bortfrästa linjer

  • Bortfrästa linjer på övergångställe. Vad gäller?

    Bortfrästa linjer på övergångställe. Vad gäller?

    Fråga: Om man fräser bort de vita linjerna på ett övergångsställe samt sätter upp grindar på ömse sidor om gatan, på ett sådant sätt att de går omlott, vilka regler gäller då för gående, cyklister och bilister? Vad kallas en sådan passage?   Svar: Hej! Jag har nog aldrig sett en sådan konstruktion. Eftersom du…