Försäkringsbolag, domstol och vållande 2014


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2014

September 2014


 

2014-09-18
Insändare Pettsson
Inkom 22:37
Ämne Synpunkter om Trygg-Hansa:s ärende i skadenummer 206607037

 

Om målet
avgjorts i domstol skulle utgången ha blivit en annan än den som Trygg-Hansa gör
gällande. Inom försäkringsbranschen finns en överenskommelse att bedöma vissa
typsituationer på likartat sätt.
Den gäller i detta fall på det sätt som Trygg-Hansa gör gällande mot motparten.
Det är fel. Denna interna överenskommelse kan inte göras gällande mot någon av
parterna i ett trafikmål.


Kommentarer:
Hej Pettsson. Tack för ditt inlägg.

/Ernst

Trygg-Hansa:s domslut >>

 2014-09-18
Insändare Petsson
Inkom 22:16

Ämne Synpunkter om Högsta Domstolens dom nr 225, mål nr T2697/91.

 

Säkerheten i cirkulationsplatser ökar om alla kör på samma sätt.

Sättet framgår av Högsta Domstolens dom nr 225, målnr T2697/91. Den domen har efterföljts i åtskilliga Tingsrätts- och Hovrättsdomar där, ibland HD, inte lämnat prövningstillstånd.

En korrekt Hovrättsdom behöver inte ny HD-prövning. Rådande villervalla kan antas bero på tjänstemännens hos Transportstyrelsen usla orientering om HD- och alla andra domar i saken jämte missriktad ambition att försöka framställa sig själv som experter. Detta kan ge mycket farliga konsekvenser.

Transportstyrelsens tjänstemän bör sättas in i vad kolleger sagt i de olika domarna och enas om dessa ståndpunkter.

Sedan körskolor därefter orienterats kan olyckorna förväntas komma att upphöra eller i vart fall minska och merparten körkortsökande godkännas istället för tvärtom som gäller idag!


Kommentarer:
Hej Petsson. Tack för ditt inlägg.

Jag håller med dig om att säkerheten i cirkulationsplatser skulle öka om alla kör på samma sätt och att Transportstyrelsens tjänstemän gav samma svar på hur och vad som gäller var än i landet vi bor.

Faktum är att följande tingsrätts- och hovrättsdomar inte låtit grundbestämmelsen i 2 kap. 2§ SFS 1978:1276 gälla att ”En trafikant ska följa de anvisningar som meddelats genom ett vägmärke eller en vägmarkering […] om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen”.

I HD:s domslut nämns att det saknades anvisningar: ”I den mån särskilda anvisningar inte anger annat gäller alltså allmänna trafikregler för en sådan passage” – därför borde det vara en självklarhet där anvisningar finns, enligt 2kap. 2§ ska gälla för oss trafikanter även när vi färdas i cirkulationsplatser.

 

Att dessutom Borås tingsrätt i mål
FT 3014-04 gör gällande, utan stöd i lagtexten att den cirkulära vägmarkeringen är ett huvudkörfält och dessutom anser att den förare som inte följer anvisningen och dessutom utan att visa sin avsikt gör ett körfältsbyte är helt utan skuld till olyckan.

 

/Ernst

 

 2014-09-05

Insändare Roland Larsson
Inkom 17:22
Ämne Kollision i Råcksta cirkulationsplats.

 

Kollision mellan bil A (jag) och bil B (motpart ) Lördag 9 augusti , vid 9.30 tiden , soligt och torrt väglag.

Jag närmade mig
Råcksta rondellen, från Råckstavägen , saktade in och såg då att det var rött ljus för bilarna som skulle köra ut från rondellen på Bergslagsvägen i nordvästlig riktning.

Nära rödljuset fanns några bilar som stod i kö sen fanns en lucka till nästa bil som stod still i den fil som är närmast rondellens mitt.

