Bidrag och förslag i trafiksäkerhetsdebatten 2012


Inlägg som berör trafikmiljön och trafiksäkerheten 2012

December 20122012-12-27

Namn Jacob
Inkom 17:37
Ämne Hur bör jag uppträda där det finns ett trafikljus efter en vägkorsning?

Hejsan jag undrar vad som gäller om det finns ett rödljus precis efter den utfarten ur rondellen som jag ska ta.

Får jag då stanna i rondellen (i kön till trafikjuset) och således blockera infarten för en del bilar i rondellen eller hur ska jag agera?

/Jacob=

Svar:
Hej Jacob, tack för din fråga.

Du bör göra likadant som du gör i vanliga vägkorsningar som saknar rondell.

Visst får du stanna i korsningen men inte stanna så att du blockerar vägen för andra förare, vilket kan vara svårt att förhindra i tät trafik.

Om du ökar avståndet till framförvarande när du kör i vägkorsningar med en rondell så får du lättare att undvika att blockera vägen för andra.

/Ernst

 2012-12-18
Namn Mats
Inkom 08:36
Ämne Får man parkera mot färdriktningen?

Om en lastbil (långtradare) Parkerar för att lasta av en massa prylar på fel sida av vägen (mot kör riktningen) klockan 7:50 när det är mörkt ska då denna lastbil sätta på varningsblinker och ha halvljuset tänt?

(att det är svårt att se vad som händer runt lastbilen för halvljuset liksom kommer rätt i ögonen när sen står på felsida)

Jag frågade lastbilschaffissen om han inte kunde sätta på parkeringsljuset så man ser bättre? Men fick till svar rätt tyket ”de är så reglerna är för oss halvljuset ska vara på, tvätta rutorna istället!”

Jag tycte inte det var någon ide att kommentera denna vänliga människa som var en ”yrkesman” ( hade förmodligen sovet på jobbet över natten)

Frågan var ska de ha halvljuset tänt när de ”parkerar” på felsida vägen?

Mvh Mats


Svar:
Hej Mats! Tack för din fråga.

Föraren får endast stanna på den högra sidan i färdriktningen och då med parkerings- och baklyktorna tända.

/Ernst

 


November 2012


 

2012-11-29
Namn Ulla
Inkom 18:21
Ämne Intressant nyhetsrapportering: På grund av halt väglag har det skett många trafikolyckor.

 

Jag som trodde det beror på okunniga, tuffa bilister som stampar plattan i botten


Kommentar:

Hej Ulla! Tack för ditt inlägg i trafiksäkerhetsdebatten.

Vanliga tidningsnotiser i kvällstidningar, ”Vattenplaning orsakade dödsolycka” ”Den plötsliga halkan tog 5 liv”.

För att få bilister att förstå att det är de själva som har orsakat trafikolyckan skulle en nyanserad mediarapportering hjälpa.

Låt oss därför slippa tidningsnotiser, där förarens tillvägagångssätt inte tycks ha haft någon som helst betydelse för olycksförloppet.

/Ernst

 


 

2012-11-19
Namn Pernilla
Inkom 16:02
Ämne Vilken regel gäller när man kör ut från en parkeringsplats tex vid en mataffär?

 

Hej!
vilken regel gäller när man kör ut från en parkeringsplats tex vid en mataffär?


Svar:

Hej Pernilla! Tack för din fråga.

Om du kör på en öppen plats exempel en parkeringsplats då gäller högerregeln.

Om du lämnar parkeringsplatsen och kör ut på vägen gäller utfartsregeln.

/Ernst

 


 

2012-11-14
Namn Lotten Liden
Inkom 20:02
Ämne Påkörd av bil – vem bär skulden?

Jag står parkerad längs med en gata på höger sida. Öppnar dörren, varpå en bil kommer körande och smäller i sin högra sidobackspegel i min förardörr.

Är det jag som bär ansvaret, eller skall man köra tillräckligt långt ut för det skall finnas plats att öppna dörrar för parkerade bilar?

Vem bär ansvar?


Svar:
Hej Lotten! Tack för din fråga.

Tyvärr får man inte öppna en bildörr […] så att fara uppstår […]. (Trafikförordningen 3 kap. 50§ stycke 3).

