Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning 2011

 


Några inlägg från forumet för gående och cyklister under år 2011

November 20112011-11-29
Namn Ulf Persson
Inkom 18:27
Ämne Cyklister på övergångsställe.

 

Jag har en fråga angående högerregeln alt lämna företräde vid övergångsställen

Ex. Jag åker bil på en “vanlig” väg.

Framför mig finns ett obevakat övergångsställe. En cyklist kör över vägen på övergångsstället.

Vem ska då lämna företräde?

Spelar det någon roll om cyklisten kommer från höger dvs gäller högerregeln?

Mvh

/Ulf Persson


Svar
: Hej Ulf!

Tack för din fråga.

På ett övergångsställe föreligger det endast skyldighet att lämna den som är gående företräde. Om cyklisten stiger av sin cykel räknas cyklisten som gående och ska då lämnas företräde.

/Ernst


 

2011-11-25
Namn Oskar Forsslund
Inkom 10:23
Ämne Cykelfrågor.

 

Hej!
Jag har två frågor som rör cyklister

1) Är det tillåtet att cykla på trottoaren?

Vilka regler gäller?

2) Scenario: Vid en bevakad korsning där cykelbanan löper parallellt med och till höger om körbanan kommer en cyklist och en bilist från samma håll (bilen har cykeln på sin högra sida). bilen vill svänga höger och cyklisten åka rakt fram.

Vem väjer?

variant: bilen har (i samma korsning, bilen vill fortfarande svänga höger) kört ut i korsningen men stannat för att släppa över gående som går på övergångsstället. Bilen står still när cyklisten närmar sig korsningen för att åka rakt fram (från bilens höger, framför bilen).

Är bilen skyldig att stå kvar tills cyklisten också passerat?

mvh
Oskar


Svar
: Hej Oskar!

Tack för dina frågor.

1, det är inte tillåtet att cykla på en gångbana

2, efter en sväng i en vägkorsning har bilisten skyldighet att lämna cyklisten företräde

”variant”, skyldigheten att lämna företräde gäller även här – avståndet till cyklisten och dess hastighet kan naturligtvis vara avgörande. Om cyklisten inte behöver sakta in föreligger inget skäl att stå kvar.

/Ernst2011-11-24
Namn Kristina Nilsson
Inkom 07:55
Ämne Vem har väjningsplikt när man korsar en gemensam gång- och cykelbana?

Hej, vid utfarten från mitt bostadsområde sitter på vägen jag kör ut på skylten påbjuden gång- och cykelbana med en skylt under med en pil i varje riktning. En skylt på varje sida men de är inte vända mot mitt håll.

Inget övergängsställe och inga markeringar i vägen.

Jag undrar vem som har väjningsplikt?

Jag eller de som korsar min väg?

Svar: Hej Kristina!

Tack för dina fråga.

Här råder det knappast något tvivel om att du har väjningsplikt.

Skyltarna som anger den gemensamma gång- och cykelbanan borde även vara vänd mot dig när du ska köra ut från vägen. Förmodligen är det väl så att de som kör in till bostadsområdet måste passera samma väg när de ska ut från området och skyltarna har därför bedömts som onödiga i detta fall.

/Ernst2011-11-18 
Namn Jonas Wiman
Inkom 09:00
Ämne Vem har väjningsplikt gentemot cyklister och vilka är de gåendes skyldigheter?

Den här webben är intressant men den saknar helt uppgift om vem som står bakom den.

Jag kan inte veta om det är Transportstyrelsen, en intresseförening eller någon som vill sprida falsk information som står bakom webben.

Alltså kan jag inte bedöma om jag kan lita på informationen eller inte och därför är den i princip värdelös för mig.

Dessutom tycker jag inte informationen presenteras på ett tydligt sätt. Den grafiska presentationen är rörig och språket är onödigt krångligt och i många fall tvetydigt.

Jag kom hit för att jag ville veta om bilister alltid har väjningsplikt gentemot cyklar på cykelbanor, om det är högerregeln som gäller, eller om bilisten alltid har företräde (om inget annat är skyltat).

Jag ville dessutom veta om det är tillåtet att korsa en bilväg på cykel på ett övergångsställe där inte är någon korsande cykelväg, och i så fall om samma väjningsplikt för bilister gäller som gentemot fotgängare.

Jag ville också ha ett förtydligande av fotgängares ansvar vid övergångsställe.

Efter 20 minuters läsning på sidan har jag inte hittat något tydligt svar på någon av mina frågor. Jag uppskattar i alla fall den här maillänken som ger mig möjlighet att uttrycka min frustration.

