Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning 2010

 


Några inlägg från forumet för gående och cyklister under år 2010

December 2010


2010-12-03
Namn Curt Mählström
Inkom 10:32
Ämne Gående – var ska man gå och cykla?

Vi är många, till och med massor, som får våra promenader och cykelturer lite förstörda därför att många, till och med massor, går på i mitt tycke fel sida på kombinerad gång och cykelväg. Jag hör till den kategorin som anser att man som gående ska hålla sig på vänstersidan för att lätt se cyklist som naturligtvis ska cykla på höger sida. Jmf med gående på bilväg.

När man talar trafiksäkerhet talar man alltid om ögonkontakt. Jag anser att man däremot ska gå på höger sida på områden som enbart är avsedda för gående. Trappor, trottarer och andra gångvägar. Jmf med rulltrapporna i Stockholm, där står man till höger och går om på vänster. Kan det inte bli en lag om detta och inte bara en liten vag rekommendation.

Svar: Tack Curt för ditt inlägg.

Är gång- och cykelbanan utmärkt med påbudsmärket ”Gång- och cykel- mopedbana” och banorna är åtskilda, ska gående och cykel/mopedförare följa märkets symbol. Det finns inga regler för trafik på gemensam gång- cykelbana om de inte är åtskilda och det är tur att vi är ett glesbefolkat land.

Frågan har varit uppe tidigare på det här forumet. Vägverket förklarade då att det inte sågs angeläget att få tydiga regler för att undvika konfrontationer och störningar.

Där trafik endast är avsedd för gående – håller jag med dig.

/Ernst


November 2010


2010-11-10
Namn Anders Samuelsson
Inkom 21:00
Ämne Gående – varför ska man trycka på knappen?

Om man inte trycker på knappen för att få grön gubbe så verkar det oftast bli grön gubbe ändå, så varför ska man då trycka på knappen?


Svar:

Tack Anders för ditt inlägg.

Trafikljusen styrs med detektorer som finns nedfrästa i körbanan. Bussarna framkomlighet styr ofta av att en radiosignal skickas till ett styrskåp som gör att signalen skiftar.

Trafiklusen för gående är ofta synkroniserade med den övriga trafiken.

Vid lågtrafik kan du vara tacksam över att du har en knapp att trycka på så att du kan gå över utan att vänta på att signalen ska slå om.

/Ernst

 2010-11-02
Namn Eva Söderberg
Inkom 15:20 
Ämne Böter för körning/gående mot rött sken vid trafiksignal.

Vad gäller när man som gående eller cyklist ska korsa en väg där det finns ljussignaler man kan reglera själv. Om det inte är någon trafik kan jag gå/cykla mot rött eller måste jag trycka och vänta tills det blir grönt fastän det inte finns en bil i sikte på flera hundra meters håll. Kan man bli bötfälld om man cyklar eller går mot rött i de fall man reglerar signalen själv om man vill gå över?
Svar:

Tack för ditt inlägg.

Om trafiksignalen visar rött sken betyder detta stopp. Är du gående så riskerar du knappast något i det fall som du beskrivit men om du cyklar kan du bli bötfälld.

/Ernst


Oktober 20102010-10-01
Namn Bengt Zetterman
Inkom 09:52 
Ämne Gäller inte trafikregler för cyklister över huvud taget?

Jag undrar vad som gäller för cyklister, som idag så ofta skiter i allt vad trafikregler heter. Gäller inte trafikregler för cyklister över huvud taget? De kör mot rött, cyklar mot trafikriktningen, på trottoarer, stannar sällan vid övergångsställen. Så ser det i alla fall ut här i Stockholm. Cyklister verkar se sig själva som vägarnas självklara herrar med måttot ”jag skiter i andra – här ska JAG fram”.

Frågor:

Är cyklister skyldiga att stanna vid rött ljus? Är cyklister skyldiga att respetera vägmärken, körriktningar, filkörning etc. Vem har skyldighet att stanna när gång- och cykelbanor korsar varandra? Bilar har ju en plikt att stanna för gående, men varför skulle gående stanna för cyklister??

Har Vägverket vettiga svar på dessa frågor vore jag tacksam.

Förslag:

Skicka med Som bilaga i t.ex. alla kvällstidningar någon gång per år de regler som gäller för cyklister. Som det är idag är det fullständig annarki vad gäller de flesta cyklisters trafikbeteende, vilket ställer till osäkerheter och irritation för både gående och bilister.

PS. Jag är själv både gående, cyklist och bilist DS.


Svar
:

Eftersom en cykel räknas som fordon så är de skyldiga att respektera gällande lagar och förordningar. Den myndigheten som nu har det övergripande nsvaret är Transportstyrelsen. Trafikverket har ersatt Vägverket där du kan få svar.

Förslaget är ett bra initiativ men borde även omfatta övriga trafikantgrupper

/Ernst


Juli 20102010-07-07
Namn Maj-Lis Blomgren
Inkom 10:43
Ämne Kan inte Vägverket fasställa en regel som alla får gå efter så man slipper att ”krocka” gående?

