Hastighetens betydelse forum – ställ frågor om hastighet

 


Nyfiken på vad andra tycker är en bra hastighetsanpassning? Ta en titt här!

September 2014


 

2014-09-12
Insändare Henrik
Inkom 18:42
Ämne Vägmärke 40 km/tim eller vägmärke Tättbebyggt område?

 

Vid infarterna till vår lilla by
finns skyltarna ”tätbebyggt område”.

Innan var det 50 igenom hela byn men nu är det ändrat till 40, dvs dom harsatt en 40-skylt ca 30m INNAN tätbebyggt område-skylten.

Någon i byn påstår att det då endast är 40 mellan skyltarna då tätbebyggtskylten indirekt menar 50. Vad gäller här?

Svar: Hej Henrik Tack för din fråga.

40-skylten anger att den högsta tillåtna hastigheten är 40 km/tim tills dess man passerat nästa hastighetsskylt.

/Ernst

Hastighetsbegränsning - 40 km/tim
C31-4 Förbudsmärke

Tättbebyggt område
E5

Tättbebyggt område

 


Augusti 20142014-08-08

Insändare Anders Olander
Inkom 12:07
Ämne: Vilken hastighetsgräns gäller efter ”motoväg upphör” E2 (utan C31)?

 

Motorväg har ju generell hastighetsgräns 110 km/h, den generella hastighetsgränsen för väg utanför tättbebyggt område är ju 70 km/h.

Så om det inte finns någon hastighetsskylt (C31), är då hastighetsgränsen 70 km/h efter E2?

Om hastighetn på motorvägen är begränsad till 80 km/h genom kombinationen E1+C31-8; innebär det i så fall någon skillnad när motorvägen upphör, efter E2?

/Anders

Svar: Hej Anders! Tack för dina frågor.

 

Din fråga om vilken tillåten hastighet som gäller när motorvägen upphör (E2) så säger bestämmelserna i vägmärkesförordningen att en ny skylt ska sättas upp som visar vilken hastighet som gäller, om inte gäller den hastighet som är angiven för motorvägstrafiken.

Där hastigheten är begränsad till 80 km/tim gäller följaktningen att den tillåtna hastigheten efter vägmärket motorväg upphör (E22) är 80 km/tim till dess en ny skylt anger annan hastighet.

Du finner svaret i vägmärkesförordningen SFS 2007:90 sid 22, C31
/Ernst
Motorväg börjar
E1
Motorväg upphör
E2

Hastighetsbegränsning 80 km/tim

C31-8
SFS 2007:90 >>

 


Juli 20142014-07-28

Insändare Ulrika Granath
Inkom 22:53
Ämne: Är det tillåtet att köra om på höger sida på en motorväg?

 

Hej, jag undrar om det är tillåtet att bibehålla 110 på motorvägen i det högra körfältet när jag närmar och kommer köra om en bil som håller lägre hastighet i det vänstra körfältet?

Ingen tät trafik..

stort tack för hjälpen

Ulrika


Svar:
Hej Ulrika! Tack för din fråga.

Generellt är det är inte tillåtet att köra om på höger sida i hastigheter över 70 kilometer i timmen och då med en synlig körfältsmarkering.

Vissa krav ska uppfyllas för att det ska vara tillåtet att köra om på höger sida. Du kan läsa om när det är tillåtet för omkörning på höger sida på här länken >>
/Ernst

 


Juni 20142014-06-09

Insändare Ewa Eriksson
Inkom 09:11
Ämne Hur ska man få en hastighetssänkning innan det händer något?

 

Hej! Bor i en by där hastigheten är 50 genombyn. Vägen är smal, kurvig och bitvis med dålig sikt.

Måna barnfamiljer bor nära vägen så det är ungefär som ett tätbebyggt villakvarter, enda skillnaden är avstånden mellan husen. Närheten till vägen är som i ett villakvarter.

De som håller 50 är lätt räknade, många barn som cyklar och går till och från skolan samt även använder vägen annan tid. Hur ska man få en hastighetssänkning INNAN det händer något??

För frågan är inte OM utan NÄR!! I ett villakvarter får man endast köra 30 men här 50 och betydligt fortare för vissa. Även tungtrafik såsom långtradare, timmerbilar samt bussar trafikerar våran smala byväg.

Inte bara en gång man fått hoppa i diket, möts 2 bilar så är det diket som gäller.

Vart vänder jag mej???

Tack!

