Vägmärken, vägmarkeringar forum – ställ frågor om anvisningar

vägmärken vägmarkeringar övriga anvisningar


Sammanställning av Sveriges vägmärken och vägmarkeringar
sammanställningen >>


September 20142014-09-12
Insändare Peter Törn-Åhlén
Inkom 22:22
Ämne: Gäller tilläggstavlan endast skoldagar?

Hej

Jag kör dagligen förbi en skola där hastigheten 30km/h med en skylt under där det står 7:30-17:30 (inga dagar är angiven) så jag undrar om det då är 30km/h alla dagar i veckan mellan 7:30-17:30 eller om det bara gäller skoldagar.

Svar: Hej
Peter! Tack för din frågor.

När du passerar vägmärket (C13) 30Km/tim gäller den som högsta tillåtna hastighet alla dagar året runt men med tilläggstavlan 7.30 -17.30 begränsas hastigheten till att gälla följande dagar:

Svarta eller vita siffror utan parantes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parantes avser vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror avser sön- och helgdag.

/Ernst

 2014-09-02
Insändare Kaj Wikner
Inkom 20:42
Ämne: Varför har jag fått parkeringsböter?

Hej,

Jag stod parkerad här i fyrtio minuter o fick en parkeringsböter.

Stämmer det Hiluxen ägaren

Vänligen Kaj Wikner


Svar:
Hej Kaj! Tack för dina frågor.

Ja, du har ställt dig på en plats där tilläggstavlan anger att parkering endast är tillåten för lastbilar.


/Ernst


Augusti 20142014-08-25

Insändare Gunnar Fredriksson
Inkom 12:03
Ämne: Kan parkeringsavgift tas ut om vägmärket är dolt och vägmarkering saknas?

Efter en ombyggnation av ett parkeringshus går det nu att komma in från två håll.

Från ett av hållen syns inte skylten om handikapplats då den sitter på baksidan av en pelare. Inte heller finns någon markering i själva rutan.

Kan man då anse att platsen är tydligt utmärkt och det alltså är korrekt att utfärda kontrollavgift?
Svar:
Hej Gunnar! Tack för dina frågor.
Liksom andra förekommande vägmärken ska P-skyltar sättas upp väl synliga och det ska tydligt framgå vad som gäller dvs. som visar vilket slag av fordon som platsen är avsedd för. Gäller parkeringen endast för rörelsehindrade bör också en markering (M33) i parkeringsrutan upplysa om detta.

Ta bilder på den aktuella skylten och på parkeringsrutan och bifoga dem till din överklagan.

/Ernst


2014-08-08
Insändare Anders Olander 
Inkom 12:07
Ämne: Vilken hastighetsgräns gäller efter ”motoväg upphör” E2 (utan C31)?

Motorväg har ju generell hastighetsgräns 110 km/h, den generella hastighetsgränsen för väg utanför tättbebyggt område är ju 70 km/h.

Så om det inte finns någon hastighetsskylt (C31), är då hastighetsgränsen 70 km/h efter E2?

Om hastighetn på motorvägen är begränsad till 80 km/h genom kombinationen E1+C31-8; innebär det i så fall någon skillnad när motorvägen upphör, efter E2?

/Anders

Svar: Hej Anders! Tack för dina frågor.

Din fråga om vilken tillåten hastighet som gäller när motorvägen upphör (E2) så säger bestämmelserna i vägmärkesförordningen att en ny skylt ska sättas upp som visar vilken hastighet som gäller,
om inte gäller den hastighet som är angiven för motorvägstrafiken.

Där hastigheten är begränsad till 80 km/tim gäller följaktningen att den tillåtna hastigheten efter vägmärket motorväg upphör (E22) är 80 km/tim till dess en ny skylt anger annan hastighet.

Du finner svaret i vägmärkesförordningen SFS 2007:90 sid 22, C31

/Ernst

SFS 2007:90 >>

 


 

2014-08-08  
Insändare Daniel Brito
Inkom 11:08
Ämne Parkering mot körriktningen i markerad p-ruta.

hej.

jag stod parkerad i 2min på tillåten p-plats fast i motsatt riktnig. varnings blinkers på.

jag förstår att man inte kan parkera så men är inte 2min för snabbt att lääga p-bot???

mvh

Svar:
Hej Daniel! Tack för ditt inlägg.

Eftersom bestämmelserna säger att stannade och parkering ska ske i vägens riktning är din parkering att anses som stannande och därmed räknas din parkering som stannade – stoppförbud.

/Ernst


2014-08-08  
Insändare Ewa Messner
Inkom 10:39
Ämne Får vi lov att på vår väg sätta upp en skylt med texten Privat väg eller …

Hej!

Har en undring: Vårt sommarställe ligger på Orust. För att komma dit måste vi köra på en privat väg.

Till denna väg betalar samtliga fastighetsägare ett underhåll.

I sommar har det varit otroligt mycket obekant biltrafik på ”vår” väg. Det sliter hårt på vägen och det känns otryggt att inte veta vem som kommer.

Får vi lov att på vår väg sätta upp en skylt med texten Privat väg eller Obehöriga äga ej tillträde.

Om svar ja. var köper man skylten. Får man sätta den på vilken sida av den privata vägen man vill.

Önskar snabbt svar.

Tack på förhand

Ewa

Svar:
Hej Ewa! Tack för ditt inlägg.

Ja, det är helt lagligt att ni som vägens ägare får förbjuda trafik med motordrivna fordon. Det finns många aktörer som säljer vägskyltar – försök med att gå in på Hyltebruks Skylt AB – ett tips är att ringa och be om hjälp.

Vägmärken som sätts upp för att reglera trafiken ska sättas upp på den högra sidan av vägen.

/Ernst

 


Juli 2014


 

2014-07-22
Insändare Urban
Inkom 17:22

Ämne Betyder ett kryss i en parkeringsruta att det är ett spärrområde?

Om en parkeringsruta har två vita steck från hörn till hörn, bildar ett X i parkeringsrutan. Är detta ett spärrområde då?

Kostade mig 700 Kr

Svar:

Hej Urban! Tack för ditt inlägg.

Ett kryss i en parkeringsruta är enligt vägmärkesförordningen inte att anses som ett spärrområde.

Ernst

 


2014-07-22  
Insändare Bengt Fernström
Inkom 14:45
Ämne Finns detta vägmärke ?

 

Hej!

Jag har för mig att det finns ett blå/vitt runt vägmärke som ska skall visa hur fordonsförare i 2 separata körfält ska köra när de 2 går ihop till endast 1 körfält:

Det – vill jag minnas – ser ut som 2 rader rektangulära rutor som nerifrån vänster och höger går ihop till en rad enligt principen varannan…

Finns inte detta märke, eller finns det bara i min fantasi??

Hälsningar

Bengt F

Svar:

Hej Bengt! Tack för ditt inlägg.

Något sådant vägmärke som du beskriver känner jag inte till.

/Ernst


2014-07-14 
Insändare Maria Charbachi
Inkom 12:51
Ämne Tanken är ju att vi ska köra i 30 för att det finns barn

 

Hej!

30-skyltar utanför skolor, med tilläggsskylt T.ex 7-18, gäller det även under de längre loven, som sommarlov?

Tanken är ju att vi ska köra i 30 för att det finns barn, men när det är Garanterat att det är lov borde vi väl kunna köra i 50?

Svar: Hej Maria! Tack för ditt inlägg.

Hastighetsbegränsningen 30km/tim med eller utan tilläggstavla gäller under den tid som anges på tilläggstavla eller dygnet om. Även vid lov kan aktiviteter med barn förekomma i skolan.

Det har blivit allt vanligare att hastigheten är begränsad hela dygnet på utsatta platser. Tyvärr har respekten för  att hålla den låga farten för att skydda barn och rörelsehindrade personer försämras.

/Ernst

 


2014-07-09  
Insändare Gugge Jivenius
Inkom 15:28
Ämne Vad menas med markerade körfält?

omkörning till höger är tillåten på 70-väg med markerade körfält vad menas med markerade körfält?

1 körfälten markerade med strecklinje = vanlig dubbelfilig väg

2 körfälten markerade med heldragen linje =

Svar:

Hej Gugge! Tack för ditt inlägg.

Med markerade körfält menas att en vägmarkering streckad eller heldragen finns målad på vägen.

Det finns vägar som saknar längsgående vägmarkering men ändå är tillräckligt breda för två fyrhjuliga fordon får plats bredvid varandra = två körfält. På dessa vägar är omkörning på höger sida inte tillåten (vissa undantag finns).

Mer om omkörning på höger sida finner du på länken >>.

/Ernst


Juni 2014


2014-06-29
Insändare Evelin Jonzon
Inkom 17:26

Ämne Trafikljuset i korsningen Båtbryggargatan/Uddvägen, Fannys väg Nacka.

Hej, kan någon se till att trafikljuset slå om i rättvisa intervaller.

När man kommer från Fannys väg ut till Uddvägen får man oftast stannar vid trafikljuset och vänta 2-4 signalväxlingar tills man äntligen får åka in i korsningen.

Beror detta på att kameran inte är inställd ordentlig?

Man blir frustrerat när man ser att de tvärs över får åka, men själv får vänta ytterligare 1-3 gånger.

Med vänlig hälsning, Evelin Jonzon

Svar: Hej Evelin! Tack för ditt inlägg.

Du bör vända dig till Nacka kommun med ditt ärende. Länken finner du
här.

/Ernst


2014-06-16  
Insändare Johan
Inkom 21:28
Ämne Gäller skylten före vägmarkeringen?

Hej!
Jag undrar vad är de som gäller vid en gångbana där de även finns en Vägmarkering med cykel på asfalten. Får man cykla där också då?

Gäller skymten först eller vägmarkeringar först!

