:
Hej Cecilia! Tack för din fråga.

Detta är ett vanligt beteende att förare ger tecken felaktigt för att sedan ändra sig.

Kravet att lämna företräde är strikt reglerat. Tyvärr, ett givet tecken, om än felaktigt befriar inte dig från ansvar.

/Ernst

 

Väjningspliktsmärket, väjningsplikt

Väjningsplikt

 


Oktober 2013


 

2013-10-22
Namn Tamara
Inkom 23:41

Ämne Ska jag betala när inga skador syns på bilarna?

Hej,

för några dagar sedan råkade jag backa på en bil utanför en stormarknad. Jag vet att jag bär hela ansvaret eftersom det var jag som backade. Jag körde inte alls snabbt och det var ingen hård smäll.

Självklart stannade jag, gick ut ur bilen och bad om ursäkt och frågade hur det gick. Varken på min bil eller på den andra bilen syntes några skador.

Jag frågade om vi skulle ringa polisen,försäkringsbolag eller vad vi skulle göra,eftersom ingenting hade gått sönder.

Den andra parten sa att allt var ok och att han jobbade med bilar och skulle själv titta på bilen och höra av sig dagen efter om det var några skador.

Jag gav honom mitt nummer och han skrev även upp registreringsnumret.

Han hörde inte av sig dagen efter, men ringde mig två dagar efter och påstod att någon pump hade gått sönder och att jag måste betala skadan.

Min fråga är vad jag ska göra, hur ska jag vara säker på att han talar sanning och vem ska jag vända mig till? Jag har lite svårt att tro att något så stort har gått sönder då inga märken alls fanns varken på min eller hans bil.

Jag har även fotograferat hans bil och där ser man tydligt att det inte finns några märken.

Vad gör jag? Vilka regler och lagar gäller?

Ska jag betala? Tacksam för svar och råd.


Svar:
Hej Tamara! Tack för din fråga.

Det kan vara så som motparten uppger och att felet upptäcktes först senare.

Min rekommendation är att du skickar in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och låt dem avgöra om motpartens krav är rimligt.

Du kan samtidigt meddela dem att du är villig att betala – på så vis kan du själv avgöra vad som kommer att vara billigast för dig.

/Ernst 

 


 


2013-10-20
Namn Kristin Stenmark
Inkom 14:52
Ämne Vad kan jag göra?

 

Jag körde in i vänster fil en tvåfilig rondell strax bakom en annan bil med släp i höger fil. Två filer in, två filer ut, och vi skulle båda rakt fram.

Dock genar han över i vänster del genom rondellen så att hans släp slår in i min bil.

Direkt efteråt är han skamsen och erkänner sin skuld, men jag har tyvärr inget vittne till det, och han hävdar nu att det var jag som körde på honom.

Hur det nu skulle ha gått till?

Mitt försäkringsbolag menar att eftersom vi har olika förklaringar till skuldfrågan måste jag betala min självrisk på reparationen själv. (Han släp fick inga skador.)

Jag har kontaktat mannen, men han är nu helt kallsinnig och försöker bara smita undan.

Vad kan jag göra?


Svar:
Hej Kristin! Tack för din fråga.

Det är ganska vanligt förekommande vid en inträffad skada att en part tar på sig skadan för att sedan dra tillbaka erkännandet.

Därför ar det viktigt att man vid olyckstillfället på plats tillsammans fyller i skadeanmälan där man också längst ner på sidan ritar upp händelseförloppet.

Du skriver inte var i cirkulationen olyckan inträffade – men om man studerar hur linjemarkeringarna
slits där två körfält löper parallellt så finner man ett tydligt mönster.

Svänger vägmarkeringen åt vänster så nöter de förare som kör i det högra körfältet ut markeringen och tvärtom när vägmarkeringen svänger till höger så nöter de förare som kör i det vänstra körfältet ut markeringen. Detta beror på föraren har en tendens till att gena.

Överklaga försäkringsbolagets beslut och hänvisa till ovanstående – att motparten troligast är skuld till händelsen.

Hys inte allt för stort hopp att lyckas men det kan vara värt det.

/Ernst

 

 


September 2013


 

2013-09-08
Namn Fredrik Hjelm
Inkom 10:23
Ämne Vem ska betala?

 

Hej!

Länsförsäkringar påstår att väjningsplikt skyltar för bilat inte gäller för cyklande på cykel led utan endast bilväg.

Det ni har skrivit om väjningsplikt på er hemsida är tvärt om, att det gäller. Var kommer er information ifrån. Jag bor i Uppsala.

Länsförsäkringar vill ha 3744 kr av mig för reparation av bilen, trotts väjningsplikt för bilen vid olyckstillfället.

Snälla kan ni ge mig ett snabbt svar.

