Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning 2013

 


Några inlägg från forumet för gående och cyklister under år 2013

November 20132013-11-23

Namn Johnny Eklund
Inkom 14:14
Ämne Vilka krav har en förare vid högersväng?

Om jag står vid rödljus med min cykel bredvid en bil ( på vänster sida om mig) som blinkar att den ska svänga höger i korsningen framför och

när det sedan blir grönt gasar bilen på och svänger höger precis framför mig som får tvärbromsa för att inte cykla in i bilen ( jag ska rakt fram i korsningen),

vems är då felet?


Svar:
Hej Johny! Tack för din fråga.

Bilisten har ett uppmärksamhetskrav inför sväng i vägkorsning.

I det här fallet var föraren säkert medveten om att du fanns vid sidan om bilen men ville av din förklaring att döma  ”hinna före dig”. Ett alltför vanligt beteende.

Ett tips. Om det är möjligt ställ dig framför bilen så slipper du förmodligen problemet och slipper risken att skadas.

/Ernst

 2013-11-12
Namn Irja Nilsson
Inkom 17:33
Ämne Gör en bilist fel som kör om på ett bevakat övergångsställe?

Jag har letat men inte hittat regel för bevakat övergångsställe med två filer för bilister.

Situationen: en fotgångare har tryckt på knappen och står och inväntar grön gubbe.

Bilisten i höger, svängande körfält har redan stannat, av artighet eller ngt annat, kanske vetskap om att det snart blir gult och rött, men det är alltså fortfarande grönt för bilisterna.

En annan bilist kör i vänster körfält och stannar inte bredvid den stillastående bilen, utan kör vidare, för att ljussignalerna ännu inte slagit om.

Gör denna bilist fel? man ska inte köra om vid obevakat, det vet jag, men hur är det i detta fall?


Svar:
Hej Irja! Tack för din fråga.

1. Det räknas inte som omkörning då den andra bilen befinner sig i ett särskilt körfält.

2. Föraren som kör om gör inget fel eftersom bestämmelsen endast gäller, som du så rätt påpekar för obevakade övergångsställen men ska då ske med låg hastighet.

Vid närstående skiftning är det dock viktigt att kunna stanna beroende på avståndet till övergångsstället även vid skiftning till gult ljus.

/Ernst

 


2013-11-06
Namn Malin Björklund
Inkom 16:50
Ämne Vad gäller om jag kör på en gående vid ett övergångsställe?

Jag undrar vad som gäller för gående trafikanter vid obevakade övergångsställen i vintermörkret.

Jag är rädd när jag kör bil trots att jag kör försiktigt och försöker att försäkra mig om att ingen gående är på väg över övergångsstället innan jag passerar, men i mörkret är det hopplöst att se personer utan reflexer.

Helt plötsligt går de dessutom rakt ut utan att ens tittat upp på eller än mindre försökt ta ögonkontakt med bilisten! Ofta sneddar de dessutom utan att stanna till eller ens passera närmsta gatlykta.

Vad gäller om jag kör på någon i detta läge?


Svar:
Hej Malin! Tack för din fråga.

Jag kan inte heller förstå hur man kan gå i mörker eller nedsatt sikt utan att ha reflexer eller bära kläder med reflekterande material. Många olyckor skulle säkert förhindras om fotgängarna vore mer synliga i mörker.

Det är dock inte alltid straffbart att köra på en fotgängare på ett övergångsställe men det ställs större krav på dig som förare än på de gående.

I en dom fick Trafikjuristen sin klient frikänd i både tingsrätten och (efter att åklagaren överklagade) hovrätten.

”Prejudikatet har därefter använts av andra i liknande situationer för att upplysa och övertyga polis, åklagare och tingsrätter om hur lagtexten ska tolkas. Tyvärr är det nämligen så att myndigheterna ofta är okunniga om prejudikatet och slentrianmässigt anser att fordonsföraren ska straffas i liknande situationer”. (Källa Trafikjuristen)

Lagen är också tydlig när det gäller den gåendes ansvar – enligt trafikförordningen (1998: 1276) 7 kap. 4 § ska ”Gående […] ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället”.

/Ernst


September 2013


2013-09-27
Namn Robert Griffin
Inkom 08:42
Ämne Får man cykla på vägen om det finns en cykelbana?

 

The post is written in English. You can read the full text of the post following the link to the right.

The post was also adressed to: Trafikverket, Vägverket, Svenska Cykelförbundet and Cykelfrämjandet.

