Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning 2014

 


Några inlägg från forumet för fotgängare och cyklister under år 2014

September 2014


 

2014-09-03
Insändare Carola
Inkom 15:22
Ämne Vad kan jag förvänta mig av bilister när jag sedan cyklar …

Något som retar mig mycket, särskilt nu när mina barn börjat cykla, är alla bilar som parkerar på cykelbanan och tvingar ut cyklisterna i vägbanan.

Nu råkade jag till min förvåning ut för en utskällning av en cyklist som
drabbats av detta. Jag hade inte själv felparkerat, det var andra skyldiga till på en lång sträcka av cykelbanan, utan körde i filen närmast cykelbanan.

Cyklisten fick inte plats på min högra sida (dvs mellan mig och de felparkerade bilarna) körde om på vänster sida då bilen stod still och knackade ilsket på rutan för att klaga på att jag inte släppte fram honom.

Han ansåg att jag skulle lagt mig längre ut till vänster i filen. Självklart
tänker jag inte preja en cyklist för att hävda min rätt i trafiken, men hur lyder trafikreglerna?

Jag ansåg att om cyklisten använder sig av körbanan gäller trafikreglerna där, och jag hade ingen anledning att skapa en provisorisk cykelfil åt de cyklister som ev skulle dyka upp.

Var det fel gjort av mig? Vad kan jag förvänta mig av bilister när jag sedan cyklar – för jag kommer definitivt råka ut för problemet själv.


Svar:
Hej Carola! Tack för din fråga.

Cyklisten tog ut sin frustration på dig för att dennes framkomlighet var blockerad – att parkera på cykelbanor är ett alltmer förekommande problem som skapar irritation och tillbud alldeles i onödan.

Hur som helst kan knappast vara ditt fel eller ditt ansvar att bilda ett eget cykelkörfält på sidan om den befintlig cykelbanan.

Förväntningen är nog tyvärr ett ökat problem med den växande bilparken.

/Ernst

 


Augusti


 

2014-08-25
Insändare Eva Hammar
Inkom 13:37
Ämne Vem har rätt i nedanstående situation?

Jag kommer cyklade på cykelvägen och ska rakt fram.

Den röda bilen ser mig men stannar ändå mitt framför mig, trots att han har väjningsplikt ritat i gatan och dessutom har en väjningsskylt. Jag blir putt och tänket – gäller inte väjninsplikten? Dessutom kommer jag från höger från bilistens sida.

Bilisten kör ut på den korsande vägen och jag och han åker paralellt då han ger mig långfingret dessuom!

När jag kommer hem till kräftskivan i Västerås träffar jag min lillebror som förklarar att det är jag som ”är ute och cyklar”.

Han menar på att om det inte hade varit någon cykelväg och jag kommit cyklande på vägen – DÅ hade den röda bilen haft väjningsplikt gentemot mig. Men nu fanns det ju en cykelväg och väjningsplikten, menar han gäller bara för fotgängare, inte för cyklister.

Han fortsätter – det är därför många tävningscyklister stannar och bär på sin cykel i sådana situationer och påbörjar sedan sin färd på cykeln när de passerat korsningen….

Jag kom inte till skada i situationen – jag tvärbromsade av självbevaresledrift och cyklade bakom den stillastående bilen som nu stod på cykelvägen helt och hållet.

Men jag vill mena på att – vad är då vitsen med att måla väjninsmarkeringen i gatan bortanför cykelbanan då om bilen då inte har väjningsplikt gentemot mig???

I min argumentation med lillebror medade jag på att cykeln i juridisk mening är att räkna som ett fordon, även då den inte har en motor.

Lillebror har körkort. Jag har det inte – men fan vad jag har försökt många gånger och ändå blivit kuggad. Nu skiter jag fullt i det.

Vem har rätt i ovanstående situation?

Mvh

Eva Hammar

Svar: Hej Eva! Tack för din fråga.

Oavsett var väjningslinjen finns respektive var vägmärket står uppsatt så finns det uppenbart luckor i en del förares kunskap om gällande trafikregler.

Enligt § 62 i trafikförordningen (SFS 1998:1276) förare som närmar sig en […] cykelöverfart skall anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på […] eller cykelöverfarten. – blockeringsregeln – och att dessutom ge ”fingret” är ett tecken på ett dåligt beteende men har tyvärr blivit ett alltför vanligt uppträdande mellan oss trafikanter.

/Ernst


 

2014-08-05
Insändare Katarina Tollén
Ämne Kan jag kräva full betalning för skada?

Hej
Har blivit påkörd i bilen av en cyklist som rundade ett gathörn för att få fart upp för en backe. Cyklisten kom från vänster. Han vill inte betala mina skador på bilen fullt ut.
Kan jag anmäla honom eller vad har jag för chanser?

Med vänlig hälsning
Katarina Tollén

Svar: Hej Katarina!

Tack för ditt inlägg.
Du kan anmäla skadan till ditt försäkringsbolag där du uppger att du vill ha full betalning för skadorna på din bil. Om du kan visa att motparten har betalt en del av det belopp du har begärt så kommer försäkringsbolaget att kräva din motpart på full betalning för uppkommen skada.

/Ernst

 


Juli


 

2014-07-31
Insändare Hanna Frost
Inkom 20:16
Ämne Vad gäller för cyklist som ska in på cykelbana runt rondell?

Hej.Har en fråga om följande situation:

Cyklist X färdas på cykelbana runt rondell.
Cyklist Y kommer på cykelbana som ansluter till cykelbana runt sagda rondell.
Skylten med väjningsplikt sitter på gatan, efter cykelöverfarten. Cykelöverfarten har ingen separat skylt.
Kan cyklist X anses utgöra trafik i rondellen, så att cyklist Y har väjningsplikt gentemot cyklist X? Eller har cyklist X väjningsplikt gentemot cyklist Y, men hänvisning till högerregeln?

Bästa hälsningar,
Hanna Frost

Svar: Hej Hanna! Tack för ditt inlägg.

Placeringen av väjningspliktsskylten innebär att högerregeln bör tillämpas.

/Ernst


 

2014-07-20
Insändare Joachim
Inkom 16:58
Ämne Vem har väjningsplikt när man färdas på rullskidor?

Om jag åker rullskidor på en cykelbana och den längs en stor väg och att folk boende i villa har sin utfart till den stora vägen så att dom är tvungna att korsa cykelbanan där jag åker,
är jag då skyldig att stanna för alla bilar som ska ut på vägen när jag kommer åkande el ska dom stanna för mig?

Svar: Hej Joachim ! Tack för din fråga.
Vägens storlek har ingen betydelse i sammanhanget då trafikanter som kör eller backar ut från sin tomt har väjningsplikt enligt reglerna för utfart respektive backning.
En bilist har ju svårare att hinna upptäcka dig ju fortare du färdas men jag förmodar att du är medveten om risken att skadas är större för dig än för bilisten.

/Ernst2014-07-11

Insändare Ecka Kjellberg
Inkom 11:15
Ämne Vad gäller vid släckt trafikljus för fotgängare?

En fråga apropå trafikljus vid övergångsställe som är ’släckta’ dvs de lyser varken grönt, rött eller någon annan färg förrän man som fotgängare trycker på knappen varvid en röd gubbe initialt visas. Vem har företräde om man inte trycker på knappen utan trafikljusen är släckta? Bilisten eller gångtrafikanten?

Svar: Hej Ecka ! Tack för din fråga.
Enligt definitionen för övergångsställe räknas ett övergångsställe som bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler.
I detta fall åligger det den gående att trycka på signalknappen för att säkerhetsställa en trygg passage. I händelse att signalen är ur funktion har bilisten skyldighet att lämna företräde till de gående. I båda fallen har den gående skyldighet att ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.

/Ernst


Juni


 

2014-06-05
Insändare Anders Karlsson
Inkom 15:52
Ämne Det måste gå att göra nåt åt detta.

Hej.

Jag cykelpendlar i stort sett varje dag till och från jobbet.

Har gjort det i många många år. Jag tycker trafikklimatet blir värre för varje år. Attityden hos många trafikanter är hård.

