Räknas parkeringsplats som väg?

— by

Fråga

Räknas en parkering som väg? Får man t.ex. stå och ”paxa” en parkering så andra inte kan parkera där?

 

 

Svar

Jag citerar från Förordning om Vägtrafikdefinitioner vad begreppet ”väg” innebär.

1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik

med motorfordon,

2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Parkeringsplats är alltså att anse som väg enligt punkten 1. En plats som allmänt används för trafik med motorfordon.

När det gäller om man får ”paxa” en parkeringsplats som det står i följdfrågan är den svårare att besvara. Jag menar att man rimligen har rätt att vänta på att få överta en parkeringsruta som någon är på väg att lämna. Man får dock inte stå länge och hindra annan trafik eller hindra bilar att komma ut från sin plats.

Ett problem som kan uppstå på parkeringsplatser där det är fullt eller nästan fullt är att någon förare smiter in så snart en bil har lämnat sin ruta trots att det står en annan och väntar på den platsen. Det är inte direkt ett brott mot trafikreglerna utan snarare en brist på hyfs.

 

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *