Motortrafikled – trafikregler och risker vid körning på motortrafikled

e3

Den höga hastigheten på motortrafikled ställer stora krav på dig som förare. En motortrafikled har oftast mötande trafik.

På motortrafikleden gäller samma regler som på motorvägen med undantag för tillåtna hastighetsgränsen som är 90 km/h om inte annat anges.

För att reducera mötesolyckorna har man byggt 2+1 vägar. 2+1 vägarna har omväxlande ett eller två körfält i vardera riktningen – körbanan skiljs med ett mitträcke, oftast ett vajerräcke.


Vad är en motortrafikled?


En motortrafikled kan likna en motorväg eftersom att den kan ha accelerationsfält och avfarter liknande dom som finns på en motorväg.

Den största skillnaden mellan en motorväg och en motortrafikled är att motortrafikleden även kan ha ”vanliga” korsningar utan accelerationfält och avfarter.


Trafikregler motortrafikled


Vid körning på motortrafikleden gäller följande:

1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade och får framföras med en hastighet av minst 40 km/h får förekomma dock inte mopeder klass I.

2. Fordon får föras in på motortrafikleden endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motortrafikleden endast på en avfartsväg eller vid dess slut.

3. Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.

4. Fordon får inte vändas eller backas.

5. Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats.

6. Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen

Transportstyrelsen får föreskriva att fordon eller fordonståg även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motortrafikleden. Föreskriften skall vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.

 

skrota-hogerregeln-reklam-i-inlagg

 


Motortrafikled börjar


e3

När du närmar dig vägmärket ”motortrafikled börjar” måste du ha uppmärksamhet på vilken hastighet som gäller. Hastigheten på motortrafikleden är oftast är 90 km/h – kan dock skyltas med annan hastighet.

Påfart – anslutningen
Anslutningen är en del av motortrafikleden och saknar i regel en accelerationssträcka – om accelerationssträckan saknas gäller väjningsplikt.

Om påfarten har en påfartssträcka.
Det spärrområde som finns får inte överskridas. Anpassa din fart till den övriga trafiken och kör ut så tidigt som möjligt. Du bör snabbt komma upp i hastighet för att smidigare anpassa dig till den övriga trafiken.


Motortrafikled upphör


e4
När du närmar dig vägmärket motortrafikled upphör behöver du oftast ta ner farten. Hastigheten kan var så låg som 50 kilometer i timmen eller lägre – kan dock skyltas med annan hastighet.
Vägmärket används inte när motortrafikleden övergår i motorväg.

Om motortrafikleden har en avfartssträcka
Om motortrafikleden har en avfartssträcka ska du tänka på avståndet till framförvarande och planera din eventuella omkörning i god tid. Detta gör du genom att först kontrollera om det är lämpligt att köra om. Ditt avstånd till den avfart som du ska svänga av på är kanske närmare än du tror.

 


Omkörning


Om du tänker köra om ska du var medveten om att risken är stor att du missbedömer situationen.
Vad ska du tänka på innan du kör om?

1. Är det tillåtet att köra om?

2. Hur fort kör framförvarande?

3. Avståndet till det mötande fordonet? – En mötande motorcyklist gör det ännu svårare.

4. Mötande fordons hastighet?

5. Hur lång omkörningssträcka du behöver för att omkörning ska bli säker?

6. Hur lång är siktsträckan?

7. Var uppskattar du att ni kommer att mötas?

8. Hinner du köra om säkert innan mötet?

9. Tänk på att tidsvinsten är liten.
Omkörning ska ske på vänster sida.

Ge tecken i god tid! Tänk på att du får en ordentlig fartskillnad till det fordon som du ska köra om och förvissa dig flera gånger att bakomvarande inte har börjat att köra om dig.

Planera i god tid innan du ska återgå till höger körfält – kontrollera bakomvarande trafik – avstånd – hastighet. Ge tecken i god tid och avsluta din omkörning med att återgå till höger körfält med god marginal till den/de fordon som du har kört om.

Tips: Ge högertecken redan när du befinner dig i höjd med framdelen av det fordon som du kör om och fortsätt i ditt körfält. När du bedömer att du har tillräckligt avstånd till den som du kör om – kontrollera avståndet i höger backspegel flera gånger, – avsluta sedan med en kontroll i döda vinkeln – om avståndet fortfarande är detsamma – byt körfält.

De fördelar med detta förfaringssätt är att:

1. Bakomvarande kan tidigare planera sin omkörning

2. Fordonsföraren som du kör om uppfattar tidigt vad du tänker göra

3. Det kan ju hända att denne kör långsammare än han trott – och ökar farten vilket du lättare kan bedöma om du ger ditt tecken tidigt.

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.