Det ska sägas att jag tar mig till mitt arbete både med cykel, bil och med stockholms läns trafik, (buss tunnelbana)

Ett av de ställen som är lite osäkert att cykla är på cykelbana och det är cykelöverfart.

Som jag lärt mig det så har cyklist aldrig någon företräde utan har väjningsplikt. Bilförare ska visa hänsyn och sakta ner fart osv.

Dock måste jag säga att bilister generellt sett lämnar mig som cyklist företräde, jag vet att de inte måste och tackar ALLTID för visad vänlighet. Andra bilförare gör det inte. Vilket de inte behöver.

Men jag tror efter att ha frågat många kollegor och vänner hur reglerna fungerar vid en cykelöverfart och majoriteten, ja nästan 100% tror att cyklisten har samma regler på sin sida som gångtrafkanter har, dvs bilföraren ska lämna företräde. Vilket förmodligen bidrar till den fantastiska genoriritet som är i dag kring denna situation.

Idag hörde jag en sak som jag aldrig hört förut.nämligen att beroende på hur väjningsskylten står så gäller olika regler.

Dvs om väjningsskylten står före cykelöverfarten så har bilföraren väjningsplikt. Men jag är inte klar över om det gäller cyklister som kommer från både höger och vänster? (Högerregeln).

Om skylten står efter (på andra sidan av cykelöverfarten sett från bilföraren) så har cyklisten väjningsplikt.

Hur krångligt blir det inte nu???

Särskilt om man betänker att som cyklist ser jag väjningsskylten från sidan, jag ser inte vilken av skyltarna som är väjningsskylt eller ej. I korsningar kan det stå en smärre skog av skyltar.

Jag har ett exempel på hur krångligt det kan vara se bifogad fil. Det är en bild från Lidingö, korsningen Kyttingevägen och Norra kungsvägen.

Där finns två väjningsskyltar, tydligt och bra för de står riktade åt samma håll, MEN de står på varsin sida om cykelöverfarten. Dvs en skylt innan cykelöverfarten som säger att bilisten ska lämna företräde och en på andra sidan som då säger att cyklisten ska lämna företräde.

Vilken gäller? Dessutom är skyltarna då med sidan före så man vet inte vad som står på skylten som cyklist. Kanske är det så att man från ena hållet ska tolka det som att jag ska lämna företräde (från det håll där skylten står närmast det håll man kommer från med cykeln) OM skylten står längst från bilisten…

Tvärtom om man kommer från andra hållet. Då har man företräde som cyklist. Sen gäller det att hålla reda på om bilen kommer frn höger eller väsnter i en fyrvägskorsning för då är det tvärtom… suck.

Ni får väldigt gärna återkomma i ämnet, det sker en stor diskussion på Facebook i ämnet, det tvistas vilt och tvärsäkra människor med lösnngar åt båda hållen skrivs…

EN fråga till när jag har er på tråden, gäller också cykel och säkerhet.

Får man cykla två i bredd? Alltid? Aldrig? Dvs på en väg där ingen cykelbana finns bredvid att cykla på.

Hört både och, att man får att man inte får.

Hört det finns undantag, om det är såpass smalt att det är farligt med kurvor då får cyklister !ta plats” för at förhindra farliga omkörningar. Vilket för mig låter helt horribelt men …

Också en sak som det diskuteras på internet/facebook. Jag vill gärna veta så man slipper höra massor av struntprat oavsett håll.

Det måste gå att göra nåt åt detta.

Förr i tiden på SVT kom samhällsinformation ut på TV, typ anslagstavlan om ni minns. Kan man inte från er Trafisksäkerhetsverkets sida filma olika situationer och vilka regler som gäller.

Filma alla möjliga korsningar, skyltar, osv. Ni måste ju få frågor om detta jämt. Börja med de farligaste situationerna och de som frågas om mest.

Ny informationsfilm, visa den på TV i anslagstavlan, om och om igen.

Mvh

/Anders Karlsson

Kommentarer: Hej Anders ! Tack för din inlägg i debatten.

Jag visst är det ett virrvarv av regler och tyckande.