Svar: Hej Johan! Tack för ditt inlägg.

Vägmärket D5 anger vilket slag av trafik som ska trafikera vägavsnittet men om vägmarkeringen M26 cykel finns så är det tillåtet att även för cyklister att använda vägavsnittet.

Här borde vägmärket ändras alternativt vägmarkeringen tas bort.

/Ernst
2014-06-03

Insändare Hanna

Inkom 07:24

Ämne Vilken skylt?

Hej, vet ni vilken skyllt det är man måste passera på höger sida när man kör?

Svar: Hej Hanna! Tack för ditt inlägg.

Det finns två vägmärken som måste passeras på höger sida.

Påbudsmärkena D2, påbjuden körbana och D3 cirkulationsplats.

/Ernst

 


 

2014-06-03 
Insändare Julia
Inkom 16:34
Ämne Det saknas anvisningar för övergångsställe.

Hej!

Jag bor i ett område med mycket trafik, det saknas på flera platser markering för övergångsställe både på marken och med vägmärke. Många bilister verkar inte förstå att det är övergångsställen där.

Jag har meddelat detta flera gånger till kommunen men de gör inget då ”det saknas medel för att åtgärda detta.”

Är det ok för en kommun att göra så? Väntar bara på att någon ska bli påkörd.

Hur kan jag driva frågan vidare? Är det inte en kommuns ansvar att se till att deras vägar fungerar?

Området är dessutom fullt av olaglig reklam uppsatta direkt på flera vägmärken som stör trafikanterna. Även detta struntar kommunen i.

Vem har ansvar för att olagliga skyltar tas ned från vägmärken?

Hälsningar Julia

Svar:

Hej Julia! Tack för ditt inlägg.

Om det inte finns några anvisningar – skylt eller vägmarkering så är det inget övergångsställe och följaktligen kan vi förare inte förstå att det är ett övergångsställe eller hur?

Om du däremot menar att någon av anvisningarna saknas så är det ju beklagligt och bör bara förekomma tillfälligt och kommunens ansvar är här glasklart.

I samband med den nya lagen om skyldigheten om att lämna företräde åt gående infördes 2000 var det många kommuner som tog bort övergångsställen för att de gav en falsk bild av säkerhet för de gående.

I stället byggts det gångpassager och vägen har ofta bara ett körfält. Detta har bidragit till att de gående själva får ta beslutet när de ska passera vägen.

Det är beklagligt att folk använder vägmärken som reklampelare men kommuner är ofta slöa på att se till att de tas bort.

/Ernst

 


Maj  2014


 

2014-05-28
Insändare Vilsen
Inkom 20:45

Ämne Anmälan om lös skylt.

 

Vart vänder man sig när en skylt
med gatunamn sitter löst och snurrar i vinden?

Svar:

Hej! Tack för ditt inlägg.

Vänd dig till kommunen där skylten finns.

/Ernst


2014-05-21  
Insändare Fredrik
Inkom 14:53
Ämne Hur synlig behöver en hastighetsskylt vara?

Hej.

Finns det någon regel för hur synlig en hastighetsskylt behöver vara för när man svänger in på en väg? T.ex. hur långt in från korsningen ska skylten stå?

I mitt kvarter står skyltar om Gångfartsområde 1 meter från korsningen, vilket resulterar att ingen ser dem när de svänger in då de är mitt i svängen.

Finns det nån officiell sida som beskriver reglerna?

Tack!

Svar:

Hej Fredrik! Tack för ditt inlägg.

Vägmärket gångfartsområde är ett anvisningsmärke och gäller från den plats där märket satts upp.

Skylten ska var väl synlig d.v.s inte skymmas av buskage etc. om så kan eventuell bot överklagas.

Du kan hitta svaret i Vägmärkesförordningen SFS 2007:90 2 kap. 11§ 2:dra
stycket.

/Ernst
SFS 2007:90 >>


 

2014-05-15  
Insändare Emma Hansson
Inkom 17:21
Ämne Håll avstånd skyltar?
Hejsan !
Jag skriver för att jag under mina år som pendlare börjar se en allt mer aggressivare körning och detta gäller framförallt att bakomvarande bil har svårt att hålla avstånd till bilen framför.

Detta har jag framför allt märkt när vägen slutar från motorväg till 70 sträcka och då tänker jag mest på sträckan E6 norra Bohuslän där motorväg tar slut vid huds moar till tanum där motorväg börjar.

Där är det 70 och 80 och det finns ingen som håller hastighet där och dom som gör det får en bil jättenära eller värre en stor lastbil .

Det finns två kameror men där e det inbromsning och så ökar dom igen efter dem.

Nu undrar jag vart är skyltarna håll avstånd nu för tiden?

Finns det möjlighet att göra något åt detta? Tacksam för svar !

Med vänlig hälsning,

Emma Hansson
Svar:

Hej Emma! Tack för ditt inlägg.

Det här är ett stort problem som ofta leder till en seriekrock.

Vägverket lät placera ut skyltar vid sidan av motorvägen med texten Håll avståndet – Testa! Därtill fanns det på vägbanan målade upp och nervända V för att ange lämpligt avstånd.

Detta var en uppmaning till föraren att inse vilket avstånd denne borde ha till framförvarande – om föraren testade – körde föraren tyvärr efter teststräckans slut igen med för kort avstånd till framförvarande.

Vad jag känner till så har inte nuvarande myndighet i dagsläget någon ambition att sätta upp nya skyltar troligen p.g.a. att uppmaningen inte gav önskat resultat.

Om vi förare fortsätter att negligera riskerna med att hålla för korta avstånd får vi allt svårare att nå nollvisionens mål.

/Ernst


2014-05-13 13
Insändare Therese
Inkom 23:12
Ämne Vad gäller vid parkering inom villaområde?

Hej!
Undrar vad som gäller för parkering i villaområde i Malmö. Hur länge får man parkera där?

Finns inga skyltar

Mvh Therese

Svar:

Hej Therese! Tack för ditt inlägg.

Parkeringsbestämmelserna som finns angivna i TrF 1998: 1276 gäller i hela Sverige.

Du finner bestämmelserna även under fliken Trafikregler – stanna och parkera på >>


Om du fortfarande är tveksam kan du ringa till Gatukontorets kundservice Tel: 020 34 45 00.

/Ernst


Trafikförordningen

1998: 1276 >>


 

2014-05-12 
Insändare Lars
Inkom 14:50
Ämne Vad gäller om väjningsplikt endast finns från en av vägarna i en fyrvägskorsning?

Vid universitetet i Frescati Stockholm finns en fyrvägskorsning där man nu satt upp en väjningspliktsskylt på en enda av de fyra vägarna. Ingen skyltning finns på övriga vägar.

Vad gäller då? Skall den som passerar väningspliktsskylten även väja för mötande trafik? Och i så fall hur skall de veta att han har väjningplikt?

Gäller korsningen där Frescativägen och Baron Rålambs väg möts.

Svar: Hej Lars!! Tack för ditt inlägg.

Den förare som har väjningsplikt
ska lämna all trafik företräde.

Mötande fordon behöver bara ”veta det” om den föraren ska svänga till vänster och har då möjlighet att observera baksidan av väjningsskylten.

/Ernst

 


 

2014-05-08 
Insändare Eric Eldh
Inkom 16:33
Ämne Vad betyder tilläggstavlan ”8-17”?

 

Om en 30-skylt har tilläggstavlan ”7-17” i endast svart siffror, gäller den då endast på vardagar?

Svar:

Hej Eric! Tack för ditt inlägg.

Svarta eller vita siffror utan parantes på en tilläggstavla anger att förbudet gäller endast på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. (På dag före söndag eller dag före helgdag = lördagar eller helgdagsaftnar gäller följaktningen inte hastighetsbegränsningen).

/Ernst

 


April 2014


2014-04-30
Insändare Claes M Johansson
Inkom 13:00

Ämne Förvirrande tilläggstavlor.

På tilläggstavlor med tidsintervall betyder ju svarat/vita klockslag (utan parentes) att det gäller vardag utom dag före sön/helgdag. (Åtminstone)

i Stockholm anges tider för städdagar på samma vis men hävdas då även gälla på lördag och dag före helgdag och på söndag/helgdag. Detta orsakar många oavsiktliga felparkeringar och böter.

Skall det vara så? Var kan man
hitta informationen att dessa tavlor skall tolkas så? Det är ju inte orimligt att tro att det inte ska gälla dessa dagar då berörd personliga ofta är ledig (och ingen städning förekommer enligt min erfarenhet).

M v h

Claes M Johansson

Svar:

Hej Claes! Tack för ditt inlägg.

Tilläggstavla som visar att det är förbjudet att parkera på städdag ska te.x. ange avstånd, vägsträckans längd med eller utan tidsangivelse så långt är vi överrens.

Tilläggstavlans uppgifter ska ses mot bakgrund av att plogning, sandning och upptagning av sand även måste utföras på de angina dagarna.

En enhetlig märkning skulle dock underlätta – d.v.s. att aktuell städdag anges och vid behov under vilken tid som förbudet gäller.

/Ernst

information om tilläggstavlor >>

 2014-04-09 

Insändare Thomas Borgkäll
Inkom 07:03
Ämne Vad gäller för buss om vägmärket linjetrafik saknas?

 

Om det finns en busshållplats efter en trafikljusreglerad 4- vägskorsning och höger körfält endast går till höger enligt pilar i gatan får en buss köra rakt fram i det högra körfältet?

Hållplatsen ligger alltså efter korsningen i princip i samma körfält men det finns inget markerat kollektivkörfält?

Svar: Hej Thomas! Tack för ditt inlägg.

Om vägmärket D10 inte finns uppsatt efter korsningen är det inte tillåtet.

