Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2010


Forum cirkulationsplatser 2010

December


 

2010-12-21
Namn Ernst
Ämne Polisen bötfäller förare som inte ger tecken när de lämnar en cirkulationsplats

 

Det finns inget stöd i lagen som ger polisen rätt att bötfälla förare som inte ger tecken när de lämnar en cirkulationsplats.

Svensk Trafiksäkerhet

/Ernst Donlemar

 


 


2010-12-18
Namn Ernst

Ämne Trafikutskottet besvarar inte ställda frågor.

 

Den 10 juni skickades ett e- postmeddelande till Riksdagens trafikutskott med anledning av utskottets avslag av motionen T: 522 – tydligare trafikregler.


Den 8 oktober skickades en påminnelse i samma ärende.

Svensk Trafiksäkerhet

/Ernst Donlemar

 


 

2010-12-17
Namn Bengan
Inkom 09:34
Ämne Har funderat vidare på den inbyggda faran vid filbyte/utfart från det inre körfältet i cirkulationsplats. Hur kan detta bli säkert?

 

Vi har en variant som dykt upp i Boråsområdet som faktiskt är riktigt bra. Höger körfält går endast ut mot riktning höger och dess högra körfält. Vänster körfält går in mot rondellen och där kan du välja att köra rakt fram eller mot vänster. I båda fallen går man ut och hamnar i vänster körfält.

Man vinner två saker här.

1. Konflikten mellan vänster och höger körfält i rondellen är borta.

2. Högerblink kan inte missuppfattas av dem som väntar på att köra in.

Resultatet blir ett bättre flyt i rondellen. Enda nackdelen är att man måste välja rätt körfält innan cirkulationsplatsen, men detta gäller ju även den gängse varianten. Men hur skall man egentligen ange tecken?

Jag tycker det finns två alternativ att välja mellan som kan fungera:

1. Man ger tecken som i vanlig korsning.

2. Man gör endast högertecken strax före utfart.

Kommentarer:

Om körningen sker som du beskriver då är vi inne på att betrakta cirkulationsplatsen precis som den är en vägkorsning och då gäller de regler som gäller för vägkorsning alternativ ett.

Notera att det trots detta är det tillåtet att ge tecken då på rätt sätt för färd rakt fram för att minska miljöbelastningen. (När båda lämnar korsningen så menar du väl att de hamnar i vänster respektive höger körfält, eller?)

Tyvärr är det ett faktum att det finns ett domslut från just Borås tingsrätt som har ansett att den som kör i höger körfält och svänger vänster trots anvisningar är helt utan skuld till sammanstötningen.

På sidan ”varför är rondellkörning så svårt” kan du finna Borås tingsrätts förklaring till sitt domslut av sammanstötningen i Knallelandsrondellen 2004. >>

/Ernst

  
Förtydligande av Bengt Landegren (19/12)
Inkom 12:39


Får försöka förklara lite bättre. Det inre körfältet är här BARA till för färd rakt fram eller mot vänster och mynnar BARA ut i vänster körfält. Det högra fältet är helt separat och endast till för högersvängande trafik och mynnar BARA ut i höger körfält. Man kan/får alltså inte passera mellan de båda körfälten överhuvudtaget.

Jag förstår domskälen Borås Tingsrätt anför, filbyten får naturligtvis inte ske om det befinner sig ett fordon i vägen. Bertil måste därför antingen stanna eller köra runt ett varv i väntan på ett säkrare filbyte.

Men det är märkligt att man skall kunna köra runt i höger körfält även för vänstersväng. Vilken nytta får vi då av vänster körfält?

/Bengt

 


 


2010-12-10
Namn Stefan Srs Johansson
Inkom 10:40
Ämne Sluta använda ordet ”rondellkörning”.

 

Snälla, sluta använda ordet ”rondellkörning”. Rondellen är ytan i mitten av en cirkulationsplats. Man kör i cirkulationen, inte i rondellen. Om så är fallet och det är medvetet får du förmodligen böter.

Gammal militär körlärare.=

Kommentarer:

Du har helt rätt! Tyvärr, kan man inte undgå att möta ordet rondellkörning på webben.

/Ernst

 


 

2010-12-08
Namn Agge Carlsson
Inkom 16:45
Ämne Gäller samma regler för teckengivning i fyrvägskorsning med rondell i som i en cirkulationsplats?