Jag har bifogat en bild. Bilden är tagen ifrån bilens håll. Jag kom från vänster i bilden och blev påkörd precis i slutet av cykelbanan (bildens högra sida). Jag körde hela tiden på cylelöverfarten.

Länsförsäkringar yrkar på trafikförordningen 3 kap 21§21§

Jag tycker 3 kap 5§ och 3 kap 61§ borde gälla, väjningsplikt för bilen respektive jag var ute på cykel överfarten långt innan bilen. Jag såg bilen sakta in och körde, föraren i bilen säger att hon aldrig såg mig (föraren hade jobbat natt).

Tusen tack för hjälpen!

/Fredrik


Svar:
Hej Fredrik!! Tack för din fråga.

Det var väl bilföraren som körde på dig, eller?

Det inträffade verkar vara en trötthetsrelaterad olycka. Enligt min mening har bilföraren brustit i uppmärksamhet.

Du som cyklist ska ta hänsyn till fordon som närmar sig cykelöverfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Du har redogjort att nästan hunnit över till höger sida medan motparten inte har sett dig.

Motparten har skyldighet att anpassa hastighet [så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten enligt 3 kap. 61§.

Dessutom står ju väjningspliktsskyltarna före cykelöverfarten som enligt definitionen är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande […] för att korsa en körbana […] som anges med vägmarkering.

Du bör snarast överklaga Länsförsäkringarnas beslut.
/Ernst

Väjningsplikt och cykelöverfart

 

 


Augusti 2013


 

2013-08-16 
Namn Erlir 
Inkom om 00:34
Ämne Ansvar vid sväng i korsning.

Hej!

Jag kom körandes längs en huvudled (50km/h).

Lite längre fram på vägen skulle jag svänga vänster (T-korsning) och vände därför blicken till vänster över gång&cykelvägen för att skapa en överblick om situationen. Jag såg då att en kvinna var på väg att passera och bromsade därför in helt.

Precis när hon passerat tittar jag höger vänster inom mitt räckhåll (övergångsstället) väljer därmed att sakta börja rulla framåt (dragläge (2-3km/h).

Helt plötsligt upptäcker jag en cyklist som kommer i hög fart framför mig och bromsar direkt. Dock stöter bilens front till cyklisten som färdas i mycket hög fart.

Cyklisten föll i princip rakt fram 5m (i cyklistens riktning) oskadd med lite sår. Även det styrker vilken hög hastighet cyklisten höll respektive min låga hastighet då han föll rakt fram i sin riktning.

Nu till frågan. Cyklistens cykel är kvaddad och nu är frågan vem som kommer få ersätta vem??

Min bil klarade sig utan en skråma.


Svar:
Hej Erlir!! Tack för din fråga.

Om cyklisten färdades på gång- och cykelvägen är du skyldig att lämna cyklisten företräde och är då ersättningsskyldig för uppkommen skada.

Om cyklisten har hög fart eller inte ändrar inget i ansvarfrågan.

/Ernst

 


 

2013-09-11
Namn Monica Westerberg
Inkom 19:26
Ämne Omkörning tillåten vid obevakat övergångsställe strider mot lagen.

 

Nu har vi fått beslutet och de ändrar sig inte.

Länsförsäkringarnas svar: De hävdar att Trafikförordningens 3 kap 21 § regler om väningsplikt är den huvudregel som ligger till grund för deras bedömning. Tf kap 39 § ger morparten rätt att köra om i korsningen eftersom förarna på den korsande vägen har väjningsplikt.

Sedan uttrycker de sig som olyckligtvis kör motparten på fel sida om en refug för att kunna fullfölja sin omkörning av de stillastående bilarna.na.

Vägmärkesförordningen 2 kap D2 märket ”Påbjuden körbana” säger att fordonet endast får föras på den sida som pilen visar. Detta märke är ett påbudsmärke och inte ett förbudsmärke. Ett påbudsmärke kan inte undanröja väjningsplikten.

Att motparten kör på fel sida om detta märke har väldigt liten betydelse i förhållande till väjningsplikten för föraren på den korsande vägen. Märket syftar främst till att styra trafiken rätt vid mötande trafik.

Vållandenämnden ändrar därmed inte deras tidigare bedömning. Detta är vårt slutliga beslut i ärendet. För ytterligare prövning hänvisas till allmän domstol.

Detta känns helt galet! Man tror inte det är sant?!

Vänligen Monica Westerberg


Svar:
Hej Monica!! Tack för ditt inlägg.

Jag håller med. Försäkringsbolagen vet om att de flesta försäkringstagare inte har råd att gå till domstol för att få saken prövad.

Din man ska absolut inte acceptera försäkringsbolagets beslut då det är alldeles uppenbart att försäkringsbolaget inte har behandlat de faktiska omständigheterna på ett korrekt sätt.

