Avfartsskärm vad är den till för?

Avfartsskärm är ett vägmärke ger dig information där du kan lämna huvudkörbanan.

  • anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart
  • att det där finns ett retardationsfält
  • vägmärket avfartsskärm ska passeras på vänster sida om du avser att fortsätta din färd rakt fram
  • vägmärket ska passeras på höger sida om avfarten är belägen till höger
  • avfartsskärmen ska passeras på vänster sida om avfarten är belägen till vänster

Avfartsskärm

Avfartsskärm höger sida

Avfartsskärm höger sidaDenna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.