En avfartsorienteringstavla är en förberedande upplysning om avfart

En avfartsorienteringstavla ger dig avståndet till avfarten och visar till vilka platser som avfarten leder till.

Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

  • märket är en förberedande upplysning om avfart
  • en avfartsorienteringstavla visar att du närmar dig en avfart
  • den visar till vilka platser som kommande avfart leder till
  • den visar avståndet till avfarten

Avfartsorienteringstavla

Förberedande upplysning om avfart - avfartsorienteringstavla

Förberedande upplysning om avfart - avfartsorienteringstavla


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.