Vänliga hälsningar

Jonas Wiman


Svar
: Hej Jonas!

Tack för dina frågor.

Väjningsplikt vid övergångsställe

Bevakat,

a. Förare har väjningsplikt mot gående.

b. Väjningsplikten gäller också efter sväng i en vägkorsning.

Obevakat,

a. Förare skall lämna gående företräde.

b. Väjningsplikten gäller också efter sväng i en vägkorsning.

Förtydligande om fotgängarens skyldigheter

a. Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.

b. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

c. Om övergångsställe saknas i närheten ska gående korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna helst vid en vägkorsning och passera den utan dröjsmål.

Väjningsplikt vid cykelöverfart

Bevakad,

a. Bilisten ska lämna företräde

Obevakad,

a. ”En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten.”

b. ”Cyklande […] som ska färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

c. Om däremot cykelöverfarten är placerad efter en sväng i en cirkulationsplats eller vägkorsning har bilisten skyldighet att lämna cyklisten företräde.

Väjningsplikt vid cykelbana som korsar väg

a. Om den cyklande som färdas på en cykelbana ska korsa en väg har den cyklande väjningsplikt.

b. Om en cyklist som färdas på en cykelbana ska korsa en väg där cykelöverfart finns gäller ömsesidig hänsyn – se väjningsplikt vid cykelöverfart ”Obevakad”.

Niclas Nilsson, Transportstyrelsen tog 2009 fram ett förlag till nya trafikregler vid cykelöverfarter och cykelbanor. Vad som har hänt med förslaget känner jag inte till.

Du kan se att det inte är så lätt att begripa sig på nuvarande regler om vem som har väjningsplikt.

Jag hoppas att din frustation nu har lagt sig.

/Ernst2011-11-15
Namn Kristina
Inkom 10:41

Ämne Vad som gäller vid cykelöverfarter?

Hej!

Jag undrar vad som gäller vid cykelöverfarter. Måste en bilist alltid stanna när det kommer cyklar och korsar vägen eller har cyklisten själv ansvar att inte bara köra rätt ut och förvänta sig att bilen stannar (så som man måste för fotgängare)? Vad gäller?
Mvh Kristina

Svar : Hej Kristina!

Tack för din fråga.

Det beror på var cykelöverfarten är belägen. Se svaret 30 oktober nedan.

/Ernst2011-11-10 
Namn Peter Tell
Inkom 08:39
Ämne Möte med cyklist på gång- och cykelväg.

En fråga vad gäller vid möte på gång och cykelväg på vilken sida ska jag gå på den högra eller vänstra vid möte med cyklist?


Svar
: Hej Peter!

Tack för din fråga.

Frågan har varit uppe tidigare på det här forumet. Vägverket förklarade då att det inte sågs angeläget att få tydiga regler för att undvika konfrontationer och störningar.

/Ernst


Oktober 20112011-10-30
Namn Thomas Österdahl
Inkom 23:12
Ämne Vad gäller när cykelöverfart korsar körbana?

Jag korsade en väg i citykärnan, övergångsställe + cykelbana bredvid.

Blev påkörd av en bil som kom i 40-50 km klarade mig ganska bra ont men vid liv ingen huvudskada. Vad gäller här??

Vindrutan på hennes bil krachade och jag flög tillbaka ner över cykeln landade på asfalten.

Min cykel va skrot och delar av kläderna. Jag kom från höger , bilen träffade mig på min vänstra sida. mvh


Svar:

Hej Thomas!

Tack för din fråga.

Om cykelöverfarten är obevakad säger lagen:

”En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten.”

”Cyklande […] som ska färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

Om cykelöverfarten är placerad efter en cirkulationsplats eller vägkorsning har bilisten skyldighet att lämna företräde.

/Ernst2011-10-11 
Namn Bernt Sandström
Inkom 22:32
Ämne Skyldighet att lämna företräde vid övergångsställe.

En fråga, skyldig stanna för gångtrafikant vid övergångsställe men gäller det både på 50 och 70-sträcka?

Vidare, inte har väl en cyklist företräde på övergångsställe? (om han/hon inte kliver av cykeln och leder den över)


Svar:
Hej Bernt!

Tack för din fråga.

Skyldigheten att lämna företräde gäller på alla platser där det finns ett övergångsställe – den tillåtna hastigheten som gäller på vägen har ingen betydelse.

Ofta behöver föraren inte stanna utan det räcker med att han/hon minskar farten i god tid.

Vad gäller cyklist som närmar sig ett övergångsställe så ska cyklisten som du så riktigt påpekar leda cykeln för att väjningsplikten ska gälla.