Short version of post:
Is it legal to use the road when a cycle path is available? Can I report it to police when a car is trying to hit me?


My answer:

If there is a cycle path you should use it. You are also obliged to adjust your speed to the condition of the road, line of sight and your fellow road-users.

However you may use the road although there is a cycle path, if the road you use is more appropriate for getting to your destination. If you do so you have to exercise the utmost caution. If you cycle on the road you should keep as close to right side of the hard shoulder as possible.

Of course you can report it to the police if a car tries to force you off the road. The car registration number is a must and probably it is very good to have a witness to the accident.

Video footage may be very useful too, but I fail to see how you can produce this, while you yourself are riding the bike.

My recommendation is to drive defensively and watch out for dangers as well as wearing a high-visibility vest.

The applicable law is Trafikförordningen (SFS 1998.1276) 3 kap. §§ 6,7 and 2kap. § 1-7 as well as 3 kap.§§ 10– 45, 58, 60 – 63. However I do not know of any translation into English.

I would be interested to know if you got any answer from the other addressees.

Take care and ride safely!

Best regards

/Ernst

 


 


2013-09-23
Namn Frasse Lindberg
Inkom 15:24
Ämne Vilken av cykelbanorna bör användas.

Om det finns markerad cykelbana på BÅDA sidor av en gata eller väg. Är det tillåtet att cykla i båda riktningarna på båda sidorna


Svar:
Hej Frasse! Tack för din fråga.

Du får använda vilken cykelbana du vill. Lämpligast är dock att använda den högra cykelbanan.

/Ernst

 


 


2013-09-12
Namn Bosse
Inkom 11:26
Ämne Krock med cyklist på ett övergångsställe.

Jag kom en regnig och mörk kväll körande på riksväg med en hastighetsbegränsning på 50 km.

Eftersom jag precis kört ut ur en rondell var hastigheten lägre.

Vid ett övergångsställe ca100m från rondellen dök helt plötsligt upp en cyklist med passagerare på pakethållaren.

Jag hann bromsa, men inte riktigt, så jag träffade bakre delen av cykeln. Det gick bra utan personskador eller skador på cykeln. Det blev skador på bilen.

Vem skall betala självrisken på min försäkring. Vagnskadegaranti 7.500. Cyklisten har hemförsäkring

Svar: Hej Bosse! Tack för din fråga.

Jag utgår ifrån att ni upprättat en skadeanmälan som du skickat in till ditt försäkringsbolag. De kommer sedan att avgöra ansvarsfrågan.

Det är många omständigheter som ska beaktas ex. hade cyklisten något lyse på cykeln, från vilket håll kom cyklisten hur långt ifrån olycksplatsen var du själv vid olyckstillfället när du upptäckte cyklisten m.m.

Ett tips när det gäller ersättningsfrågan, saknas cykelöverfart vid övergångsstället har du väjningsplikt mot cyklisten endast om denne leder cykeln över övergångsstället.

/Ernst

 


 


2013-09-05
Namn Annika
Inkom 12:56
Ämne Otydliga regler vid ”refugövergång”.

Hej,

Vi har en fråga ang (vad vi anser) är en cykel- och gångöverfart till vår arbetsplats.

Det är i Torslanda, mellan Bur och Torslandakrysset. Vägen är en 70-väg och det är en refug i mitten av vägen där det även är ”nedsänkt” för cykelöverfart..

Det är inga vita streck/markering på vägen och det saknas även skylt som visar gångöverfart (vit/blå skylt med gående gubbe).

En kollega hos oss ringde och pratade med Vägverket ang detta, då det är många som använder denna överfart alla tider på dygnet (skiftarbete) men i stort sett inga bilar stannar. Hon fick då till svar att det räknas som övergångsställe och bilarna skall lämna företräde.

Många vi pratar med om detta hävdar med bestämdhet att det inte är övergångsställe då de vita vägstrecken saknas….

Kan ni tala om vad som gäller…?

Vad skulle krävas för att få markera refugöverfarten som övergångsställe (om det nu inte är det…)?

Tacksam för svar så vi kan reda ut detta…! 🙂

Mvh, Annika


Svar:
Hej Annika! Tack för din fråga.

För att det ska vara ett övergångsställe ska det finnas ett vägmärke eller en vägmarkering.

För att betraktas som ett övergångsställe ska det markeras med vägmärket för övergångsställe (B3) tillsammans med vägmarkeringen för övergångsställe (M15).

Kontakta Trafikkontoret och be dem kontrollera platsen.