Jag tycker att din man ska skriva till dem igen ungefär så här:

”Ni skriver i ert svar på min överklagan att ni inte ändrar er tidigare bedömning angående ansvarfrågan. Och att ”Detta är vårt slutliga beslut i ärendet. För ytterligare prövning hänvisas till allmän domstol.”

Som skäl till detta skriver ni att ”samtliga omständigheter som har betydelse i de omstridda händelseförloppet har tagits med i bedömningen” och att vi ”enbart har behandlat trafikreglerna och ansvarsfrågan”.

Enligt min mening är det är ganska uppenbart att så inte är fallet. Det får inte gå till så här.

Jag ansåg i mitt överklagande att vänstertrafik inte var tillåtet men när ni nu påstår att det är tillåtet att köra på fel sida om en refug blir jag helt bestört.

Av handlingarna kan man konstatera att motpartens omkörning har skett på ett obevakat övergångsställe på fel sida om en refug och att ni drar slutsatsen att det är av ”väldigt liten betydelse i förhållande till väjningsplikten för föraren på den korsande vägen”.

Enligt trafikförordningen 1998:1276 40§ är omkörning förbjudet på ett obevakat övergångsställe och det kan väl knappast vara en förmildrande omständighet när omkörningen sker på fel sida om sagda refug.

Om motparten hade iakttagit gällande trafikbestämmelser (inte företagit den olagliga omkörningen över övergångsstället och dessutom på fel sida av refugen) hade olyckan aldrig hänt.

Den slutsatsen ni har redovisat är skrämmande där ett nonchalant trafikuppträdande (att företa en omkörning på vänster sida om en refug med befintligt övergångsställe) legaliseras med de risker som gående då kan utsättas för.

Lagstiftarens mening med omkörningsförbudet strax före eller på ett obevakat övergångsställe var att ge fotgängare en viss trygghet när de ska passera körbanan på ett övergångsställe.

Genom Ert beslut att det är av ”väldigt liten betydelse” att passera på vänster sida om en refug tas tryggheten bort för de gående samtidigt som omkörning på ett obevakat övergångsställe får ske utan påföljd.

Detta är de faktiska förhållanden och omständigheter i ärendet och som förbisetts av nämnden och er handläggare i målet.

Jag ber er därför igen att ta i beaktande ”alla de omständigheter” som varit kända redan vid olyckstillfället och ompröva ert ställningstagande och undanröja mitt ansvar för trafikolyckan”.

/Ernst

Försäkringsbolagets beslut >>

 2013-08-14
Namn Monica Westerberg
Inkom 21:42
Ämne Vänstertrafik och väjningsplikt – bedömning från försäkringsbolag?

Hej,
Min man blev påkörd av en kvinna som körde om en lång kö.

Hon körde alltså på vänster körbana då hon ämnade svänga vänster. Bilarna i hennes kö väntade vid en järnvägskorsning med bommar, det var därför de stod still.

Min man körde ut på vägen, han hade en lämna företräde skyllt och svängde vänster.

Bilarna hade lämnat en öppning i kön som gjorde det möjligt för honom att köra ut. Han mötet då kvinnan på vänstervägbana, i höjd med övergångstället och kolliderar.

Hon kör alltså om kön, på övergångstället och på vänster vägbana. Hon tog naturligtvis på sig skulden. De gjorde en skadeanmälan, det visade sig att de hade samma försäkringsbolag.

Men, nu har min man fått veta att försäkringsbolaget bedömt att det är hans fel då han ska lämna företräde för all trafik då det är en huvudled?

Stämmer detta, även då hon kör på vänstersida och kör om vid ett övergångställe? Om, är det ju galet!


Svar:
Hej Monica!! Tack för din fråga.

Din redogörelse över händelseförloppet visar att det fortfarande finns förare som kör vänstertrafik på våra vägar trots att vi 1967 gick över till högertrafik.

Försäkringsbolagets bedömning är lika omdömeslöst som motpartens nonchalanta trafikuppträdande visar.

Det är helt riktigt att väjningsplikten råder – d.v.s. att din man har väjningsplikt mot all trafik på den korsande vägen han avsåg att köra ut på, men att därmed ge trafikanter ”rätt” att köra vänstertrafik utan påföljd är ingenting annat löjeväckande.

Motparten har ju i detta fall ett påbudsmärke som enligt vägmärkesförordningen (VMF 2007:90) 2 kap. gäller.

Anvisningen påbuden körbana D 2 – Påbudsmärket, påbjuden körbana, anger att fordon endast får köra förbi märket där pilen visar –
i det här fallet på höger sida.

Din man ska överklaga försäkringsbolagets bedömning för att undanröja sitt ansvar till olyckan.