Givetvis bör avståndet till parkerade fordon vara tillräckligt med tanke på risken för att just en bildörr plötsligt öppnas.

/Ernst

 


Oktober 2012


 

2012-10-17
Namn Robban
Inkom 10:49
Ämne Vad gäller om kofångare saknas på bil?

Får man köra utan kofångare fram och bak?

Jag har monterat nummerplåt bak och har nummer plåt väl synlig fram.

Mvh


Svar:
Hej Robban! Tack för din fråga.

Du får köra utan kofångare om det inte finns några vassa kanter eller andra vassa föremål som kan skada trafikanter vid en eventuell olycka.

Du bör i dagsläget enligt Bilprovningen i vart fall inte att behöva riskera att ombesikta din bil.

/Ernst

 


September 2012


 

2012-09-07
Namn Lollo Carlsson
Inkom 13:57
Ämne Vad menas med skylten ”Begränsat axeltryck” ?

Är det per axel eller vad menas.

Någon ändrade begränsningen på en bro från BK 3 till begränsat axeltryck 8 ton.

Jag kör en tridem bil med netto vikt 17,2 ton och brutto 32 ton.

Får jag köra på bron?


Svar:
Hej Lollo! Tack för din fråga.

Axeltryck är en beteckning som anger det högsta trycket från ett av fordonets hjulaxlar mot underlaget/vägen.

Förbudsmärket, begränsat axeltryck, anger förbud att passera märket med högre axeltryck än som angivits på märket i detta fall 8 ton.

Då klassificeringen för BK3 (vägens bärighetsklass) är ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel och max 37 tons bruttovikt innebär detta således ingen förändring för din del.

/Ernst

 

 


Augusti 2012


 

2012-08-07
Namn Mona Hedin
Inkom 21:26
Ämne Vad innebär juridiskt skylten ”VINTERVÄGHÅLLES EJ”?

Vad innebär juridiskt skylten ”VINTERVÄGHÅLLES EJ” om den monteras på ett område som sandas och skottas av en brf och om någon gående skulle ramla och t.ex bryta benet?


Svar:

Hej Mona! Tack för din fråga.

Även om skylten VINTERVÄGHÅLLES EJ sätts upp befriar den inte bostadsrättsföreningen från skadeståndsskyldighet.

Däremot kan den påverka bedömningen av bostadsrättsföreningens försumlighet och vållande av skadan samt den som har skadats dennes medverkan till olyckan.

/Ernst

 


 

2012-08-07
Namn Håkan Björklund
Inkom 14:56
Ämne Vad gäller för obromsat släp om man har BE kort?

Är det dragfordonets Max släpvagnsvikt som gäller som övre gräns vad man kan dra obromsat? Alltså samma regel som vid bromsat släp. Eller gäller det obromsade släpets uppgifter om totalvikt och last.


Svar:

Hej Håkan! Tack för din fråga.

Är din bil äldre än 1996 års modell får du dra en obromsad släpvagn med en totalvikt upp till 750 kg.

Är dragbilen av senare årsmodell finner du högsta släpvagnsvikt för ett obromsat släp på registreringsbeviset på sidan 2 vid T51B i antal x kg.

Med det avses släpvagnens bruttovikt dvs. tjänstevikt (egenvikt) + verklig last). d.v.s den vikt du har vid just det tillfället – (bruttovikten).

Står det 500 kg på registreringsbeviset så får du ändå dra en släpvagn med högre totalvikt om inte tjänstevikt + last (bruttovikten) överstiger den angivna vikten 500kg.

/Ernst

 


 

2012-08-05
Namn Nils-Göran Danielsson
Inkom 21:41
Ämne Hur tung släp får jag draga?

Min bil har max släpvagnsvikt 1200 kg, samtidigt finns en uppgift om maximal totalvikt på släp med B-behörighet 1490 kg.

Vilken av uppgifterna gäller när jag har B-behörighet?


Svar:
Hej Nils-Göran! Tack för din fråga.

Släpets totalvikt får inte vara högre än bilens tjänstevikt – 1200 kg.