/Ernst

Markering av övergångsställen

Väjningspliktsmärke - övergångsställe
Väjningsplktsmärke gående


B3

Vägmarkering - övergångsställe

M15

 


Augusti 20132013-08-29 
Namn Joakim Holm
Ämne Vad gäller egentligen i en korsning med trafikljus?

Hej,
vad gäller egentligen i en korsning med trafikljus, där det finns både övergångsställe och parallell cykelöverfart, bägge med trafikljus?

Jag upplever ofta att de bilar som har grönt, svänger och sedan korsar cykelöverfarten (som också har grönt) tror att dom har företräde, och blir irriterade/tutar när jag som cyklist (med grönt ljus) använder cykelöverfarten.

Vad gäller egentligen?

Hälsningar Joakim

Svar: Hej Joakim! Tack för din fråga.

Här ska bilisterna ska lämna dig företräde.

/Ernst

 


 


2013-08-16
Namn Claudia
Inkom 17:30
Ämne Får en cyklist köra mot enkelriktat?

Hej,

jag har en fråga.

Om en cyklist kör in i en enkelriktad gata (åt fel håll) och krockar med en bil som kör i motsatt riktning (rätt håll), vems fel är det enligt svensk lag?

Om bilen är inte skadat, men cykeln är helt skadade, vem ska betala?

Tack på förhand!


Mvh,

Claudia

Svar: Hej Claudia! Tack för din fråga.

Cyklisten är räknas som ett fordon och får därmed inte färdas mot det vägmärke som du ser här bredvid. Cyklisten får stå för kostnaden i detta fall.

Det finns förslag på att tillåta cyklister att färdas mot färdriktningen på enkelriktade gator, men det får vi hoppas att det inte blir en verklighet utan särskilda cykelbanor.

/Ernst


 


2013-08-07
Namn Marie Hermanson
Inkom 11:11
Ämne Vad gäller när en cykelbana korsar ett övergångsställe.

En fråga: Som fotgängare på ett obevakat övergångsställe har jag företräde och bilarna stannar snällt eftersom de har väjningsplikt. Men innan jag hinner fram till trottoaren på andra sidan måste jag passera en cykelbana och där forsar cyklisterna fram utan väjningsplikt.

Jag måste alltså stanna mitt i gatan framför bilarna tills cyklarna passerat. Har jag uppfattat reglerna rätt?

Jag tycker det är orimligt att inte cyklisterna liksom bilisterna har väjningsplikt vid övergångsställe. Kan man påverka detta i lokala trafikföreskrifterna för kommunen? (Göteborg)

Svar: Hej Marie! Tack för ditt inlägg.

En cykel är ett fordon och cyklister har väjningsplikt mot dig som går på övergångsstället. De flesta cyklister känner nog inte till denna regel och utsätter istället de gående för risken att bli påkörd.

Kanske är det dags för en investering av en obligatorisk allmän trafikantutbildning. Denna utbildning måste starta redan i förskolan och sedan fortsätta genom grund- och gymnasieskolan.

De trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås är uppenbara, oavsett om personen i fråga kommer att ta körkort eller inte.

/Ernst

 


Juli 2013


 

2013-07-22 
Namn Anders Frisk
Inkom 15:49
Ämne Krock på en parkeringsplats?

Här en fundering kring cyklisters ansvar i trafiken.

Blev nyligen påkörd av en cyklist som rammade bilen mitt på sidan på en parkeringsplats utanför en affär när jag var på väg därifrån.

Vem har rätt och vem har fel?

Svar: Hej Anders! Tack för ditt inlägg.

I din beskrivning har du inte redogjort från vilket håll cyklisten kom ifrån.

På parkerings- och öppna platser gäller högerregeln

/Ernst

 


 

2013-07-01
Namn Kerstin Adolfsson
Inkom 12:23
Ämne Trafikantutbildning behövs.

 

Jag tycker att det behövs en obligatorisk trafikantutbildning för det är många ovana cyklister i trafiken .

Kommentar: Hej Kerstin! Tack för ditt inlägg

/Ernst

 


Juni 2013


 

2013-06-24
Namn Felix Agvald
Inkom 12:23
Ämne Är det lagligt att befinna sig i mitten av en rondell?

Är det lagligt att befinna sig i mitten av en rodell?

Svar: Hej Felix! Tack för ditt inlägg.

Jag kan inte finna något stöd för att man får eller inte får vistas i en rondell.

