Ansvar och skyldigheter om en trafikolycka skett

Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna att anses som grovt, döms till fängelse i högst ett år.

Bestämmelserna i första och andra stycket gäller även den som för spårvagn och den som annorstädes än på väg för motordrivet fordon.


Trafikregler, ansvar vid trafikolycka

Åtgärder som du måste vidta oavsett om du är skyldig till trafikolyckan eller inte:

 • stanna på olycksplatsen
 • efter din förmåga lämna hjälp åt de skadade
 • flytta inte på skadade eller fordon – undantag om risk för påkörning föreligger eller om det finns risk för att det börjar brinna eller att en explosion kan inträffa
 • se till att inte fler blir drabbade – sätta ut varningstrianglar
 • lämna namn och adress
 • ge upplysningar om händelsen
 • ringa polis om person blivit skadad såvida skadan inte är obetydlig
 • ringa polis – vid viltolycka noggrant markera platsen
 • ringa väghållare eller polis – vid egendomsskada
 • lämna meddelande om du är orsak till en parkeringsskada samt därefter göra en anmälan till polisen
 • om du själv haft del i trafikolyckan ska du fylla i en skadeanmälan

Var påläst – om ska du ringa SOS Alarm? Vad ska du säga?

Om du själv haft del i trafikolyckan ska du även fylla i en skadeanmälan.

Tips! Fyll i din del av skadeanmälan redan idag – du har inte alla uppgifter till hands om olyckan skulle vara framme.

SOS Alarm, 112!

När ska du ringa? Förbered dig innan du ringer – Vad händer när du ringer?

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.