Eftersom ditt inlägg är skickat till Svensk Trafiksäkerhet med förslag till åtgärder såsom bilder, film etc. har jag vidarebefordrat dina synpunkter och frågor till den myndighet som ska ge svar till allmänheten – Transportstyrelsen.

/Ernst

…………………………

Hej!
Var vänlig besvara följande frågor till avsändaren med kopia till Svensk Trafiksäkerhet

Tack!

Vi på Transportstyrelsen har nu tagit emot dina uppgifter.
2014-06-11

 

Svar från Transportstyrelsen
Fråga 1: spelar det någon roll om väjningspliktsmärket (och väjningslinjen) är placerade före eller efter cykelöverfart/övergångsställe i en vägkorsning?

Svar: I normalfallet är det så att väjningspliktsmärket reglerar skyldigheten för förare på den anslutande vägen att väja för trafiken på den korsande vägens körbana (kanske en huvudled). Gentemot cyklande på den korsande vägens cykelbanor och gentemot gående på den korsande vägens gångbanor gäller andra regler, nämligen 3 kap 61 § om det finns övergängsställe och cykelöverfart. På den bifogade bilden har väghållaren i alla fall gjort det lite lättare att förstå att det är som jag beskrev ovan, man har ju målat väjningslinjen bortom övergångsställe och cykelöverfart.

Fråga 2: Cyklande ska färdas efter varandra enligt 6 kap. 1 § trafikförordningen. Detta torde vara grundregeln, men i samma paragraf sägs också att när det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de färdas i bredd. Det är alltså en bedömning som får göras i det enskilda fallet. Ibland kan det kanske vara bättre för säkerheten och den övriga trafikens framkomlighet att en större klunga motionscyklister kör två och två i bredd istället för en dubbelt så lång rad av cyklister? Det finns inget tydligt rätt eller fel utan sunt förnuft hänsyn och säkerhetstänkande måste råda.

Med vänliga hälsningar

Bo Göingberg

Transportstyrelsen

2014-06-12
Tilläggsfråga till Transportstyrelsen med anledning av svaret ovan
Hej Bo!

Tack för ditt snabba svar.

Har jag uppfattat dig rätt – även om vägmärket och och vägmarkering finns före cykelöverfarten så gäller inte väjningsplikt mot cyklister.

Har Transportstyrelsen några planer att med film etc. åskådliggöra problemen som finns mellan de olika trafikantgrupperna?

/Ernst

2014-06-13
Svar på tilläggsfråga till Transportstyrelsen

Svar: Nej, inte såvitt jag
vet. Det pågår ju en utredning om cykelreglerna, cykelöverfarter och förhållandet mellan cyklister på cykelöverfart och andra fordonsförare på körbanan så vi vet ju inte hur länge det ska se ut som idag.

Jag kan tillägga att det inte är
helt uteslutet att man i föreskriften om huvudled skulle kunna inkludera cykelbanan, men jag vet inte hur man i så fall skulle tydliggöra skillnaden mot när cykelbanan inte är inkluderad i huvudleden. Även i sådant fall skulle ju cyklisterna samtidigt ha väjningsplikt enligt 3 kap. 21 § TrF då man ju kommer in på en körbana från en cykelbana. Det här är juridiskt gungfly, men den tolkning jag gav i mitt svar torde vara den tryggaste för cyklisten, det är ju farligt om cyklisterna skulle trampa på i förvissningen att bilar på anslutande vägar har väjningsplikt mot dem. Går det illa är det ju cyklisten som råkar mest illa ut.

Med vänliga hälsningar

Bo Göingberg

Transportstyrelsen

 

Svar: Hej Stephan!

Cyklister i bredd – får du ta till dig svaret som Transportstyrelsen givit likaså svaret om att åskådliggöra de farliga situationer som uppstår mellan cyklister/gående och de billburna trafikanterna.

Beträffande väjningsplikten så är svaret lite svävande och kan där väjningspliktskylt och vägmarkering finns före en cykelöverfart tolkas så att cyklister ska lämnas företräde.

/Ernst2014-06-02

Insändare Stephen Archer
Inkom 16:20
Ämne Börja med barn och ungdomar.

Ja, för cyklister självklart men det räcker inte med detta.

