februari 2019

  • Räknas parkeringsplats som väg?

    Räknas parkeringsplats som väg?

    Fråga Räknas en parkering som väg? Får man t.ex. stå och ”paxa” en parkering så andra inte kan parkera där?     Svar Jag citerar från Förordning om Vägtrafikdefinitioner vad begreppet ”väg” innebär. 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, 2. en led som…

  • Måste man blända av vid möte med cyklist?

    Måste man blända av vid möte med cyklist?

    Fråga Måste jag blända av vid möte med cykel?     Svar Tack för denna relevanta fråga. Jag svarar genom att kopiera en del av texten från 3 kap. 70 § i Trafikförordningen. Helljus får inte användas    1. på sträcka där vägen är tillfredsställande belyst,    2. på sådant avstånd från ett mötande fordon att dess…