Avfartsvägvisare vad är den till för?

Avfartsvägvisare är till för att du ska kunna

  • lämna huvudkörbanan på ett trafiksäkert sätt
  • en avfartsvisare är uppsatt där avfarten börjar
  • normalt ska du inte minska farten förrän du är inne på avfartssträckan
  • om du minskar farten före avfartssträckan är risken stor för att du blir påkörd
  • tänk på att ta ner farten ordentligt i början risken för fartblindhet är stor
  • avfarten avslutas inte så sällan av en skarp kurva eller en korsning

Avfartsvägvisare

f7-1


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.