Om man börjar med de yngsta, inte för att det är dem som är huvudproblemet men det blir den bästa långsiktiga lösningen, ta erfarenheter från t.ex. Skottland, mitt hemland, då redan i sextiotalet hade man sk. cycling proficiency tests för barn och ungdomar: utbildning och prov på tillfälligt uppsatta testvägar i större skolgårdar med skyltar, vägmarkeringar osv., samordnad av polis och skolmyndigheten.

Man fick certifikat vid godkänd uppkörning. Systemet finns kvar idag och många barn lär sig rätt från början, även att kunna cykla på vägar.

Det stora problemet, åtminstone i Stockholmsområdet, är med vuxna cyklister, helt outbildade och ovetande om trafikreglerna både på vägarna och vid cykelöverfarter.

De som utgör den största faran är de amatör-elit -cyklister som kör i hög fart på cykelbanor och rakt över cykelöverfarter utan att kolla eller sakta ned.

Jag som kör bil varje dag hamnar regelbundet i farliga situationer där kollisioner är inte långt borta om jag följer trafikreglerna för cykelöverfarter. När det kommer en cyklist farande i 30-40 km/timme på tvären på ett cykelöverfart hinner man inte bromsar när man är redan på väg över överfarten.

Ännu värre när man svänger höger vid en gatukorsning med cykelöverfart, och även om man saktar ned och släpper gående eller cyklister som väntar på att komma över, då kommer en cyklist bakifrån i hastigheter upp till 30-40 km/timme och kör om på insidan.

Sedan finns den freestyle -trend, att växla från cykelbana/trottoar till övergångsställe och sedan på vägen eller in i en rondell, för att lämna rondellen på andra sidan på trottoar eller cykelbana, allt detta utan att sänka farten eller anpassa körning till andra trafikanter eller omständigheterna.

Det enda anledningen att det inte blir flera allvarliga trafikolyckor i Stockholm är att bilister har blivit tvungna att släppa fram cyklister helt emot de rådande reglerna för väjningsplikt vid cykelöverfarter och övergångsställen.

Detta innebär att man i praktiken ändrar på trafikreglerna, så att cyklisterna tror att de gör rätt och har företräde överallt. Den som försöker följa reglerna till punkt och prick löper större risk att vara delaktig i trafikolyckor med cyklister.

Varför är man i Sverige så ovillig och passiv med att ständig föra ut reglerna och budskap om trafiksäkerhet på rätt sätt och vid rätt plats ?

Man skulle även behöva sätta upp vägskyltar för cyklister, t.ex. mindre väjningskyltar vid cykelöverfarter, eller i värsta fall dubbla bommar vid cykelöverfarter för att tvinga cyklister att sakta ned ordentligt innan man försöka kora över en väg eller korsning.

Någonting måste göras i alla fall det är rena vilda västern i Stockholm vad gäller cyklisternas höga fart och allmänt beteende vid korsningar.

Kommentarer: Hej Stephan! Tack för din inlägg i debatten.

Du har helt rätt något måste göras.

Fortsätt utbildningen i grund- och sedan i gymnasieskolan så att eleven besitter samma teoretiska kunskaper som de förare som tar körkort. De trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås är uppenbara oavsett om ungdomarna senare kommer att ta körkort eller inte.

/Ernst

 


Maj


 

2014-05-28
Insändare Stephan Johannesson
Inkom 12:13
Ämne Blockeringsregeln – vad gäller när bilarna innan har en väjningplikt?

 

I Kävlinge finns en cirkulationsplats som bara är nägra år gammal.

Ena vägen har förra året byggts om. Över denna väg passerar ett övergångställe och sidan om denna en cykelöverfart. Före dessa finns markeringar att väjningsplikt gäller.

Bilisterna kör ända fram itl markeringen som visar att det är cykeläg trots att man från väjningplikten har fri sikt in i cirulationsplatsen.

Cyklister cyklar bara rakt så att bilarna för stnna. Dock inte jag som kör en tandemcykel. Det står att cyklister har väjningsplikt med överfart men vad gäller när bilarna innan har en väjningplakt.