Jag uppfattade
att jag kunde passera bakom de bilar som stod nära rödljuset och att det fanns gott om plats att passera framför B.s bil. B kom från Blackeberg och hade således kört i rondellen ¾ varv.

Jag var övertygad om att bil B stannat för att låta bilar passera framför och i avsikt att inte blockera korsningen.

Då jag var mitt framför B,s bil satte B sin bil i rörelse och kollisionen var ett faktum .

Eftersom B nyligen startat och hade låg fart inskränkte sig skadorna på bil A till några skrapor vid främre dörrstolpe på vänster sida samt ett spräck glas på positionsljuset. B:s Bil fick skador på fronten.

Det var alltså fri passage för min bil och alla bilar stod still när jag körde in i rondellen.

FB anser jag helt vållande till olyckan eftersom jag gjort filbyte!

Jag tycker att B borde förvissat sig om att inte det fanns något hinder för att köra vidare, särskilt med tanke på att B stannat för att möjliggöra passage framför .

Min fråga är om det finns något rättsfall som liknar detta ?

Mvh/Roland


Svar:
Hej Roland. Tack för ditt inlägg.

Jag håller med dig att din motpart borde ha förvissat sig om att han kunde fortsätta utan risk men i och med att ett körfältsbyte ska ske utan fara blir ansvaret ditt liksom i andra liknande fall där körfältsbyte har förekommit.

/Ernst

 2014-09-02

Insändare Irina
Inkom 17:44
Ämne Vem är vållande till olyckan?

 

Hej!

Jag har varit med om en mindre olycka där en lastbilsförare gjorde en riskabel manöver och repade min just då stillastående Ford Fiesta.

Troligtvis kände han inte av krocken eftersom hans fordon är så mycket större än mitt, men jag hörde en lättare smäll och sidobackspegeln fälldes in på den sida där lastbilen kommit för nära.

Jag började följa efter lastbilen för att kolla registreringsnumret, vartefter föraren stannade och undrade om han hade ”tagit i mig”.

Tillsammans
undersökte vi min bil, och jag upptäckte en färsk lackskada precis där lastbilens backände kommit för nära min bils främre del. Vi gjorde mätningar som visade att det skadade området satt 2-3 cm högre än den karossdel på lastbilen som var tillräckligt utstående för att kunna orsaka skadan. Lastbilsföraren menade att denna höjdskillnad var för stor för att han kunde räknas som vållande.

Jag är däremot säker på motsatsen – dels eftersom jag hade synat min bil före starten 7-8 minuter tidigare och den hade varit repfri, dels eftersom lastbilen hade gjort ett tvärt filbyte i hög hastighet och kunnat ”hoppa” i samband med detta.

Jag ville tillkalla polisen för att göra mätningar men lyckades inte komma fram. Då ringde lastbilsföraren från sin mobil och lät mig prata med någon som presenterade sig själv som NN på Polisen och sa att de ”inte körde ut till sådana ärenden” och att alla mätningar och övriga utredningar fick göras av försäkringsbolagen.

Jag och lastbilsföraren tog bilder på skadan och lastbilens karossdel efter att ha ställt upp bilarna intill varandra, bytte uppgifter och skildes åt.

Lastbilsföraren hade en passagerare (sin medarbetare) och en hund med sig i förarhytten vid olyckstillfället.

Jag gjorde en skadeanmälan till mitt försäkringsbolag och har idag, drygt två månader senare, fått följande beslut i ärendet:

”Vi har nu fått in redogörelser om olyckan både från dig och din motpart och tyvärr skiljer de sig åt på väsentliga punkter.

En förutsättning för att du ska kunna få ersättning för självrisk och stilleståndskostnader genom motpartens trafikförsäkring är att det finns ett styrkt vållande. Eftersom detta inte finns kan du alltså inte heller få någon ersättning för detta.

Du berättar att motparten gör ett filbyte och i samband med detta skadar din bil.

Motparten uppger att han gör filbytet men att han inte krockar med din bil. Hans redogörelse styrks av motpartens vittne.