/Ernst

Påbudsmärket, påbjuden körbana höger


Påbuden körbana D 2


Juli 2013


2013-07-07
Namn Ulf Nilsson
Inkom 11:47
Ämne Hur bedöms skuldfrågan?

Hej!
En utopisk fråga.
Man gör en omkörning ute på en rak landsväg där sikten är fri, väl uppe vid sidan om den bil som skall köras om kommer det från en anslutande väg på vänster sida plötsligt ut en bil.

Denna bil kör åt det håll där den omkörande kommer ifrån.

Det uppstår en frontalkrock. Hur bedöms skuldfrågan?

Med vänlig hälsning

Ulf Nilsson

Svar: Hej Ulf!! Tack för din fråga.

Det framgår inte av din beskrivning ovan om den omkörande föraren kör på en huvudled eller om föraren från väganslutningen från vänster har väjningsplikt eller inte.

1, om föraren från den anslutande vägen från vänster har väjningslikt bedöms denne som ansvarig.

2, om föraren från den anslutande vägen från vänster inte har väjningsplikt bedöms den förare som kör om som ansvarig till olyckans uppkomst.

/Ernst

 


 

2013-07-05
Namn Paola
Inkom 13:38
Ämne Omkörning som leder till olycka.

Hej! Jag blir rasande och ledsen att man som oskyldig bli drabbad.

Här kommer jag åkande på en landsväg och kör inte helt ute vid vägkanten för det finns mycket djur.

En tjej kör om mig å kör in i hela min sida och då är det jag som är den skyldige hur funkar det ?????

MVH Paola jag blir arg


Svar:
Hej Paula! Tack för din fråga.

När du observerar att någon avser att köra om dig är du skyldig att hålla väl till höger.

Och den som kör om ska förvissa sig om att det kan ske utan fara.

Eftersom din redogörelse är knapphändig så är det omöjligt att bedöma vems ansvar det är. Gav motparten någon signal fanns det mötande forsdon som påverkade olyckans uppkomst etc.?

Om du tycker att det finns anledning till att ifrågsätta varför endast du anses skyldig ska du överklaga försäkringsbolagets beslut.

/Ernst

 


Juni 2013


 

2013-06-30
Namn Thomas
Inkom 20:28
Ämne Olovlig körning vem är vållande?

Hej!

har en fråga gällande olovlig körning vid körning med för tung släpvagn.

Hur dömer försäkringsbolaget om jag kör med ex.vis en husvagn som överskrider bilens totala dragvikt med ca 50 kg och olycka inträffar som jag är vållande till alt. om jag inte är vållande?

/Thomas


Svar:
Hej Thomas! Tack för din fråga.

Försäkringsbolaget bedömer ansvar för den eller de förare som är inblandade i en trafikolycka.

Om försäkringsbolaget skulle finna att du i egenskap av förare är skyldig till olyckan på grund av vad du angett kan de lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för olovlig körning.

För att du ska kunna fällas till ansvar för olovlig körning måste du har haft uppsåt i fråga d.v.s. om du visste om att du inte var behörig att föra den aktuella fordonskombinationen.

Den vanligaste påföljden om du fälls för lovlig körning är dagsböter. Är händelsen allvarlig får du räkna med körkortsåterkallelse.

/Ernst 

 


 

 

2013-06-26
Namn Richard Andersson
Inkom 19:56
Ämne Tvist om vållande till olycka.

Hej,

Jag blev nyligen påkörd av en bil som byte fil över heldragen linje för att göra en U-sväng, han körde in i min sida under svängens gång.

Tyvärr tillkallades inte polis vid tillfället och jag har nu fått reda på i efterhand att motparten har hittat på en helt annan historia.

Vad händer om polis/försäkringsbolag inte kan avgöra vem som har rätt?

Hur övertygande behöver min bevisningen vara för att jag ska få rätt?

Hälsningar

Richard Andersson


Svar:
Hej Richard! Tack för din fråga.

I det här fallet är det försäkringsbolaget som bedömer vems ansvar det är med stöd av de uppgifter som båda parter lämnat på den skadeanmälan som ska upprättas på plats vid skadetillfället.

Ibland händer det att försäkringsbolaget begär in kompletterande uppgifter från någon eller från båda parter.

Finns det vittnen till olyckas uppkomst tillmäts den en viss betydelse för ansvarsfrågan.

I ditt fall ska du hålla fast vid de uppgifter du lämnat på din skadeanmälan.

Jag kan inte se logiken i varför du kanske tror att det finns skäl att till att du kommer att anses skyldig till olyckan för att motparten eventuellt ändrar sina uppgifter hur olyckan har skett.

Av din redogörelse ovan gör motparten ett körfältsbyte för att göra en u-sväng och körde ju in i din bils sida.

/Ernst


Ansvar vid trafikolycka >>

 


 

2013-06-26
Namn Martin
Inkom 11:25
Ämne Backning på en parkeringsplats.