Däremot kan man ha synpunkter på om lämpligheten att vara där med tanke på att det ibland händer att bilar som har för hög fart och hamnar i rondellen.

I rusningstrafik utsätts du även för de slitagepartiklar från väg-, däck- och fordonsslitage som sprids i miljön utmed våra vägar och som kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.

/Ernst

 


 

2013-06-10
Namn Cecilia Selander
Inkom 12:28
Ämne Trafiksäker miljö för gångtrafikanter på villagata.

Hej!

Jag skulle behöva hjälp med att veta hur breda trottoarer ska vara på en villagata.

Vi har en smal gata med trottoarer som inte fyller sin funktion.

Det tillåts full parkering av fordon, trafik i båda riktningarna och alla barn och vuxna får gå på gatan eftersom trottoarerna är alldeles för smala för att gå på. Att föra fram en barnvagn eller rullator är otänkbart.

Vilka riktlinjer finns? Det går många barn på gatan och tyvärr är hastighet hög av fordon.

Har fått avslag tre gånger för att få tillstånd att ställa upp blomlådor med motivering att gatan är för smal och inte lämpad.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är gatan inte trafiksäker för
barn att vistas på. Hur går vi vidare? I kommunen är det tvärstopp och man väljer att blunda för detta.

Jag är tacksam för riktlinjer om bredd på trottoarer och hållbara argument för trafiksäker miljö för barn. Är orolig för att olyckor ska hända och tycker inte att det är rimligt att det ska vara så här.

Ha en fin dag!

Med vänlig hälsning

Cecilia Selander

Svar: Hej Cecilia! Tack för ditt inlägg.

Det är glädjande att det finns engagerade personer som tänker på våra barns säkerhet samtidigt som det är uppseendeväckande att ansvariga inom kommuner som har till uppgift att ansvara för just trafiksäkerheten inte har förmåga att se behovet av ett trafiksäkert samhälle.

Du har lämnat ett enkelt och billigt förslag till kommunen för att få till en
trafiksäkrare miljö men du har inte angivit hur bred trottoaren är.

Gå till länken bredvid till sidan 24 där ser du utrymmesbehovet för fotgängare är 0,7 meter och rullstolsburnas är 0,8 meter.

Kan dessa inte mötas så innebär ju detta i praktiken att den gående måste kliva ner på körbanan vilket inte kan anses vara trafiksäkert.

Om det nu är så att trottoarbredden är mindre än 1,5 meter och trafikintensiteten är hög bör du ta kontakt med kommunen igen med en förnyad begäran om att ditt förslag antas med hänvisning till utrymmesbehovet som angivits på sidan 24 i GCM-handboken.

/Ernst2013-06-05
Namn Silva
Inkom 11:09
Ämne Får man kalla sig landsvägscyklist och därmed inte använda befintlig cykelbanan?

Finns det någon lagregel angående detta?
Får man isåfall kalla sig cykelbanebilist och använda deras ”väg”?

Man skall ju inte hindra eller störa trafiken, vilket man gör om man cyklar på smal landsväg när alternativ finns.

Svar: Hej Silva! Tack för ditt inlägg.

Lagen säger att cyklister ska använda cykelbanan om sådan finns oavsett om man kallar sig landsvägcyklist såvida vägen inte delvis eller helt är upplåten för en arrangerad cykeltävling.

Lagen är till för att skydda cyklisten men tyvärr finns det cyklister som tror sig vara odödliga och inte förstår risken att bli påkörd är uppenbar speciellt i samband med möte med andra trafikanter.

/Ernst

 


 

2013-06-02
Namn Silva
Inkom 23:35
Ämne Cykla på landsväg när cykelväg finns.

Får man cykla på landsvägen när det finns en cykelväg bredvid?

Får man signalera för att påkalla det olämpliga i det?


Svar:
Hej Silva! Tack för ditt inlägg.

Om cykelväg finns ska denna användas.

Signal ska ges för att förebygga eller avvärja fara men frågan är om cyklisten förstår att du signalerar av den anledningen som du angett.

Du kan ge signal för att varna cyklisten – det finns dock en risk att cyklisten ”väcks” och vinglar till.

/Ernst

 


 


2013-06-01
Namn Michael
Inkom 20:47
Ämne Skyldighet för bilist att lämna cyklist företräde?

Finns det något tillfälle där jag som bilist har skyldighet att väja för en cyklist?


Svar:
Hej Michael! Tack för din fråga.