Vi som försäkringsbolag har inte rätt att pröva sanningshalten av lämnade uppgifter, det får enbart en domstol göra.”

Jag känner mig
naturligtvis besviken och undrar om jag verkligen hela tiden har varit chanslös i detta ärende, precis som lastbilsföraren påstod under vårt samtal på olycksplatsen. Mer konkret undrar jag följande saker:

1) Stämmer det att polisen inte kör ut till ”sådana ärenden”, alltså där en kollision misstänks och har fysiskt upplevts av den ena parten, där en synlig skada föreligger på en av bilarna och där de inblandade parterna uppenbarligen inte är överens i vållandefrågan?

Eller har jag blivit lurad (jag vet ju inte ens om det var Polisen jag pratade med eftersom det var lastbilsföraren som slog numret från sin telefon)?

2) Om även jag hade haft en passagerare (t ex min bästa kompis) i min bil och detta vittnes redogörelse överensstämde med min, hur hade försäkringsbolaget tänkt och agerat då?

3) Om jag vill överklaga beslutet, vilken instans går jag till?

För många kan det nog verka överdrivet att bråka om en lackskada som kanske går på 4000:- att reparera, men för mig är detta en principsak eftersom jag är helt säker på att skadan uppstod i samband med lastbilsförarens farliga manöver (tvärt dubbelt filbyte i hög hastighet på väg in i en korsning).

Dessutom vore
det bra för mig att ha beredskap inför eventuella framtida incidenter – min upplevelse är tyvärr att kvinnliga bilägare och -förare får räkna med att bli
misstrodda, ifrågasatta och förminskade i sådana situationer, varför det är viktigt att kunna argumentera för sin sak (om man nu vet att man har rätt och den andra parten försöker smita undan ansvaret).

Tack på förhand!

Svar: Hej Irina! Tack för ditt fråga.

Fråga 1, Polisen kommer till en olycksplats om någon av de inblandade är skadade såvida inte skadan är lindrig. Du kan nog vara övertygad om att motparten verkligen ringde till polisen – han hade ju inte anledning att luras.

Fråga 2, Den person, som vid en trafikolycka kan styrka den en partens berättelse hur olyckan har gått till har ju större möjligheter att försäkringsbolaget tar hänsyn till dennes berättelse.

Fråga 3, I ditt försäkringsbolags brev med deras bedömning finns med en beskrivning hur du kan överklagan. (Överklagan skickar du till Försäkringsnämnden i det bolag där du har din försäkring). Dina chanser att få till en ändring anser jag vara minimala.

Försäkringsbolaget har här gjort en riktig bedömning och gett dig en förvånansvärd utförlig beskrivning hur de kommit fram till sitt beslut en förklaring som jag tycker att du ska vara nöjd med.

/Ernst

 


August 2014


 

2014-08-24
Insändare Jo Ravnsborg
Inkom 10:00
Ämne Cykelväg längs en huvudled vad gäller?

Hej Ernst

Jag sökte på Google ”cykelväg längs huvudled” efter en cykelolycka där försäkringsbolaget säger att högerregel alltid gäller så jag är vållande.

En av träffarna var eran sida. En bit ned under ”Huvudledsregeln” behandlas detta. 1998:1276 har en annorlunda, kanske starkare formulering, men jag saknar formuleringen om kopplingen till huvudled.

I mitt fall pratar vi om cykelväg längs en länsväg ute på landet och en grusad påfart. Om cykelvägen skall ha väjningsplikt även då, har lagstiftningen verkligen dödat allt som heter status på cykelvägarna.

Hälsningar/Jo R

Svar: Hej Jo! Tack för ditt fråga.

Har du möjlighet att ta några bilder – gärna från flera håll då med eventuella vägmärken så är det lättare att ge dig ”rätt” svar?