 

Jeg håber det er ok jeg skriver på dansk.

Vores bil bakker ud fra en parkeringsplads og stopper for at skifte gear til frem.

En anden bil bakker så ind i vores bil mens vi står stille.

Forsäkringsbolaget har givet os begge skylden 50/50 da de siger vi skulle være begyndt at køre fremad.

Vores bil var først ude på vejen og den anden har kun kørt en meter ud. Kan det være rigtigt at skylden er 50/50 ?


Svar:
Hej Martin! Tack för din fråga.

Du beskriver att du har backat färdigt genom att du ha lagt i en växel för att köra fram då motpartens bil backar in i din bil. Försäkringsbolagets förklaring att om du kört framåt hade ansvarsfrågan varit klar.

Det är ofta så att om två backar delas ansvaret mellan parterna lika på grund av att ord står ofta mot ord. Hur långt man har backat har ingen betydelse i ansvarsfrågan då backning inte får ske om det innebär en fara.

Om du på din skadeanmälan har skrivit så som du här har relaterat ovan eller att du har ett vittne som kan stödja din uppgift att du stod still vid kollisionsögonblicket blir ansvaret motpartens.

Iså fall ska du överklaga försäkringsbolagets beslut till försäkringsnämnden.

/Ernst

 


 

2013-06-19
Namn Robert Lindvall
Inkom 08:08
Ämne Ansvar och tillämpning av utfartsregeln.

Hej!

För en tid sedan skulle jag göra en vänstersväng ut från min sons skola. Ut på huvudled iof sig men på en 30 sträcka.

Vid vänstersvängen så hade jag 3-4 bilar från höger och en från vänster på huvudleden.

Jag bedömde avståndet till bilen från höger som mer än tillräckligt att utföra svängen utan problem(uppmätte senare från bilens position till skadeplats till c:a 99 m.). Bilarna från höger är kanske på ett avstånd av 50 meter.

Jag svänger vänster och blir sedan, efter c:a 35-40 meters körning i filen omkörd av bilen som kom från höger, på utsidan av min bil (hö.sida av enkelfilig väg) och han knäcker min framskärm mot sin förardörr.

Nu har Trygg Hansa talat om för mig
att de anser mig 2/3 skyldig till olyckan (från början 3/3).

Min fråga är kan det verkligen vara möjligt att jag skall vara vållande efter detta scenario?

Ska jag överklaga beslutet till försäkringsnämnden?

Mvh

Robban


Svar:
Hej Robert! Tack för din fråga.

Först vill jag påpeka din skyldighet att lämna företräde och därmed att bevisbördan ligger hos dig.

Om en skadeanmälan upprättades vid skadetillfället där avståndet från utfarten till kollisionspunkten står angiven så finner jag det svårt att förstå din motparts agerande och försäkringsbolagets bedömning.

Med ett avstånd på cirka 35 meter från utfarten till kollisionspunkten hade föraren under förutsättning att det var torrt väglag vid skadetillfället kunnat stannat till stillastående.

Omkörning ska ske till vänster.

Varför ökar föraren farten och kör om då han/hon hade möjlighet att helt förhindra olyckan?

Grundbestämmelserna säger att en trafikant göra allt för att undvika att en trafikolycka sker.

Min slutsats är att du bör överklaga Trygg Hansas beslut.

/Ernst 

 


 

2013-06-10
Namn Kim
Inkom 18:11
Ämne Ansvar när högerregeln gäller.

 

hej blev idag på körd i en korssnig där höger regel gäller jag kör rakt andra bilen från höger

jag bedömer att jag kommer hinna innan han men inser att han kör väldigt fort och han kör in i bakre stötfångaren på min bil med sin högra framlampa

hur tror ni försäkringsbolaget kommer tycka ?


Svar:
Hej Kim! Tack för din fråga.

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som samtidigt närmar sig från höger.

Förmodligen kommer du att bli ersättningsskyldig (du trodde att du skulle hinna) men det kan bli så att på du och motparten anses skyldiga till olyckans uppkomst.

Försäkringsbolaget bedömer ansvaret utifrån de uppgifter ni båda har lämnat på er skadeanmälan.

/Ernst 

 


Maj 2013


 

2013-05-16 
Namn Jens 
Inkom 12:42
Ämne Gör mig klokare tack.

När jag skulle åka in på en parkering så fanns det två lediga plataer närmast vägen jag kom på.

Jag svänger in och kör över båda platserna och svänger sedan höger för att rätta upp bilen och backa bakåt, några sekunder senare när jag nästan backat så smäller jag in i en bil i hans högra sida med mitt högra bakre hörn.

Den andre föraren sa att han hade kommit från samma håll och gjort en u-sväng och istället parkera med fronten inåt, han sade att ”det var ju dumt att han inte tutade eller försökte väja” så jag uppfattade det som att han måste ha uppfattat risken innan det hände.

