En sammanställning av Sveriges alla vägmärken

— by

Samtliga vägskyltar kan beställas hos Skyltcentralen


Vägmärken delas in i:

Klicka på märkena för att läsa mer!


A. – varningsmärken

a27

Ett varningsmärke är vanligtvis triangelformat och varnar för en fara.
Varningsmärken har gul botten med en röd bård runt märket och sätts upp där det är svårt att upptäcka att någon fara finns.

Sveriges alla varningsmärken finner du här: >>


 

B. – väjningspliktsmärken

väjningsplikt1

Ett väjningspliktsmärke upplyser om stopp eller väjningspliktsskyldighet.
Väjningspliktsmärken har varierande form och utseende och anger att du tydligt ska visa att du lämnar företräde och/eller vid behov stanna.

Sveriges alla väjningsplikts märken finner du här: >>


C. – förbudsmärken

c2

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra. Förbudsmärken har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärket är i regel runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård och kan förses med kompletterande text och/eller siffror och gäller i regel till nästa korsning.

Sveriges alla förbudsmärken finner du här:  >>


D. – påbudsmärken

d 1,4

Ett påbudsmärke talar om vad du måste göra. Påbudsmärkena är vanligen försedda med pilar eller en symbol i vägmärket.
Ett påbudsmärke är runt med blå botten med symboler och pilar i vitt.

Sveriges alla påbudsmärken finner du här: >>


Widget not in any sidebars

E. – anvisningsmärken

e9

Ett anvisningsmärkeupplyser dig vad som gäller och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken har ofta en direkt eller indirekt tvingande innebörd.
Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Sveriges alla anvisningsmärken finner du här: >>


Lokaliseringsmärken

Här följer dom olika typerna av lokaliseringsmärken:

F. – lokaliseringsmärken för vägvisning

f9

Ett lokaliserings märke för vägvisning talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Lokaliseringsmärken för vägvisning , särskilda trafikregler kan gälla.
Anvisningen kan också gälla från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Sveriges alla lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon finner du här: >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för gång- och cykeltrafik på gång- och cykelbanor

f38

Ett lokaliseringsmärke för gång- och cykeltrafik på gång- och cykelbanor visar exempel på vilken väg du ska ta.
Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en cykelled etc.

Sveriges alla lokaliseringsmärken för gång och cykeltrafik finner du här: >>

G. – för upplysning om allmänna inrättningar

g4

Ett lokaliseringsmärkeför upplysning om allmänna inrättningar m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till platsen.
Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till en flygplats, järnvägsstation etc.

Sveriges alla lokaliseringsmärken för allmänna inrättningar m.m.finner du här: >>

H. – för serviceanläggningar

h24

Ett lokaliseringsmärke för upplysning om serviceanläggningar m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma dit.
Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till ett vandrarhem, informationsplats etc.

I. – för turistiskt intressanta mål

i2

Ett lokaliseringsmärke för intressant turistmål m.m. visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma dit.
Lokaliseringsmärken för intressanta turistmål visar exempel på vilken väg du ska ta för att komma till en turistväg ett världsarv etc.

Sveriges alla lokaliseringsmärken för turistmål finner du här: >>

infor-flygtimmar-reklam-i-inlagg


J. – upplysningsmärken

j2

Ett upplysningsmärke ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet på en viss sträcka.

Sveriges alla upplysningsmärken finner du här: >>


S. – Symboler/symbolmärken

s13

Ett symbolmärke används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor.
Symboler används för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikkantgrupp eller en viss verksamhet.
Symboler har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

Sveriges alla symboler finner du här: >>


T. -Tilläggstavlor

t7,1
En tilläggstavla ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlor kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlorna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

Sveriges alla tilläggstavlor finner du här: >>


SIG. – Trafiksignaler

trafiksignaler

En trafiksignal för fordon och gående reglerar trafikflödet genom att visa vem som ska göra vad.
Trafiksignaler visar när du ska stanna, får åka gå eller cykla.
Du får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, annat fall än då du hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att du inte kan stanna utan fara.

Sveriges alla trafiksignaler finner du här: >>


M. – Vägmarkeringar

m31

En vägmarkering används för att reglera, varna eller vägleda oss trafikanter. Vägmarkeringar förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar. Vägmarkeringar är vita om inget annat anges. De kan förstärkas och utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.
Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid finns ett tillfälligt behov, t.ex. på grund av vägarbete eller motsvarande. Dessa gula markeringar gäller istället för de ordinarie markeringarna.

Sveriges alla vägmarkeringar finner du här: >>


X. – Andra anordningar

x6-1

Ett vägmärke i gruppen “andra anordningar för anvisningar för trafiken” ger dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar för anvisningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.

Sveriges alla andra anordningar finner du här: >>

 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 


P. -Tecken av polisman och andra som är behöriga

p4

Ett tecken av polisman och andra som är behöriga visar vad du ska/får göra.
Polisens tecken gäller före trafiksignal vägmärken och vägmarkeringar samt trafikregler.

Polismans alla förekommande teckenfinner du här: >>Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.


Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.