Vägmärken för upplysning om serviceanläggningar

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Lokaliseringsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där lokaliseringsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Anvisningen kan gälla från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Lokaliseringsmärken ger också vägvisning och upplysning om var inrättningar och serviceanläggningar, turistmål m.m. finns.


Vägmärken serviceanläggningar

H 1 Informationsplats

h1
Lokaliseringsmärket, informationsplats, anger en plats där det går att få information.


H 2 Fordonsverkstad

h2
Lokaliseringsmärket, fordonsverkstad, anger en plats där det går att få hjälp.


H 3 Drivmedel

h3
Lokaliseringsmärket, drivmedel, anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel.


H 4 Gas för fordonsdrift (CNG)

h4
Lokaliseringsmärket, gas för fordonsdrift, anger att det går att tanka metangas (CNG)avsedd för fordonsdrift.


H 4,2. Gas för fordonsdrift (LPG)

h4,2
Lokaliseringsmärket, gas för fordonsdrift, anger att det går att tanka propan och butangas, (LPG) för fordonsdrift.


H 5 Servering

h5
Lokaliseringsmärket, servering, anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.


H 6 Restaurang

h6
Lokaliseringsmärket, restaurang, anger en plats där det finns en restaurang.


H 7 Hotell

h7
Lokaliseringsmärket, hotell, anger en plats där det finns ett hotell.


H 8 Vandrarhem

h8
Lokaliseringsmärket, vandrarhem, anger en plats där det finns ett vandrarhem.


H 9 Stugby

h9
Lokaliseringsmärket, stugby, anger en anläggning med ett större antal stugor.


H 10 Stuga

h10
Lokaliseringsmärket, stuga, anger anläggning med ett fåtal stugor.


H 11 Campingplats

h11
Lokaliseringsmärket, campingplats, anger en anläggning so tillhandahåller platser för så väl tält som husvagnar och husbilar.


H 12 Husvagnsplats

h12
Lokaliseringsmärket, husvagnsplats, anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för husvagnar och husbilar.


H 13 Rastplats

h13
Lokaliseringsmärket, rastplats, anger en plats där der finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.


H 14 Toalett

h14
Lokaliseringsmärket, toalett, anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.


H 15 Badplats

h15
Lokaliseringsmärket, badplats, anger ett utomhusbad.


H 16 Friluftsområde

h16
Lokaliseringsmärket, friluftsområde, anger ett område för rekreation och motion.


H 17 Vandringsled

h17
Lokaliseringsmärket, vandringsled, anger en led som är avsedd för rekreation och motion – vandringsleden är ofta utmärkt.


H 18 Stollift

h18
Lokaliseringsmärket, stollift, anger en liftanläggning med stolar eller liknande.


H 19 Släplift

h19
Lokaliseringsmärket, släplift, anger en liftanläggning där skidåkare dras fram.


H 20 Golfbana

h20
Lokaliseringsmärket, golfbana, anger en anläggning med golfbana.


H 21 Försäljningsställe för fiskekort

h21
Lokaliseringsmärket, försäljningsställe för fiskekort, anger en plats där fiskekort kan köpas.


H 22 Sedvärdhet

h22
Lokaliseringsmärket, sevärdhet, anger en sedvärdhet av nationellt intresse.


H 23 Förberedande upplysning om vägnära service

h23
Lokaliseringsmärket, förberedande upplysning om vägnära service, anger vägnära serviceanläggningar.


H 24 Rum och frukost

h24
Lokaliseringsmärket, rum och frukost, anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.


H 25 Gårdsbutik

h25
Lokaliseringsmärket, gårdsbutik, anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.


H 26 Hantverk

h26
Lokaliseringsmärket, hantverk, anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.


H 27 Laddstation

h27
Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.


Övriga vägmärken och vägmarkeringar


Andra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar >>

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykeltrafik >>

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m. m.
Turistmål >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon.
Fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>


Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Symboler >>


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlor >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.
Varningsmärken >>


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>


Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt.
Väjningspliktsmärken >>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.