/Ernst


September 2011


 

2011-09-11
Namn Agneta Sandström
Inkom 17:50
Ämne Vilka regler gäller för gågatan?

Kan cyklister plinga o tvinga sig förbi? Att bilar må köra men i min gåtakt men tuta? Har ännu ej sett någon polis på Götgatan. Är det inte lag på lykta på cykeln?

Svar: Hej Agneta!

Tack för din fråga.

På gågator gäller att alla fordon – dit räknas även cyklar – har väjningsplikt mot de gående och att farten ska vara som du helt riktigt påpekar gångfart. Dessutom ska trafiken ske på de gåendes villkor. Detta betyder i klartext att cyklister inte får påkalla väg genom att pingla eller tvinga sig förbi. Är det inte lag på lykta på cykeln?

Visst är det lag på att cykeln ska var utrustad med lyktor. En som visar rött sken bakåt (baklykta) och en strålkastare (lykta) framtill som ger vitt eller gult ljus framåt av sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan framföras på ett betryggande sätt.

Det är oansvarligt att cyklister inte uppfyller dessa enkla krav. Cyklisten själv ser ju de andra trafikanterna mycket bra – reflex på gående och halvljus på bilarna men glömmer bort att det är ibland är omöjligt att se dem. Mer beklämmande är ju när barnens cyklar inte har regelmässig utrustning – vad svarar föräldrarna när polisen ringer på dörren och ….

/Ernst


Juni 20112011-06-27
Namn Ernst
Ämne De osynliga cykelolyckorna.

Cykelolyckorna orsakar lika många bestående personskador som bilolyckor. Ny statistik visar på ett ökat krav för prioritering av förebyggande åtgärder.


Källa: Folksam
Länk >>

 

 2011-06-16

Namn Britt-Inger Wiklund
Inkom 10:10
Ämne Regler på gång- och cykelvägar.

Exempel: Vägarna runt Årstaviken här i Stockholm. Här ska bl a dom som går, joggar o cyklar samsas i bägge riktningarna. Ska alla hålla till höger i respektive riktning eller?

Hälsningar Britt-Inger Wiklund


Svar:

Hej Britt-Inger!

Tack för ditt inlägg.

Din fråga har engagerat många och diskuterats på forumet ett antal gånger. Det finns inga speciella regler (2010-02-23).

Frågan har även ställts till dåvarande Vägverket som då ansåg de att det inte behövdes några särskilda regler.

/Ernst


April 20112011-04-21
Namn Annika
Inkom 16:25
Ämne Vem ska stanna och lämna företräde?


Jag undrar vad som gäller vid ett övervakat övergångställe/cykelövergång. Det kommer bilar som ska svänga vänster, först korsar de den mötande bilfilen för att sedan korsa övergångstället . Både de gående och cyklisterna får grönt ljus samtidigt som bilisterna som ska svänga vänster (eller ska köra rakt fram) får grönt ljus. Vem ska stanna och lämna företräde? De gående och cyklisterna eller bilarna som ska svänga vänster?

Tacksam för svar.

/Annika


Svar: Hej Annika! Tack för ditt inlägg.

Föraren har skyldighet att lämna gående och cyklister företräde.

Föraren skyldighet är att ”köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just skall gå ut på övergångstället”. Skyldigheten gäller även cyklande och förare av moped klass II.

/Ernst


2011-04-15
Namn Stefan Linder
Inkom 13:34
Ämne Läsvärt om cykling – olyckstyper, information, förslag och statistik.

Kör kulturen är i viss mån nationsbetingad. Det uppmärksammade jag sist i Marocko

Så också med cykling.

Jag är ägare av flera cyklar och faktiskt en cykel med dubbar på. En av mina cyklar är hopfällbar och jag har cyklat med denna i Stockholm som har det sämre ställt med cykelbanorna i centrala stan—, menar jag.

Till och från jobbet.

Under årens lopp har jag åstadkommit några få kullkörningar och varit ute för några tillbud.

En i kullkörning utan med vältränade yngre cyklister är ofta harmlös. Jag har emellertid brutit revben ett par gånger.

Jag cyklar dagligen 1.6 mil. Cyklingen sker till centrala innerstaden i Göteborg. Där finnes spårvagnar bussar yrkestrafik och vanliga billister. Min strategi är här att undvika tätt trafikerad väg så mycket som möjligt. Men det blir en omöjlighet när man färdas inne mellan vallgravarna i gbg.

Mycket cykling sker på cykelbana.