När jag växte upp (är pensionär) fick vi lära oss att alltid gå på höger sida. Då var det vänstertrafik i Sverige. Sedan blev det högertrafik och man skulle då i stället gå på vänster sida, även vid möte på trottoarer. Undrar varför den ”regeln” inte fungerar idag? En del använder fordonsregeln (höger sida) även på trottarer och gångbanor. KAN INTE VÄGVERKET FASTSTÄLLA EN REGEL SOM ALLA FÅR GÅ EFTER SÅ MAN SLIPPER ATT ”KROCKA” GÅENDE?

/Det sitter i ryggmärgen

 


Maj 20102010-05-18 
Namn Mr united
Inkom 23.35
Ämne Vad gäller om gående korsar körbanan utanför ett övergångsställe?

Hej, om jag kör bil inget övergångsställe och en gående går rätt ut på vägen jag kör på honom vem åker dit? Samt ifall en cyklist kör på mig.


Svar:
Hej, Tack för ditt inlägg!

Svårt att generellt svara på dina frågor. Här finns det utrymme för olika tolkningar som jag inte vill gå in på.

Vetskapen om att du har kört på en annan människa får du försöka leva med i resten av ditt liv. Drabbas du själv så låt oss hoppas på att du inte blir allvarligt skadad.

/Ernst

 


Mars 20102010-03-24
Namn Sara Lundström
Inkom 23:29 
Ämne Väjningsplikt mot gående vid släckta trafikljus

I min stad har vi ett antal ljusreglerade fyrvägskorsningar längs ”huvudgatan” eller genomfarten genom city. Inga av de ”övergångsställen” som korsar huvudvägen är markerade med skyltar, utan endast streck på marken, och dessa streck syns ju som bekant inte när vägen är snötäckt.

Vid ett flertal tillfällen denna vinter så har trafikljusen varit ur funktion vilket har inneburit stor förvirring angående de gångtrafikanter som ska korsa vägen vid de invanda ”övergångsställena”.

Men vad gäller egentligen vid dessa så kallade övergångsställen när trafikljusen inte fungerar? Det finns ju inga ”här-går-man”-skyltar, och är ju då per defenition inte några övergångsställen. Eller?

Ska man ändå lämna företräde för dessa gångtrafikanter när ljusen inte fungerar eller ska gångtrafikanterna lämna bilisterna företräde?

Tacksam för svar!

/Sara

Svar: Hej, Tack för ditt besök.

Om trafiksignalen är släckt och det framgår tydligt att det är ett övergångsställe så har fordonsförarna väjningsplikt mot de gående.

Vad är ett övergångsställe? För att uppfylla kravet räcker det med att det finns ett märke eller en vägmarkering.

I det aktuella fallet som du beskriver gäller ömsesidig hänsyn.

Lagtext: (Trafikförordningen 1998: 1276 2 kap 1§) ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna..”. Gäller gående såväl som fordonsförare.

(Trafikförordningen 1998: 1276 7 kap 4§) . ”Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället”. Många trafikanter är ovetande om denna paragraf som även är tillämpningsbar vid de bevakade övergångsställena.

Det kan ju vara så att bilisten inte har en aning om att det finns ett övergångsställe eftersom det är snötäckt medan den som går vet att det finns en vägmarkering under snön.

/Ernst2010-03-23
Namn Sven Gummesson
Inkom 06:53
Ämne Otydliga regler på gång- och cykelbanor

Reglerna för gående är enligt mitt tycke otydliga. Det finns idag många som anser att man skall gå till höger på gång- och cykelbanor (även på gemensam gång- och cykelbana). detta med motiveringen att vi har högertrafik i Sverige.

Jag tycker att man alltid skall gå så att man möter fordonstrafik, alltså till vänster. 

 


Februari 20102010-02-17
Namn Kristina
Inkom 11:32
Ämne På vilken sida ska man framföra en sparkstötting?

En fråga. På vilken sida skall man vara, när man åker spark?

Tacksam för svar.


Svar:
Tack för ditt inlägg.

Om du leder skjuter eller drar en spark räknas du som gående och ska använda gångbana eller vägrenen. Om dessa inte finns ska cykelbana eller körbana användas.

Används vägrenen eller körbanan ska du om möjligt färdas längst till vänster i färdriktningen – om du färdas i högre fart än gångfart ska du färdas längst till höger om det är lämpligare.

/Ernst2010-02-14
Namn Göran
Inkom 00:53
Ämne Trafikfråga övergångar

Hej!

Det finns en typ av övergångar, ej skyltade som övergångsställen, ovanpå vägbulor men även på ”släta marken”. Det finns även skyltade övergångsställen på samma vägar. Det handlar om Västra Bräckevägen (50 km) och Östra Bräckevägen (30 km) Hisingen Göteborg.

