En kortfattad beskrivning av god förarutbildning


Hur ska vi nå det trafiksäkra samhället?Många trafikanter som färdas på våra vägar har en mycket låg riskmedvetenhet.

Många har under årens lopp omkommit och skadats på grund av bristande hänsyn eller vilja från andra trafikanter att följa trafikens spelregler, eller av felaktiga uteblivna beslut av våra beslutsfattare.

Förändringar måste därför till för att öka trafiksäkerheten och minska risktagandet på våra vägar.

Vi måste också ställa krav och aktivt arbeta för att alla förare får en teoretisk och praktisk förarutbildning som gör det möjligt för dem att klara av de risksituationer som kan uppstå i den alltmer komplicerade trafiken. Detta kommer att bidra till en ökad säkerhet på vägarna.


Presentation av olika former av förarutbildningar


En av trafikutskottets ledamöter, ansåg att Vägverket skulle släppa kravet på lärarledda teorilektioner när kravet på förarbevis för EU-moped skulle införas, vilket skulle gynna trafiksäkerheten.

Likaså ansåg en av dagstidningarnas motorjournalister att undervisning inte krävde kateder och lärosal, utan det viktigaste var att eleverna lärde sig teorin, varför kända frågor skulle borga för en riktig kunskapsinhämtning.

Att hävda att att ingen fördjupning av de teoretiska kunskaperna är nödvändig för att ta ett körkort är inte försvarbart. Brister i teoretiska kunskaper, såsom elevens förståelse för svaret innebörd, leder många fall till katastrofer för de inblandade.

Diskussioner som påverkar ungdomarna i positiv riktning mot en ansvarsmedveten inställning till omvärlden måste föras kontinuerligt och måste styra trafiksäkerhetsarbetet från ”vaggan till graven”.

En trafikkultur kan på så sätt skapas och föras vidare till nästa generation i en kontinuerlig, livslång process som bygger på ett ömsesidigt hänsynstagande, personligt ansvar och omdöme!

Svensk Trafiksäkerhet

/Ernst Donlemar

 
Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.