Cirkulationsplats där högertecknet blir missvisande.

Tidsvinst eller trafiksäkerhet?Tecken/blinkers blir missvisande.

Trafikolyckorna ökar vid körning i cirkulationsplatser mycket på grund av de oklara regler som finns.
Förutom detta håller föraren ofta för hög fart i förhållande till trafiksituationen, har bristande uppmärksamhet och ger ofta tecken/blinka på så sätt att missförstånd uppstår.
Till vilken nytta har då teckengivningen till höger för andra trafikanter om det sker som beskrivits för tidigt eller om tecknet och körfältsbytet sker samtidigt?

Vägkorsningen är en cirkulationsplats där högertecknet blir missvisande.

Cirkulationsplats högertecknet

Förare av den gula bilen avser att svänga till vänster men ger tecken till höger för tidigt inför sitt körfältsbyte. Tecknet till höger missuppfattas av föraren av den vita bilen som kör in i cirkulationen i tron att föraren av den gula bilen gett tecken för att köra ut ur cirkulationen.

  • vad gör vi åt de förare som ger tecken för tidigt eller som ger tecken samtidigt med körfältsbytet?
  • risken i detta fall ökar om föraren som är på väg in i cirkulationen är stressad och/eller förlitar sig på högertecknet.

Kommentar: Tidsvinst eller trafiksäkerhet?

Högertecknet är uppenbart en källa till missförstånd då teckengivning till höger ofta sker för tidigt av förare som i det vänstra körfältet avser att svänga till vänster.

Då risken för en felbedömning är större än den tidsvinst som uppstår för förare som ska köra in i cirkulationen och med tanke på att vägkorsningar med rondell kan kan vara identiska till storlek och utformning bör kravet på tecken till höger ersättas med en rekommendation.Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.