Kör de fram och stammar blockerar de ju överfarten och detta är väl inte tilllåtet för både övergångstället och övefarten blokceras.

Svar: Hej Stephan! Tack för din fråga.

Här finns två svar:

  1. Blockeringsregeln finns att läsa i Trafikförordningen 1998:1276 och innebär att övergångsställe eller gång – och cykelbana inte får blockeras.
  2. Om väjningspliktsvägmärket är uppsatt före cykelöverfarten säger samma förordning att förare har väjningsplikt mot fordon – (cyklist räknas som fordon) på korsande väg eller led.

/Ernst

 

 


April


 

2014-04-24
Insändare Kjell-Mikael Lindwall
Inkom 09:10
Ämne Gäller högerregeln när en cyklist genar?

 

Hej! jag har frågor kring högerregeln. Jag råkade ut för ett tag sedan att en cyklist körde in min bil.

Jag såg cyklisten i god tid innan korsningen. Saktade ner farten till 5-8 km/h. 10 meter innan korsningen tutar jag eftersom cyklisten ”genar” över vägen men fortfarande inte ser mig.

I detta läget svänger jag vänster för att undvika honom. I detta läge stannar jag.

Cyklisten tittar upp och kör in i min högra sida.

Gäller högerregeln när cyklisten genar och detta sker 10m innan korsningen?. Har det någon betydelse för min del om jag stod still vid kollisions ögonblicket?


Svar:
Hej Kjell-Mikael ! Tack för din fråga.

Om du inte har vittne som kan styrka att cyklisten genat kommer du tyvärr att få ta på dig ansvaret för olyckan.

Så här i efterhand borde du kanske ha stannat när du först uppmärksammade att cyklisten inte alls såg dig, eller?

För att undvika incidenter av detta slag – stanna och ta en bild som visar fakta.

/Ernst


 

2014-04-08
Insändare Bernt Zettervall
Inkom 13:11
Ämne Har väjningsplikten mot gående förändrats?

Har stopp-plikten för bilar, när gående är på väg över övergångsställe, förändrats/mildrats den senaste tiden?

Med vänlig hälsning
Bernt

Svar: Hej Bernt ! Tack för din fråga.

Väjningsplikten mot gående vid obevakade övergångsställen ska efterlevas på samma sätt som förut men tyvärr så finns det förare som har svårt att hålla sig vakna.

/Ernst

 


Mars


 

2014-03-26
Insändare Torbjörn Nilsson
Inkom 22:27
Ämne Vad gäller när trafiksignaler är släckta vid ett övergångsställe?

Hej, jag har en fråga om vad som gäller vid ett övergångsställe som har släckta signaler för både bil & fotgängare. När man trycker på “knappen” får man först rött och senare grönt, så att bilarna får rött.

Men ibland har bilarna stannat utan att man har tryckt – kan man gå över då? Måste inte bilarna stanna om det är helt släckta signaler åt alla håll? Ibland har signaler blinkande gult ( men inte på det här övergångsstället) och det betyder väl att bilisterna ska vara extra observanta?

Men just det här övergångsstället ( Sofielundsplan Stockholm ) är helt släckta, och det skapar otrygghet om vad som gäller.

Häromdagen kom
jag och skulle gå över och en bil stannade och “vinkade” att jag kunde gå över , då kom nästa bil och signalerade på den som hade stannat ( menade nog att bilen framför hade stannat i onödan eftersom han inte hade “rött”).

Jag tror  det är lite oklart för många om vad som gäller och en infokampanj kanske inte skulle sitta fel!?

Svar: Hej Torbjörn ! Tack för din fråga.

Visst har få kännedom om vad som gäller i de situationer som du beskriver – bilistens och gångtrafikanten skyldighet vid passering av ett övergångsställe med släckt signal.

Jag håller med dig om att det behövs mer information om vad som gäller.

Här har de gående två möjligheter, gå eller trycka på knappen.

1, om trafiksignalen är släckt har fordonsförare väjningsplikt.

2, trycka på knappen för att gå över, i båda fallen gäller att den gåendes skyldighet att förvissa sig om att det kan ske säkert genom att ta hänsyn till fordonen som närmar sig övergångsstället dess avstånd och hastighet.

