Försäkringsbolag, domstol och vållandefrågor 2007


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2014

November 20072007-11-03

Namn En som undrar
Inkom 10:33
Ämne Körfältspilar i cirkulationsplats – inkom som e-post den 20 september 2007

 

Jag läste dina beskrivningar om körning i cirkulationsplats hos Majas grill. Vad gäller i rondell? Jag har blivit påkörd trots att jag gett tecken. Före rondellen finns det körfältspilar som visar rakt fram och höger i det högra och rakt fram och vänster i det vänstra.

I januari fick jag ett brev från mitt försäkringsbolag där de frågade om de fanns skyltar eller pilar i vägbanan. Nu har Försäkringsbolaget Trygg Hansa ändå ansett oss båda vållande. Hur kan det stämma? Jag gav också högertecken när jag körde ut. Jag hoppas att du inte har något emot att jag ger mig till känna när jag ser dig nästa gång på Majas. Jag tror att detta är ett problem som inte bara gäller mig.

Vänligen

En som undrar

 


Januari 20072007-01-08

Namn Ernst
Ämne Många trafikolyckor inträffar i cirkulationsplatser allmänt kallad rondell.

 

Vägkorsningar som dessa försedda med anvisningar före – är det högra körfältet är markerat för färd höger och rakt fram – och det vänstra vänster och rakt fram ser man ofta förare kör i det högra körfältet och gör en vänstersväng. Detta utan att detta leder till någon påföljd.

Det kan inte vara lagstiftarens mening, att där anvisningar finns före en vägkorsning, ska det anses vara möjligt att göra en vänstersväng från det högra körfältet utan att det resulterar i någon påföljd. Om detta är lagstiftarens mening så bör för trafiksäkerheten skull alla befintliga anvisningar i alla vägkorsningar tas bort – då de är helt missvisande.

Ett annat exempel är sådana vägkorsningar utan några anvisningar – där man ser förare i det högra körfältet som svänger vänster med fordon i det vänstra körfältet – utan vetskap om att omkörning då är förbjuden.

Borås Tingsrätt hänvisar till ett tidigare rättsfall i Högsta domstolen, Domslut DT 225, att reglerna om fordons placering före en vägkorsning inte var tillämpliga i en mycket stor cirkulationsplats men ”glömmer” att ta hänsyn till Högsta domstolens notering: ”I den mån särskilda anvisningar inte anger annat gäller alltså allmänna regler för en sådan passage”.

Borås tingsrätt har trots att det också i 2 kap 2§ trafikförordningen, SFS1998:1276, står angivet ”om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen före regeln – dömer Borås tingsrätt med utgångspunkt att regeln ska gälla. Tingsrättens motivering är att, ”körfältspilar och körfältsvägvisare” …”anger lämplig färdväg men inte en föreskrift hur körfälten skall användas.” Dessutom skriver tingsrätten ”att de cirkulära körfälten ska betraktas som huvudkörfält”.

Borås Tingsrätts domslut >>


Detta påstående att ett körfält framför ett annat körfält är att betrakta som ett ”huvudkörfält” är absurt och saknar helt stöd i trafikförordningen.


/Ernst

 


Inlägg andra år

2014 >>,2013 >>2012 >>2011 >>2010 >>2009 >>2008 >> , 2006 >>,Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.