Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2005


Forum cirkulationsplatser 2005

December2005-12-24
Namn Ivan Mattsson
Inkom 21:52
Ämne Regel för körning i rondell

 

Jag tycker det är ”skandal” att inte Vägverket kommit fram till en regel för körning i rondel som är rikstäckande. För mig och många andra bilister är det solklart hur man skall köra i en rondell eller cirkulationsplats.

För mig är en rondell att betrakta som en ”raksträcka” med avfarter åt höger. Som bilförare när jag går in i rondellen måste jag lämna företräde för trafik som är inne i rondellen. Blinker skall jag ”endast” använda när jag skall ut ur rondellen (högerblink).

I rondellen skall finnas endast ”en fil”. Om man följde dessa regler så skulle olyckor vid körning i cirkulationsplatser minska drastiskt.

Problemet idag är att det inte finns någon regel att följa vid rondellkörning. ”Skärp er Vägverket” !!! Om ni inte fattar vad jag menar, ”hör av er” Sluta ”VELA”.

 


 

2005-12-22
Namn Jan Borgman
Inkom 18:16
Ämne Cirkulationsplats

 

Inte fan kan väl vägverket få tolka trafiklagarna hur dom vill i olika län? Det måste väl rimligen vara någon ordning i trafiken.

Vi måste tillsammans försöka få igenom en rikstäckande regel för vad som gäller i cirkulationsplats och vad som i alla lägen är en sådan.

STå på dej Ernst!

 


 


2005-12-19
Namn Jan Åberg, trängselanalytiker, Trollhättan
Inkom 16:20
Ämne Cirkulationsplatser

 

Nedbusningen i cirkulationsplatser för trafik blir bara allt brutalare. Somliga kör som galningar runt de här rundningarna med 4-vägskorsning, missar avtagsfarten, kört ett extra varv i ännu högre fart etc. Gamla fru Olsson är 80 fyllda snart och vet inte hur hon ska blinka trots att hon krypkör i rondellen, och slår för säkerhets skull på ”hazarden”, och hon orsakar därför förstås en hel del mindre välbetänkta omkörningar i rondellen, till exempel av de som har så förbannat brått att de missar avfarten. Och av alla oss andra som vågar närma oss det här högriskstället så vet just ingen in eller ut hur, när och hur länge vi ska blinka.

Rondellerna vid mörkrets inbrott ser därför i rusningstid ut som ett bättre tivoli, som en ljusorgel, ackompanjerad en ljudlig kakafoni där den ene efter den andre ligger på hornet. Javisst är det ett både livsfarligt och bedrövligt tillstånd som vi tvingas kasta oss in i, när vi måste gå in i de här 4-vägskorsningarna med diverse konstnärliga utsmyckningarna i mitten.

Ur folkhälsosynpunkt borde vi därför omedelbart avlägsna de här ”rondellerna”. Några av dem skulle vi sedan med fördel placera på Vägverkets kontor. På så sätt skulle vägverkets byråkrater tvingas accelerera den – i dag – knappa styrfart som de har i verksamheten. De skulle tvingas att vakna upp, reflektera, tillämpa framförhållning. En liten varsin gummituta kunde de också få att klämma på så att farten och vaksamheten hålls hög.

Och vem vetF: kanske Vägverkets byråkrater sedan börja inse trafikens realiteter när de krockat några gånger med varann om de tillfälligtvis tar av för snabbt på vägen till sin kontorsmodul? Jag har ännu inte givit upp hoppet för Vägverket att de ska börja tjäna folket (och trafiken). Vi ska ge dem en chans, också gamla hundar kan faktiskt lära sig att sitta. (Jag förutsätter nu, att de inte biter sönder gummitutorna, det vore tragiskt ur pedagogisk synvinkel, och ont i magen fick i så fall också).

CIRKULERA! som polisen förr ropade när en ohemul folkmassa hade församlat sig.

 


 Oktober


 

2005-10-03
Namn Tauno Ruuska
Inkom 09:54
Ämne Cirkulationplats

 

Vi hade en kort doskussion på jobbet angående körning i cirkulationplats. Det visade sig att många av oss hade helt olika uppfattningar vilka körregler som gäller i en cirkulationplats.

Jag tycker att vägverket borde starta en allmänutbildande informationkampanj för att all bilkörare (såsom gamla som nya) uppfattar regler på samma sätt. Jag har en känsla att dom nya regler är mer trafikfara än tvärtom.

Men, det skulle nog gå att överbygga t ex med korta informationinlägg via massmedia. VV skulle kunna skriva några artiklar eller ha korta utbildningsstuden på t ex TV/WWW (många har dator hemma dessa dagar och det är lätt att titta filmer om man vet var dom finns att hitta). Man kan visa upp pratiska fall med datoranimation.