/Ernst

 


 

2014-08-12
Insändare Anders
Inkom 19:22
Ämne Vems är skulden? Kan jag bli skyldig?
Hej.

Parkerade snabbt i en bussficka där det saknas linjer eller andra makeringar på vägen eller skyltar med buss på dock fanns en liten skylt där det stod länstrafiken.

Buss kommer och kör snett in framför min bil. När h*n kör iväg gör h*n en skarp vänstersväng och skrapar på så sätt upp min sida på bilen med sin bakände.

H*n gjorde inga som helst tecken på att jag skulle flytta på bilen då jag stod på andra sidan gatan.

Vems är skulden? Kan jag bli skyldig?

Busschauffören stannade och vi ska göra varsin skadeanmälan.

MVH Anders

Svar: Hej Anders! Tack för ditt fråga.

Du anger inte något avstånd var du stod parkerad, om en skylt visande busshållplats där linjer saknas får du parkera på ett avstånd av 20 meter före och fem meter efter skylten.

Generellt får ju bussföraren inte köra på sådant sätt som du beskrivit även om du har parkerat fel – felparkerade fordon anses inte påverka ansvarsfrågan. (Det kunde ju vara så att bilen som stod på busshållplatsen exempelvis var stulen, eller?)

Ni har ju båda skrivit skadeanmälan och jag förmodar att du redan har skickat in din till ditt försäkringsbolag – ring dem och hör vad de anser angående skuldfrågan.

/Ernst

 


Juni 2014


 

2014-05-12
Insändare Anki Ericson
Inkom 12:50
Ämne Vilka regler gäller vid vänstersväng med mötande fordon?

 

 

Jag har blivit påkörd av en buss i en korsning med ett flertal filer i varje riktning och fått besked att olyckan var mitt fel. Men jag förstår inte riktigt varför.

Jag svängde vänster. Mötande trafik fanns i tre filer.

Jag stannade i korsningen och släppte förbi bilar som skulle rakt fram och svängde sen till vänster i vänster fil. Mötande trafik hade även en specifik fil för högersvängande trafik med trafikljus.

Oftast hinner
man svänga till vänster innan den filen får grönt ljus men om man måste stanna och släppa förbi hinner även den filen få grönt. Det är inte en gata men ordinarie busstrafik men denna kväll kom en buss och svängde höger, tog en stor sväng och körde in i min passagerardörr.

Enl chauffören och försäkringsbolaget måste jag stanna även för honom så han kan välja på vänster eller höger fil. Jag menar att han skulle följt sin fil.

Stämmer det och/eller gäller särskilda regler för bussar? Detta gäller Sthlm och skulle man alltid tänka på att bilisterna ! från höger även ska få chansen att välja fil kommer man ju aldrig ut i korsningarna men den trafiksituation som råder här.

Svar: Hej Anki! Tack för ditt inlägg.

Visst är situationen komplicerad men väjningsplikten mot mötande gäller oavsett vilket körfält som mötande väljer för att fortsätta sin färd.

/Ernst

 


Maj 2014


 

2014-05-23
Insändare Janne
Inkom 14:24
Ämne Hur är detta möjligt?


Hej.

Jag kommer körandes från en parkering ut på vägen och ska ta en vänstersväng.

Passerar ena körfältet och när jag är nästan i mitt körfält så kommer det en kvinna backandes ut från sin husparkering som ligger vid vägen, hon backar rakt i min bakdörr.

Försäkringsbolaget dömer mig att betala 1/3 av självrisken. Hur är detta möjligt?.

Jag är ”dömd” av försäkringsbolaget att ha missat att ha uppsikt, svårt att ha uppsikt mot högerbak när man kör framåt.

Trafikregler?

Svar: Hej Janne! Tack för ditt inlägg.

Om olyckan har skett på det sättet som du har beskrivit kan jag inte förstå försäkringsbolagets motivering.

Den förare som backar har väjningsplikt och får bara backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

Du borde överklaga till försäkringsnämnden.