Eftersom jag aldrig hann se honom medans jag backade i spegeln så måste han ha kört in på parkeringen med en högre hastighet än vad man borde ha om man är riskmedveten på en parkering.

Gör mig klokare tack.

Svar: Hej Jens! Tack för din fråga.

Den andre föraren insåg nog att han kunde ha avvärjt olyckan men troligtvis var farten för som du beskriver för hög.

Tyvärr så säger lagen att den som backar har hela ansvaret i princip oavsett hur den andre föraren än har uppträtt. Se inlägg den 17 april nedan.

/Ernst

 


 

2013-05-05
Namn Johan Blomgren
Inkom 14:44
Ämne Får jag behålla mitt körkort?

 

Jag körde på en 50-väg och bilen framför stannade plötsligt för en vänstersväng in på en väg till ett varuhus.

Jag uppfattade inte bromsljus eller blinkers och körde in med full fart i baken på den bilen. Vems fel?

Blir jag av med körkortet? Jag körde ca 40.


Svar:
Hej Johan! Tack för din fråga.

1, avståndet till framförvarande ska anpassas så att det inte finns risk för påkörning om framförvarande fordon saktar i eller stannar.

2, om det inte rör sig om personskador kan du räkna med att behålla ditt körkort.
/Ernst


 

2013-05-06
Inkom 10:54

fortsätter på förra frågan…

jo, det blev personskador, jag fick ont i ryggen och hon framför ev en whiplash… men hon skulle svänga vänster???

Är allt verkligen mitt fel då?

Svar: Hej Johan!

På din fråga om allt är ditt fel är svaret att alla trafikanter har ett gemensamt ansvar i trafiken – att förebygga att trafikolyckor sker.

Jag förstår att du känner dig frustrerad över motpartens plötsliga agerande. Den plötsliga vänstersvängen är ju en del av trafikolyckans uppkomst men samtidigt ingen förmildrande anledning till att påkörningen skedde.

Vi som trafikanter måste räkna med att plötsliga stopp inträffar i trafiken – t.ex. kan fordonet framför oss få ett oväntat stopp i form av motorhaveri.

/Ernst

 


April 2013


 

2013-04-30  
Namn Felicia
Inkom 15:17
Ämne Parkeringskrock vems fel är det?

Jag hade backat ur hela fickan och lagt i ettan för att börja köra iväg från parkeringen, bilen stod helt stilla, då blir jag påkörd av en bil som kommer i relativt hög fart på parkeringen.

vems fel är det?

Svar: Hej Felicia! Tack för din fråga.

Om du har ett vittne som kan styrka att du stod stilla så kommer den påkörandes förare att anses som vållande. Om vittne saknas kommer ord att stå mot ord och då kommer försäkringsbolaget sannolikt att anse dig som vållande.

/Ernst

 


 

2013-04-17
Namn Martin R
Inkom 20:28
Ämne Vems räknas felet?


Idag körde jag i en u sväng och
var tvungen att backa för att komma runt, och när jag backar så kommer en taxi från en taxiparkering vid sidan om svängen, och kör in i mig när jag backar.

Min stötfångare sprack mycket och det blev en liten spricka i hans redan mycket trasiga.
Vems räknas felet som då, enligt han var det mitt fel.
Det skedde i centrala Malmö, jag var där på besök

Svar: Hej Martin! Tack för din fråga.

Du får bara vända eller backa
endast om det kan ske utan fara” eller hinder för andra trafikanter.

/Ernst

 


Mars 20132013-03-24
Namn Amar
Inkom 17:07
Ämne Vems fel när två backar?

Hej

Jag backade ut från en parkeringsplats, jag hade noga kontrollerat att ingen bil är bakom mig och backade långsamt. då kom en bil backandes med hög fart och träffade min bil, vems fel är detta?


Svar:
Hej Amar! Tack för din fråga.

Du beskriver att ni bägge backar, du i låg och den andre förare i hög fart.

Vid backning är ansvarsbedömningen helt klar – den som backar har hela ansvaret.

I det här fallet då ni båda backat bedömer sannolikt försäkringsbolaget er båda också som ansvariga oavsett vilken hastighet ni haft vid backningen.

/Ernst 

 


 

2013-03-18
Namn Carina Eriksson
Inkom 22:31
Ämne Finns det någon regel på hur långt avstånd det ska vara vid väjningsplikt?

Hej!

Har en fråga. Jag kom åkande och skulle ut på en större väg, jag har väjningsplikt.

Ser en bil som befinner sig ca 100-130 meter före korsningen, där jag ska köra ut. Jag gör då bedömmningen att jag utan problem ska hinna ut före honom, hastigeten är 50 km på platsen.

