Inför flygtimmar för körkort

— by

 

Vi har en Nollvision i Sverige. Den innebär, grovt formulerat, att vi inte ska ha några döda eller svårt skadade i den svenska trafiken. För att nå dit satsas stora resurser på att göra våra gator och vägar så säkra som möjligt. Vi bygger 2+1 vägar och upphöjda övergångsställen, vilket jag ställer mig mycket positiv till. Vi har även ett förarprov som anses vara bland de svårare i världen (åtminstone får alla det att låta så). Men det är en sak som förbryllar mig. När vi ägnat så stor möda åt att skapa dessa säkerhetshöjande åtgärder så har vi missat en viktig aspekt. Innan jag går in på den vill jag kort byta från vägen till luftrummet.

 

Krav på antal övningstimmar

För att få bli pilot krävs att du genomgår ett antal tester, att du klarar ett antal prov (i bägge fallen handlar det om både teoretiska och praktiska) och att du uppfyller ett visst minimikrav på antal flygtimmar. När du väl har ditt flygcertifikat måste du även uppfylla ett krav på minst 20 flygtimmar/år för att få fortsätta flyga. Du blir inte av med ditt flygcertifikat om du inte gör det, men du får inte flyga igen förrän du uppfyllt kravet.

Med bilkörning är det som bekant annorlunda. Där finns teoretiska och praktiska övningar och prov, men bara tre av dessa är obligatoriska: Riskettan, Risktvåan (halkbanan) och själva teoriprovet, där endast teoriprovet är ett prov i egentlig mening. Där finns dock inga krav på antal övningstimmar i trafiken under utbildningsperioden (motsvarande kravet för piloter). Den lättlärde kan alltså skaffa sig sitt körkort utan att kunna visa upp något som helst bevis på trafikrutin. Med lite flyt kan man glida igenom Trafikverkets körprov utan att egentligen behöva bekänna färg nämnvärt. Kör du på ”rätt” tid och på ”rätt” plats händer det att ett körprov genomförs utan, ett i egentlig mening, riktigt samspel med en annan trafikant. Det förhåller sig också så, att du i princip kan göra de två obligatoriska momenten Riskettan och Halkbanan (Riskettan kräver endast deltagande och på halkbanan är det i princip omöjligt att bli underkänd), boka ditt förarprov och få ditt körkort, utan att knappt övningsköra alls. Sedan får du ut och ratta din egen bil.

 

Säkerställer vi att körkortstagare kan köra bil på ett trafiksäkert sätt?

Räcker detta för att säkerställa att körkortstagaren kan köra bil på ett trafiksäkert sätt? Med emfas påstår jag att det inte gör det! Körkortsutbildningen bör ändras så att den liknar den för piloter, på så sätt att det skapas krav på ett uppvisande av X antal timmar ute i trafiken, för att ett förarprov ska få bokas. Då kan vi åtminstone säkerställa att alla som kommer ut med eget körkort i fickan och som trafikerar våra gator och vägar, har åtminstone grundläggande rutin på att framföra sitt fordon. Utöver detta anser jag att det bör prövas om körkortsinnehavare måste visa upp X antal körtimmar under, låt oss säga treårsintervaller, för att få fortsätta köra bil. Alltför många tar sitt körkort i unga år och använder det sedan till inget annat än en identitetshandling. När de sedan vill eller behöver köra bil är det bara att hyra, låna eller köpa en och ge sig ut i trafiken. Vad har hänt med deras trafikvana under de år som gått sedan uppkörningen? Ja, inte har den blivit större i alla fall. Vi har idag många ovana och därmed osäkra förare på våra vägar. De har sannolikt tappat den färdighet de skaffade sig under sin körkortsutbildning och därmed hamnat på en nivå under vad som krävs för att ens klara körprovet. För mig som arbetar med trafiksäkerhet är detta oacceptabelt. Alla tjänar på att den som tar sitt körkort i t.ex. 18 års åldern (gäller förstås oavsett ålder) också förväntas hålla igång det de en gång lärt sig, så att de bevarar sin kunskap och färdighet.

En bonus med ett system jag nyss argumenterat för är att detta även kan tillämpas på äldre förare och ger då samtidigt ett kvitto på om de ännu är kapabla att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt.

 

Ett rejält kliv mot nollvisionens mål!

Först när vi omvandlar vår körkortsutbildning till att omfatta fler obligatoriska moment, som exempelvis körtimmar, har vi tagit ett egentligt kliv mot Nollvisionen, när det handlar om individens del i det hela.

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *