Cirkulationsplats eller inte blinka – en förflyttning

Vägkorsningar som har en rondell i dess mitt


I Sverige har vi, som ensamt EU-land, två olika vägkorsningar som har en rondell i dess mitt där olika krav finns hur tecken ska ges.

Cirkulationsplats körfältsmarkering

Här visas en cirkulationsplats där vägmarkeringen visar rakt fram i färdriktningen. Anser du att tecken till höger måste ges om du följer din körfältsmarkering?

Är du redo att betala femhundra kronor om du följer körfältsmarkeringen?

Transportstyrelsen kräver att du ska blinka höger även om du kör rakt fram för att du gör en förflyttning i sidled men du behöver inte blinka till vänster om du avser att köra till vänster.


 

Vägkorsning med rondell

Här visar en vägkorsning med en rondell som inte är en cirkulationsplats.

Här finns inget krav på att blinka höger när du kör rakt fram men om du avser att svänga vänster finns det ett krav på att ge tecken till vänster.

 


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.