När jag kommit ca 60-70 meter på den större vägen så blir jag på körd bakifrån.

Min bedömmning är alltså att den påkörande bilen kört ca 160-200 från det jag ser honom tills dess han kör in i mig.

Jag har dömts som vållande till olycka pga att jag har väjningsplikt??

PÅ platsen är sikten god, men det hade börjat skymma vid tidpungten för olyckan.

Nu till min fråga: Finns det något regel på hur långt avstånd det ska vara vid väjningsplikt?

Tycker inte själv att jag har varit oförsiktig eller vårdslös i trafiken. Har kört bil i drygt 34 år och aldrig varit vållande till någon olycka.

Vet ni om det finns något prejudikat i någon annan dom som jag kan hänvisa till?

Bilen som körde in i mig var en taxi.

Tacksam för svar då jag känner mig orättvist dömd.

Hälsningar Carina


Svar:
Hej Carina! Tack för ditt inlägg.

I det här faller har försäkringsbolaget bedömt helt rätt.


Väjningsplikten består av två delar:

1, i god tid sakta ner och lämna företräde – det kravet har du uppfyllt

2, när du sedan fortsätter din färd får du inte hindra eller utgöra fara – här har du inte uppfyllt kravet.

/Ernst 

 


Februari 2013


 

2013-02-21
Namn Carl Forsberg
Inkom 19:07
Ämne Påkörd av bakomvarande på motorväg.

Hej,

Jag blev påkörd bakifrån på motorvägen i förra veckan.

Jag låg i vänsterfil och ser att bilarna framför mig bromsar in så jag bromsar också. Plötsligt uppfattar jag att de framförvarande bilarna bromsar mycket kraftigt så det gör jag också.

Eftersom trafiken är tät i morgonrusningen tittar jag också i backspegeln och ser där en bil som kommer i hög hastighet rakt bakifrån. Jag förstår att det kommer smälla, vilket det också gör.

Ingen av oss får personskador, men bilarna blir förstås lite knöckliga.

Vi pratar och tar det lugnt efteråt. Den andre föraren, en ung kille som är lite skärrad, ringer sin far som i sin tur vill att vi ringer polisen.

Polisen, och kilöens mamma dyker upp. Det tar vår redogörelse, vi skriver en gemensam skadeanmälan (som jag till min förtret i efterhand upptäcker att han inte skriver under).

Kontakt med mitt försäkringsbolag,
som i sin tur kontaktar hans bolag, som i sin tur kontaktar mig. Det är nu tvisten uppstår. De lämnar inte in sina papper.

Jag lyckas få deras bolag att ringa sin kund, men då vill killen plötsligt inte säga något. Frågan är vad jag kan göra?

Skuldfrågan är ju i det här fallet
glasklar. Polisanmälan finns. Men hans bolag insisterar på att höra sin kunds version.

Jag är nu orolig att han ljuger och försöker få mig till vållande (hur nu det skulle gå till?).

Vad kan jag göra om de lämnar oriktiga uppgifter?


Svar:
Hej Carl! Tack för din fråga.

Du kan slappna av. Polisrapporten beskriver händelsen som sedan skickas till försäkringsbolaget.

/Ernst 

 


 

2013-02-18
Namn Fredrik Berntsson 
Inkom 20:48
Ämne Jag kör på huvudled – väjningsplikt?

Hej!

Jag heter Fredrik och jag var med om en trafikolycka i mitten av december 2012.

Jag kör på huvudled där gällande hastighetsbegränsning är 70 km/h ganska sent på kvällen temperaturen var strax under 0 grader och det var lätt snöblandat regn i luften.

Jag kör som sagt på väg in mot samhället där jag bor, jag kör på en raksträcka och håller hastigheten, längre fram finns ett par anslutande vägar från både höger och vänster och parallellt med min väg är också en järnväg på väster sida.

När jag har ca 20 meter kvar till den vägen som ansluter från vänster svänger plötsligt en bil ut alldeles framför mig jag får panik och bromsar så kraftigt jag kan, jag kör en äldre bil utan låsningsfria bromsar vilket leder till att mina bromsar låser sig och jag kanar rakt in i bilen framför mig.

Vid krocktillfället Var vi ca 7 meter förbi den anslutande väg han körde in ifrån, bilisten som kör in på min väg har väjningsplikt.

Efter olyckan ringde jag 114 14 polisen kom till platsen och skrev en rapport.

Min bil var nybesiktigad utan anmärkning och det var godkända dubbdäck på.

Min bil är trafikförsäkrad, Jag har ringt försäkringsbolaget flera gånger och försökt få nått slags besked gällande vållande osv, men utan resultat då dom säger att dom väntar på motpartens papper och på polisrapporten.

