Vägmärken för turistiskt intressanta mål

 


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Lokaliseringsmärken är vägmärken för turisiskt intressanta mål m. m.

Lokaliseringsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där lokaliseringsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

Anvisningen kan gälla från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Lokaliseringsmärken ger också vägvisning och upplysning om var inrättningar och serviceanläggningar, turistmål m.m. finns.


 Lokaliseringsmärken för turisiskt intressanta mål m. m.I 1 Turistväg

i1
Lokaliseringsmärket, turistväg, anger en väg eller vägsträckning av stort turistiskt intresse.


I 2 Turistområde

i2
Lokaliseringsmärket, turistområde, en symbol är anpassad till temat för turistområdet.


I 3 Landmärke

i3
Lokaliseringsmärket, landmärke, upplyser om ett landmärke av stort av stort turistiskt intresse som kan ses från vägen.


I 4 Världsarv

i4
Lokaliseringsmärket, världsarv, anger ett av UNESCO beslutat världsarv.


Övriga vägmärken och vägmarkeringar.


Andra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>

 

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken ger vägvisning, upplysning om inrättningar, serviceanläggningar, turistmål m.m. 
Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar >>

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.
Gång- och cykeltrafik >>

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
Serviceanläggningar >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon.
Fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>


Symboler

Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Symboler >>


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlor >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.
Varningsmärken >>


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>
Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt.
Väjningspliktsmärken >>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.