Försäkringsbolag, domstol och vållande 2010


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2010

December 2010


 

2010-12-06
Namn Sylvester Johnson
Inkom 18:34
Ämne Vem har ansvaret vid backning? Besviken på att numera kommer det ALDRIG polis el rep fr försäkr.sbol om det inte är personskada. efter krock

 

Nyligen var jag i en lättkrock, men trots att motparten körde in på UTFARTsidan av banan o KÖRDE PÅ MEJ eftersom märken var på frampartiet av hans bil o på SIDAN av BAKDELEN av min bil dömdes jag ansvarig pga att jag BACKADE.
Det verkar som om den som backar aä ALLTID oavsett vad motparten gör

Hans vittne som var överivrig att döma mej sa att motparten tutade. I så fall aä det bevis att han såg min bill backar men fortsatt framåt ändå, vilket bevisar att han gjorde fel.

Svar :

Tack för ditt inlägg.

Försäkringsbolaget har i ansvarsfrågan gjort helt rätt som har ansett dig ansvarig för sammanstötningen.

Backning får endast ske ”om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter ”. Det betyder i klartext att den som avser att backa har väjningsplikt.

/Ernst

 


Inlägg andra år

2014 >>, 2013 >>2012 >>2011 >> 2009 >>2008 >> 2007 >>2006 >>,Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.