/Ernst


Mars 2014


2014-03-30
Insändare Åke Larsson
Inkom 22:47

Ämne Vilken färgkod ska ett vägmärke ha?

 

Finns det någon standard för vilken färgkod ett trafikmärke skall ha, exvis motortrafik förbjuden rund gul skylt med röd kant runt om, och vilken är denna i såfall?

Man kan ju få se många olika gula och röda kulörer.

Svar: Hej Åke! Tack för ditt inlägg.

De färgkoder som används för vägmärket fordonstrafik förbjuden är Pantone 185 C för den röda och Pantone 116 C för den gula. Du finner de olika färger som ska användas på vägmärken på länken bredvid.

/Ernstt

 

Länk till färgkoder >>


 

2014-03-17
Insändare Jenny 
Inkom 21:32
Ämne Påbudsskylt för buss vad menas egentligen?

 

Hej!

Jag vill gärna få tolkningshjälp för bifogad skylt.

Det runda märket trodde jag var påbudsskylt för buss (i linjetrafik?), alltså endast bussar får köra här. Men texten under antyder annat… Vad menas egentligen?

Med vänlig hälsning

Jenny

Svar:
Hej Jenny! Tack för ditt inlägg.

Du har rätt enligt tilläggstavlan får inte bussar i linjetrafik framföras där vilket troligen inte är meningen.

Jag tycker du ska ta kontakt med tekniska kontoret i kommunen där skyltarna är uppsatta och be ansvarig om en förklaring.

/Ernst

 

 


December 2013


2013-12-17
Namn Peter
Inkom 17:31
Ämne Felaktigheter har rapporterats och åtgärdats – förbudsmärke C22.

Hej!

Vägmärke C22 skall väl vara bärighetsklass och inte behörighetsklass. Dessutom skall det väl vara ”fordon eller fordonståg”? Inte fordon OCH fordonståg.

Mvh Peter

Svar: Hej Peter!

Trots korrekturläsning av flera personer har felen inte upptäckts.

Ett stort tack för att du rapporterade felaktigheterna och dessa har nu rättats till.

/Ernst

 


2013-12-02
Namn Weronica Johansson
Inkom 21:27
Ämne Polismans tecken, vad gäller?

 

Hej! Jag har en fråga som jag är säker på att jag lärde mig när jag tog körkort i nov. 1992. När jag har nämnt detta så ser alla ut som frågetecken, så nu undrar jag om jag har drömt detta eller inte…

Om jag tex. kör för fort och har en polisbil efter mig som vill stoppa mig, så har ju denna blinkande blått och rött ljus i fronten av polisbilen (i nyare bilar sitter det kanske på insidan av vindrutan) Så långt är vi alla överens.

Men sen så har jag fått lära mig att när polisen tycker att det är lämpligt för mig att stanna, så har dessa lamporna i fram ett fast sken istället för ett blinkande.
Är det så? Eller har det varit så? Eller har jag bara drömt detta?

Tacksam för svar

MVH Weronica Johansson

Svar:

Hej Weronica! Tack för din fråga.

När polisfordonet bakom dig visar det växelvis blinkande blått och rött ljus innebär detta att du ska köra in till vägkanten och stanna.

Du ska vara tacksam för att du inte blivit stoppad av polisen.

/Ernst

 


 

2013-12-01
Namn Björn Liljeberg
Inkom 11:02
Ämne Svårtolkad skylt – lastplats med stoppförbud.

Det finns skyltar som det står texten avlastning eller avlastningszon men inom samma skylt finns även vägmärket stoppförbud. Inget mer finns på skylten eller stolpen dvs ingen tilläggsskylt om tex vilken typ av fordon.

Då har jag fått lära mig att på dessa platser får man inte ens stanna utan måste i så fall, hypotetiskt släppa av passageraren i farten.

Nu läser jag att detta också är olagligt.

Inte heller förstår jag vad undantaget av stoppförbud syftar på när det står att det är ett undantag att parkera på stoppförbud. Man får ju ej parkera på ett ställe där skylten stoppförbud sitter.

Hur ska man tolka denna situation? Dess skyltar kan sitta på en gata utanför ett hotell eller på flygplatser mfl

Svar: Hej Björn! Tack för din fråga.

Skylten anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna.

I det här fallet får du endast stanna om du ska lasta av eller på gods med eller utan passagerare och så länge det pågår. Självklart får du inte göra något uppehåll i denna hantering.

I princip får du alltså inte stanna enbart för att släppa av en passagerare som bara har handbagage.

Du är inte ensam om att tycka att det är svårt att tolka denna skyltning.

/Ernst

 

 

 


November 2013


2013-11-27
Namn Marie Edman
Inkom 15:43
Ämne Vem har väjningsplikt, buss i bussfil eller påkörande bil vid påfart till 2-filig motortrafikled när den streckade markeringen för påfarten skär rakt igenom bussfilen?

Hej,

Det är svårt att se på bifogade bild, men jag kan konstatera efter att ha undersökt platsen, att det står en skylt i bussfilen innan ”min” påfart att bussfilen upphör.

Och när jag nu kört sträckan ser jag att bussfilen upphör före VARJE avfart och påfart.

Det är livsfarligt med en buss om kommer i HÖG hastighet i bussfilen och tror att han har rätt att stanna kvar i filen och att han dessutom har företräde.

Jag kan bara konstatera att det med säkerhet hade blivit en mycket allvarlig olycka – både för mig och för passagerarna – om jag inte lyckats stanna min bil.

Buss 670 som passerade Lahäll (Täby) kl 08.10 idag onsdag den 27 nov.

Med vänlig hälsning,

Marie Edman
Svar:

Hej Marie! Tack för din fråga.

Jag instämmer det är svårt att med hjälp av bilden se hur förhållandena är på platsen men du nämner förutom en vägmarkering att finns det en skylt som visar ”linjetrafik upphör”.

För att underlätta för den kollektiva trafiken får bussar i linjetrafik fortsätta förbi korsningar m.a.o. fortsätta i samma körfält. Detta för att framkomligheten för fordon i linjetrafik därigenom ökar.

Här har man tydligen satt upp vägmärket D 10 på grund av att det är en påfartssträcka som även andra fordonsförare ska använda.

Jag förmodar att kollektivkörfältet börjar igen efter påfartssträckans slut, eller?

Om det är så så har du väjningsplikt mot trafiken som kör i kollektivkörfältet.

/Ernst

 

 

 


2013-11-26  
Namn Susanne Jönsson
Inkom 15:22
Ämne Måste man som andra bil stanna vid stop?

Vad gäller vid stop.

Om man som andra bil stått stilla måste man ändå stanna vid stoplinjen innan man kör och stå still i 3 sekunder. Eller kan man köra direkt?

Svar: Hej Susanne! Tack för din fråga.

Även om du en gång har stannat så är du skyldig att stanna igen när du själv kommer fram till linjen.

Det finns inget krav på att du ska stå still i 3 sekunder men det är bra eftersom du då är säker på att du verkligen har stannat.

/Ernst

 

 


2013-11-15  
Namn Ann Hillgren
Inkom 16:26
Ämne Vad gäller när en förbudstavla har en tilläggstavla?

 

Hej, jag funderar på förbudsmärket förbud att stanna o parkera (blå med ett rött streck) förhåller sig till när det blir ett tillägg med visst datum och veckodag tex onsdagar 5/11-5/5?

Får man parkera där övriga dagar än de som framkommer av tillägget under
skylten?

Med vänlig hälsning

/ Ann

Svar:

Hej Ann! Tack för din fråga.

Ja det är tillåtet att parkera där övriga dagar.

Parkeringsförbudet gäller endast under den tid och dag som är angivet på tilläggstavlan.

/Ernst

 

 


2013-11-14  
Namn Anders Sköld
Inkom 10:03
Ämne Får man inom ett inhägnat område undanröja högerregeln genom att måla heldragna linjer?

 

Hejsan!

Vi äger ett inhägnat industriområde där det förekommer fordonstrafik på. Det är lastbilar och bilar som ska leverera gods eller personer som ska till sitt arbete.

Emellertid så finns det vägkorsningar, och där har jag en fråga.

Det torde vara så att högerregeln gäller i dessa vägkorsningar, men det är en stor osäkerhet och även olämpligt, p.g.a. trafikströmningarna, att högerregeln gäller.

Därför vill vi dra vita stoppstreck på utvalda korsningar för att undanröja högerregeln och för att det ska bli tydligare vilka regler som gäller i vägkorsningarna.

Men kan vi som ägare av ett industriområde göra detta så att stoppregeln gäller i stället för högerregeln?

Med vänliga hälsningar

Anders Sköld

 

Svar:

Hej Anders! Tack för ditt inlägg.

För det första är det många gånger osäkert om ett område som omgärdas av stängsel egentligen är inhägnat område i lagens mening. Av de rättsliga avgöranden som avgjorts framgår att en förutsättning är att ingen ovidkommande trafik såsom kunder, leverantörer och besökare förekommer inom det inhägnade området.

I så fall är enligt 1 kap. 2 § en stor del av våra trafikregler ogiltiga inom området, exempelvis så är högerregeln en av dessa regler som inte gäller. Kommunen eller länsstyrelsen brukar normalt inte meddela några lokala trafikföreskrifter inom ett sådant område utan ägaren får själv reglera trafiken.

Vid konflikter mellan trafikanter inom området förutsätts att alla inblandade har samma huvudman, områdets ägare, och ekonomiska tvister i samband med skador torde vara interna.

Självklart gäller trafikbrottslagen även inom området och de trafikregler som inte anges som undantagna i 1 kap. 2 § TrF.

Arbetsmiljölagstiftning, kollektivavtal och lokala avtal har också stor betydelse för regleringen av förhållanden inom de arbetsplatser som det oftast är frågan om.