/Ernst2014-03-24

Insändare Leif Grönqvist
Inkom 19:48
Ämne Hur ska en cykelbana utmärkas och vilka regler gäller?

Definition på ”cykelbana” finns i FDEF SFS 2001:651, men var finns det regler om hur en cykelbana skall utmärkas när den korsar en väg, och vilka väjningsregler gäller när en cykelbana korsar en väg?

Svar: Hej Leif! Tack för din fråga.

Det finns för närvarande inget vägmärke före en cykelbana som korsar en väg.

Där finns det i regel en cykelöverfart men inte heller här finns det något vägmärke som talar om att det finns en cykelöverfart som kan användas av cyklister som avser att passera vägen bara en vägmarkering som talar om att det är en cykelöverfart.

Transportstyrelsen har ett förslag från oktober 2009 som går ut på att förbättra för cyklande.

/Ernst2014-03-19

Insändare Gunnar Hellgren
Inkom 12:22
Ämne Undantag från regeln att parkera inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe?

Finns det några undantag från regeln som säger att det är förbjudet att parkera inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe för gående?

Parkeringsvakter som jag talat med säger att det är tillåtet att parkera inom tio meter före övergångsstället om trottoaren just där övergångsstället börjar är breddad så att gatan blir smalare vid övergångsstället.

Med vänliga hälsningar
Gunnar

Svar: Hej Gunnar! Tack för din fråga.

Nej, det finns inget undantag från stannande- och parkeringsförbudet före ett övergångsställe.
Om den aktuella parkeringsplatsen kan anses vara en parkeringsficka som inte strider mot bestämmelsen kan den endast ha avgjorts vid en domstolsprövning.

/Ernst2014-03-08

Insändare Ingvar Nilsson
Inkom 23:09
Ämne Skyldighet att lämna cyklister företräde vid sväng i en cirkulationsplats.

Vad gäller placering av cykelöverfart vid cirkulationsplats, i anslutning till eller inte?

Är det ett speciellt antal meter?

Ska fordon som lämnar rondell lämna företräde för cyklister, när överfarten inte är i omedelbar närhet av cirkulationsplatsen?

Svar: Hej Ingvar! Tack för din fråga.

Det finns inget angivet avstånd från en vägkorsning till var cykelöverfarten är placerad. Om cykelöverfarten är belägen längre bort från korningen och cykelöverfarten är obevakad gäller ömsesidig hänsyn.

D.v.s. att fordonsföraren ska:

”En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten.”

och cyklisten ska:

”Cyklande […] som ska färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

/Ernst

 


Februari


 

2014-02-14
Insändare Stig Karels
Inkom 17:11
Ämne Vilken sida ska jag gå på när det finns en kombinerad cykel- och gångbana?

Jag undrar på vilken sida jag enligt reglerna ska gå när jag går på en kombinerad cykel och gångbana?

Ska jag gå på vänster sida och se den mötande cykeltrafiken eller ska jag gå på höger sida och bli omkörd av cykeltrafiken?


Svar:
Hej Stig! Tack för din fråga.

Det finns två vägmärken som innebär att gående och cyklister befinner sig på samma bana. Du beskriver inte vilket av de två förekommande vägmärken som du menar. Därför beskriver jag dem båda.

Det finns det inga speciella regler hur vi trafikanter bör uppträda om gång- cykelbanan är utmärkt med påbudsmärket (D 6) som visar gemensam bana för gående och cyklande.

Vid en tidigare förfrågan ansåg inte dåvarande ansvarig myndighet (Vägverket) att det var angeläget att förtydiga reglerna för att undvika konfrontationer och störningar.

Trots gående och cyklisters utsatthet har inte heller nuvarande myndighet (Transportstyrelsen) funnit någon anledning att förtydliga reglerna.

Är gång- och cykelbanan utmärkt med påbudsmärket (D 7) som visar gång- och cykelbanor för gående och cyklande och är delad med vägmarkering eller liknande, ska gående och cykel/mopedförare klass II följa märkets symbol.

/Ernst

 


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.