parkeringsregler

  • Otillåten parkering på privat mark, vad gäller?

    Otillåten parkering på privat mark, vad gäller?

    Fråga Om man parkerar utan tillåtelse på en privat parkering (endast tillåtelse för medlemmar och hyresgäster) vad har man för möjligheter att bötfälla, frakta bort eller dylikt med dessa fordon? Svar Det är svårt att svara kortfattat på detta. Det är i alla fall två olika lagar som gäller: Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig…

  • Fråga om parkeringsvillkor

    Fråga om parkeringsvillkor

    Parkeringsvillkor när parkeringsautomaten är trasig.   Fråga: Om det är en P-skylt med en tilläggstavla under där det står 2 tim Avgift 9-18 (9-15) och parkeringsautomaten är trasig och har en svart skynke över sig där det står ”BA är tillfälligt ur funktion. Avgift behöver för närvarande ej erläggas inom detta område”. Min fråga är om P-skylten…