Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning 2009?

 


Några inlägg från forumet för gående och cyklister under år 2009

Oktober 20092009-10-09
Namn Gustaf Larsson
Inkom 12:39
Ämne Cyklister framfart i mörker

Jag förundras över hur cyklister törs cykla i mörker utan lyse varken fram eller bak. De som överlever gör det tack vare bilisters uppmärksamhet.

 


September 20092009-09-29
Namn Eddy Lundin
Inkom10:06
Ämne Väjningsplikt för cyklist

Tack Ernst för Ditt svar !

Jag har ytterligare en fråga, eftersom cyklister verkar ta över alla rättigheter i trafiken. Som bekant utnyttjar de även gångbanor, som är skyltade för enbart gående. Har man också då väjningsplikt när de kommer från vänster? Hur är det om de kommer från höger? De kör ju på fel körbana ! ! ! !

Eddy Lundin i Kalmar

Svar:
Hej igen,

Svaret är nej. Men de tror sig veta att de kan fara fram hur som helst. Trots det kan du inte propsa på att köra först.

Grundregeln lagtext.

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

Finn svar på svenska trafikregler.

/Ernst (uppdaterad 2010-08-03)

 2009-09-21
Namn Nils Jansson
Inkom 08:15
Ämne Gångis och cykelmarodör


Varför ser ni er inte för gångis och du cykelmarodör om du kliver av din bike när du ska över gatan så är jag övertygad om att du lever längre.

MVH Nils Jansson

 


April 20092009-03-30
Namn Jessica Höeg Hassing
Inkom 10:35
Ämne Väjningsplikt för alla bakom väjningspliktsskylt?

Jag har en fundering om trafikreglena gällande ev. väljningsplikt för fordon på väg in i rondell mot cyklist på överfart. Gång- och cykelbana går vanligtvis runt utsidan av rondellens körbana, vilket leder till att det uppstår en ”vanlig fyrvägskorsning” mellan gång- och cykelöverfarten och körbanan innan infart i rondellen.

Vilken regel gäller egentligen i första hand? Det finns ju två regler att rätta sig efter.

*Det uppstår väljningsplikt för en bil på väg in i rondellen mot de som korsar vägen, pga väjningspliktsskyltar & gatumarkering. Att notera är att skyltarna är belägna innan överfarten för fotgängare och cyklister. Alltså befinner sig överfarten mellan väjningspliktsskylten och själva rondellen.

*Dock finns även regeln som säger att korsande cyklister har väjningsplikt mot bilarna vid obevakade överfarter.

Jag har letat efter ett svar på detta men ej har hittat det. Jag hittar bara de två reglerna, men inget om vilken av dem som egentligen skall tillämpas i första hand.

För mig personligen borde det vara självklart att väjningsplikten är överordnad. Alltså, vid skyltning med väjningspliktsskylt skall fordon stanna för alla bakom denna skylt – både fotgängare och cyklist på överfart, och andra fordon i rondellen. (Alltså hade det sett annorlunda ut om väljningspliktsskylten suttit efter gång- och cykelöverfarten – alltså då väjningspliktsskylten/markeringarna var placerade mellan överfarten och rondellen.

Då borde enligt min mening cyklisten på överfarten ha väjningsplikt mot fordonet på väg in i rondellen, medan fordonet fortfarande har väjningsplikt mot fotgängare på överfart samt andra fordon inne i rondellen.)

Mvh,

Jessica H

Svar: Hej Jessica,

Tack för ditt mail. Det är inspirerande att få läsa att allt fler är intresserade av frågor som rör trafiken.

Din fråga är berättigad.

1. Om vägmärket är uppsatt före cykelöverfarten säger Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) att vägmärket betyder att förare har väjningsplikt mot fordon – (cyklist räknas som fordon) på korsande väg eller led.

(Förare har alltid väjningsplikt mot gående på obevakat övergångsställe enligt trafikförordningen 3 kap 61§).

2. Om vägmärket är uppsatt efter cykelöverfarten har bil/mc-föraren ingen väjningsplikt utan då gäller ömsesidigt hänsynstagande och anpassning enligt Trafikförordningen 3 kap 61§ och 6 kap 6§.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

Svensk Trafiksäkerhet

 


Februari 20092009-02-23
Namn Per Liljeström
Ämne Om cyklisters framfart i samhället

När nya trafikregler infördes i början av tjugohundratalet ordnade kommunen med information från en av våra trafikskolor.

Trafikinspektören (?) förklarade att på övergångställen har fotgängare (övergångare) företräde medan cyklister skall kliva av och leda cykeln över vägbanan. Trots detta var det många som cyklade över vägbanan.

Sedan en tid tillbaka har detta elände blivit mycket värre. Cyklisterna kommer (ofta i mycket hög fart) på cykelbanor eller gångbanor, mot eller med trafiken på höger eller vänster sida för att utan att ge tecken vika av 90 grader direkt över körbanan. Detta skapar helt onödiga och farliga situationer.

nu lagen och därmed reglerna ändrats så att cyklister får fara omkring ’hur som helst’ bör Gårmantavlan kompletteras med en Cykelmantavla, så att alla förstår vad som gäller. Den knepiga vägmarkeringen, som tydligen markerar cykelöverfart måste kompletteras med ovan nämnda Cykelmantavla, så att andra trafikanter i god tid – och även vintertid – kan uppfatta att här kan cykelkatapulter komma utan att man hinner uppfatta att ’de är på gång’.

finns fortfarande vanliga övergångställen i Lerum och Göteborg. Dessa används lika frekvent, som den andra modellen, av cyklisterna.

vägmarkeringar är svåra eller omöjliga att se att se vid snöfall och slask!

Med vänlig hälsning

Per LiljeströmDenna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.