Tomas Samuelsson

  • Morfin och bilkörning. En bra kombination?

    Morfin och bilkörning. En bra kombination?

    Denna frågan är en följdfråga till ett tidigare inlägg där en läsare ställer sig frågande till om hennes morfinätande granne är lämplig bilförare. Klicka här för att läsa ursprungsinlägget. Fråga: Hej! Jag har just läst svar på frågan morfin /bilkörning där föraren var en kvinna ca 67 år och tydligt påverkad antagligen av medicinen eller…

  • Cykelöverfarter och cykelpassager

    Cykelöverfarter och cykelpassager

    Kommentar från läsare Vansinne att man infört ”cykelöverfart”. Nu kommer olyckor att hända på grund av att cyklisten tror att bilen måste lämna företräde. Många, många cyklister vet inte skillnad på ”cykelpassage” och ”cykelöverfart”. Samma med många, många bilister. Bäst hade varit om man behållit det gamla: ”Cyklister har ALDRIG företräde”. Svar Jag håller med…