Det är nog vanligare att ett företagsområde INTE uppfyller lagens krav på inhägnat område än tvärtom. Om området inte är inhägnat område i den här meningen är det helt enkelt vanlig enskild väg.

Svaret inhämtat från Transportstyrelsen och jag hoppas att du blev klokare av svaret.

/Ernst

 


Oktober 2013


2013-10-09
Namn Nils-Erik À nedresorna
Inkom 15:34
Ämne Vad gäller vid boendeparkering

Område är skyltat med ”Parkering 2tm 9 – 18 (9 – 15) Boendeparkering”.

Vad gäller efter nämnda tidpunkter för sensommar inte har boendeparkeringstillstån?

Svar: Frågan är ej besvarad – komplettering saknas.

/Ernst

 


2013-10-04
Namn Josef
Inkom 09:36
Ämne Var ska man stanna om stopplinjen saknas?

Hejsan!

Din förklarande text till skylten STOP är olyckligt formulerad

”Om vägmärket finns uppsatt i en vägkorsning ska varje förare stanna vid stopplinjen men om de saknas omedelbart innan den korsande vägen.”

Det betyder i praktiken att så fort det kommer lite snö på vägen – så att jag inte längre kan se stopplinjen – så är det helt ok att köra rakt ut i korsningen och stanna mitt i.

Vilket ju naturligtvis inte är fallet. STOPlinjen finns ju där, den bara inte syns.

Det du egentligen vill skriva är:

* Fordonet skall stanna helt vid linjen.

* Om linjen inte syns skall fordonet stannas helt vid skylten.

Skriv ingenting om att man kan köra ut i korsningen och stanna där man själv bedömer att korsningen börjar. Det är inte en bedömningsfråga.

Mvh

Josef

Svar:
Hej Josef! Tack för ditt inlägg.

Var vi som förare ska stanna när stopplinjen saknas är ofta föremål för diskussioner.

Din beskrivning av hur stopplikten ska tillämpas när linjen saknas är ganska vanlig men tyvärr inte riktig.

Hur ska en förare uppträda som kommer till en för denne okänd plats veta var
stopplinjen finns under snön och stanna omedelbart innan den korsande vägen innebär ju inte att stanna mitt i, eller?

/Ernst

Trafikförordningen 1998:1276, gå till 3 kap. paragraf 19 andra stycket >>

 


September 2013


 

2013-09-20
Namn Lasse
Inkom 08:07
Ämne Vilken hastighet gäller om skylten ”Tättbebyggt område” finns uppsatt?

Det finns ett vägmärke med en siluett av en stad på. Jag tror att den heter E5 ”Tätbebyggt område”.

Inom ett sådant område har jag trott att bashastigheten 50 km/h har gällt, om ingen annan hastighetsskylt varit uppsatt.

Nu har jag hört att så inte är läget, utan att det måste vara en hastighetsskylt men 50 också uppsatt, för att det ska vara lagligt rätt och gälla om man kommer från en 70 väg.

Stämmer det?

Svar:

Hej Lasse! Tack för din fråga.

Det är helt riktigt.

Det finns ett regeringsbeslut på att alla hastigheter ska märkas ut med ett vägmärke som anger vilken hastighet som gäller. Detta gäller även om skylten tättbebyggt område finns uppsatt.

Det skulle förvåna mig att du skulle bli bötfälld om du håller 50 när du passerat den aktuella skylten om den tillåtna hastigheten skulle vara lägre.

/Ernst

 


Augusti 2013


 

2013-08-12
Namn Karin
Inkom 07:39
Ämne När används väjnings- eller stopskylt?

Hej,
Jag undrar varför man väljer att sätta upp en skylt ”lämnaföreträde (Väjningsplikt)” istället för en STOP skylt.

Vilka kriterier skall uppfyllas för att en ”Väjningspliktsskylt” kommer upp och vilka för en ”STOP” skylt.

Är det miljön, vägarna, osv?

Svar: Hej Karin! Tack för ditt inlägg.

Vägskyltarna används för att ge företräde för trafiken på den korsande vägen och minska olycksrisken.

Om olycksrisken bedöms var högre används skylten Stop.

/Ernst


 

2013-08-11
Namn Natasa
Inkom 23:37
Ämne Jag fick parkeringsböter.

Hej

Jag har parkerat bil på en väg där det står samma väggmarkering som i bifogade fil.

Jag tolkade väggmarkering att från 8-18 vardagar man kan parkera max 2 tim och då måste man ha P-skiva ,övriga tig är parkering tillåtet.

Har jag tolkat rätt ?Jag fick parkeringsböter idag- söndag!

Tack för hjälpen

Natasa

Svar: Hej Natasa! Tack för ditt inlägg.

Tilläggstavlor med tidsangivelse är ofta föremål för feltolkningar.

Skylten anger att parkering endast är tillåten 8-18 måndag till fredag helgfria dagar i 2 timmar om man använder en p-skiva. Du kan läsa mer om vägmärket T6, tidsangivelse på följande länk >>
/Ernst


Juli 2013


2013-07-11
Namn Timo
Inkom 07:36
Ämne Vad gäller när det finns en blå sicksack linje målad på gatan?

 

hej

har sett en zick zack linje som är blå. En by i skåne. Har pratat med en i byn som trodde/hade för sig att det kan ha att göra med skolbussarna.

vad gäller?

Svar:

Hej Timo! Tack för ditt inlägg.

I Sverige ska vägmarkeringarna vara vita. Vid tillfälligt behov på grund av vägarbete eller motsvarande kan gul vägmarkering användas i stället för den vita.

Den på bilden synliga linjen finns inte med i trafikförordningen för att användas på vägbanan.

Om du kan få reda på vilken kommun som den aktuella byn ligger kan det finnas intresse att skicka frågan vidare till aktuell handläggare i den kommunen för svar.

/Ernst

 


 

2013-07-10
Namn Helene Johansson
Inkom 16:07
Ämne Vad innebär vägmärket?

 

Är det tillåtet att påbörja en omkörning efter att man passerat tilläggstavlan med avstånd till Lokaliseringsmärket F 17, ”Minskning av antal körfält” ?

Frågan gäller på väg 2+1 med hastighetsbegränsning 100 km/h, men där begränsningen blir 70 km/h efter avsmalningen ( pga korsande väg ).

MVH

Svar:

Hej Helene! Tack för din fråga.

Ja, det är tillåtet. Tilläggstavlan anger i meter vanligtvis flera 100 meter, hur långt det är kvar innan det blir ett körfält.

Det är upp till förarens ansvar att bedöma om omkörning kan ske på ett säkert sätt, eller om omkörningen ska avbrytas med hänsyn till avstånd till dess vägen smalnar av och den omkördes hastighet.

/Ernst

 


Juni 2013


2013-06-04
Namn Mimmi Sundin
Inkom 12:42
Ämne Är det korrekt skyltat på den enkelriktade gatan?

I Uppsala har man för vana att ha skylten ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II” istället för ”Förbud mot infart med fordon” vid motsatt ände av en enkelriktad gata.

Anledningen är att man i dessa fall tillåter cykling i motsatt riktning. Cyklarna har ett tydligt markerat eget körfält med heldragen linje på sin sida.

Frågan är om detta är korrekt, eller om man endast får ha ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II” på gator där det är förbjudet med motortrafik från båda håll.
Svar:

Hej Mimmi! Tack för ditt inlägg.

Förbudsmärket, förbud mot trafik med fordon (C 2) kan inte användas från det motsatta hållet på grund av att en cykel räknas som ett fordon. Det skulle innebära att cyklister inte skulle få använda cykelfältet från motsatt håll i fall vägmärke C 2 används.

Ett förbudsmärke får sättas upp endast för utmärkning av förbud som följer av trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter (trafikföreskrifter eller lokala trafikföreskrifter) meddelade med stöd av trafikförordningen, (WMF 2007: 90).

Det krävs lokala trafikföreskrifter för att få sätta upp vägmärke C3 på den
kommunala gatan som du beskriver i frågan. De återfinns på länken http://www.stfs.se.

De lokala trafikföreskrifterna ska märkas ut enl. bestämmelserna i vägmärkesförordningen eller föreskrifter som meddelats med stöd av vägmärkesförordningen.

Om utmärkningen av vägmärket C 3 är korrekt i förhållande till trafikregeln i de lokala trafikföreskrifterna får endast en domstol avgöra.

Byråkratiskt, eller hur?

/Ernst


Maj 2013


 

2013-05-30
Namn Magnus Sandberg
Inkom 11:16
Ämne Gäller skylt före vägmarkering?

Hej!

Har en fråga till forumet om vägmärken och vägmarkeringar

Gäller skylt före vägmarkering?

Jag parkerade tydligt framför vägmarkeringarna för handikapplats (den vita bilen på bilden). Dock hade skylten för ”P-plats för handikapp 0-12m” flyttats fram pga vägbygge.

Jag såg inte det då jag svängde in på gatan eftersom skylten var lite dold av byggbaracker samt att en bil var parkerad framför skylten.

Trodde att det var lugnt att parkera där eftersom jag stod utanför vägmarkeringarna. När jag kom tillbaka hade jag fått en p-bot där det stod att jag stod endast 7m från skylten.

Tror ni jag kan överklaga p-boten? Gäller alltid skylt före vägmarkering?
Svar:

Hej Magnus! Tack för ditt inlägg.

Det är riktigt skylt gäller före vägmarkering.

Men som sagt, polismyndigheten brukar anse att om vägmarkeringen är kvar så
gäller den i alla fall. Lite felaktigt men så har det blivit.

Man kan alltid bestrida betalningsansvar för felparkeringsavgift om man får en lapp som man anser är felaktig.