//Ernst

 


Juli 2012


 

2012-07-14
Namn Britta Lundmark
Inkom 10:08
Ämne Vad gäller om man parkerar utanför parkeringsplats som är avsedd för gästparkering?

 

På ett bostadeområde finns ett antal gästparkeringar, om man parkerar utanför dessa, ska man få p-bot, då det inte finns någon skylt som visar på ”förbjudet att parkera……” ??


Svar:

Hej Britta! Tack för din fråga.

Parkeringsplatsen är anlagd för ett visst ändamål – om parkering sker utanför denna kan en parkeringsbot utfärdas.

//Ernst

 


Juni 2012


 

2012-06-27
Namn Joel J
Inkom 17:21
Ämne Backning på parkeringsplats. Vems fel är det om förare backar på en bil som färdas mot påbjuden färdriktning?

 

Vems är felet i följande situation. Bil A backar ut ur en parkeringsficka och backar på bil B.

Bil B har kört in på parkeringsplatsen i riktning som är mot påbudsmärket i början av parkeringsplatsen.

Fråntas bil A helt eller delvis ansvar för kollisionen i och med att bil B kör mot påbjuden körriktning. Har det relevans ifall bil B var i rörelse eller stilla vid kollisionen?


Svar:

Hej Joel! Tack för din fråga.

Den förare som backar bär hela ansvaret!

Lagen säger: ”En förare får […] backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter.”

För föraren som kör mot otillåten färdriktning är bötesbeloppet 1 000 konor.

/Ernst

 


 

2012-06-23
Namn Jonte
Inkom 21:32
Ämne Får jag köra traktor?

hej. jag fyller snart 15 år och brukar jobba med att köra traktor hos min moster men får jag köra traktor åt min mosters mans företag lagligt. det är ett lantbuk på ca 250 mjölk kor.


Svar:

Hej Jonte! Tack för din fråga.


Du får köra en kortare sträcka på väg om du kör till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål även om du inte har traktorkort.

Du kan också söka dispens om du vill ta ett traktorkort innan du har fyllt 16 år. Dispensen söker du hos Transportstyrelsen.

/Ernst

 


 

2012-06-20
Namn Rolf A Lindh
Inkom 06:40
Ämne Användning av körriktningsvisare.

Finns det någon statistik på hur många trafikolyckor som påverkas/orsakas av felaktig användning av körriktningsvisare?

Hälsningar

Rolf Lindh/Nyköping


Svar:

Hej Rolf! Tack för din fråga.

Så vitt jag känner till så finns det ingen statistik som visar orsakssammanhanget mellan felaktig användning av körriktningsvisare och trafikolyckors utgång.

/Ernst

 


 

2012-06-17
Namn Christin
Inkom 14:32
Ämne Ersättning vid skada.

Hej Jag blev påkörd den 20/1-12 av en bilist som inte såg mej o skulle lämna företräde, jag kom cyklande,Allt gick himla fort hon körde på mej på höger sida jag har nog gjort en himla luftfärd jag ådrog mej bruten axel , skador i ansikter, en kind tand skadedes, slog i huvudet skrapade huvudet i asfalten fick en liten inre blödning. o lite andra skador o mycket sveda o verk.

ad tros den personen som har kört på mej få bli dömd till o ersätta mej för de skador jag har fick.. har ned satt rörelse förmåga i armen o i axlen det får jag leva med. tacksam för ett svar..

Svar:

Hej Christin!

Tack för din fråga.

Jag utgår från att polisen känner till olyckan.

Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand kontakta den påkörande bilens förares försäkringsbolag som säkerligen kan hjälpa dig. I polisrapporten finns de uppgifter du behöver.

Om händelsen däremot leder till åtal kommer domstolen att besluta om den ersättning som du bör få för sveda och värk samt lyte och men. Om fallet skulle leda till åtal – kontakta en advokat som ser till att du får ”rätt” ersättning för dina skador.

Ersättningsbeloppet kommer att bedömas utifrån händelseförloppet och inlämnade läkarintyg.

/Ernst


Maj 20122012-05-30

Namn Marita Nilsson
Inkom 07:19
Ämne Ekonomisk kompensation vid inträffad skada.