Nu till våren kommer det ut ett antal oerfarna cyklister som cyklar sporadisk till jobbet. Några av dessa är rent av dumdristiga.

Några observationer jag gjort.

Ingen cyklist räcker ut handen när dessa skall svänga. Detta är ibland svårt och cykel blinker skulle vara på sin plats. Men nya blinkande belysningar skulle idag vilseleda och förväxlas med blinkers. Här föreslår jag gula lysdioder som blinkar.

Belysningen på en cykel är ”ett mycket mörkt kapitel” skrev den danske cykelföreningens ordförande för 30 år sedan. Det är det fortfarande även om vissa förbättringar har skett. Men så gott som var mörk kväll och morgon har jag mött någon som är helt nedsläckt. Det är mycket otäckt

Användningen av cykelns ringklocka är alltför sparsam. Gångtrafikanterna måste alltid uppmärksammas. Här föreslår jag en anordning som låter när man cyklar. Som just nu diskuteras på elbilar också!

En vanlig olycka är att en snabbt körande cyklist som bakifrån kör på en gammal cyklande dam som vinglar till helt ovetande. Två vänner har fallit av detta. En blev påkörd nedför hisingsbron bakifrån med smitande cyklist. Hon låg på sjukhuset en vecka. En annan kvinna råkade ut för samma sak och låg medvetslös i två månader. Hon blir aldrig bra.

Vid Mölndals Kvarnby i en brant backe inträffade en liknande dödsolycka med två cyklister som körde ner för en mycket brant backe.

Nu parerar cyklisterna och kör gärna mot rött ljus i hopp om att hinna över och spara tid.

Jag har sett hemska saker vid Heden-Trädgårdsföreningen där det kom en yngling som lyckades ta sig över 3 rödljus och spara lite tid. Man sneddar över vägkorsningar på ett sätt som varken mopedister eller motorcyklister gör.

Jag pratade med personal handläggaren på mitt jobb ”Universitet”. Det visade sig att en av de valigaste personalolyckorna är tillbud/olycka med cykel.Man har inte haft hjälm ibland med skallskador som följd. Olyckstillfället har ofta medfört kontakt med bil eller annat fordon. Någon har kört ner i spårvagnsspåren med smala däck.

Det sker nu stora satsningar på miljö och cykeltrafik inte minst från statliga organs sida .

I Göteborg har vi kampanjen Cykelutmaningen där till och med Sahlgrenska universitets sjukhuset är med..

Jag menar att det krävs en information hur cykling sker i tät trafik och att denna bör nå ut till ungdomar. Det kan ske på olika sätt. Broschyrer i all ära ,men det krävs mer. Eventuellt skulle viss mopedutbildning vända sig till cyklister som vill förkovra sig. Men svenskarna och deras kurser är ett kapitel för sig själv och blir lätt ett skämt utomlands. Emellertid bör satsningar göras på en spektrum av åtgärder

Eftersom en mina vänner jobbar på simulator centrum på CTH där manövrering av tung sjöfart tränas. Jag har själv indoktrinerats och kört tåg, fartyg och inte minst FSX och X-plane i en hembyggd (flyg) simulator.

Det skulle ligga en stor möjlighet i en simulator där det är möjligt att träna trafik i olika typer av simulatorer.

Dessa skall vara billiga så ungdomar har råd att skaffa. Jag vet att idrotts högskolan i GBG har skaffat en idrottstränings simulator. Detta är en million satsning

Sen har jag lite synpunkter på mobilanvändning och bilkörning då jag har haft en amatörsändare monterad i bilen.

Men det är en annan historia.
—Citat—-
Allt fler cyklar i Sverige – men antalet cyklister som skadar sig allvarligt i trafiken sjunker kraftigt. Trenden är tydlig. Sedan 1990 har andelen skadade cyklister minskat med hela 61 procent. Under samma period har dessutom antalet omkomna cyklister sjunkit med drygt 70 procent.

Det cyklas allt mer – på många håll i Sverige. Gatorna fylls för varje år av fler cyklister. Men samtidigt som fler och fler väljer cykeln som transportmedel minskar antalet svårt skadade och omkomna cyklister i trafiken. Detta visar skadestatistik från Trafikverket som organisationen Svensk Cykling gått igenom.

Jämfört med nittiotalet skadar sig allt färre och dödsolyckorna närmar sig nollstrecket. 2009 var dessutom ett rekordår med lägsta notering någonsin, för såväl svårt skadade som omkomna cyklister.