Mvh

Ewa Eriksson

Svar: Hej Eva! Tack för din fråga.

Enligt nollvisionen bör den högsta tillåtna hastigheten inom tättbebyggt område vara högst 30 km/tim vid tider och platser där gående och cyklister på ett planlagt sätt blandas med biltrafik.

Du ska vända dig till ansvarig inom den kommun du bor i och åberopa ovanstående.

/Ernst

Hastighetsbegränsning - 30 km/tim
C 31 hastighetsbegränsning

 


Maj 20142014-05-23

Insändare Lennart Rehle
Inkom 23:56
Ämne Omkörning till höger vid farter över 70 km/tim.

 

Informera om att omkörning till höger inte är tillåtet vid hastighetsbegränsning på mer än 70 km/Tim. Kontrollera detta med polisinsatser!

Inför förbud mot användning av mobil under färd!


Kommentar:
Hej Lennart! Tack för ditt inlägg.

/Ernst

Omkörning till höger >>
Mobilanvändning under färd >>

 


April 20142014-04-24

Inkom 14:17

Ämne Hastighetsmätningar visar fortsatt låg efterlevnad av gällande hastighet

 

Förare visar dålig respekt mot föreskriven hastighet. Efterlevnaden är sämst på vägar med skyltad hastighet 40km/tim.

Källa: NTF

 


December 2013


 

2013-12-18 
Insändare Johan
Inkom 12:41
Ämne Vilken hastighet gäller ´- bashastigheten eller?

Hej

Jag undrar om du inom tättbebyggt område kör på en gata skyltad med 30km/h, vad gäller om du svänger in på en ny gata, gäller bashastigheten då eller gäller 30km/h som ZON skylt?

Samma som ovan men när du är utom tättbebyggt område.

Om du kommer från en anslutande väg och svänger upp på landsväg (inte nödvändigtvis huvudled),
vilken hastighet gäller? bashastigheten, hastigheten från vägen du kommer eller den tidigare skyltade hastigheten på landsvägen?


Svar:
Hej Johan! Tack för din fråga.

En skylt som anger högsta tillåtna hastighet gäller till den plats där en annan hastighetsangivelse anges med märket eller där märke C32 – tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata eller E9, gångfartsområde satts upp.

/Ernst

…………………………………………………………..

Den 30 december 18:17 skrev Johan

Hej igen,

Kan man få
källhänvisning? Lagtext kap. Paragraf. ?

Med vänlig
hälsning

Johan Raumer

Svar: Vägmärkesförordningen SFS 2007:90 2 kap förbudsmärken C31


C32
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör


E7
Gågata


E9
Gångfartsområde

VMF2007:90 >>

 


 

2013-12-19 
Insändare Åke
Inkom 11:01
Ämne Varför höjs inte hastigheten till 120 km/tim. på motorvägen?

 

Jag skulle vilja veta hur men bedömmer vägar för att besluta vilken hastihet som ska gälla.

T ex motorvägen från Södertälje och söder ut, borde enligt min mening vara en 120 väg (undantaget genomfarten i Nyköping).

Som jag ser det finns inget skäl att behålla 110, vad säger olycksstatistiken? Inte rimligt att 120 börjar gälla först söder om Linköping

Svar: Hej Åke! Tack för din fråga.

Varför motorvägen mellan Södertälje och Linköping har hastighetsbegränsningen 110 kan jag tyvärr inte svara på.

När de gäller om en hastighet ska höjas eller sänkas beror på vägens säkerhetsstandard och hänsyn till miljöaspekter. En högre hastighet bidrar till mer utsläpp medan lägre hastighet hastighet ökar trafiksäkerheten.

Om du vill veta varför hastigheten har bibehållits kan du skriva till Transportstyrelsen och fråga om anledningen.

/Ernst

 

Ämne Gäller inte hastigheten 50 kilometer?

Hej!

Gäller inte hastigheten 50 kilometer längre i Stockholm?

Jag har sett på flera ställen att hastigheten har ändrats till 40 kilometer.

Är det meningen att vi skall krypköra fram på vägarna nu?

Tacksam för svar.

Mvh Lena

Svar: Hej Lena! Tack för din fråga.

På vissa huvudgator i Stockholmsområdet är säkerheten låg beroende på utformningen av trafikmiljön och på vissa förares respekt för gällande hastighet.