Hej!

Jag undrar vad som gäller på parkeringsplats, t ex utanför större butiksområde (privat fastighetsägare).

Körning på parkeringsplats:Området är stort för hundratals bilar.

Parkeringsplatsen är slät grå marksten, refuger endast i ytterkanter.

Runt huset är markstenen ca 3 m i röd färg, vilket jag tolkar som ”brandväg” dvs icke parkeringsbar.

Där står bl a bilar parkerade tillhörande butiker i gallerian, och för lastning.ing.

Och finns försäljningsvagn uppställd. Alltså är den helt körbar.

Den 3 m breda röda stenen fortsätter ca 50 m rakt ut mot en refug, där den tar slut.

Alltså svårt att tolka som en brandväg, för den saknar infart och är inte tillräckligt bred för fordon.

Fastighetsägaren kallar detta ”gångbana”, men är inte är skyltad. Och, den har ingen logisk ingång från trottoar, (bara en knottrig stenrefug).

På området i övrigt saknas liknande ”gångbana”.

Min fråga är: OM jag korsar denna s k gångbana – gör jag en förseelse då?

Jag kör rakt fram istället för att backa ut.

Det finns inga gående där, och jag har inga hinder (bilar) framför min bil, bara ett slätt parkeringsområde.

Hur ska man veta att det är en gångväg, och får den inte korsas? Vilken lag i trafikförordningen e dyl gäller?

Mycket tacksam för svar.

Anledningen till min fråga är att det låg en lös betongdel (omöjlig att se), just på den röda stenen, och fastighetsägaren vill inte ersätta skadorna på min bil. Betongbiten är troligen en snöröjningsskada.
Skånehälsning

Marita
Tillägg : Nu är den lösa betongkantstenen upplagd, och man har satt en bock. Tidigare låg den 0,5-1 m rakt ut.

Man vet att den är sönderkörd (av snöröjning), och att lastbilar vanligtvis står nattparkerade där; och säger att det måste ha varit en sådan som kört på o flyttat stenen. Mycket möjligt, men dom har skyldighet att limma och spika fast sten, för dom ska inte vara lösa. Det är ingen ny skada, utan har varit där ett bra tag, enl fastighets-skötaren.

Svar:
Hej Marita!

Tack för din fråga.

En färgad asfaltering används ofta utanför köpcentrum för att förtydliga att parkering där är olämpligt.

Beträffande gångbana:

Med hjälp av dina bilder kan man inte anta att den röda beläggningen är en gångbana som är avsedd endast för gående.

Naturligtvis gör du inget fel när du kör på eller över den rödmarkerade beläggningen.

Vad fastighetsägaren kanske menar är att gående ska kunna passera bilar utan att behöva snirkla runt de eventuellt felparkerade fordonen.

Ersättning för uppkommen skada:

Enligt fastighetsskötaren ska denna skada ”ha varit där ett bra tag”. Frågan är då om det kan anses vara ”tillräckligt med tid” för fastighetsägare att åtgärda skadan från det att stenen lossnade till det att du fick skadan på din bil.

Har skadan funnits en längre tid bör du enligt lagen om ekonomisk kompensation för en inträffad skada få ersättning för den skada som har uppstått.

”Den som orsakar en skada (den skadevållande) på någon annans person eller egendom ska som huvudregel ersätta denna skada, dvs försätta denna person (den skadelidande) i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade skett. Skadeståndet har alltså främst ett reparativt syfte”.
/Ernst

 


 

Namn Kent Johansson
Inkom 17:25
Ämne Påkörning av viadukt – påföljd?

 

Missbedömer höjden på en bro när jag kör lastbil. Lastbilen och lasten blir skadad.
Vad kan följderna bli ?

Svar:

Hej Kent!
Tack för din fråga.
Om händelsen är polisanmäld kommer du sannolikt att bli åtalad – vad påföljden blir är svårt att sia om. Var vägmärke väl synligt eller var det täckt av buskage eller liknande – bör påföljden bli lägre.
Är polisen inte inblandad är det en sak mellan dig och företaget som äger bilen. Äger du bilen själv får du själv stå för reparationskostnaden.

/Ernst

 


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.