Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2008

 


Forum cirkulationsplatser 2008

 Oktober2008-10-07
Namn Ernst
Ämne Motion om tydligare trafikregler för körning i cirkulationsplats

 

En ny motion, den fjärde i ordningen, 2008/09:T522 Tydligare trafikregler finns att läsa på >>

/Ernst

 


 September


 

2008-09-22
Namn Roland
Inkom 22:54
Ämne Varför ska man blinka.

 

Varför ska man blinka när man kör rakt fram och inte när man svänger vänster i en rondell?

 


 Juli


 

2008-07-08
Namn Magnus von Stapelmohr
Inkom 14:53
Ämne Cirkulationsplatser

 

Hej!

Förutom att jag instämmer i bedömningen att VV är oansvarigt otydliga vill jag lägga till en fundering som knappast minskar otydligheten i frågan:

Cirkulationsplatser har olika vägmarkeringar som anger filkörning. I en del fall är vägmarkeringarna en cirkel som följer varvet runt i ”rondellen”, i andra fall leder vägmarkeringen ut ur ”rondellen”.

I det första fallet måste en förare byta fil för att köra ut ur rondellen om denne har lagt sig i vänster körfält. I det andra fallet måste en förare som ligger i höger körfält och vill fullfölja en vänstersväng byta körfält. Ingenstans har jag sett någon belysa denna problematik.

Jag är av den uppfattningen att förare som avser att byta körfält skall lämna företräde, något som ställer till ytterligare vid rondellkörning med tanke på VV:s hållning.

Med vänlig hälsning

Magnus von Stapelmohr

Uppsala

 


 April


 

2008-04-29
Namn Jonas Nilsson
Inkom 15:02
Ämne Körning i c-plats.

 

Vadå enkelt? Du måste vara ”Bror Duktig” eller så är du naiv.

 


 Mars


 

2008-03-21
Namn Per Arne Hallengren

Inkom 16:49
Ämne Körning i cirkulationsplats.

 

Gör det enkelt. BLINKA NÄR MAN SKALL KÖRA UT UR RONDELLEN

 


 


2008-03-03
Namn Bertil Eriksson

Inkom 10:12
Ämne Jag har haft kontakt med Vägverket såväl per telefon som via nätet angående den tolkning de framför om hur man skall köra i cirkulationsplatser.

 

Hej!

Jag har haft kontakt med Vägverket såväl per telefon som via nätet angående den tolkning de framför om hur man skall köra i cirkulationsplatser.

Då jag anser att den rekomendation som de framför och som tillämpas som lag av bilskolarna är felaktig så begärde jag att få ta del av det protokoll som de tagit beslut att gå ut med sin rekomendation eftersom detta måste vara en offentlig handling.

Dom står fast vid sin uppfattning men kan inte skicka begärd handling.

I lagtexten står det att körriktningsvisare skall visas i god tid innan ändrad färdriktning.

Jag anser att det är omöjligt att visa körriktningsvisare i god tid i en cirkulationsplats om man betraktar ändrad färdriktning när man kör rakt fram, framförallt om det finns fler än fyra avfarter från cirkulationsplatsen.

Lagtexten har inte ändrats mot tidigare men vägverket har skapat förvirring genom att gå ut med en tolkning som är annorlunda mot vad som har tillämpats tidigare.

De säger att man skall visa körriktningsvisare när man kör rakt fram men att det inte är nödvändigt när man svänger.

Märkligt!

En del säger att det är okey att ligga i yttre körfält, om det finns flera, och köra runt hela cirkulationsplatsen.

Jag har på senare tid gått hanledarutbildning för övningskörning med mina barn två gånger på bilskola och då ställt frågan var det står i lagen att man skall köra som de lär i en cirkulationsplats. Svar har uteblivit.

Vägverket har medgivit att det inte står i lagen utan att det är deras tolkning ( som inte finns dokumenterad ) och att det inte har blivit prövat rättsligt.

Jag tycker cirkulatinsplatser är en bra lösning och det har inte varit några problem att köra som man fick lära sig förr och att tillämpa olika körsätt endast skapar förvirring och ökar risken för olyckor.

Med vänlig hälsning

Bertil Eriksson

Svar:

Hej Bertil

Tack för dina synpunkter.

Det är helt riktigt som du skriver, vi har båda konstatera att Vägverket har inga klara regler för körning i cirkulationsplats. Själv har jag stångats med dem i fyra år – slingra sig de är de experter på. Detta tyvärr i linje med Vägverket uppfattning att det ska undervisas på olika sätt runt om i Sverige vilket inte gör det lättare om man ofta för kostnadens skull vill undervisa privat.

I och med att fler cirkulationsplatser byggdes ansåg Vägverket att man ska skapa enhetliga regler. De kom fram till två regler – väjningsplikt och att man ska köra motsols i cirkulationen (det har vi gjort sedan högeromläggningen) så det var egentligen inget nytt. Kravet att ge tecken till vänster vid vänstersväng togs bort – med motiveringen att endast en färdriktning är tillåten – att tänka på trafiksäkerheten är tyvärr inte Vägverkets starka sida.

Något stöd i lagtexten finns inte för att ge tecken när man lämnar cirkulationen (rakt fram). Däremot ska tecken ges vid körfältsbyte och högersväng.

Jag håller med dig att kravet på tecken i ”god tid” stöter på problem vid körning i cirkulationsplatser med flera infarter är besvärligt att utföra. Oftast beror det på att trafikens höga tempo. Tips kör något saktare – de övriga trafikanterna blir då lite tveksamma vart du ska ta vägen.

Kör du i det vänstra körfältet för att köra rakt fram – så kan det beroende på markeringar – bli ett körfältsbyte och du har då väjningsplikt och tecken ska då ges. Om du ska rakt fram följ det högra körfältet – tecken behövs inte.

 


Med stöd av, den av STR:s utgivna, ”Körkortsboken” som de flesta trafikskolor använder borde de ge besked – annars gå eller ring till en annan skola för råd.

Det enda jag personligen har emot i texten i Körkortsboken ämne ”Cirkulationsplats” är att man gör ett körfältsbyte när man lämnar platsen – om man redan ligger i höger körfält – så gör man inte ett körfältsbyte man svänger.

Tyvärr saknar Vägverket i detta ärende ambitionen att reducera trafikolyckorna, minska lidandet och kostnaderna för de som drabbas samt att begränsa de ökade samhällskostnaderna.

Hör gärna av dig igen om det är något du funderar på.

Vill du att jag ska lägga in ditt inlägg under rubriken cirkulationsplats?

Ha de bra

/Ernst


13 § I en cirkulationsplats skall ett fordon föras motsols i cirkulationen runt rondellen.

22 § En förare som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i cirkulationen.


Inlägg övriga år

2014 >>,  2013 >>2012 >>2011 >>,  2010 >>,  2009 >>,  2007 >>2006 >>, 2005 >>2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.