Cirkulationsplats där förare nonchalerar väjningsplikten

Riskerna är uppenbara när förare nonchalerar kravet att lämna företräde!


Vägverket visade på sin hemsida en felaktig animerad situation. Den visade att fordonsförare på väg in i en cirkulationsplats inte behövde lämna företräde åt trafik i det innersta körfältet.

Vid påpekande svarade Vägverket: ”Den sekvens du talar om har vi konstaterat kan uppfattas felaktigt. Den kommer därför att justeras.”

Sedan de ”nya” reglerna för körning i cirkulationsplats infördes 1999 visade Vägverket påfallande ovilja att tillsätta någon utredning för att dessa risker ska kunna minimeras.

Denna ovilja har sedan ”gott i arv” till den nya ansvariga myndigheten Transportstyrelsen, som anser att reglerna är bra som de är och skyller på väghållarna.

Cirkulationsplats ingen väjningsplikt

Väjningsplikten sätts ur spel när förare struntar i att lämna företräde åt fordon som befinner sig i cirkulationen.

  • alltför många förare ”kastar sig in i cirkulationen” med motiveringen att föraren i den gula bilen ändå ska göra ett körfältsbyte
  • tyvärr döms här ofta föraren av den gula bilen som ansvarig till olyckans uppkomst trots att föraren av vit bil har väjningsplikt

 

 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.