Cirkulationsplats som är försedd med körfältsvägvisare


Vägkorsningen är en cirkulationsplats som är försedd med anvisningar om lämpligt färdmål


Cirkulationsplats körfältsvägvisare
Körfältsvägvisare är uppsatta före vägkorsningar för vägledning och anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till ett givet mål.

En sådan anvisning ska följas enligt trafikförordningen och om anvisningen avviker från en trafikregel så gäller anvisningen före regeln.

Här är det trots att körfältsvägvisare i det högra körfältet visar höger och rakt fram tillåtet att använda det högra körfältet för att svänga till vänster eller för att vända.

I korsningar utan rondell är detta inte tillåtet.

  • trots att anvisningar finns visar ett domstolsutslag att det är tillåtet att köra till vänster från det högra körfältet och dessutom
  • avvikelse från att ge tecken vid körfältsbyte motivering – ”endast ett val av körriktning.”

Kommentar: Dubbla budskap.

Tingsrätten i Borås bedömning står i stark kontrast mot Trafikförordningen.

Dessutom har domstolen ansett att de ”cirkulära körfälten måste betraktas som huvudkörfält” trots att det inte finns något stöd i lagen att ett körfält ska anses som ett huvudkörfält.

Om det är lagstiftarens mening att anvisningar inte behöver följas är de missvisande och bör omedelbart tas bort. Frågan är bara hur ska vi komma till en given adress om vi är obekanta med platsen.  Länk

Om tecken inte behöver ges vid körfältsbyte i en cirkulationsplats varför ska det vara ett krav vid andra körfältsbyten?

Alternativt är att Transportstyrelsen ger förslag till ändringar i författningen så att domstolar finner att lagen om anvisningar kan tillämpas.Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.