Vägmarkeringar – i cirkulationsplatser/vägkorsningar vägleder de oss

Ernst Donlemar (Skapare av Trafiksäkerhet.se) kämpade under många års tid med att få en tydligare lagstiftning avseende cirkulationsplatser. Han försökte även få tydliga svar från myndigheter om vad som gäller vid körning i cirkulationsplats.

Detta är en liten del av hans resonemang och diskussioner men myndigheter angåeende körning i cirkulationsplats.


d 3


Olika interna uppfattningar
Förutom Vägverkets olika interna uppfattningar om hur rondellkörning ska ske kan trafikanten få svårt att tolka de olika förekommande vägmarkeringar som förekommer i en cirkulationsplats/vägkorsning.

Vägmarkeringen visas på olika sätt i körbanan.
Den följer rondellen runt. Ibland följer den rondellen rakt fram. I vissa cirkulationsplatser förkommer även en kombination av de båda. Detta virrvarr av av olika markeringar och tolkningar bidrar knappast till att öka trafiksäkerheten.

Vet ansvariga myndighet om problemet?
Ja, de har informerats om hur orimligt det är att likadana anvisningar ska tolkas på olika sätt på olika platser i vårt avlånga land.

Vägverket ansåg inte att det var något problem för oss trafikanter att köra i cirkulationsplatser.

information till Vägverket >>

Transportstyrelsens uppfattning om förhållandena
De frekvenser som visas i Transportstyrelsens animerade versioner och i informationsmaterialet i övrigt visar endast situationer med körfältsmarkering runt i cirkulationen. De beskriver inte heller hela problematiken med rondellkörning vilket är olyckligt av flera skäl.

Informationen från Transportstyrelsen, är bristfällig, och borde även beskriva de situationer som nämnts ovan för att på så vis höja riskmedvetenheten hos trafikanterna, öka trafiksäkerheten och minska påverkan på miljön.

Vilka körfält ska användas och hur när ska tecken ges?
Vilket körfält ska användas i en vägkorsning utan rondell?

I dessa vägkorsningar ska de körfält som genom vägmarkering, körfältspilar och i förkommande fall körfältsvägvisare anvisats för färd till höger, rakt fram eller till vänster användas.
Det är inte tillåtet att svänga till exempel till vänster från det körfält som genom anvisningar visar rakt fram.

I vägkorsningar som har en rondell gäller olika regler.
Vilket körfält ska användas i en vägkorsning som har en rondell?

1. Om vägmärket cirkulationsplats saknas ska samma regler gälla som i en vägkorsning utan rondell, d.v.s. anvisningar gäller och ska följas och krav på tecken till vänster vid vänstersväng – däremot finns det inget krav på tecken vid färd rakt fram.

SFS 1998:1276 2 kap. §2 och 3 kap. §25 och 65 >>

2. om vägmärket cirkulationsplats finns gäller inga anvisningar så du kan köra som du vill.

Här är det tillåtet att svänga till vänster från det högra körfältet även om körfältsvägvisare och/eller vägmarkering visar rakt fram i färdriktningen och tecken behöver då inte ges vid vänstersväng även om vägmarkeringen korsas – körfältsbyte.

Tecken ska däremot ges vid färd rakt fram även om körfältsmarkeringen och/eller körfältsvägvisare visar rakt fram – motivering endast en körriktning är tillåten.

Cirkulationsplats, Knallelandsrondellen

kör som du vill – körfältsvägvisare >>


tecken behöver inte ges vid körfältsbyte >>

Hur visas vägmarkeringar i en vägkorsning utan rondell?
Här är vägmarkeringarna tydliga, för färd höger, rakt fram och vänster.

Hur visas vägmarkeringar i en vägkorsning som har en rondell?
Inom vissa områden finns det vägkorsningar med rondeller av varierande storlekar – inom ett relativ kort avstånd – där vägmarkeringar som informerar och/eller ger oss visuell ledning varierar från plats till plats.

information till Vägverket tillägg >>


Exempel på vägmarkeringar

Cirkulationsplats - körfältsmarkeringen följer rondellen
Följer runt rondellen
Vid de tillfällen då körfältslinjen som följer runt rondellen tillfälligt inte är synbar så kommer de trafikanter som är okända med platsen att visuellt tolka situationen som om båda körfälten går rakt fram. Den förare som färdas i vänster körfält räknar inte med att förare till höger om honom eventuellt kommer att svänga vänster.

Cirkulationsplats - körfältsmarkeringen visar rakt fram
Visar rakt fram
Ett annat scenario är där markeringen visar rakt fram – och linjen för tillfälligt inte är synbar – blir det omvända förhållanden – förare i det vänstra körfältet som väl känner till platsen – räknar inte med att föraren i det högra körfältet eventuellt kommer att svänga vänster.


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.