stanna på trottoaren

  • Får man stanna på trottoaren för att hämta/lämna?

    Får man stanna på trottoaren för att hämta/lämna?

    Fråga: Får man vid hämtning av funktionsnedsatt person stanna bilen på trottoaren för att komma närmare entrén? Svara gärna vad som gäller både som privatperson och som färdtjänstförare, om det skiljer sig åt.   Svar: Nej, det är generellt sett inte tillåtet att stanna på trottoaren för att hämta eller lämna någon oavsett om denne…