– Att cykelolyckorna minskar samtidigt som andelen cyklister ökar är ett känt fenomen. Trafikforskarna kallar det för Safety in numbers. Nu ser vi att det här sker även i Sverige, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Statistiken talar sitt tydliga språk: 302 cyklister skadade sig allvarligt i trafiken under förra året. 1990 låg den siffran på 772. Minskningen är alltså mer än 60 procent. I Skåne, Östergötland och Västra Götaland är minskningen allra mest: 88 procent, 87 procent respektive 82 procent.

Endast tre län visar på fler svårt skadade cyklister 2009 jämfört med 1990. Stockholm är ett av dessa län, med noteringen 68 svårt skadade cyklister i trafiken 2009, knappt 10 procent fler än året 1990.

När det gäller Stockholm ska man komma ihåg att antalet cyklister nästan fördubblats där under samma period. Andelen svårt skadade i relation till antalet cyklister är alltså relativt sett en stor minskning. Men det finns absolut saker att göra. Tempot är högre och utvecklingen explosiv i Stockholm, något som gjort att cykelinfrastrukturen inte hängt med, säger Klas Elm.

Sett till dödsolyckorna omkom 20 cyklister i trafiken förra året, jämfört med noteringen 68 omkomna cyklister 1990. En minskning på drygt 70 procent. I 10 län är siffran för omkomna cyklister i dag 0. 1990 var det endast ett län som kunde matcha detta.

– Det är oerhört glädjande siffror, för varje dödsolycka är en djup tragedi, säger Klas Elm.

Trenden med färre svårt skadade cyklister i trafiken ser ut att hålla i sig. Fram till september i år har 213 cyklister skadat sig svårt i trafiken, vilket är 12 procent lägre jämfört med rekordåret 2009.

Statistiken för antalet lindriga skador och singelolyckor i Sverige visar på betydande brister och mörkertalet är stort. Enligt forskningsinstitutet VTI står singelolyckan för 72 procent av skadefallen. Analysen anger att den tyngsta faktorn för dessa olyckor beror på underlaget och dålig drift av cykelvägarna. Is, snö, lösgrus, sprickor i asfalten, kanter och fasta föremål som lyktstolpar och träd på cykelbanorna anges som vanliga orsaker till singelolyckor.

– Det är bedrövligt att vi har så dålig statistik när det gäller cykelolyckor i Sverige. Vi vet att det är mycket som behöver förbättras, både vid anläggning av nya cykelbanor och av driften. Med bättre statistik och ökad kunskap skulle satsade resurser få bättre effekt, säger Klas Elm.

18 års erfarenhet av Cykling till och från jobbet.
av Stefan Linder lövgatan 1c Mölndal

 


Mars 2011


2011-03-21
Namn Lisa Fahlgren
Inkom 18:52
Ämne Gående – vem ska väja?

 

Jag undrar vem som ska väja för vem när en cykelväg korsar en trottoar. Uppfattar det som om både cyklister och gående tycker att de ska fram först.

Hälsningar Lisa


Svar:

Hej Lisa!

Tack för ditt inlägg.

Rent generellt kan man säga att om en bana är avsedd för en viss trafik får annan trafik endast korsa densamma om särskild försiktighet iakttas.

/Ernst

 


Februari 2011


Namn Christina Ahl
Inkom 21:03
Ämne Var ska gående korsa vägen?

 

Försöker läsa mig till ett svar men hittar inget.

Jag korsar en fyrvägskorsning i en stadsdel. Det finns inget övergångsställe utan jag går över gatan vid korsningen, alltså där det förut varit ett övergångsställe.

När jag är nästan över, ca 1 m kvar, så kommer det en bil från gatan som är rakt fram och ska svänga vänster där jag går och jag har en meter kvar. Han håller sig på fel sida o kör nästan på mig.

Vems sär felet om jag skulle blivit påkörd?

Jag måste väl ha rätt att korsa en gata trots att övergångsstället är borttaget?

Det kommer inga bilar på den gatan jag ska korsa utan han kör ut på den gatan där jag går?

MVH//Stina i Gävle

Svar: Tack för ditt inlägg.

Hej.

Visst har du rätt att korsa körbanan på det sätt som du beskriver. Dessutom har du såvitt jag kan bedöma av din redogörelse ansett att innan du började att korsa vägen utsatte dig själv för fara eller att du uppträdde störande.

Föraren som svänger har också ett ansvar. Förare skall uppträda på sådant sätt att en olycka kan undvikas. Av din beskrivning av förarens körsätt borde denne ha svängt på rätt sätt eller saktat in och låtit dig i lugn och ro kliva upp på trottoaren.

Vi ska vara tacksamma för att du inte blev påkörd.

/Ernst


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.