Omkörning är tillåten på höger sida

Omkörning ska ske på vänster sida men det finns några undantag.


Omkörning  på höger sida är endast tillåten om:

  • det finns körfältsvägvisare som beskriver olika färdmål om omkörningen sker under körfältsvägvisaren
  • det finns två eller flera körfält i samma riktning och tät trafik i alla körfält och hastigheten bestäms av fordonet framför dig – tät köbildning
  • det finns skilda körfält i anslutning till vägkorsning
  • om den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller lägre och det finns en synlig körfältsmarkering som skiljer körfälten åt och som går i samma riktnig, körfältet på sidan om dig är ett kollektivkörfält.

Ett felbeteende som blivit allt vanligare dom sista åren är att omkörning sker på höger sida på motorväg utan att någon av ovanstående punkter uppfylls!!! 


 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.