Jag tycker att du ska göra ett försök att överklaga och som skäl ange att du har parkerat utanför den befintliga vägmarkering för handikappade.

/Ernst

 


 

2013-05-15
Namn Christine
Inkom 14:03
Ämne Får flera bilar köra samtidigt när det är stopplikt?

 

Varje bil måste ju stanna helt vid en stopp skylt.

Men visst var det så tidigare att 2 eller 3 bilar kunde åka iväg på en gång bara alla hade stått stilla först, utan att behöva stanna igen vid skylten.

Vilket år ändrades det?

 

Svar:

Hej Christine! Tack för ditt inlägg

När stoppskylten ”STOP” är uppsatt ska alla fordon stanna som du så rätt påpekar.

Den ”oskrivna regeln” att om det var bra sikt och ingen trafik i korsningen så kunde förarna bakom bil nummer ett under förutsättning att de hade stannat köra vidare. Förarna tillämpade då ”regeln” på så sätt att de ansåg sig kunna köra ut i korsningen samtidigt som den framförvarande bilen.

Tyvärr kan jag inte finna något belägg till att den ”oskrivna regeln” ovan skulle ha haft något stöd i lagtexten.

Definitivt var och är andemeningen med stopplikten att varje fordon först ska stanna och då på rätt plats.

/Ernst


April 2013


 

2013-04-29 
Namn Josefin
Inkom 11:54
Ämne Stannat på rätt plats vid stoppskyldighet.

Om bilen på huvudleden krockar med en stillastående bil innanför en stopplikt vems är felet ?

Svar: Hej Josefin! Tack för ditt inlägg.

Jag har svårt att föreställa mig en händelse som du beskriver men får tydligen vara beredd på allt kan hända i trafiken.

Om föraren av bilen som har stoppskyldighet har stannat på korrekt plats så kan jag inte se någon annan anledning till det inträffade att föraren på huvudleden vinglat eller styrt till höger mittför korsningen.

Om så skulle vara fallet är naturligtvis den föraren ansvarig till olyckan uppkomst.

/Ernst

 


 

2013-04-29
Namn Kjell Sjöberg
Inkom 09:28
Ämne Områdesmärke har jag rätt att stå där 5 min.?

 

Vid infarten till busshållplatsen vid T-baneingången finns en stoppförbudsskylt. Klart att man inte får stanna inom området och störa busstrafiken.

Vid den separata infarten till taxistationen stod tidigare en stoppförbudsskylt. Den är nu borttagen.

Bredvid taxistationen finns utrymme som pga borttagen stoppförbudsskylt, som nu uppfattas som tillåten f uppställning av bil t ex för kortare av- o påstigning, ärende t brevlådor, växling av pengar för p-avgift t bredvidliggande p-plats.

Har jag rätt att stå där 5 min..Stoppförbudsskylt f detta inre område saknas.

Svar:
Hej Kjell! Tack för ditt inlägg och kompletterande bilder.

Låt mig svara på din fråga om du får stanna i 5 minuter så här:

När du kör in i området passerar du ett områdesmärke – syns på din bild 1. Förbud att stanna gäller då även när du kör in till den separata parkeringsplatsen. Där får du stanna bara på de för parkering utmärkta platserna.

Det ska finnas ett vägmärke – slut på område (bild nr 2), vid utfarten från
området. I annat fall är skylten på bild 1 felplacerad och borde stå efter infarten till parkeringsplatsen. Om det inte finns något slutmärke kan du stanna bredvid uppställningsplatsen för taxi.

Kolla upp det!

/Ernst

 


Februari 2013


 

2013-02-12 
Namn Christer Sjögren
Inkom 13:26
Ämne Är parkering tillåten på en motorvägsavfart?

Enligt min tolkning av parkeringsregler så är det tillåtet att parkera efter vägmärke E2 på en motorvägsavfart förutsatt att det inte är B4 huvudled och att man inte står nämnvärt ivägen eller skymmer sikten.

Alltså en rak fin bred avfart där man kommer väl åt sidan, är detta möjligt eller har jag misstolkat trafikförordningen?

Behovet av att parkera på sådan plats kan tyckas litet men det är ändå kul om det finns ett ”kryphål” ……..

 

Svar:

Hej Christer! Tack för ditt inlägg.

Nej det finns inget kryphål. Även avfarten tillhör motorvägen.

/Ernst


2013-02-10
Namn Britt-Marie
Inkom 12:05
Ämne Vad händer om man överskrider en heldragen linje?

 

Jag har funderat på om jag kan bli straffad för att ha kör över en heldragen linje som jag vet finns under snön?

Svar:

Hej Britt-Mari! Tack för ditt inlägg.

Nej.

/Ernst


 

2013-02-08
Namn Christer Sjögren
Inkom 19:05
Ämne Skillnaden mellan vägmärkena E 15 och F 17.
Jag har letat som en galning på nätet men finner ingen info, det är nog många liksom mej som tror att vägmärkena F17 körfält upphör och E15 sammanvävning betyder typ samma sak…

men om det verkligen är så är svårt att veta då det står som info på E15 att väjningsreglerna framgår av 3 kap 44§ trafikförordningen, alltså ömsesidig väjningsplikt.

Men finner inte vem som har väjningsplikt när det sitter en F17… Skitsamma egentligen men kul o veta ändå..

Svar:

Hej Christer! Tack för ditt inlägg.

Det är helt riktigt som du skriver vad gäller anvisningsmärket E15 och att vägmärket upplyser om att två körfält blir ett eller körbanor löper samman […] och att förarna ska anpassa sig till den nya förhållandena […] 3 kap 44 § trafikförordningen.

Medan vägmärket F 17 är ett lokaliseringsmärke som anger att antalet körfält minskar. Trots stödet i 3 kap 44 § torde kravet vara större för den förare som byter körfält.

Personligen tycker jag att det är en självklarhet att vi hjälps åt i trafiken – men visst finns det tillfällen då förare utan att ge tecken kör förbi för att sedan tränga sig in mellan några bilar längre fram i kön.

/Ernst

 


2013-02-05
Namn Christer Sjögren
Inkom 16:48
Ämne Beskrivningen av ”avfartsskärm” – ett störningsmoment.

Hej.

Kollade lite på eran sida och uppmärksammade nåt som jag tycker är en sanning med “modifakation” nämligen

Avfartsskärm – om du ska fortsätta din färd på motorvägen ska du köra på vänster sida om vägmärket

Det beror ju på om vilken sida motorvägen går, eller om den går på båda sidor om vägmärket då?

Inget stort störningsmoment men iaf värt att tydliggöra lite

MVH Christer Sjögren

Svar: Hej Christer! Tack för din fråga.

Du har helt rätt. Tack för ditt påpekande. Texten har nu tydliggjorts.

/Ernst

 


Januari 2013


 

 

2013-01-23
Namn Alexandra
Inkom 12:15
Ämne Huvudled på samma gata.

 

Hej!

Jag undrar om det är möjligt att det kan vara huvudled på en och samma gata i ena körriktningen men inte i den andra?

Svar: Hej Alexandra! Tack för din fråga.

Nej, det ska inte vara möjligt.

/Ernst

 

 


 

2013-01-21
Namn Christel Svensson
Inkom 10:54
Ämne Hastighetskylt med tidsangivelse 13 – 19 vad gäller?

 

hej!!

Jag undrar vad som gäller.. hastighet 30 mellan kl. 13 -19 gäller detta endast vardagar. Det finns inga tilläggsskyltar.

mvh Christel Svensson

Svar:

Hej Chistel! Tack för din fråga.

Om tilläggstavla med tidsangivelse 13 -19 (svarta siffror) finns uppsatt under märket gäller hastighetsbegränsningen vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Notera att lördagen är en vardag och att begränsningen inte gäller då.

/Ernst

 


December 2012


 

2012-12-22
Namn Eva Waerme
Inkom 17:30
Ämne Hur ska ett övergångsställe markeras?

 

Hej!

Jag undrar vad som gäller vid övergångsställe när markering finns och skylt saknas? På vissa ställen är det så permanent, inte tillfälligt.
Hälsningar Eva Waerme

Svar: Hej Eva! Tack för din fråga.

Ett övergångsställe markeras vanligen med vägmärket tillsammans med vägmarkeringen, men tillfälligt kan det förekomma att vägmärket eller vägmarkeringen saknas.

Tyvärr är det så, som du så riktigt påpekar, att det förekommer att endera vägmärket eller vägmarkeringen saknas och tycks ha permanentats på en del platser.

Detta är naturligtvis olyckligt men definitionen för ett övergångsställe ger tyvärr stöd för detta.

/Ernst

 


November 2012


 

2012-11-24
Namn Magdalena
Inkom 12:32
Ämne Vad menas med skylten ”Gäller genomfart”?

Svar:
Hej Magdalena! Tack för din fråga.

Tilläggstavlan gäller genomfart och talar om att det är förbjudet att passera nästa vägkorsning.

Ovanför tilläggstavlan finns ett förbudsmärke som talar om för dig vilket eller vilka fordonsslag som förbudet gäller.

De vanligaste förbudsskyltarna är C 2 – C 9 Länk

/Ernst

 


 

2012-11-22
Namn Jouni Kankaanranta
Inkom 22:07
Ämne Markering av våra vägar – vem bär ansvaret

 

Hej!

Slås av den utomordentligt låga kvalietet samt direkt avsaknad våra mindre vägar har beträffande vägmarkeringar. Det blir naturligtvis extra tydligt när även moderna xenonljus slukas av omgivningen, som om man körde i ett svart hål denna årstid, och speciellt vid nederbörd.

Vilka/vem är det som ansvarar för att våra vägar är tydligt markerade så vi kan åka säkert?

