Blinkande varningsljus – förstärkt information i trafiken


Det blinkande varningsljus används som förstärkt information i trafiken för att varna fordonsförare för en annalkande fara.

Varningsljuset används i kombination med olika vägmärken som övergångsställe, cykelöverfart, fara för vilt, hastighetsändringar.

Det används även på fordon, bärgningsbil, vägfordon etc.

Många trafiklyckor sker helt i onödan på grund av bristande uppmärksamhet och förmåga till samspel mellan de olika trafikantgrupperna.

Risken för en trafikolycka är lägre på de platser där ett varningsljus är uppsatta.

 

Blinkande varningsljus vid övergångsställe

Det blinkande varningsljuset – gult ljus – placeras på vägmärket för gående och varnar föraren att någon närmar sig övergångsstället.


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.