Påbudsmärken talar om vad du måste göra

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Påbudsmärken talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.

Ett påbudsmärke är runt med blå botten med symboler och pilar i vitt.


 

Sveriges alla påbudsmärken.D 1 Påbjuden körriktning

d1
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning – vänster.D 1, 2. Påbjuden körriktning

d1,2
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning – höger.D 1, 3. Påbjuden körriktning

d 1,3
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning -rakt fram.D 1, 4. Påbjuden körriktning

d 1,4
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning – vänsterD 1, 5. Påbjuden körriktning

d 1,5
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning – höger.

 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 D 1, 6. Påbjuden körriktning

d 1,6
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning – vänster och rakt fram.D 1, 7. Påbjuden körriktning

d 1,7
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning – rakt fram och höger.D 1, 8. Påbjuden körriktning

d 1,8
Påbudsmärket, påbjuden körriktning, anger att fordon endast får köras i pilens riktning – vänster och höger.D 2 Påbjuden körbana

d 2. psd
Påbudsmärket, påbjuden körbana, anger att fordon endast får köra förbi märket där pilen visar – höger sida.D 2, 2. Påbjuden körbana

d 2,2
Påbudsmärket, påbjuden körbana, anger att fordon endast får köra förbi märket där pilen visar – vänster sida.D 2, 3. Påbjuden körbana

d 2,3
Påbudsmärket, påbjuden körbana, anger att fordon endast får köra förbi märket där pilen visar – vänster sida och höger sida.D 3 Cirkulationsplats

d 3
Påbudsmärket, cirkulationsplats, anger en plats där trafiken färdas motsols.D 4 Påbjuden cykelbana

d 4
Lokaliseringsmärket, påbjuden cykelbana, om moped klass II inte får föras banan anges det på en tilläggstavla.D 5 Påbjuden gångbana

d 5
Påbudsmärket, påbjuden gångbana, anger bana avsedd endast för gående.D 6 Påbjuden gång- och cykelbana

d 6

Påbudsmärket, påbjuden gång- och cykelbana, anger gemensam bana för gående och cyklande.

Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.D 7 Påbjudna gång- och cykelbanor

d 7

Påbudsmärket, påbjudna gång- och cykelbanor, anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och i en del för cyklande.

Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.D 8 Påbjuden ridväg

d 8
Påbudsmärket, påbjuden ridväg,  anger även att gångtrafik är tillåten.D 9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

d 9
Påbudsmärket, påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp, anger att även gångtrafik är tillåten.D 10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

d 10

Påbudsmärket, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. anger att även moped klass II får färdas där om körfältet eller körbanan är belägen till höger i färdriktningen.

Om andra fordon tillåts att trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.D 11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

d 11
Påbudsmärket, slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led, anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4-D10 upphör.


D 12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

d 12
Påbudsmärket, påbjuden körriktning för trafik med fordon med farligt gods, anger sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.