Hoppas bara att det finns vilja och pengar tillgängligt för att förebygga olyckor.

 


 September


 

2005-09-09
Namn Sofie
Inkom 19:01
Ämne Ge oss bilister tydligare och säkrare regler


Jag tycker förvirringen verkar total ! Och tråkigt nog verkar inte Vägverket vilja inse det ( är inte de som jobbar där också bilister??)

När jag tog körkort för 13 år sedan fick jag lära mig att skulle man svänga höger eller köra rakt fram skulle man ligga i högerfil, skulle man svänga vänster eller köra rakt fram skulle man ligga i vänsterfil (i en två-filig rondell).

Man skulle blinka höger om man planerade att svänga höger, och blinka vänster om man planerade att svänga vänster. Skulle man köra rakt fram skulle man inte blinka alls.

Vad var det för fel på dessa regler? Då rådde inget kaos i rondellerna, alla visste vad som gällde och reglerna var säkra och bra. Vad är det som gör de ”nya” reglerna bättre?

De ”nya” reglerna känner dessutom få till. Själv fick jag höra de av en kollega för något år sedan. Hade inte sett någon info via media/brev om det. Tror få känner till det.

Ser bilister varje dag som är på väg att krocka för att den som ligger i höger körfält kör in i rondellen och svänger vänster (utan att blinka för det behöver man ju inte längre – bara så sent som när du ska svänga ut – alltså blinka höger) och den som samtidigt kör in i rondellen från vänster tänker svänga höger = krock!

Men enligt Vägverket är detta en korrekt körning. Den som svänger höger i det här fallet ska dock vara ”uppmärksam” på bilar från höger. Det är väl knappast säkert eller smidigt??

Vägverket säger också att det här inte är nya regler, utan har gällt hela tiden. Men, varför fick man lära sig något helt annat i bilskola då? Och är inte de reglerna som lärs ut i bilskolan faktiskt de säkraste?

Vägverket kan inte svara på det. De kan knappt förklara reglerna. När jag vill få det förklarat för mig och en önskan om att bli bättre informerad får jag till svar att det är mitt ansvar att ta reda på nya regler.

Men förklara de då! Och vitsen med de gärna! Det kan ingen.. Vi är väl till FÖR varandra? Jag kan förstå att det är dyrt att skicka ut tydlig info till alla bilister i sverige, men är det dyrare än alla krockar som blir till följd – och alla avgaser som spyrs ut för att man tvärbromsar och gasar i onödan pga all förvirring i cirkulationsplatsen?

Tycker att Vägverket borde informera allmänheten bättre om hur de har tänkt. För just nu råder förvirring  hos de flesta, och det verkar inte bli bättre. Talar inte det för sig självt att något inte är bra?

Jag har inget emot nya regler, men de ska vara tydliga och det ska finnas en vits med dem. Alla vi som engagerar oss i den här frågan gör ju det för att vi vill att så fä som möjligt ska skada sig i trafiken. Inte för att vi har fritidsproblem.. Tänk om denna typ av engagemang kunde uppskattas lite mer i samhället.

Varför känns det inte som om vi är på samma sida? Tack ni andra där ute ”vanliga dödliga” som också bryr er om samhället trots dålig respons.

 


 Augusti


 

2005-08-19
Namn Zeth Larsson valbo.com
Inkom 23:53
Ämne Anarki i cirkulationsplatser

 

Är det som du säger på din hemsida, att Vägverkets generaldirektör tycker att det ska vara så högt i tak inom Vägverket, att olika trafikdistrikt får tolka, eller skriva om, en och samma utgivna lag (trafikregel för cirkulationsplats) olika inom olika vägdistrikt, då är det verkligen illa ställt med den myndigheten.

Och vilken status har egentligen den generaldirektören och hans centrala myndighet? Bör den finnas kvar, om den inte är ensande och styrande!

Kanske är detta något som bidrar till den dåliga skadestatistiken på våra vägar. Om olika vägdistrikt har sina egna lagar, då möter ju trafikanter olika trafikkultur i olika vägdistrikt för samma givna trafiksituation! Det är upplagt för skadlig förvirring!

Det är ju faktiskt extremt farligt, och till och med extremt livsfarligt, att vara trafikant, jämfört med vilken annan aktivitet eller trafikslag som helst!

Och körning i cirkulationsplats är förvirrande, kanske tack vare den höga takhöjden inom vägverket, det ju är sällan som två bilar i rad kör efter samma princip i cirkulationsplatser!

 


 

2005-08-19
Namn Viveka Roos
Inkom 22:18
Ämne Rondeller

En kompis berättade idag om de nya reglerna i rondeller och jag trodde inte på henne. Varför har man hittat på dessa regler, hur kan de vara säkrare än de gamla?

