Välkommen!

En sammanställning om svensk trafiksäkerhet, nollvisionen och hur förarutbildningen kan förbättras. Dessutom diskuteras hur trafikens påverkan på miljön kan minskas och hur liv kan sparas i trafiken.

Många trafikanter som färdas på våra vägar har en mycket låg riskmedvetenhet.
Vi kan inte acceptera att någon människa ska behöva dö eller skadas i trafiken på grund av bristande hänsyn från andra trafikanter att följa trafikens spelregler, eller av felaktiga eller uteblivna beslut från våra beslutsfattare.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av trafiksäkerhet, söker svar på frågor som rör trafiken och/eller vill se förändringar till en mer miljöanpassad trafik.

.