Ja, rätt många tillfällen då bilisten har skyldighet att lämna företräde:

där högerregeln gäller

efter sväng i vägkorsning, att korsat en gång eller cykelbana, en vägren eller från en cykelbana som är en del av vägen

från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller annat liknande område i anslutning till vägen, en stig, en ägoväg eller annan liknande utfartsväg, en gågata, ett gångfartsområde eller terräng

före en vägkorsning där vägmärket väjningsplikt eller stopplikt finns uppsatt före vägkorsningen och det finns en cykelöverfart mellan vägmärket och vägkorsningen

mot mötande vid vänstersväng

cykelbanor

vid bevakade cykelöverfarter

Dessutom finns det ett aktsamhetskrav när bilisten närmar sig en obevakad cykelöverfart.

/Ernst 

 


Maj 2013


 

2013-05-12
Namn Gösta Sjögren
Inkom 11:39
Ämne Hur förväntas gående och cyklister uppträda?

 

Hur förväntas gående och cyklister uppträda på kombinerad gång/cykelbana

På verkets hemsida har jag inte funnit något svar.

Tacksam för någon information

/Gösta Sjögren


Svar:
Hej Gösta! Tack för din fråga.

1, Är gång- och cykelbanan utmärkt med påbudsmärket (D 7) som visar gång- och cykelbanor för gående och cyklande – är delad med vägmarkering eller liknande, ska gående och cykel/mopedförare klass II följa märkets symbol.

2, Däremot finns det inga speciella regler hur vi trafikanter bör uppträda om gång- cykelbanan är utmärkt med påbudsmärket (D 6) som visar gemensam bana för gående.

Vid förfrågan ansåg inte tidigare myndighet (Vägverket) att det var angeläget att förtydiga reglerna för att undvika konfrontationer och störningar.

Trots gående och cyklisters utsatthet har inte heller nuvarande myndighet (Transportstyrelsen) funnit någon anledning att förtydliga reglerna.

Visst är det tur att vi är ett glesbefolkat land.

/Ernst

Påbjudna gång- och cykelbanor
D 7

1, åtskild gång och cykelbanor

Påbjuden gång- och cykelbana
D 6

2, gång och cykelbana som inte är åtskild

 


 

2013-05-08
Namn Sara
Inkom 09:29
Ämne Jag höll på att krocka där på cykel.

 

Ja, det behövs en trafikantutbildning!

Det finns en kombinerad gång- och cykelbana som börjar efter Lilla Skanstullsbron och mot Hammarby Sjöstad som inte har någon skiljelinje.

Jag höll på att krocka där på cykel idag eftersom gångister gick åt samma håll men på olika sidor och cyklister försökte köra slalom mellan dessa.

Snälla, rita ett streck i mitten och sätt upp tydliga skyltar om vad som gäller!


Svar:

Hej Sara! Tack för din fråga.
Jag håller med. Du beskriver inte vilket av de två förekommande vägmärken (D 6 eller D 7) som innebär gemensam – gång och cykelbana som finns placerat på platsen.

Det är endast vägmärket D 7 som har en skiljeremsa för en del för gående och i en del för cyklande. Vägmärket används när det kan antas att banorna behöver skiljas åt på grund av trafikintensiteten.

Nu hoppas jag att det är vägmärket D 7 som finns uppsatt och att skiljeremsan på grund av bristande underhåll behöver målas om snarast med tanke på olycksrisken.

Skulle märket D 6 vara uppsatt borde det, enligt min mening, snarast bytas ut mot D 7.

/Ernst


Påbjuden gång- och cykelbana


D 6


Påbjudna gång- och cykelbanor

D 7

 


April 2013


 


2013-04-26
Namn Lars-Erik Nilsson-
Inkom 15:46
Ämne Vad gäller om det finns påbjudna gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan?

Jag undrar vad som gäller betr färdriktningen på en cykelbana utmärkt enl 10§ 2 kap VMF med märke D7.

I det speciella fallet rör det sig om en gata med sådan cykelbana på varje sida om gatan och frågan är då om man kan cykla i vilken riktning som helst på resp cykelbana?


Svar:

Hej Lars-Erik! Tack för din fråga.

Du får använda vilken cykelbana du vill. Lämpligast är dock att cykla på höger sida.