 


 Juni


 

2005-06-12
Namn Ernst   

Ämne Rondell/cirkulationsplats – vem kör först?
Svar till Christer Jägrell:s inlägg den 8 juni.

 

Enligt VMF, (Vägmärkesförordningen) ska vägmärket väjningsplikt ”sättas upp så nära som möjligt den punkt som inte bör passeras när väjningsplikten ska iakttas.”

Vägmärket ”väjningsplikt” är dessvärre ofta placerat långt före själva vägkorsningen/cirkulationsplatsen, vilket ibland skapar tolkningsproblem. De s.k. ”hajtänderna” (väjningslinjen) är dock en extra hjälp till föraren att väjningsplikt råder i den aktuella vägkorsningen/cirkulationsplatsen.

Har du väl passerat dessa eller om vägmärkeskombinationen (väjningsplikt/cirkulationsplats) står omedelbart före vägkorsningen/cirkulationsplatsen har du endast väjningsplikt, som du själv skriver, till de fordon som är inne i cirkulationen.

Skulle en olycka inträffa måste du dock kunna bevisa (ha vittne) att motparten inte befanns sig i cirkulationen då du själv körde in.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


 

 

2005-06-12
Namn Christer Jägrell
Inkom 18:33
Ä
mne Rondell

När är jag inne i en rondell? Enligt en av Trafik polisens experter säger. Sitat: såfort du har paserat företrädes tavlan och rondell skylt ( sitter på samma stolpe) är du inne.

Vilket innebär att du har samma rätt som de inne i rondellen. Du behöver inte vänta på dessa som äker in i rondellen från vänster i 50-70km fart

 


 Maj


2005-05-21
Namn Ernst  
Ämne Nya regler för körning i rondell/cirkulationsplats
Sammanfattning Björn Ristner har skrivit ett mail till
med följande lydelse:

Tänk om det hade funnits en länk här så jag kunde gå in och läsa de nya reglerna – hittar inget ställe att söka på heller.

Björn


Komplett svar

Hej Björn!

Tack för ditt mail.

Rondell har i folkmun beskrivits vara den plats som har en rund yta i mitten. Området kallas numera cirkulationsplats.

Dessa rondeller förekommer dock även på andra platser där andra regler än väjningsplikt kan gälla. Dessa ”andra platser” som har en rund yta i mitten (rondell) av varierande storlek framkallar inte ett önskvärt trafikantbeteende.

Informationen i form av ytan i mitten rondell, skapar problem på så vis att informationen inte är entydig. Platsen upplevs som om det vore en cirkulationsplats.

Enligt Vägverket är en ”cirkulationsplats enligt dokumentet, som kan läsa på följande plats (tyvärr är länken bruten)


en benämning på platser där vägar möts”. Där vägar möts är således att betrakta som en vägkorsning enligt Vägverket.

I en vägkorsning ska man i normalfallet, enligt Vägverket, placera sig i det vänstra körfältet för sväng vänster eller om man avser att vända och man ska då visa sin avsikt för andra genom teckengivning före och i densamma.

När det gäller placering och teckengivning i cirkulationsplatser anser Vägverket att placeringsreglerna och teckengivning i vägkorsning, som beskrivits ovan, i vissa cirkulationsplatser inte är tillämpningsbara om cirkulationsplatsen har en viss storlek och utformning.

Det betyder i klartext att det är fritt fram att i vissa cirkulationsplatser färdas i det högra körfältet och detta utan att visa sin avsikt d.v.s. utan att ge tecken varken före eller i densamma.

Jag kallar detta för dubbla budskap och det kan knappast främja kravet på god trafiksäkerhet.


Hör gärna av dig om det är något som är oklart och ha en trevlig helg.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


 Mars


 

2005-03-08
Namn Thomas
Inkom 14:08
Ämne Riktningsvisare


Sammanfattning Jag anser att man i cirkulationsplatser/rondeller BÖR använda riktningsvisare för att klart och entydigt visa sina avsikter.

Komplett mail

Jag anser att man i cirkulationsplatser/rondeller BÖR använda riktningsvisare för att klart och entydigt visa sina avsikter. Rondellen är inget påfund i sig, utan ett (special)fall eller en variant av korsning och då skall, för tydlighetens skull, korsningsregler gälla.

  1. Svänger jag höger och ut ur rondellen i första avfarten, så blinkar jag höger redan när jag kör in.

  2. Skall jag köra förbi någon av avfarterna så blinkar jag vänster

  3. …ända till då jag kör ur rondellen då jag blinkar höger. I god tid.

  4. I en typisk fyrvägsrondellkorsning blinkar jag vänster redan när jag kör in om jag skall ’svänga vänster’, som om det varit en vanlig, rak, korsning.

Jag har inte erfarenhet av alla landets rondeller, men jag påstår att det skulle göra rondellkörandet mycket enklare om rondellerna byggdes med ETT körfält. Det ger inte möjligheten att köra in i rondellen just som jag kör förbi och byter fil för att köra av i nästa avfart.

