Vägmärken – symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor


Viktigt!

Ledsen. På grund av tidsbrist är denna sidan inte uppdaterad!

-Klicka här för att komma till vår andra sida med uppdaterade skyltar!


Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor.

Tilläggstavla eller symbol ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

Symboler ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Symbolerna anger visst fordonsslag, trafikantgrupp och viss verksamhet.


Vägmärken symboler. Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

S 1 Tung lastbil

s1
Symbolmärket, tung lastbil.


S 2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

s2

Symbolmärket, tung lastbil med tillkopplad släpvagn.


S 3 Personbil

s3
Symbolmärket, personbil.


S 4 Personbil med tillkopplad släpvagn

s4
Symbolmärket, personbil med tillkopplad släpvagn.S 5 Buss

s5
Symbolmärket, buss.S 6 Traktor och motorredskap klass II

s6
Symbolmärket, traktor och motorredskap klass II.S 7 Motorcykel

s7
Symbolmärket, motorcykel, anger tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn.S 8 Cykel och moped klass II

s8
Symbolmärket, cykel och moped klass II.


S 9 Släpkärra

s9

Symbolmärket,  släpkärra.


S 10 Gående

s10

Symbolmärket, gåendeS 11 Rörelsehindrade

s11

Symbolmärket, rörelsehindrade


S 12 Färja

s12
Symbolmärket, färja, anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.S 13 Personfärja

s13
Symbolmärket, personfärja, anger ett färjelägeför personbilsfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.


Övriga vägmärken och vägmarkeringarAndra anordningar

De andra anordningar är till för att ge dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.
Andra anordningar >>


Anvisningsmärken

Ett anvisningsmärke upplyser och ger dig ett förtydligande vad som gäller på den väg du färdas.
Anvisningsmärken >>


Förbudsmärken

Ett förbudsmärke talar om vad du inte får göra och har en symbol i vägmärket.
Förbudsmärken >>

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
Allmänna inrättningar  >>

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.

Gång- och cykeltrafik >>


Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
Serviceanläggningar >>


Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m. m.
Turistmål >>

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon.
Fordon >>


Nya vägmärken 2007

Regeringen beslutade om en ny (SFS 2007:90) som ersätter vägmärkesförordningen från 1978.
Nya vägmärken >>


Påbudsmärken

Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.
Påbudsmärken >>


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.
Tilläggstavlor >>


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.
Upplysningsmärken >>


Varningsmärken

Ett varningsmärke talar om att det finns en fara för någonting som är svårt att upptäcka – märket har oftast en symbol i vägmärket.
Varningsmärken >>


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
Vägmarkeringar >>

Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt.
Väjningspliktsmärken >>

 


Sammanställning

Sammanställningen och beskrivning av Sveriges alla vägmärken.
Sammanställning >>Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.