/Ernst


Påbjudna gång- och cykelbanor


Påbjudna gång- och cykelbanor

Förtydligande av Lars-Erik Nilsson
Jag skickade i förra veckan in en fråga ang i vilken riktning det är tillåtet att cykla på en cykelbana utmärkt enl VMF D7, 10 § kap 2 men jag var inte nog tydlig!
Utmärkningen är endast skyltad för den som cyklar i färdriktningen, dvs som för fordon på gatan. Den som väljer att cykla mot färdriktningen har alltså ingen skyltning att hänvisa till – är det ändå ok att cykla mot färdriktningen?
Det finns cykelbana på båda sidor om gatan, dessutom avskild från gatan med en liten grässträng.

Mvh
Lars-Erik

Svar:

Hej Lars-Erik! Tack för ditt förtydligande.
Trafikkontoret gör ett tappert försök att få ordning på gång- cykeltrafiken men skyltarnas placering förändrar inte svaret.

/Ernst

 


Mars 2013


 

2013-03-18
Namn Mikael Hedendahl
Inkom 18:06
Ämne Vad gäller när gående ska passera ett övergångsställe?

Om jag ser en snabbt springande person 50 m bort på en gångbana, skall jag förutsätta att han viker av 90 grader och kommer springande över på det korsande övergångsstället i c:a 25 km/h.

Kontakten mellan springande personen skedde när min bil precis rullat över övergångsstället och blockerade det med hänsyn till den springandes höga fart.

Skall man inte gå över övergångsställen, hade det varit halt och en halv sekund tidigare hade jag kört på honom. Samt att man visar att man har för avsikt att gå ut på övergångstället.

I mitt fall kom personen från vänster med en fil och en refug imellan till min bil.

Han hade samma höga hastighet hela tiden och sprang förbi bakom min bil samtidigt som han slog på den.

Jag letade rätt på honom och han påstår att han har rätten på sin sida vilket jag anser fel.
Vad gäller?


Svar:

Hej Mikael! Tack för din fråga.

Den situationen som du beskriver är alltför vanlig i trafiken.

Förares skyldighet att lämna företräde till gående som ”gått ut eller just ska gå ut ” på ett obevakat övergångsställe – det blir i det här fallet du som måste kunna bevisa att personer i fråga sprang över.

Den ”gående” har också skyldigheter:

Enligt trafikförordningen (1998: 1276) 7 kap. 4 § ska ”Gående […] ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället”.

Tyvärr är inte media intresserade av att upplysa om de gåendes skyldigheter för det säljer inga lösnummer.

Jag tror att trafikolyckorna mellan gående/cyklister och övriga fordon väsentligt kan minska om media ville ta sitt ansvar och även rapportera om gående och cyklisternas skyldigheter.

/Ernst


 

2013-03-17
Namn Charlotte
Inkom 13:56
Ämne Vilka regler gäller på cykelbanor som löper på bägge sidor av vägen?

Vad gäller vid ”enkelriktade cykelbanor”, dvs cykelbana på varje sida av bilväg för cykeltrafik i trafikens riktning enligt markering (pil) i gatan?

Är man skyldig att cykla på rätt sida eller är de bara en rekommendation?

Om det blir en krock mellan cykel och bil vid en utfart mot en huvudled med väjningsplikt för bilen – spelar det då någon roll att cyklisten kommer på en sådan cykelbana men kör mot trafikriktningen (alltså fel sida)?


Svar:
Hej Charlotte! Tack för din fråga.

Du får använda vilken cykelbana du vill men det rekommenderas att du använder den högra cykelbanan.

Huvudleds- och väjningspliktsregeln gäller oavsett vilken cykelbana du använder.

/Ernst

 


 

2013-03-13
Namn Ingalill Ljones
Inkom 12:42
Ämne Tillåten hastighet på cykelbana?

Hej !

Vad är det för hastighet som gäller i ett villaområde på cykelbanan?

Best reagards/Vänliga hälsningar

Ingalill Ljones


Svar:
Hej Ingalill!

Tack för din fråga.

På cykelbanor gäller samma hastighet som på vägen i övrigt.

/Ernst 

 


 

 2013-03-11
Namn Thomas N
Inkom 18:41
Ämne Vad gäller när cykelbana korsar in/utfart?


Hej!

Tycker att er sida är väldigt bra! Jag har en fråga som jag försökt bena ut och som jag tycker är ganska knivig.

Längs en gata som inte är huvudled löper en relativt bred gång och cykelväg. Gatan med tillhörande led löper i ett område typ ett företagskvarter där anslutande ”vägar” är in-/utfarter till företag och kontor.

I anslutning till en in-/utfart har en kollision inträffat mellan högersvängande bilist och en mötande cyklist som cyklat på cykelbanan på löpte på höger sida i förhållande tlll bilisten. Cykelbanan har ingen cykelöverfart i anslutning till in-/utfarten och ej heller någon tydlig skyltning för gång/cykelväg här.

Är lite frågande här till om cyklisten har företräde eftersom han anses cykla på cykelbana eller han befinner sig på en ej markerad cykelöverfart? Vad är er uppfattning?

Mvh

Thomas N


……………………………………………………

Frågan slickad till Transportstyrelsen för svar.

/Ernst


 

2013-03-22
Transportstyrelsens svar
Inkom 09:13

 

Svar: Då det gäller ansvarsbestämmelserna så är det endast domstol som i slutändan får avgöra skuldfrågan och som kan säga vilka trafikregler som varit tillämpliga i det enskilda fallet.

Generellt kan sägas att de trafikregler som skulle kunna vara aktuella i sådana situationer som du nämner finns i 3 kapitlet i trafikförordningen (1998:1276) i följande paragrafer;

3 kap 59 § På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.

3 kap 21 § En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg 1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen, 2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg, 3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller 4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen. Förordning (2007:101).

/Hans Östh, Transportstyrelsen

 

2013-03-25
Följdfråga med anledning av mottaget svar ovan  

Hej Hans!

Jag är lite förvånad över ditt svar.

Din hänvisning till 3 kap 21 § första stycket är väl knappast relevant i sammanhanget då det av frågan framgår att det inte rör sig om en huvudled, eller?

Dessutom kan jag inte heller förstå din hänvisning till punkt 1, 2 3, och 4 i samma paragraf och inte heller sista stycket då bilisten är på väg in och inte från.

Om jag har uttryckt mig oklart på något sätt så gällde ju frågan:

En kollision mellan en högersvängande bilist som korsar en cykelbana och kolliderar med en mötande cyklist som färdades på cykelbanan där bilisten är på väg in.

Jag är tacksam om du vill försöka förtydliga ditt svar.

Vänliga hälsningar

Ernst Donlemar


2013-03-25
Transportstyrelsens svar på följdfråga
Inkom 13:34

 

Svar:
Ta bort Trafikförordningens 3:21.

I övrigt så kvarstår svaret i föregående mail om nu ”cykelbanan” är cykelbana, och då torde Trafikförordnings 3 kapitel 59 § vara lämplig i ovan beskrivna händelse.
/Hans Östh, Transportstyrelsen

 


 

2013-05-01 
Följdfråga med anledning av mottaget svar ovan

Hej Hans!

Tack för ditt förtydligande svar men fortfarande är jag tveksam till vad du menar.

Svar: ”Ta bort Trafikförordningens 3:21. I övrigt så kvarstår svaret i föregående mail om nu ”cykelbanan” är cykelbana, och då torde Trafikförordnings 3 kapitel 59 § vara lämplig i ovan beskrivna händelse.”

Din kommentar: om ”cykelbanan” är en cykelbana så skulle 3 kap 59§ gälla?

Om du är vänlig och igen läser den ursprungliga frågan så står det ”Längs en gata som inte är huvudled löper en relativt bred gång och cykelväg. Gatan med tillhörande led löper i ett område typ ett företagskvarter där anslutande ”vägar” är in-/utfarter till företag och kontor.”

Den aktuella cykelvägen/cykelbanan följer gatan och är således ingen cykelväg med egen linjeföring, därför är jag tacksam om du vill ge mig ett svar om TrF 3 kap 59 § gäller eller är någon annan bestämmelse relevant i sammanhanget?

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


2013-05-02
Transportstyrelsens svar på ny begäran se 2013-05-01
Svar: Kul att höra att du jobbar med trafik fortfarande Ernst!

Jag vet inte om den här frågan har hamnat fel eller om det var meningen att ställa den till mig, för jag har inte hela bakgrunden, men jag bidrar med mina funderingar i alla fall:

Detta är en frågeställning som nog egentligen handlar om otydlig utformning av trafikmiljön. Att man tillämpar 3:59 vid en traditionellt utformad villautfart faller sig naturligt, men om en fastighet bygger sin utfart så den får karaktär av körbana (anslutande enskild väg) kommer saken i ett annat läge och varianterna i gråzonen kan bli många.

Frågan ”vilken trafikregel gäller här” kan bli omöjlig att besvara (i varje fall utan rättslig prövning i det enskilda fallet) just för att vägutformningen inte är tydlig.

