Försäkringsbolag, domstol och vållande 2006

 


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2006

Augusti 2006


 

2006-08-07
Namn Mattias
Inkom 12:33
Ämne Tecken kan missförstås

 

Även om tecken ges kan missförstånd bli följden – ger man tecken för tidigt så kan de bli komplikationer – sen har vi dom som litar på – kanske någon har glömt?

 


Juli 20062006-07-24

Namn Anders Agerström
Inkom 08:06
Ämne cirkulationstrafik

 

Att reglerna för körning i rundeller/cirkulationsplats är oklara gör automatiskt att försäkringsbolagen tar den lösningen som är mest gynnsam för dom.

Vägvärket borde/ska ta sitt ansvar och forma trafikreglerna på sådant vis att det inte går att misstolkas. Använder alla körriktningsvisarna på rätt sätt minskas olycksriskerna.

 


April 2006


2006-04-16
Namn Peter Samuelsson
Inkom 18:52
Ämne Varför skall försäkringsbolagen alltid ha rätt?

 

Jag kom från en väg med väjningsplikt och svängde höger då han som kom från motsatta hållet svängde in åt samma håll som jag körde. Det fanns två körfält på den väg vi skulle in på. Jag tog det högra och han också.

Vi fick självrisken dragen båda två. Varför?

 


Februari 20062006-02-15
Namn Ernst
Ämne Körde på gående – frikänd.
Körde på fotgängare på övergångsställe – enhälligt frikänd i både tingsrätt och hovrätt.


Läs domen >>

 


Inlägg andra år

2014 >>, 2013 >>2012 >>2011 >>2010 >>, 2008 >> 2007 >>2005 >>,Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.