Polis – tecken, signaler och skyltar

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Hur används förekommande tecken och signaler och av vilka?

Polisens tecken gäller före trafiksignal vägmärken och vägmarkeringar samt trafikregler.

Dirigering av trafiken kan ske förutom av polisman, bilinspektör, en vägtransportledare, tulltjänsteman eller av någon annan som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken. Dirigering av trafiken för övervakning kan ske från fordon till fots och till häst.

Du är som trafikant skyldig att följa de anvisningar som dessa visar.


Här finner du de tecken som används av polis och andra t.ex. bilinspektörer, vägtransportledare eller tulltjänsteman för att övervaka trafiken eller för att reglera trafiken i Sverige.


P 1 Polis – stopp för framifrån eller bakifrån

p1

Polismans tecken, stopp för den trafik som kommer framifrån eller bakifrån, används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder

sig åt samma håll. Tecknet får ges i kombination med P 2.

Tecknet kan även ges med en stoppspade.


P 2 Polis – stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot

p2
Polismans tecken, anger stopp för den trafiken som handflatan är vänd mot.

Tecknet kan även ges med en stoppspade.


P 3 Polis – stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot

p3
Polismans tecken, anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot.

Tecknet används under mörker och nedsatt sikt.

Lyktan hålls i den position där den lättast kan uppfattas av trafikanten.

 

infor-flygtimmar-reklam-i-inlagg

 


P 4 Polis – trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt

p4
Polismans tecken, anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet visar får fortsätta framåt.

Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.


P 5 Polis – trafikant som handflatan är vänd mot – minska farten

p5
Polismans tecken, anger att den trafikant som polismannen är vänd mot skall minska hastigheten.

Under mörker och nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkallar vitt eller gult ljus.


 

P 6 Polis – kontroll för det fordon som symbolen visar

p6
Polis och kontroll, när symbolerna och texten visas skall fordonsförare köra in på kontrollplats för kontroll.

Visas symboler med visst eller vissa slag av fordon gäller skyldigheten att köra in i kontroll endast dessa fordon.

Anvisningen är anpassad till förhållandena på platsen.


 

P 7 Polis – förberedande upplysning om kontroll

p7

Polis – förberedande upplysning om kontroll.

Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning om kontroll.

Det angivna avståndet är anpassat till förhållandena på platsen.


 

P 8 Polis – för den trafikant som befinner sig bakom skall minska hastigheten

p8
Polismans tecken – minska hastigheten, anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet skall minska hastigheten.

Under mörker och nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.


 

P 9 Polis – mötande fordon ska minska hastigheten

p9

Polismans tecken, minska hastigheten, anger att de trafikanter som möter polisfordonet skall minska hastigheten.

Under mörker och nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 


 

P 10 Polis – trafikant som befinner sig bakom ska följa efter och stanna

p10
Polismans tecken, följ efter och stanna bakom polisfordonet, anger att föraren av fordonet som befinner sig bakom polisfordonet skall följa efter det och stanna när polisfordonet stannar.

Tecknet kan ges med en stoppspade.


 

P 11 Polis – trafikant som befinner sig framför ska stanna vid vägkanten

p11
Polismans tecken, kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet, anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet skall köra in till vägkanten och stanna.

Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.