Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning 2008?

 


Några inlägg från forumet för gående och cyklister under år 2008

Oktober 2008


2008-10-07
Namn Ernst
Ämne Motion – tydligare trafikregler gående cyklist

Motion, 2008/09:T522 Tydligare trafikregler finns att läsa >>

 


September 2008


2008-09-03
Namn Baba
Inkom 11:38
Ämne Cyklister och hjälm.

Cyklister idag verkar tro att hjälmen ska klara dem ur alla situationer. De kör som vettvillingar och som bilist är det mycket svårt att hinna uppfatta cyklisten när de t ex kommer körande i full fart på ett övergångsställe. Många gånger är det nära en olycka, även om Du som bilist tar det lugnt. Att cykla är nyttigt och det hör till att cyklister finns i trafiken. Men….. för att bilister och cyklister skall kunna samsas i trafiken är det nödvändigt att redan från förskolan ge barnen lektioner i hur man som cyklist uppför sig i trafiken.

Jag bor på Lidingö och varje morgon är jag på väg att krocka med en eller annan cyklist. Det är upprörande att t ex se små barn på cykel på väg till skolan som i full fart cyklar över övergångsställen med eller utan trafikljus. De cyklar ävenför rött ljus.

Tyvärr har tydligen inte föräldrarna tid att följa sina 7-8 åringar när de cyklar till skolan och tydligen inte heller lärt dem trafikvett. Att ge barnen lektioner i trafikvett i förskolan verkar vara en mycket bra idé. Kanske kommer de även som vuxna då ta det lite lugnare i trafiken och samsas med bilisterna. Idag verkar många cyklister tro att de äger vägarna!

Det är många med mig som tycker att cyklisterna har blivit ett stort problem. Ja, de är ett problem även för gångtrafikanterna.

Med vänlig hälsning

Baba Siwers

 


Augusti 20082008-08-26
Namn Carl-Johan Jargenius
Inkom 10:08
Ämne Cyklisters rätt till säkerhet!

Trafiksäkerhet? Läs och tyck till! >>Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.