Mvh.,

Thomas Gabrielsson

 


 

 

2005-03-06
Namn Patrik Askbrink
Inkom 21:54
Ämne Cirkulationsplats

 

Det borde inte vara tillåtet att köra ett helt varv i högerfil i en tvåfilig cirkulationsplats. Väljer man höger körfält ska man inte få köra annat än direkt till höger eller rakt fram. Så fick jag lära mig i körskolan, men så länge det bara är något som körskolorna lär ut att man bör så kommer det finnas osäkerhet i frågan och därmed ökad olycksrisk.

Följer man denna enkla och logiska tanke så kan det aldrig uppstå, som i dagsläget, att man ”blir fast” i vänsterfilen och kanske till och med måste stanna och invänta att bilen i högerfilen kört förbi. Då bryter man mot lagen och cirkulationsplatsens funktion har spelat ut sin roll.

När jag skrev till Vägverket och frågade varför man råder till att inte blinka vänster när man kör in i en cirkulationsplats så fick jag till svar att det kan missuppfattas som att man har tänkt svänga direkt till vänster och därmed köra mot trafikens riktning i cirkulationsplatsen. En mycket korkad farhåga. Är jag ensam om att tycka det?

Den som inte förstår att man menar att man ska köra ett halvvarv i cirkulationsplatsen när man blinkar vänster borde inte ha körkort.

En cirkulationsplats kan inte misstagas för en rak väg. Då har man inte läst av skyltningen ordentligt och därmed inte uppfyllt sitt ansvar som trafikant. En ändring av dessa råd är ett måste för att folk inte ska hitta på flertalet egna lösningar.

Jag börjar nästan misstänka att det är samma skäl bakom denna lösning som när man tog bort straffbarheten för att gå mot röd gubbe. Polisen har inte tid med sådana ”småbrott”. Så istället resignerar man och släpper det vind för våg.

Jag hoppas Vägverket kan bevisa motsatsen.

 


 Februari


 

2005-02-03
Namn Greger Olsson
Inkom 08:45
Ämne Cirkulationsplats

 

Själva körbanan i en cirkulationplats anser jag liktydigt med en enkelriktad huvudled. Om det sen benäms som vägkorsning eller något annt tycker jag inte har någon betydelse.

Huvudsaken är att man kan se på vägmärken att man är framme vid en cirkulationsplats.

 


 

2005-02-01
Namn Thomas Mattsson
Inkom 13:57
Ämne Cirkulation

 

Förordning om vägtrafikdefinitioner säger att en cirkulation är en plats som enligt den lokala trafikföreskriften är att beteckna som en cirkulationsplats och ska då vara utmärkt med därför avsett vägmärke.

Det är denna mycket dåliga och luddiga definition som är orsaken till alla missförstånd. Ett torg, parkering, bensinstation, gräsyta, eller annan plats är väl också en plats. Från alla dessa platser gäller utfartsregeln.

Då är frågan hur en begåvad person läs jurist kan påstå att en cirkulation är en plats. Om det är på det viset så borde väl utfartsregeln tillämpas när man lämnar platsen och kör in på vägen igen?????

Eftersom det är väjningsplikt eller stopplikt när man åker in i en cirkulation så är det väl betydligt rimligare att utgå från att man kommer in i en vägkorsning, var annars har man väjningsplikt när man lämnar en väg och åker in på en plats????

I dag är det rena rama vilda västern i Sveriges cirkulationsplatser. För att förstå sammanhanget måste även TrF 3 kap. 7§ och 65§ tas med i diskutionen.

Dessa paragrafer talar tydligt om i vilket körfält man ska befinna sig då man går in i cirkulationen samt när tecken med körriktningsvisare ska ske. Gör om definitionen för cirkulationsplast.

Titta på världen utan för. Vårat granland Norge har alltid varit bättre på trafik och de har riktiga definitioner och väl fungerande cirkulationer trots att de har ärvt dessa från oss svenskar.

MVH Thomas Mattsson

 


 Januari


 

2005-01-17
Namn Andreas
Inkom 22:06
Ämne Vad är viktigt?

 

Jag såg en av dina lappar ute. Varför är det så viktigt att veta om det är en korsning eller ej? Det viktiga är väl att ha regler att följa så man kan göra rätt. Att visa andra vart man ska måste väl vara en bra regel.

 


 

2005-01-16

Namn Oliver
Inkom 20:47
Ämne Total förvirring råder.

När man äntligen kan köra i rondeller så ändras reglerna – och total förvirring råder – varför?


Inlägg övriga år

2014 >>,  2013 >>2012 >>2011 >>,  2010 >>,  2009 >>,  2008 >>2007 >>2006 >>,  2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.