/Ernst

Trafikförordningen 1998:1276 3 kap. 46§ första stycket >>

 2014-05-14
Insändare Erik
Inkom 15:51
Ämne Vad gäller vid utfart till höger på huvudled?

 

Hej,

Jag råkade nyligen ut för en kollision när jag skulle svänga höger ut på en huvudled.

När jag kommer fram till väjningslinjen innan huvudleden så stannar jag och tittar åt vänster för att om nödvändigt lämna företräde åt eventuell trafik som färdas på huvudleden

Jag konstaterar att det inte kommer några bilar och tittar
åt höger för att förvissa mig om att det inte finns några fordon i det körfält som jag avser att svänga in på. Jag ser att en bil finns i motgående körfält, och konstaterar att inga fordon, djur eller människor finns i det körfält som jag skall svänga in på. Jag fattar därför beslutet att påbörja svängen in på huvudleden

Precis när min bil har börjat rulla, ser jag att bilen i det
motgående körfältet kör över den heldragna linje som skiljer körfälten åt och forsätter rakt mot mig, Jag bromsar direkt, men kollisionen kan inte undvikas.(se bild 5) Jag hade förväntat mig att motparten skulle följa trafikreglerna och köra utan att våra vägar korsades. (se bild 3)

Försäkringsbolaget anser att jag inte fullgjort min plikt att lämna företräde vid utfart till huvudled. Jag anser att jag i det ögonblick som svängen påbörjades och motparten befann sig på sin sida av vägen HADE lämnat företräde.

Det råder omkörningsförbud på det aktuella avsnittet av centralvägen, vilket tydligt framgår av de heldragna vita linjerna i bilderna. Dessutom gäller enligt TrF 1998:1276. 3 kap. 11§ att: 11 § Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om

1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,

2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,

I detta fall fanns inga hinder på vägen och utrymmet i
vägkorsningen var tillräckligt för fordonet fråga. Jag hade därför ingen anledning att föreställa/förvänta mig att jag skulle råka ut för mötande trafik i detta fall.

Om motparten hade iakttagit gällande trafikbestämmelser (inte företagit den olagliga överträdelsen av den heldragna linjen som skiljer de motgående körfälten åt) hade olyckan aldrig hänt.

Varför anser försäkringsbolaget att jag ensam är vållande?
Menar dom att man aldrig får svänga höger in på en huvudled när det kommer trafik från höger? Ingår det i företrädesplikten vid utfart på huvudled att alltid utgå från att bestämmelserna i TrF 1998:1276 inte efterlevs?

M.v.h.

Erik

Svar: Hej Erik! Tack för ditt inlägg.

Det körsätt som du beskriver är tyvärr alltmer vanligt förekommande.

I ett tidigare skadeståndsmål blev den ”genande” parten fälld i såväl tingsrätt som i hovrätt. I domsluten ansåg båda domstolarna att den ”genande” föraren ensam vållande.

Försäkringsbolaget Skandia sökte revision och yrkade att Högsta Domstolen skulle ogilla motpartens skadeståndstalan men domstolen fann båda förarna ansvariga med en tredjedel för den ”högersvängande” respektive två tredjedelar för den ”genande” parten. En ledamot var skiljaktig och helt ville fria den ”högersvängande”.

Rekommendation överklaga försäkringsbolagets bedömning med åberopande av TrF 1998:1276. 3 kap. 11§.

Det inte kan vara lagstiftaren mening att tillåta förare att köra vänstertrafik utan påföljd.

/Ernst

Vänsterväng från huvudled

Bild 5

Vänstersväng på huvudled

Bild 3

Domslut >>

 2014-05-14
Insändare Annica Taban
Inkom 00:07
Ämne Vem som bär skulden för en olycka pga av ett felparkerat fordon.


Hej,

Jag har en fråga om vem som bär skuld när olycka inträffat pga felparkerat fordon.