 

Jag vill väl inte direkt uttrycka någon åsikt om rondell/cirkulationsplatskörning men är väldigt nyfiken på om det gäller samma regler om teckengivning då man kör igenom en fyrvägskorsning (rakt fram) med en mindre rondell som inte är utmärkt som cirkulationsplats som då man kör igenom en markerad cirkulationsplats då det enligt uppgift räknas som ett körfältsbyte då man kör ut rakt fram ur cirkulationsplatsen. I den inte utmärkta korsningen gäller ju bland annat högerregeln.


Svar:

Tack för din förfrågan.

Jag ser ingen skillnad på en vägkorsning som har en rondell i mitten och en som saknar en – de kan ju vara identiska både i storlek och utformning. Det är ju ursprungligen samma korsning efter en ombyggnad som före.

Min bestämda uppfattning är att tecken ska ges på samma sätt i alla vägkorsningar oavsett det är en rondell i korsningen eller inte. Du kan läsa mer om tecken på den nypublicerade sidan ”när ska tecken/blinkers ges vid rondellkörning”.

/Ernst

 


 

2010-12-02
Namn Bengt Landegren 
Inkom 18:33
Ämne Enkla och tydliga regler och förlag om hur och när tecken ska ges.

 

Det är olyckligt att det ges dubbla budskap när det gäller cirkulationskörning. Enklast vore att där cirkulationsmärke med lämna företräde finns vid infarten, gäller särskilda regler för rondell; dvs. blinka höger strax före du lämnar rondellen, inget annat. Detta för att väntande trafikanter skall kunna köra in i rondellen.

Blinkers vid filbyten är en självklarhet.

Finns där inga märken för cirkulationsplats gäller vanliga regler för vägkorsningar. Att blinka vänster rondell fyller ingen funktion. Man befinner sig ju på en enkelriktad gata. Bakomvarande bilist har heller ingen större nytta av att framförvarande bilist blinkar över huvud taget. Farten skall alltid vara låg i en rondell. Man behöver alltså inte bromsa in pga vad framförvarande bilist skall ta vägen i rondellen.


Kommentarer:

Tack för dina synpunkter.

Jag håller med dig – enkla och tydliga regler är det som behövs och att farten bör dämpas i förhållandet till övrig trafik.

Helt riktigt är ju också att om vägmärkeskombinationen för cirkulationsplats saknas gäller andra företrädsregler. Vad gör vi åt de förare som saknar kunskap om detta eller tror att de har väjningsplikt så fort de kommer till en vägkorsning som har en rondell i mitten?

Jag instämmer också att om ett tecken ges före utfart bidrar till en smidig trafik men höjer det trafiksäkerheten?

Vid sidan om vilket körfält som är lämpligt för den fortsatta färden så är det uppenbarligen svårt att komma tillrätta med teckengivningen.

Ex. Vi ser att en förare valt det vänstra körfältet av två. I cirkulationen ger han/hon tecken till höger för att köra ut (jag tänker mig då vid körning rakt fram i färdriktningen). Är vi då helt säkra på vad föraren ska ta vägen? Svaret är naturligtvis nej. Risken för felbedömning är större än den tidvinst som kan uppstå för de förare som är på väg in i cirkulationen.

Alltför vanligt är att föraren som har för avsikt att svänga vänster ger tecken/blinkers för tidigt inför sitt körfältsbyte. Risken i detta fall är att de som förlitar sig på högertecknet uppfattar detta som att föraren ska köra ut ur cirkulationen och själva kör ut i korsningen med risk vad detta kan innebära.

Om tecknet för körfältsbytet vid vänstersväng sker senare blir det endast en bonus för dem som vill köra in = smidig trafik. I de flesta fall har dessutom föraren redan bytt körfält.

Tecken ska ges i god tid – men ofta ges tecken samtidigt som föraren svänger på ratten – till vilken nytta har då teckengivningen för andra trafikanter om tecknet och körfältsbytet sker samtidigt?

Jag har svårt att dela din uppfattning om att vänstertecken inte behövs på grund av att endast en färdriktning är tillåten p.g.a. att det finns andra vägkorsningar där endast en färdriktning är tillåten. Ska skyldigheten att ge tecken i dessa också undantas? Rätt teckengivning hjälper ju även de oskyddade trafikanterna – medan ett utebliven signal lätt kan missuppfattas.

Om ett tecken till vänster för vänstersväng (speciellt i mindre cirkulationsplatser) uteblir blir de som är på väg att köra in i cirkulationen mer tveksamma och den ovan angivna smidigheten försvinner.

Vi får ju inte glömma bort att ett tecken fritar inte någon från ansvar.

/Ernst

 


November


 

2010-11-24
Namn Ekström-Oakley Pontus 
Inkom 08:31
Ämne Cirkulationsplatser – kommunikation – unikt för Sverige?