Vet ej om sk kattögon som jag förstår inte sticker upp alltför mycket vore ett alternativ, men svarta vägar är inte hjälpa oss nå en hög trafiksäkerhet.

Mvh, Jouni

Svar:

Hej Jouni! Tack för din fråga.

Jag delar din uppfattning – svarta vägar är ett dåligt exempel på hög trafiksäkerhet.

För de kommunala vägarna ansvarar kommunen och för de statliga vägarna Trafikverket.

I VV Publikation 2001:111 finns uppgifter om krav om målning och utförande. Länk

/Ernst

 

 


September 2012


 

2012-09-07
Namn Lollo Carlsson
Inkom 13:57
Ämne Vad menas med skylten ”Begränsat axeltryck” ?

 

Är det per axel eller vad menas.

Någon ändrade begränsningen på en bro från BK 3 till begränsat axeltryck 8 ton.

Jag kör en tridem bil med netto vikt 17,2 ton och brutto 32 ton.

Får jag köra på bron?

Svar: Hej Lollo! Tack för din fråga.

Axeltryck är en beteckning som anger det högsta trycket från ett av fordonets hjulaxlar mot underlaget/vägen.

Förbudsmärket, begränsat axeltryck, anger förbud att passera märket med
högre axeltryck än som angivits på märket i detta fall 8 ton.

Då klassificeringen för BK3 (vägens bärighetsklass) är ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel och max 37 tons bruttovikt innebär detta således ingen förändring för din del.

/Ernst

 


2012-09-07
Namn Ante
Inkom 12:56
Ämne Vägmarkeringen M1 är beskrivningen riktig?

 

I beskrivningen av vilka vägmarkeringar vi har står det att markering M1 enbart gäller för att markera gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta riktningar.

Detta finner jag felaktigt. Är det inte även för att markera gräns av körfält oavsett riktning?

Svar: Hej Ante! Tack för din fråga.

Naturligtvis!

Ditt påpekande har noterats och beskrivningen har ändrats till:

Vägmarkeringen mittlinje, anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta riktningar.

Vägmarkeringen körfältslinje, anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning.

Tack för hjälpen! (The confirmation could not reach the reciver).

/Ernst

 


Augusti 2012


2012-08-16
Namn Henrik
Inkom 19:42
Ämne Vad gäller om tilläggstavlan under hastighetsskylten 30 ändras?

 

På en väg utanför en skola har det tidigare suttit en 30-skylt med en tidsangivelse. Nu har de ersatt detta med en ny 30- skylt där det endast står ”skola” under.

Innebär detta att det är 30 km/h dygnet runt? Eller ska man antas veta/lära sig när normal skoltid är och endast då vara skyldig att begränsa hastigheten till 30 km/h?

Mvh Henrik

Svar:
Hej Henrik!

Tack för din fråga.

Skylten talar om att den tillåtna hastigheten inte längre är tidsbegränsad utan gäller dygnet om. Tilläggstavlan talar om anledningen till varför hastighetsreduceringen finns.

/Ernst

 


2012-08-06
Namn Petra Hansson
Inkom 14:37
Ämne Vad gäller för att sätta upp ett vägmärke på allmän väg?

 

Hej,

Jag undrar vilka regler som gäller om vem som får sätta upp vägmärken på allmän väg.

Får en bostadsrättsförening sätta upp en skylt om fordonstrafik förbjuden i det egna bostadsområdet?

Tacksam för svar!
Hälsningar Petra Hansson

Svar:
Hej Per!

Tack för din fråga.

Nej, det är inte tillåtet att privat sätta upp en skylt av det slag som du nämner.

/Ernst

 


Juli 2012


 

2012-07-30
Namn Lasse
Inkom 12:20
Ämne Vad betyder denna märkeskombination?

 

Hej vad betyder detta?

Dessa skyltar sitter i Varbers kommun.

Om jag tyder det rätt så är det översta märket ett lokaliseringsmärke som hänvisar till serviceanläggning för husbilar. Detta är överstruket alltså är anläggningen tillfälligt ur funktion.

Nästa är ett påbudsmärke som anger att endast personbilar har tillträde.

Den vita skylten med svart pil vet jag ej vad den skall betyda.

Inget av dessa märken hittas i vägmärkesförordningen. Den enda giltiga skylten är förbjuden färdriktning.

Med vänlig hälsning.

Lasse

Svar:
Hej Lasse!

Tack för din fråga.

Lokaliseringsmärket – personbil – borde visas med front till höger (F6) då den vita tilläggstavlan visar åt viket håll fordon får färdas/parkera.

Lokaliseringsmärket, anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp – detta fall personbil (F31-5) finner du på länken >>


Tilläggstavlan – utsträckning – i detta fall (T11-5) finner du på denna länk >>


/Ernst

 


Juni 2012


 

2012-06-20
Namn Ida Nordin
Inkom 16:19
Ämne Gäller väjningspliktsmärket B 7 för buss?

Hej!

Jag funderar på en sak, företrädesmärket B7 där man ska lämna företräde för mötande trafik.

Gäller detta också buss om bussen kommer från den sidan som ska stanna för mötande trafik?

Mvh.
Ida Helena Nordin

Svar:
Hej Ida!

Tack för din fråga.

Eftersom en buss räknas som ett fordon har bussföraren skyldighet att lämna företräde.

/Ernst


 

2012-06-20
Namn Per Wennerberg
Inkom 09:52
Ämne Vilket körfält ska man använda?

 

I Uppsala så har vi en korsning där två filer innan korsningen blir tre filer efter korsningen. Vad gäller här? Om man säger att filerna heter 1(vänster före korsningen) och 2(höger före korsningen) och A(vänster efter korsningen), B (mitten efter korsningen) och C (höger efter korsningen).

Vilken fil ska man då ligga i om man kommer ifrån 1 respektive 2?

Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning, Per

Svar:
Hej Per!

Tack för din fråga.

Jag utgår från att det tredje körfältet efter vägkorsningen inte är det högra (C) – följaktligen (A).

Grundplacering för placering på väg är höger körfält. Om vi utgår från detta bör den förare som färdas i höger körfält (2 – närmast trottoaren) före vägkorsningen placera sig – i körfältet längst till höger (C) efter korsningen.

När det gäller körfält nummer (1) bör denna förare placera sig i det mittersta (B) körfältet.

Om vi sedan tar hänsyn till vart förarna ska ta vägen efter de har passerat vägkorsningen så har vi det scenariot att den förare som byter körfältet bör i god tid förvissa sig om att det kan ske på ett säkert sätt.

/Ernst

 


Maj 2012


 

2012-05-11
Namn Lars Norstedt
Inkom 14:58
Ämne Parkeringskylt – Personbil Kl1

 

Hej
I Lysekil finns följande skyltar och jag undrar hur jag som kör lätt lastbil med bostadsinredning skall förhålla mig till dessa.

På ett annat ställe i hamnen står en P.skylt med tilläggstavla ”ej personbil klass 2”
Hur gäller denna mig?
MVH
Lars Norstedt

Svar:

Hej Lars!

Tack för din fråga.

Klass I

Om en tilläggstavla visar att den är avsedd för ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp i detta fall för personbilar är parkering inte tillåten för andra fordon.

Däremot får du stanna för på och avstigning.

Klass II

2. Tilläggstavlan klass II förändrar inte förhållandet ovan eftersom du kör en lätt lastbil.

Om bilen registrerats som personbil (med bostadsinredning) får du parkera på platsen (se bilden) med tilläggstavlan klass I men inte på platsen med tilläggstavlan klass II.

/Ernst

 


April 2012


 

2012-04-16
Namn Anita
Inkom 16:38
Ämne Vad gäller vid parkering då skylt saknas.

Vad utgör en markering för ”parkering inom markerat område”, räcker det med ett avbärarräcke. Ingen skylt finns.

Svar: Hej Anita!

Tack för din fråga.

När parkering sker får inget hjul stå utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger vägmarkering får ske.

Om det på sidan om avbärarräcket finns markering där parkering kan ske är det inte tillåtet att parkera på den plats som du har beskrivit.

/Ernst


2012-04-02
Namn Philip
Inkom 21:01
Ämne Vad gäller vid följande skyltar?

 

Hej
Funderat på vad som gäller vid 2st olika skylt beteckningar
http://faktabanken.nu/trafik/u-korfaltupphor.gif *körfält upphör samt http://faktabanken.nu/trafik/u-korfaltminskning.gif *minskning av antal körfält.

Vem har företräde? bil i vänster eller höger körfält? samt blixtlås principen kan man hänvisa till denna?

/Philip

Svar:

Hej Philip!

Tack för din fråga.

Vägmärket, F 25, ”körfält upphör” – anger att körfältet tillfälligt är avstängt.

Vägmärket F 17, ”minskning av antal körfält”, – ger dig upplysning om att antalet körfält minskar. Om minskning är av tillfällig natur kan märket vara utfört med orange botten.

Den förare som är placerad i det vänstra körfältet gör ett körfältsbyte och är skyldig att förvissa sig om att körfältsbytet kan ske utan fara eller onödigt hinder.

/Ernst


Mars 2012


 

2012-03-28
Namn Petra
Inkom 14:39
Ämne Får jag köra i en bussfil?

 

I Helsingborg har vi på flera ställen bussfiler där endast buss får köra. Men på en plats riksväg 111 blir två vanliga körfält helt plötsligt ett kör fält för bil och ett blir markerat buss. Där är inga heldragna linjer.

Är det tillåtet för mig som privatbilist att ligga kvar i filen som för ett par 100m blir bussfil?

Svar:

Hej Petra!

Tack för din fråga.

Nej. Om andra fordon tillåts trafikera markerat körfält eller körbanan (för buss) skall detta anges med en tillägstavla under påbudsmärket för Buss.