Scenariot ser ut som följer:

Jag åker ut ur ett parkeringsgarage med en svag uppförsbacke till utfarten, och noterar att en lastbil står parkerad på handikapp parkeringsplats till vänster om utfarten och blockerar delvis.

På höger sida står också en bil parkerad vilket gör passagen trång ut på en smal enkelriktad gata.

När jag kör framåt hör jag att jag kör på ngt med undersidan av karossen.

Öppnar bildörren och ser att lastbilen har sin
last läm nedfälld, som då tar upp en bra bit av in/ utfarten till garaget. Detta är omöjligt att se från förarpositionen.

En person passerar och bevittnar händelsen och erbjuder sig att vara vittne till att lastbilen står parkerad där parkeringsförbud råder, och bilder tas.

Jag hävdar att olyckan orsakas av lastbilens felparkering och att det var omöjligt att se den nedfällda last lämmen medan försäkringsbolaget säger att det alltid är den som kör på som är skyldig.

Tar man inte hänsyn till att det som i detta fall var omöjligt att se det hindrande objektet?

Mvh Annica Taban

Svar: Hej Annica! Tack för ditt inlägg.

Jag förstår att du känner dig frustrerad men här har försäkringsbolaget gjort en korrekt bedömning. Felparkerade fordon anses inte påverka ansvarsfrågan.

/Ernst

 


April 2014


 

2014-04-08
Insändare Magnus Forsberg
Inkom 20:11
Ämne Försäkringsbolaget anser mig skyldig fast motparten kör på fel sida.

 

Hej!
Jag vet ”tror jag” när högerregeln gäller. Men nu har jag börjat vackla.

Vi krockade i ett garage. Vi skulle svänga höger ner för utfartsrampen. Rampen är skyltad varning för dubbelriktad trafik. Rampen är ca 6m bred.

Alltså plats för 2 bilar i bredd. När man svänger höger är det skymd sikt av betongmurar vilket gör att man smyger fram för att få fri sikt.

När vi smyger fram så kommer det en bil från rampen i hög fart framför oss på våran körbana. Vi stannar men det räcker inte utan vi träffar bilen i framdörren.

Vi skall i detta fall inte korsa någons körfält eller väg. Vi
skall bara hålla oss på våran kant/fil och svänga höger. Bilen från rampen skall bara passera framför oss i sin fil.

Enligt försäkringsbolaget så gäller högerregeln alltid. Det spelar ingen roll att bilen från höger kommer på fel sida av vägen. Det vill säga våran sida. Vi skall väja ändå?

Är detta rimligt och korrekt? Detta innebär att kör man fram för att se runt ett hörn. Och det kommer en bil på fel sida måste vi hinna backa undan ?

Jag har bara läst att högerregeln gäller så fort jag skall korsa någon annans körriktning eller fil?

Det är svårt att göra i en T-korsning när man svänger höger. Vad gäller?


Svar:
Hej Magnus! Tack för ditt inlägg.

Om du läser domslutet i målet NJA 1981s. 1237 kan du förstå att det finns delade meningar i hur högerregeln ska tillämpas.

Trots att det föreligger ett krav på särskild försiktighet borde det vara lämpligt att anta att vi förare håller oss rätt sida oavsett var vi kör.

Jag skulle rekommendera dig att överklaga försäkringsbolagets bedömning genom att framhålla att det inte kan vara rimligt att förare får köra vänstertrafik och därigenom anses utan skuld till olyckan.

/Ernst

målet NJA 1981s. 1237 >>

 


Mars 2014


 

2014-03-27
Namn Tore Gjems
Inkom 14:22
Ämne Försäkringsbolaget säger att det är  mitt fel.

 

vegbredd 8m i Arvika .Med min privatbil körer jeg over krysset i 20-30 km/t .der lite oöversiktlig pga hus på hörnan

jeg körer over og ser en lastbil i det jeg kjörer ut av krysset som kjörer rakt
inne i baklykt högre

side . Han kjörer ganske fort. Han
sa at han ikke sä meg.

