Vägmärken för gång- och cykeltrafik

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Lokaliseringsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där lokaliseringsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Anvisningen kan gälla från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.


Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.


 

F 34 Vägvisare

f34


Lokaliseringsmärket, vägvisare, anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande. Avstånd i kilometer kan angesF 35 Tabellvägvisare

f35

Lokaliseringsmärket, tabellvägvisare, anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer.


F 36 Platsmärke

f36
Lokaliseringsmärket, platsmärke, anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.


F 37 Avståndstavla

f37
Lokaliseringsmärket, avståndstavla, anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknade. Avståndet anges i kilometer.


F 38 Cykelled

f38
Lokaliseringsmärket, cykelled, anger särskild anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.


Övriga vägmärken och vägmarkeringar


Andra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>
Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar  >>

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
Serviceanläggningar >>

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m. m.
Turistmål >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon.
Fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>

Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Symboler >>


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlor >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.
Varningsmärken >>

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>


Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt.
Väjningspliktsmärken >>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.