Avståndstavla för upplysning om avstånd

En avståndstavla ger dig upplysning om avståndet till en viss plats.

  • avståndstavlan talar om hur långt avståndet är i kilometer till de platser som är angivna på avståndstavlan
  • vägnumret kan vara infogat i märket

Avståndstavla

 

f13-1


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.