Han så tydligen enbart åt höger då han skulle kjöre over krysset.

Er det så att en enbart behöver å se åt höger når väg skal krossats? Er det så att han då kan köra direkt i en bil som kommer fra vänster?

Foräkringsbolaget sier det er mitt fel!

Hilsen Tore Gjems

Svar: Hej Tore! Tack för din fråga.

Naturligtvis kan man som förare inte enbart se åt höger i en vägkorsning där det förekommer trafik både från vänster och höger därtill har vi som förare även ett ansvar att förhindra att en olycka sker.

Jag kan inte uttala mig om den bedömningen som försäkringsbolaget gjort i
ansvarsfrågan då jag saknar båda parters skadeanmälan.

Bedömningen grundar sig vad som står angivet i de skadeanmälan som inlämnats. Avstånd, väglag vittnen etc.

Du nämner att du såg lastbilen – hade du kommit för långt ut i korsningen för att kunna stanna? Eller bedömde du att du skulle hinna före?

I det här fallet har försäkringsbolaget bedömt ansvar enligt högerregeln.

/ErnstJanuari 2014


 

2014-01-28
Insändare Malin
Inkom 21:30
Ämne Kan försäkringsbolaget anse att jag är vållande?

 

Jag har blivit dömd som vållande i en trafikolycka, men det känns inte helt rätt.

Det gick till så här: jag körde på en gata som har 30 km/h och skulle lite längre fram göra en högersväng in på min infart till huset.

Nu är det så att infarten är väldigt smal och det går inte att slicka högerkanten om man ska in där. Så jag lade mig ungefär i mitten av gatan, blinkade höger i god tid, bromsade in och påbörjade svängen.

Och där kom en bil (som legat ca 50 m bakom innan jag lägger mig i mitten) i full fart rakt in i högersidan på mig.

Kan försäkringsbolaget hävda att det är jag som är vållande fast motparten tänker göra en omkörning på höger sida och dessutom måste ha kört för fort?

Svar: Hej Malin! Tack för din fråga.

Då jag inte har tillgång till din skadeanmälan eller försäkringsbolaget bedömning får jag gå på din beskrivning hur olyckan har gått till.

Av din placering före infarten till din fastighet mitten av körbanan är olycklig då motparten kan köra in i sidan på din bil.

När en förare svänger i en vägkorsning ska svängen ske så nära höger kant som möjligt är en indikation på att du borde ha kört närmare den högra kanten och hade också helt kunnat undvikas. Dessutom har du skyldighet att ha särskild uppmärksamhet på den bakomvarande trafiken.

Bedömningen som försäkringsbolaget har gjort hade varit annorlunda om påkörningen skett i bakändan på din bil,

/Ernst

 2014-01-04

Namn Erika
Inkom 16:57
Ämne En bil kör på mig.

 

Jag kör in på en p-ruta, backar och fortsätter sedan köra in på rutan.

Då kör in bil in i mig. Ingen av oss vet vad som gäller så vi byter nummer.

Hon anser att jag backat in i henne fastän jag vet att jag kört framåt, in på rutan.

Vad gäller i sådana lägen, ska jag anmäla till försäkringsbolaget och så får försäkringsbolagen avgöra när vi inte har samma uppfattning? Suck…


Svar:
Hej Erika! Tack för din fråga.

Visst kan det vara besvärligt och utan en bild är det svårt att bedöma ansvaret för olyckan.

Om du har blivit påkörd så borde du ha sidan intryckt och motparten en skada på fronten. Omvänt om du har backat så bör du ha en skada på din stötfångare och motparten en skada på sidan av bilen.

Skicka in skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och låt de avgöra skuldfrågan.

/Ernst


 Inlägg andra år

2013 >>2012 >>2011 >>2010 >>2009 >>2008 >> 2007 >>2006 >>,Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.