/Ernst

 


Februari 2012


 

2012-02-15 
Namn Martina Malmros
Inkom 11:11
Ämne Parkering och tillstånd

 

Hejsan,

På en parkering stötte jag på en skylt med flera skyltar på.

Den översta sa P 2 tim, nästa att parkeringen var för restaurangens kunder och den understa att tillstånd behövdes.

Vad gäller då? Gäller alla tre, att man får parkera max 2 tim om man har ett tillstånd och är gäst hos restaurangen?

Tack på förhand

Svar:

Hej Martina!

Tack för din fråga.

Vid parkering på sådan plats fordras ofta att man från restaurangen får en biljett som placeras i bilen på väl synlig plats.

/Ernst

 


Januari 2012


2012-01-07 
Namn Peter
Inkom 18:31
Ämne Vad innebär märket – förbud mot trafik med annat motordrivet fordon
än moped klass II?

 

Om skylten ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II” är uppsatt med tilläggsskylten ”Gäller genomfart” hur långt får jag åka in (med bil) på den vägen?

Till nästa vägkorsning eller tills vägen tar slut?

Svar:

Hej Peter!

Tack för din fråga.

När tilläggstavlan ”Gäller genomfart” är uppsatt är det tillåtet att köra till nästa vägkorsning.

/Ernst


November 2011


 

2011-11-28
Namn Jacob Westerberg
Inkom 20:53
Ämne Vad är skillnaden på en enskild väg och en ägoväg?

 

Som jag har förstått det har enskilda vägar de typiska gula skyltarna med svart text och röd kantlinje. På dessa gäller högerregel både i korsning med allmän väg samt vid anslutning till allmän väg (tänk T-korsning med enskild väg nedåt).

Vid utfart från ägoväg gäller däremot utfartsregeln om jag inte vet fel.

Så hur vet man om man ska tillämpa höger- eller utfartsregeln? Är det enskild väg endast då tidigare beskriven skylt finns?

Svar:

Hej Jacob!

Tack för din fråga.

1, enskild väg

a) om skylen ”Enskild väg” finns uppsatt gäller högerregeln

b) om man har en skylt som visar att det från höger kommer en väg märkt ”Enskild väg” så gäller alltså högerregeln.

c) om man däremot kommer från den enskilda vägen så får man räkna med att trafikanter som färdas på den anslutande vägen från vänster inte lämnar företräde.

2, ägoväg

a) färdas man som 1 b ovan och det kommer en väg från höger kan det betyda antingen att

b) högerregeln gäller eller

c) att utfartsregeln gäller

 

 

Läs vad domstolen anser vara en utfartsväg/ägoväg ……………………………………………….>

vad är en ägoväg? >>

/Ernst


 

2011-11-17 
Namn Andreas
Inkom 17:44
Ämne Vad blir bötesbeloppet om jag kör mot färdriktningen.

 

En bra och enkel sida att förstå dock hittar inte jag någon information om enkelriktad trafik och vad som blir om man åker mot enkelriktad trafik samt bötesbeloppet.

Svar: Hej Andreas!

Tack för din fråga.

Den som kör ett motordrivet fordon mot färdriktningen får betala 1000 kronor, moped klass II och cykel 500 kronor. Svaret hittar du på >>

Brott mot 2 § B. Vägmärke och vägmarkering.

/Ernst

 


 

2011-11-06 
Namn Maj Thorsell 
Inkom 11:25
Ämne Är dessa angivelser en rekommendation eller ett påbud som måste följas?

 

På E4 t.ex. Arlanda – Stockholm finns över varje fil skyltar som tänds ibland. De anger uppgifter om hastighet och ibland ett rött kryss. Om det är svåra köer kan uppgifterna i två filer vara 30 km. Om köerna börjar släppa står fortfarande 30 km, men alla kör 60-70 km.

Är dessa angivelser en rekommendation eller ett påbud som måste följas?

Svar:

Hej Maj!

Tack för din fråga.

Det du beskriver är en rekommendation om reducerad hastighet vid köbildning och används för att trafiken ska flyta i ett lugnt tempo. Det tar ett tag innan den anvisade hastigheten ändras, ökar man farten för snabbt kan det innebära att det blir en ny hastighetssänkning längre fram. Signalerna styrs av systemet ITS, Traffic Information System.

Om ett rött x visas innebär detta att körfältet är avstängt.

/Ernst

 

 


2011-11-03 
Namn Helena
Inkom 17:00
Ämne Vad gäller om skylten ”Genomfart förbjuden för motorfordon” finns uppsatt?

 

Får man åka ”30-moped” om det står . Ej genomfart för motorfordon. Skylten är rektangulär gul med röd kant.

/Helena

Svar:

Hej Helena!

Tack för din fråga och bild.

Skylten gäller inte.

Det betyder att det är tillåtet att passera skylten med alla slag av motorfordon.

Om ett förbud mot ett visst slags motorfordon ska det anges med ett förbudsmärke.

Om förbudet ska gälla en ”30-moped” (moped klass II) ska förbudsmärket (C11 se bild 2) finnas uppsatt på höger sida av vägen.

/Ernst

 


Oktober 2011


 

2011-10-24 
Namn Staffan Hansson
Inkom 10:26
Ämne Parkeringszon

 

Måste zonmärken finnas på bägge sidor om in-/utfart till parkeringzon för att förbud mot parkering skall gälla för zonen? Gäller detta även om några in-och utfarter är skyltade på bägge sidor.

Hej Staffan!

Tack för din fråga.

En fråga har skickats till Transportstyrelsen den 27 0otober 2011, 10:59 med följande lydelse:

Placering av vägmärke E 20 områdesmärke med anvisning om parkeringsförbud inom området.

Hur ska ett områdesmärke skyltas? Var kan jag finna svaret?

Finns det ett hovrättsavgörande att en zontavla ska sättas ut på båda sidor om infarten?

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar
Hej Ernst!

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/10372. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen

…………………….

/Ernst


 

2011-10-08
Namn Gert Franzen
Inkom 18:40
Ämne Parkering på vänster sida.

 

På enkelriktad gata finns en P-förbudsskylt på höger sida. Är det då tillåtet att parkera på vänster sida?

Hej Gert!

Tack för din fråga.

Ja. Parkering på vänster sida är tillåten på en enkelriktad gata med eller utan parkeringsförbud på höger sida.

/Ernst

 


September 2011


 

2011-09-29
Namn Runo
Inkom 15:46
Ämne Vad är ett övergångsställe?

 

I min kommun finns ett antal övergångsställen som bara har markering för övergångsställe i gatan men ingen skylt. Så har det varit i mer än ett års tid. Är det verkligen tillåtet? På vintern ser ju inte bilisterna var övergångsstället är om det har snöat.

Svar:

Hej Runo!

Tack för ditt inlägg.

För att betraktas som ett övergångsställe markeras detta med vägmärket eller med en vägmarkering . Det räcker således att det antingen finns ett vägmärke uppsatt eller en målad vägmarkering. Detta är ju naturligtvis inte bra med tanke på bl.a. den anledning som du nämner.

För att värna om de gåendes säkerhet borde både vägmärke och vägmarkering (1.)finnas för att bilister ska kunna upptäcka övergångsstället i god tid för att undvika att köra på de gående eller bli påkörd av annat fordon och utknuffad på övergångsstället.

Förklaring:

1, övergångsställe med skylt och vägmarkering

2, övergångsställe med enbart skylt

3, övergångssälle med enbart vägmarkering

/Ernst

 


 

2011-09-15
Namn Folke Nilsson
Inkom 14:25
Ämne Gul markering med svart X – kommun hjälper trafikanterna?

 

Jag sitter på våning 2 mitt i Malmö och har perfekt utsikt över en gata med ett målat övergångsställe. Med någon timmes mellanrum parkerar folk för nära och man får en böteslapp 1000:- Folk blir ledsna och f-e och det är naturligtvis inte bra för trafikmoralen. Så är det dag efter dag.

Naturligtvis måste 10m-regeln respekteras det tycker jag är i trafiksäkerhetens intresse..

Jag tycker dock det vore rimligt om kommunen ville hjälpa sina medborgare att
hamna på rätt sida om lagen genom att på kantstenen markera var denna annars osynliga linje går.
Det är ju inte rimligt med vanliga vägmärken eller att markera hela den förbjudna 10m-delen.

Men det måste ju synas för att få någon effekt — mitt förslag är ca 30 cm gul färg med ett svart kryss ( X är ju 10 det visste redan dom gamla romarna) där gränsen går.

Det är ju extra knepigt med den osynliga gränsen när det gäller vanliga rundade gatukryss.
Det är ju inte rimligt att gå ut i ett gatukryss och sedan sikta in sig till den punkt varifrån man skall uppskatta/mäta sin INTE tillåtna 10m-sträcka.”

Men detta skulle ju en kommuntjänsteman kunna göra EN GÅNG FÖR ALLA. Markeringarna är naturligtvis bara för att hjälpa trafikanten. Finns det ingen markering eller är den dold av snö så gäller naturligtvis trafikförordningens 10m-gräns.

Jag tror mig veta att man i Stockholm gjort sådana markeringar. Är det något som Du känner till ? Tacksam för svar/synpunkter.

MVH
Folke Nilsson

 

Svar:

Hej Folke!

Tack för ditt inlägg.

För många år sedan testades försöket på några provsträckor i Stockholm då med gula markeringspilar men försöket lades senare ner.

Jag har talat med en representant för Stockholm stad men hon kunde inte ge någon förklaring till varför försöket avslutades.

Med förslaget borde framkomligheten öka då antalet felparerade fordon sannolikt kommer att minska men för att detta ska bli verklighet bör man gå ut till allmänheten och informera om nyttan.

Din geniala idé kanske kan få någon att vakna nu.