Frågan är om jag som bilist har väjningsplikt mot fotgängare och cyklister på dessa oskyltade övergångar? Problemet är att fotgängare och cyklister verkar ta för givet att de har företräde, jag tvingas ju sakta ner farten för vägbulan och då traskar fotgängare gladeligen ut.


Ni skriver på eran hemsida:

Ibland förekommer det att vägmärket eller vägmarkering saknas vid ett övergångsställe. Observera då att samma trafikregler som beskrivits ovan gäller.

Hur skall jag som bilist veta att det är ett övergångsställe med väjningsplikt om vägmärke eller vägmarkering saknas?

***********************************************

MVH Göran

Göteborg


Svar:
Tack för ditt inlägg.

Du refererar: ”Ibland förekommer det att vägmärket eller vägmarkering saknas vid ett övergångsställe. Observera då att samma trafikregler som beskrivits ovan gäller”.

Grundprincipen vid markering av ett övergångsställe är ett vägmärke och en vägmarkering. Ibland saknas endera av dessa. Så på snötäckt eller nyasfalterad körbana har lagföraren garderat sig med att endast ett av kraven ska vara uppfyllt för att definitionen ”övergångsställe” har uppfyllts.

Du har inte skyldighet att lämna företräde mot gående om ingetdera av det som beskrivits i stycket ovan finns. Vad beträffar cyklister så finns det inte något vägmärke ännu som markerar för cykelöverfart. Är det tex. snötäckt så kan man inte visuelt upptäcka om det är en cykelöverfart. Normalt brukar dock cykelöverfarter placeras i samband med övergångställen.

Hur upplyser man då en gående och cyklister vad som gäller? I de flesta fall tar de sig rättigheter som inte bara är i strid i lagens mening utan även mot allt sunt förnuft.

Dessutom finns det många bilister som just har parkerat sin bli och sedan utan att tänka sig för kastar sig ut trafiken var som helst.

Tyvärr är det nog så att trafikkunskapen hos de flesta troligtvis försvann när trafikundervisningen togs bort från skolschemat.

Om man ska komma tillrätta med problemen som finns i samband med de oskyddade trafikanternas vägval när de korsar en körbana borde det förutom informationsvägen på plats finnas polis som upplyser om såväl gång- som fordonsförarnas särskilda krav på särskild försiktighet.

/Ernst2010-02-09
Namn Mikael Hansson
Inkom 17:49
Ämne trafficsafety

 

Jag har en fråga.

Om man som bilist ska svänga höger i en fyrvägskorsning med signalljus och det blir grönt så är det också grönt på övergångsstället. Då har man skyldighet att släppa fram gångtrafikanter men hur är om någon cyklar på övergångsstället?

Ska man svänga gäller väl någon form av svängningsregel samtidigt som cyklisten ska lämna företräde åt bilar, så då har båda två väjningsplikt emot varandra?

Är väldigt osäker, så kan någon vara vänlig att hjälpa mig reda ut detta.

 

Svar:

Hej, Tack för ditt mail.

Du har rätt i att gående ska lämnas företräde vid sväng.

På senare har det vid signalreglerade korsningar förutom övergångsstället anlagts en cykelöverfart då med särskilt signalsystem för cyklisterna. Det är inte säkert att cyklisternas trafiksignaler är synkroniserade med övergångsställets. Här har du också väjningsplikt.

Om en cykelöverfart saknas ska cyklisten lämnas företräde. En cyklist som leder sin cykel är naturligtvis att betrakta som en gående.

/Ernst

 


Januari 2010


2010-01-21
Namn James Ytterstene
Inkom 19:58
Ämne Cyklist på huvudled

Hej

Jag försökte skicka in följande fråga på erat forum, men det lyckades inte. Är det ok att skicka in frågan denna vägen i stället?

Jag har en liten fråga om vad det är som gäller när en cyckelbana löper parallellt med en icke huvudled och det kommer en väg från höger (T-korsning).

Bilar som kommer från höger behöver inte stanna för bilar som kommer från vänster på den ”raka” vägen (normal högerregel), men om det löper en cyckelbana som man kommer att korsa precis innan man kommer fram till T-korsningen.

Är det automatiskt lämna företräde då eller fortfarande högerregeln? Vad gäller för regler för den korsande cyckelbanan? Ska cycklisterna stanna för bilarna? Och om den ”raka” vägen varit en huvudled, Är det andra regler då?

/James

Svar:

Hej James,

Tack för ditt mail.

Fråga 1. Om en cyklist kör ut på en annan körbana, i det här fallet T-korsningen, ska cyklisten lämna företräde. (Inte högerregeln).

Fråga 2. Om cykelbanan är en huvudled, har cyklisten företräde.

Not: Vägverket och Transportstyrelsen anser om cykelbanan löper som ett särskilt körfält vid sidan av en huvudled är cykelbanan också att anses som en del av huvudleden. Det innebär att reglerna står i konflikt med varandra.

Här behövs det dock ett förtydligande från ansvarigt departement.

/ErnstDenna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.