Uppmana gärna din kund ”Hans” att ta kontakt med gatukontoret i den berörda kommunen om platsen är problematisk och om konflikterna blir många. Det kan krävas fysiska förändringar i miljön för att underlätta smidigt umgänge mellan trafikantkategorierna.

Med vänliga hälsningar

Bo Göingberg, Transportstyrelsen

……………………………………..

Hej Bo!

Tack för ditt tydliga svar.

Med vänliga hälsningar

Ernst Donlemar

 

 


Januari 2013


 

2013-01-12
Namn Viktor Hansson
Inkom 10:09
Ämne Är det tillåtet att färdas mot trafiken med cykel?

Får man cykla mot trafiken?


Svar:

Hej Viktor! Tack för din fråga.

Om du menar att cykla på vägen där cykelbana eller cykelfält saknas är svaret nej.

/Ernst 

 


 

2013-01-08
Namn Tomas Hultgren
Inkom 14:42
Ämne Cykla i bussfil.

Hej,

Jag cyklar varje dag till och från jobbet längs Swedenborgsgatan på Södermalm i Stockhom.

Precis i det kvarteret där gatan passerar Södra Station, så övergår körfilerna till bussfiler; en enkel fil i vardera riktning. Skyltar från bägge håll anger ”Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.” Ingen tilläggstavla.

Busshållplatser finns också på i bussfilerna bägge sidor.

Korsande cykelbanor från bägge sidor mynnar ut i bussfilerna (alltså inte vid gatukorsningarna i ändarna på kvarteret, utan mitt på).

Det finns inget markerat övergångsställe men fotgängare som kommer ut från stationen eller kliver av bussarna korsar gatan med bussfilerna kontinuerligt, från bägge sidor.

Frågor:

1) Är det tillåtet att cykla på höger sida i bussfilerna?
2) Om så är fallet, har fotgängarna som korsar bussfilerna företräde?

Jag frågar för de flesta fotgängare stannar och släpper fram mig som cyklar men det har hänt att jag blivit attackerad av korsande gångtrafikanter som skrikit att jag ska följa trafikreglerna.

Vad säger lagen?

Hälsningar

Tomas Hultgren

Svar: Hej Tomas!

Tack för dina frågor.

1, Du får använda busskörfältet om det är beläget till höger på körbanan.

2, Gående ska lämna dig företräde eftersom övergångsställe saknas.

/Ernst

 


 


2013-01-03
Namn Malin Bergman
Inkom 09:10
Ämne Avskrivet ärende i trafikolycka mellan personbil och cyklist.

Jag fick just veta från polisen att de avskrivit ett ärende där jag som cyklist blivit påkörd av en svängande bilist.

Det skedde utmed Drottningholmsleden, en stor trafikled med cykelbana på vänster sida. Endast mötande bilar får svänga över min cykelbana in på en mycket liten avfart, vilket betyder att det aldrig kan bli problem med döda vinklar etc.

Det är alltså en mötande bil som gör högersväng som jag krockar med på cykelbanan. Enligt texten ovan ska ju bil som svänger över cykelbana kämna företräde så i mina ögon förstår jag inte att inte bilisten anses skyldig.

Polisen säger att det är ömsesidig uppmärksamhet som gäller men jag cyklar ju bara rakt fram.
Vänligen, Malin

Svar: Hej Malin!

Tack för din fråga.

Är det en huvudled som löper vid sidan om cykelbanan eller finns det en markerad cykelöverfart? (Vintertid kan man inte upptäcka denna det finns heller inget vägmärke som talar om att det är en cykelöverfart).

Hur som helst är den en komplicerad fråga.

Väjningsplikt vid cykelbana som korsar väg:

a, om den cyklande som färdas på en cykelbana ska korsa en väg har den cyklande väjningsplikt.

b, om det finns en cykelöverfart, ska en cyklist som färdas på densamma och ska korsa en väg där cykelöverfart finns gäller ömsesidig hänsyn.

c, om en cykelbana som löper som ett eget körfält vid sidan av en huvudled är den enligt Transportstyrelsen också att anse som huvudled – bilisten är den som korsar huvudleden och har därför som bekant väjningsplikt.

Här uppstår en konflikt i lagstiftningen. Enligt de regler som gäller skall den som färdas från cykelbana ut på annan körbana alltid lämna företräde.

Niclas Nilsson, Transportstyrelsen tog 2009 fram ett förlag till nya trafikregler vid cykelöverfarter och cykelbanor. Det förslaget finns med i cyklingsutredningen (SOU 2012:70).

/ErnstDenna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.