/Ernst

 


2011-09-15
Namn Sven Richardson
Inkom 12:06
Ämne Vad betyder en gul markering?

Jag undrar vilken markering skall man följa när det finns både vita och gula markeringar?

Tacksam för svar

MVH

Sven Richardson

Svar: Hej Sven!

Den gula vägmarkeringen ersätter den vita och används vid tillfälliga behov t.ex. vid vägarbete eller motsvarande.

/Ernst

 


 

2011-09-12
Namn Robert
Inkom 20:22
Ämne Vägmarkering utan tillhörande vägskylt?

 

”De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra
anordningar”.

– Inte kan det väl finnas STOPP utan vägmärke??

Eller att bara måla en handikappbild på asfalten, men på skyltarna står det
välkommen att parkera.. ??

Så är det verkligen ok att vägmärket, skylten, säger att det är ok att parkera –
men på marken är det en rullstolsbild målad?

Mvh / Robert

Svar:

Hej Robert!

Tack för din fråga.

Visst kan det finnas en plats där stopplinjen finns men vägmärket saknas eller tvärtom.

I det första fallet, där stopplinjen finns, kan skylten ”Stop” vara tillfälligt borta p.g.a. att den blivit påkörd. I det andra fallet, syns skylten, men linjen saknas p.g.a. att körbanan är täckt med snö, att beläggningsarbeten pågår eller är nyss avslutade men linjen har inte blivit målad än.

En vanlig missuppfattning är t.ex. att ett övergångsställe alltid markeras med både vägmarkering och vägmärke, vilket är brukligt – men här säger lagen att det räcker med vägmarkering eller vägmärke för att det ska betraktas som ett övergångsställe.

/Ernst
2011-09-13

 

Tillägg av Robert Kvist

 

Inkom 16:31

Det är en skylt som säger OK att parkera ”P Besökande meddela regnummer i receptionen” Men på marken är det en handikapp bild..

– Det kan väl inte uppfattas som tydlig skyltning?

Min fråga är då: Kan detta vara i enlighet regelverket? Två helt olika t.o.m motstridande informationer från märke och markering.

MvH / Robert

Svar: Hej Robert! Tack för din fråga och bifogad bild av parkeringsplatsen.

Du har rätt detta är ett exempel otydlighet som bidrar till tolkningsproblem och missförstånd.

Platsen är reserverad för rörelsehindrade men saknar vägmärkestavla.

Skylten ”P Besökande meddela regnummer i receptionen” talar om för de som parkerar där att de ska uppge ge sitt registreringsnummer till en receptionist. På platsen närmast skylten visar målningen att det är reserverad plats för en viss trafikantgrupp där endast rörelsehindrade får parkera.

Det innebär också att när platsen är snötäckt så kan vem som helst använda parkeringsplatsen där under förutsättning att föraren lämnar bilens reg. nummer till receptionisten – så långt är det ok.

Hur ska receptionisten veta att den person som har parkerat och lämnat sitt registreringsnummer är behörig?

Tydlig skyltning – knappast – om parkeringsplatsen är avsedd endast för förare med rörelsehinder ska platsen förutom målningen på asfalten utmärkas med en symbol som visar att den är reserverad för rörelsehindrade om den endast ska gälla för dessa personer alla dagar på året.

/Ernst


2011-09-09
Namn Martin
Inkom 17:59
Ämne Hur långt gäller en hastighetsbegränsning?

 

Tidigt på motorvägen från Malmö till Lund finns det en 50 skylt endast på höger sida (får dubbelkolla, men tror det är så).

Det är 2 körfält som leder vidare på motorvägen och ett tredje körfält till höger som övergår till att bli en avfart. Vägmärket är uppsatt på höger sida, cirka 20-30 meter innan avfarten spärras av från de andra körfälten. Gäller verkligen den här 50 skylten för de två vänstra körfälten också?

Min förarprovsförättare kuggade mig bland annat på det här. Jag körde istället
70 på den här sträckan, som senare vid nästa skylt (förbi bron) övergick till 90. 70 var det senaste märket innan 50 skylten. Min uppfattning är annars att det oftast går stegvis från 50 till 90 och ifall det var menat att vara 50 på denna sträcka, så bör det ha funnits en 70 skylt innan det blev 90.

MVH, Martin

Svar: Hej Martin!

Tack för din fråga.

Om ett märke med hastighetsbegränsning, finns uppsatt innebär detta att du inte får köra fortare än vad som märket anger i detta fall 50 och gäller då fordon i alla körfält. Märket kan vara uppsatt för att dämpa farten vid eventuellt vägarbete eller att det finns kvarvarande hinder på vägen.

En skylt som anger en hastighetsbegränsning gäller fram till den plats där ett annat vägmärke ersätter det tidigare.

/Ernst

 

 


Augusti 2011


 

2011-08-31
Namn Katrin
Inkom 12:45
Ämne Vägmärke – förbud att parkera.

 

Hej, jag undrar hur länge ett parkeringsförbudsmärke gäller? Som jag har förstått det så är det hela gatan efter märket, men jag undrar om en busshållplats med gula markeringar gör att parkeringsförbud upphör efter hållplatsen?

Svar :

Hej Katrin!

Tack för din fråga.

Förbudsmärket – förbud att parkera – gäller som regel till nästa vägkorsning. Förbudet upphör inte för att det finns en busshållsplatsmarkering.

/Ernst

 

 


 

 

2011-08-16 
Namn Agnetha Mohr
Inkom 08:09
Ämne Vägmärken – Vad gäller på Lastplats?

Vad gäller på Lastplats? hur länge får jag stå och hur långt bort får jag hämta last som ska lastas in i bilen?

Svar:

Hej Agnetha!

Tack för din fråga.

Jag utgår från att det inte finns någon tilläggstavla.

På en lastplats får man endast lasta eller lossa tungt eller skrymmande gods Om du uppfyller något av dessa kriterier får du lasta av och på så länge detta pågår. Det betyder att du får inte ta en fika, etc. Generellt kan du räkna med att var borta från bilen i max. 5 minuter.

Ett bra sett att uppmärksamma att du håller på att lasta och lossa är att sätta en lapp på rutan. Det är dock ingen garanti att du slipper parkeringsavgift.

/Ernst

 


 

2011-08-14
Namn Hans Ekberg
Inkom 11:01
Ämne Kommun struntar i att måla om körfältsmarkering.

 

Jag bor i en kommun där man totalt struntar i att måla om körfältsmarkeringarna som nu har suddats ut. Trots flera påpekanden om detta, ignorerar kommunens tjänstemän mig.

Tycker själv att det är en mycket viktig trafiksäkerhetsfråga. Vad gäller juridiskt om en olycka är framme, och inte ett spår av filmarkeringarna finns kvar?

Funderar på att polisanmäla kommunen. Var finns de lagliga dokument som styr kommunen i dessa frågor?

Svar:

Hej Hans!

Tack för din fråga.

Det är glädjande att det finns fler som engagerar sig i trafiksäkerhet.

Visst är det viktigt att underhålla vägmarkeringarna. Om dessa suddas ut eller saknas innebär detta att vi trafikanter inte får den visuella hjälp som dessa kan ge ex. omkörningsförbud etc. Det är också viktigt att kravet på luminanskoefficient (dagsynbarhet) och retroreflexion (nattsynbarhet) på de längsgående vägmarkeringarna uppfyllas enligt reglerna för underhåll av vägmarkering (RUV).

Jag saknar kännedom om vilken som är väghållare i din kommun. Väghållare och därmed ansvarig kan vara det tekniska kontoret i kommunen, Trafikverket eller en vägförening.

Den eller de personer som har ansvaret borde kunna upplysa dig om varför de inte målar om. De viktigaste markeringarna som bör underhållas är ju de heldragna, stopp- och väjningslinjer, och cykelöverfarter för att bara nämna några. Vanliga körfältsmarkeringar som delar upp vägen i olika körfält – kan ofta vara omålade på grund av definitionen ”körfält”.

Mitt råd är att du skriver till ansvarig väghållare och ber dem att svara när bestämmelserna i

 

VV Publ 2001:111 kommer att uppfyllas. Begär gärna att de svarar inom 14 dagar  Länk

Ett e-postmeddelande eller brev spelar ingen roll då kravet är lika och ska diarieföras och arkiveras.

Här kan du läsa definitionen (lagtexten) ”vad är ett ett körfält” Länk

/Ernst


2011-08-06
Namn Jonathan
Inkom 13:22
Ämne Vägmarkeringar i rondeller

Jag har sett att det finns olika markeringar i rondellerna? En som går runt & någon som går rakt igenom. Varför är det så?

Mvh

Jonathan Risberg

Svar:

Hej Jonathan!

Tack för din fråga.

Det stämmer. Jag har själv svårt att förstå varför de är olika.

När vägmarkeringarna målas olika i olika cirkulationsplatser så skapar det problem speciellt i cirkulationsplatser där båda markeringarna förekommer tillsammans. Vilken körfältsmarkering gäller eller är det så att ingen markering gäller? Vem byter körfält etc.

Du kan numera aldrig vara säker på att du inte blir ansvarig vid en eventuell trafikolycka trots att du följer en körfältsmarkering i en cirkulationsplats.

 

Här kan du läsa hur en domstol har tolkat vägmarkeringarnas betydelse Länk

/Ernst


 

2011-08-03
Namn Sixten
Inkom 18:57
Ämne Bussfil vägmarkering.

 

Vad är skillnaden mellanheldragen och streckad bussfil?

Svar:

Hej Sixten!

Tack för din fråga.

En heldragen linje används i stället för bruten linje av säkerhetsskäl – det är då liksom vid övriga fall där en heldragen linje finns inte tillåtet att korsa densamma.

/Ernst

 


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.