Reglera synnerligen luddiga. Borde förenklas och framförallt kommuniceras till alla bilister/motorfordonsförare. Att tillåta mobilprat och kanske dessutom inte ha automatlåda och samtidigt försöka klara sig i rätt fil och sköta blinkers är ju unikt stupidt och förekommer nog bara i Sverige ??

 


 

 

2010-11-22
Namn Pieter van den Berg
Inkom 16:09
Ämne Hitta inte på egna regler, vi är med i EU!

 

1. lämna företräde åt all trafik i rondellen/cirkulationsplatsen.
2. Betrakta rondellen/cirkulationsplatsen som en enkelriktad väg.
3. Använd blinkers när du lämnar cirkulationsplatsen.
4. Hitta inte på egna regler, vi är med i EU!


Svar:

Hej,

Tack för ditt inlägg.

Visst är vi med i EU men det betyder inte att vi har samma trafikregler inom hela EU även om detta skulle vara önskvärt. Ta Frankrike som exempel där högerregeln gäller vid infart till cirkulationen.

/Ernst

 


 

2010-11-20
Namn Helge
Inkom 22:10
Ämne Behöver man använda blinkers i en rondell om man inte gör ett körfältsbyte?

 

Jag använder blinkers bara om jag byter körfält.

Det är för j-ligt får det verkligen vara så här? Har varit inne på några av sidorna och förvånas över vilken okunnighet många förare besitter. Inte ens polisen använder ju blinkers.

Mvh Helge

Svar:

Därom tvistar de lärde.

/Ernst

 


 

2010-11-11
Namn Per Andén
Inkom 20:40
Ämne Tecken/blinkers – vänstersväng i rondell.

Om fordonet framför mig, blinkar till vänster vid infart i rondell, betyder detta för mig endast en sak. Fordonet ifråga har en fungerande vänsterblinker!

Det enda jag är intresserad att veta om framförvarande fordon, är, om, och när detta avser att byta körfält, eller lämna rondellen (åt höger får man då förmoda).

Alla förare som jag hittills7sett blinka vänster, vid infart i rondell, har tack och lov vridit ratten åt höger.

Kommentar:

Alltsedan högeromläggningen 1967 har förare blinkat vänster för vänstersväng men ändå kört motsols i cirkulationen. Detta borde därför inte vara något tvivel om vart denne förare är på väg någonstans, eller?

/Ernst

 


Augusti


 

 

2010-08-28
Namn Hasse Bergman
Inkom 23:08
Ämne Lika regler.

 

Lika regler för runkörning borde gälla för rondeller-cirkulationsplatser borde kunna göras att gälla i hela Sverige. Anvisningar med alla skyltar och vägmärken borde också kunna utfärdas för hela Sverige.

Jag kör buss och ser avarter av rondellkörning.

Försäkringsbolag har olika tolkningar. Fram för mer gemensamm enkla regler och Krav

 


 

2010-08-17
Namn Ragnar Midelf 
Inkom 01:23
Ämne Ska det behöva vara så svårt.

En rondell är en korsning. Ligg höger, blinka höger vid högersväng. Ligg vänster, blinka vänster vid vänstersväng. Valfri fil vid rakt fram. Tydliggör gärna (valfritt) med en högerblink då du kör ut ur rondellen.

Folk som ligger höger och svänger vänster i rondeller är en trafikfara och stoppar dessutom upp trafiken.

Vägverket är som vanligt ute och cyklar!

 


 

2010-08-03
Namn Frederic Täckström
Ämne Vad gäller i en i en rondell när endast skylten väjningsplikt är uppsatt?

 

Hej

Jag har en fråga. Strax före Höganäs på väg söderut finns en rondell. Jag citerar eftersom det inte finns någon skylt som markerar rondell. Platsen har sammanlagt tre anslutande vägar.

I övrigt finns skyltar vid alla infarter i rondellen som markerar väjningsplikt.

Vad gäller här? Är det högerreglen eller någon annan regel?

Tacksam för svar.

Frederic Täckström


Svar
:
Hej och tack för ditt mail.

Här är det helgarderat. Skylten väjningsplikt innebär att du har väjningsplikt mot all trafik på den korsande vägen. (vänster såväl som höger).

I detta fall har du endast väjningsplikt mot den som kommer från vänster på grund av att endast en färdriktning är tillåten.

Detta innebär att väjningsplikt gäller mot trafik från vänster – och att du får fortsätta ”endast om avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder”.