Nu till min fråga, idag när jag kom hem så hämtade jag posten och jag hade fått ett brev från polisen. I brevet står det att polisen gjort en utredning och anser att jag har varit vållande till denna trafikolyckan, det står att jag inte haft tillräckligt långt avstånd till framförvarande bil, kan dom ha missuppfattat situationen?

hade min reaktionsförmåga varit ett par hundradelar långsammare så hade jag kört rätt in i sidan på hans bil istället för rakt bakifrån.

Hur ska jag kunna hålla längre avstånd till en bil som inte ens kör på samma väg som mig utan svänger ut precis framför mig?

Jag är väldigt konfunderad, har man inga skyldigheter om man har väjningsplikt eller vad gäller egentligen vid en sån här situation?

Jag har själv haft körkort i 8 år utan några tidigare olyckor eller annat.

Och hur går jag vidare härifrån?


Svar::
Hej Fredrik! Tack för din fråga.

Jag förstår att du blir konfunderad.

Körsättet som du beskriver blir allt vanligare. ”Bara jag hinner före” tycks vara ett genomgående tema vartefter våra bilar får bättre prestanda som ofta utnyttjas på ett felaktigt sätt.

Här är det fråga om polisen har kännedom om vad lagen säger.

Enligt vägtrafikförordningen har den som har väjningsplikt skyldighet att lämna företräde mot all trafik på den korsande vägen – dessutom får föraren inte hindra eller utgöra fara när föraren ska fortsätta sin färd.

Så min bedömning är att mötparten bär skulden till det inträffade.

/Ernst

3 kap. 5 § 2:dra stycket (SFS 1998:1276) >>

 


 


2013-02-13
Namn Danne
Inkom 13:57
Ämne Krock med mötande bil.

Hej!
Krockade innan jul, ja åkte på en väg som böjer av höger (tar det lungt eftersom det var höga snövallar) fick möte i full fart av en som kommer på fel sida!

Han vejar och jag kör in i honoms bakdörr. Varav min bil blir helt paj höger fram!(går att köra)

Jag har två opartiska vittnen varav motparten hade en kille med sig som säger att jag kom på fel sida……

Försäkringsbolagen kommer då överens att dom inte kan avgöra vem som är vållande!

Ska överklaga!

Men va ska jag skriva och göra!?!?!

Svar:: Hej Danne! Tack för din fråga.

Jag utgår från att din beskrivning över händelseförloppet är riktig.

På grund av olika vittnesutsagor får naturligtvis försäkringsbolagen svårt att i nuläget bedöma vems fel det var.

Jag förmodar att försäkringsbolaget har talat med dina vittnen om det inträffade. Om inte så kan du ju hävda att ansvarsbedömningen inte har gått till på rätt sätt.

En viktig detalj i sammanhanget (som bör nämnas) är din bils avstånd från högerkanten och vägens bredd (vilket du säkerligen redan skrev i din skadeanmälan).

Avståndet från högerkanten är en väsentlig detalj i sammanhanget.

Med ett långt avstånd från snövallen på höger sida är det problematiskt och skulle sannolikt inneburit att du kört in i motparten framdörr medan ett kort avstånd från snövallen på din sida snarare styrker din berättelse vad som verkligen skedde.

/Ernst 

 


 

2013-02-05
Namn Jan K
Inkom 18:06
Ämne Körfältsbyten skapar incidenter.

Norrortsleden i norra Stockholm i riktning mot E18. Avfart mot Häggvik/ Danderyd.

Två filer upp mot rondell. Vänster fil markerad för rakt fram och vänster. Höger fil markerad för endast höger.

Höger fil följs sedan av två filer fram till nästa rondell. Bil kör i vänster fil ända in i rondellen och bryter sedan över till höger vilket skapar incidenter.

Får man göra så? Vad är ev påföjd?


Svar::
Hej Jan! Tack för din fråga.

Eftersom domslut ger vid handen att det är tillåtet att inte följa de anvisningar som reglerar trafiken i en cirkulationsplats så är det fullt möjligt att köra på det sätt som du beskriver.

Ingen påföljd såvida inte körfältsbytet innebär en trafikolycka. Vid ett sådant fall är det vanliga bötesbeloppet 1 000 kronor.

/Ernst


 2013-02-04
Namn Mikael Sandberg
Inkom 18:03
Ämne Hur skyltas gällande hastighetsbegränsning?

Finns det någon regel som säger att det måste finnas en info-skylt om att hastigheten kommer att bli tex 30 om 100 meter om hastigheten på vägen är begränsad till 70?

Alltså, måste det finnas info-skyltar om hastigheten sänks med 30 km/t eller mer?


Svar
Hej Mikael! Tack för din fråga.

Någon sådan skylt finns inte.

/Ernst


Inlägg andra år

2014 >>2012 >>2011 >>2010 >>2009 >>2008 >> 2007 >>2006 >>,Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.