Vägmarkeringar – Sveriges alla vägmarkeringar

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.

De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Vägmarkeringar är vita om inget annat anges. De kan förstärkas och utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid finns ett tillfälligt behov, t.ex. på grund av vägarbete eller motsvarande. Dessa gula markeringar gäller istället för de ordinarie markeringarna.

Vägmarkeringar delas in i:

a) längsgående

b) tvärgående

c) övriga.

Vägmarkeringarna är vita med några få undantag.


reklam-uppkorningsbloggen


Längsgående vägmarkeringar


M 1 Mittlinje eller körfältslinje

Vägmarkering - mittlinje eller körfältslinje

Vägmarkeringen mittlinje, anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta riktningar.Vägmarkeringen körfältslinje, anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning. Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1.1 mellan del linje och mellanrum.


M 2 Kantlinje

Vägmarkering - kantlinje

Vägmarkeringen, kantlinje, anger en körbanas yttre gräns.M 3 Varningslinje

Vägmarkering - varningslinje

Vägmarkeringen, varningslinje, används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena.

Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar.


M 4 Ledlinje

Vägmarkering - ledlinje
Vägmarkeringen, ledlinje, anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar.Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.


M 5 Cykelfältslinje

Vägmarkering - cykelfältslinje

Vägmarkeringen, cykelfältslinje, anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält.


M 6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.

Vägmarkering - linjetrafik
Vägmarkeringen, linje för fordon i linjetrafik m.fl. anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält.


M 7 Reversibelt körfält

 Vägmarkering - reversibelt körfält
Vägmarkeringen, reversibelt körfält, avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.


M 8 Heldragen linje

 Vägmarkering - heldragen linje
Vägmarkeringen, heldragen linje, anger att fordon inte får föras med något hjul föras över linjen. Undantag finns.


M 9 Spärrområde

Vägmarkering - spärrområde
Vägmarkeringen, spärrområde, anger ett område där fordon inte får föras.

skrota-hogerregeln-reklam-i-inlagg

 


M 10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Vägmarkerning - mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje
Vägmarkeringarna, mittlinje, körfältslinje och heldragen linje, används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M 11 Varningslinje och heldragen linje

Vägmarkering - varningslinje och heldragen linje

Vägmarkeringen, varningslinje och heldragen linje, används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M 12 Mittlinje och varningslinje

Vägmarkering - mittlinje och varningslinje
Vägmarkeringen, mittlinje och varningslinje, används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.b) tvärgående vägmarkeringar


Tvärgående vägmarkeringar


M 13 Stopplinje

Vägmarkering - stopplinje
Vägmarkeringen, stopplinje, anger var ett fordon skall stannas enligt vägmärke eller stoppsignal.


M 14 Väjningslinje

 vägmarkering - vajningslinje

Vägmarkeringen, väjningslinje, anger den linje som fordon inte bör passera när fordon iakttar väjningsplikt.


M 15 Övergångsställe

 Vägmarkering - övergångsställe

Vägmarkeringen, övergångsställe, och är utförd där märket B 3, övergångsställe, är uppsatt.


M 16 Cykelöverfart

 Vägmarkeringen - cykelöverfart

Vägmarkeringen, cykelöverfart, anger att cyklister kan passera körbanan.


M 17 Farthinder

 Vägmarkering - farthinder

Vägmarkeringen, farthinder, anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.


Övriga vägmarkeringar


M 18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

 Vägmarkering - förberedande upplysning

Vägmarkeringen, förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt, att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.


M 19 Körfältspilar

 Vägmarkering - körfältspilar

Vägmarkeringen, körfältspilar, anger för närmaste korsning lämplig färdväg i markerat körfält.

Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje skall förare följa den eller de riktningar dom pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutningen till korsningen färdas in eller från ett reserverat körfält. markeringen anger också att fordon inte får föras i motsatt riktning.

Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om färdväg i närmaste och därpå följande korsning.


M 20 Körfältsbyte

Vägmarkering - körfältsbyte
Vägmarkeringen, körfältsbyte, anger att körfältsbyte snarast måste ske. Om markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragen linje eller motsvarande finns längre fram i färdriktningen.

infor-flygtimmar-reklam-i-inlagg


M 21 Förbud att stanna och parkera

 Vägmarkering - förbud att stanna och parkera

Vägmarkeringen, förbud mot att stanna och parkera, anger förbud att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant.


M 22 Förbud mot att parkera

Vägmarkering - förbud mot att parkera

Vägmarkeringen, förbud att mot att parkera, anger förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Markeringen anger även utsträckning av busshållplats


M 23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Vägmarkering - förstärkning

Vägmarkeringen, förbud mot att stanna och parkera eller att parkera, används som förstärkning av markeringarna M 21 och M 22 ovan.


M 24 Uppställningsplats

Vägmarkering - uppställningsplats

Vägmarkeringen, uppställningsplats, anger gränser för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.


M 25 Gång- och cykelpil

Vägmarkering - gång- och cykelpil

Vägmarkeringen, gång- och cykelpil, visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.M


26 Cykel

Vägmarkering - cykel

Vägmarkeringen, cykel, visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och och förare av moped klass II.M


27 Gående

Vägmarkering - gående

Vägmarkeringen, gående, visar bana eller lämplig färdväg för gående.


M 28 Buss

Vägmarkering - fordon i linjetrafik m.fl.

Vägmarkeringen, buss, visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.M


29 Hastighet

Vägmarkering - hastighet.

Vägmarkeringen, hastighet, upplyser om högsta tillåtna hastighet.


30 Vägnummer

Vägmarkering - vägnummer

Vägmarkeringen, vägnummer, upplyser om vägnummer.


M 31 Ändamålsplats

Vägmarkering, ändamålsplats.

Vägmarkeringen,  ändamålsplats,upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändmål. Texten anpassas efter ändamålet.


M 32 Stopp

Vägmarkering - stopp.

Vägmarkeringen, stopp, upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B 2, stopplikt för att förstärka anvisningen.

Vägmärke B 2 stopplikt >>

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam


M 33 Rörelsehindrad

Vägmarkering - rörelsehindrad

Vägmarkeringen, rörelsehindrad, upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade.


M 34 Information

Vägmarkering - information

Vägmarkeringen, skola, ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.


Sammanställning och beskrivning av Sveriges alla vägmärken >>Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.