/Ernst

 


Juni


 

2010-06-10
Namn Ingvar P
Inkom 21:57
Ämne Ett körfält och väjningsplikt

 

Jag är ganska trött på att behöva tvärnita för de som kör in i cirkulationsplatsen utan att bry sig.

Jag har ett tips. ALLA cirkulationsplatser skall ha endast EN körbana. Samma regler skall gälla för ALLA cirkulationsplatser, oavsett storleken på rondell. ALLT skall vara konsekvent, jag har väjningsplikt mot den som redan finns inne i cirkulationen.

Reglerna skall gälla i Sverige och de som kommer hit får rätta sig efter våra regler. Det kan väl inte vara så svårt? Eller?

Ingvar P


tillägg:

När jag tänker efter så är det kanske för mycket begärt att alla cirkulationsplatser skall ha bara EN körbana. Men tanken var god…
Ingvar P

 


Maj


 

2010-05-19
Namn Jake Viitanen
Inkom 10:25
Ämne Välkommen till Rondellköping

 

Hej!

Välkommen till Eskilstuna, som numera borde heta rondellköping. På en sträcka på en dryg kilometer finns det 8 rondeller. Totalt finns det säkert ett trettiotal rondeller i stan. Trots mänden av rondeller i stan, råder det total förvirring om hur man ska egentligen köra i en rondell.

Varje dag ser man olika varianter och ingen har kunnat berätta mig hur man ska köra.

MVH Jake Viitanen

 


April


 

2010-04-02
Namn K-G Hellgren
Inkom 17:13
Ämne Vilket körfält bör användas vid körning i en stor rondell?

 

Är en före detta utbildningsledare på trafikskola som anser att i en stor rondell utan körfältspilar är det inget fel att oavsett var. Du ska ligga i höger körfält.

Men det finns trafikskolor som lär ut att om du ska svänga vänster måste. Du lägga dig i vänster körfält och sen byta till höger.

Tacksam för svar.

K-G Hellgren

Svar:

Tack för ditt mail.

Din fråga är berättigad och vi har då kommit till kärnpunkten ”STOR” rondell i Vägverkets yttrande till Högsta domstolen skriver de: Cirkulationsplatsen bör således inte betraktas som en vägkorsning.

Denna cirkulationsplats är belägen i Gårdsstånga och rondellen har en omkrets på 490 m. Om cirkulationsplatsen storlek och utformning får bestämma om det ska betraktas som en vägkorsning eller inte – så ställer man frågan vid vilken storlek är den stor. Begreppet stor kan för vissa vara 50 meter i diameter för andra 100 meter eller större.

Den blivande körkortsinnehavaren bör kunna uppträda trafiksäkert i alla typer av korsningar men då måste undervisningen vara likvärdig vart än du bor i Sverige. För att detta ska bli en verklighet krävs det enhetliga regler.
Jag delar inte din uppfattning beträffande valet av körfält. Om däremot anvisningar före cirkulationsplatsen visar att det högra körfältet också kan användas vid vänstersväng är det lämpligaste att färdas i detta. I annat fall bör vänster körfält användas med ett eventuellt körfältsbyte som följd.
/Ernst

 


Mars


 

2010-03-23
Namn Reinhold Håkansson
Inkom 17.15
Ämne Beteendepåverkan i praktisk utbildning

 

Hej!

Vem som har rört till reglerna för en cirkulationsplats borde få sparken! Körning i denna vägkorsning har inte fungerat så dåligt tidigare – fy skäms att röra till saker och ting!

Inte är det mycket bättre med regler för belysning på fordon!

Dessutom tror jag inte så mycket på en fortsättningskurs i teori. Vad som behövs är beteendepåverkan i praktisk utbildning. Personer som uppför sig dåligt i trafiken gör det oftas medvetet och där hjälper inte någon teori!

Med detta säger jag inte att teori ska tas bort det vore ju dårskap MEN man kan göra den betydligt enklare för människor med en tydligare och ett bättre pedagogiskt läromedel som täcker kraven för körkortet!

Vid en uppkörning behöver man inte ett teoriprov! Teorin står trafikskolorna för och det gör dom i dag mycket grundligt.

Vid en praktisk uppkörning ser man klart om eleven kan trafikreglerna; rätt anpassad hastighet, högerregel. stopplikt, uppträdande vid övergånsställen, hänsyn till andra trafikanter etc etc!!!

Press borde läggas på omkörningar, passerande av bussar vid hållplatser och övriga risker under PRAKTISK körning.

Reinhold Håkansson


Inlägg övriga år

2014 >>,  2013 >>2012 >>2011 >>,  2009 >>,  2008 >>,  2007 >>2006 >>, 2005 >>2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.