Av den anledningen begärde Trafikkontoret tillstånd från Vägverket om försöksverksamhet till bl.a. sänkt hastighet på vissa vägar som ett led till förbättrad trafiksäkerhet.

De gator som omfattas av beslutet finns angivna i bifogade dokument.

40 km/tim är väl knappast en fråga om krypkörning, eller?

/Ernst

beslutet om sänkt hastighet >>

 Insändare Ivar Smedsrud

Inkom
Ämne Vilken hastighet får jag köra med min norskregistrerade husbil?

Hei

I Norge råder det usikkerhet om hvilke hastighetsregler som gjelder for en norskregistrert husbil i Sverige.
Min husbil har en totalvekt på 4000 kg. Kjøretøygruppe M1

Hva er største tillatte hastighet dersom skilter sier 110 km?

Takknemlig for svar.

Mvh

Ivar Smedsrud

Svar: Hej Ivar! Tack för din fråga.

Om din husbil är klassad som personbil i Norge får köra bilen med den för vägen skyltade hastigheten. I annat fall gäller de i hastighetstablån angivna hastigheterna.

/Ernst

hastighetstablå >>

 Insändare

Inkom
Ämne Justering av gällande hastighet.

 

Hej

Jag har hus I Taberg, Nissanvägen 36, sedan 6 år tillbaka.

När jag köpte huset så rådde en hastighet på 50 och kanske 300-400 m längre bort från taberg, precis efter en hästgård, som dagligen korsar vägen till både hage och ridhus, så blev det 70 .

Vi har varit i kontakt med polis ( även grannar vet jag) och bett om hastighetskontroller då farten oftast är alldeles för hög, både när det gäller bilar ut från samhället men även in.

Jag har en son som jag inte vågar låta cykla ut då jag är rädd att han kanske vinglar till och när han ska gå iväg så är det nästan man vill följa honom efter kanten till trottoaren som börjar kanske 50 m bort.

Vid hästgården har man bara väntat på att häst o ryttare skall bli påkörda.

Jag har dessutom min utfart intill vägen, där jag ofta upplever det obehagligt att köra ut, då bilar har kommit alldeles för fort.

Men istället för att det skulle bli en bättre situation för oss så till min stora förskräckelse byggde man farthinder längre in mot samhället, sänkte till 40 MEN ökade hastigheten till 60 åt andra hållet!!

Det är ju otroligt, jag köpte mitt hus i den självklara tron om att jag bodde i ett tätbebyggt område och att då rådande hastighet, kanske kunde bli bättre med fartkontroller, alternativt väghinder och det redan bortom hästgården, för allas säkerhet, både gångtrafikanter, hästar och bilförare som knappast skulle klara sig så bra med en häst genom bilrutan. Men istället så ökar man hastigheten.

Hur ska jag förklara för min son att de anser att det är bättre att utsätta oss boende för ökade hastigheter istället för att arbeta för en säkrare trafik miljö?

Jag vore mkt tacksam om ngn kan hjälpa mig med det.

Och
nu för ngn vecka sedan, har de satt upp vägbulor på en 70 väg, den ena vid en kursgård, den andre vid två gårdar som ligger mitt emot varandra, jätte bra sätt o få ner farten på! MEN hur kommer det sig att man sätter vägbulor där och i mitt fall, där jag anser att jag tillhör tätbebyggt område OCH dessutom med hästgården som har hage och ridhus på andra sidan vägen, vi får istället en ökad hastighet?!

Jag skulle bli så tacksam om ngn kunde titta på min situation.

Mvh Helena Andersson


Svar:
Hej Helena! Tack för din fråga.

Grundregeln för gällande hastighetsgränser är att de ska anpassas efter trafik- väglag- väder- och rådande siktförhållanden.

De nya hastighetsintervallerna infördes för att öka tryggheten och säkerheten för att på så sätt minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Dessutom hoppades myndigheterna på att få bättre acceptans för den satta hastighetsgränsen.

Här beräknade man också fram de samhällsekonomiska effekterna av en restidsförändring men förändringen skulle inte få minska trafiksäkerheten.

När en ny hastighetsgräns för ett visst vägavsnitt skulle bestämmas skulle man hänsyn till vägens bredd, siktlängden, avstånd till fastigheter, olycksfrekvensen m.m. Därefter togs beslut om hastigheten skulle justeras uppåt eller nedåt. Intentionen var att man fortlöpande skulle åtgärda eventuella brister i hastighetssystemets tillämpning.

På vägar med stora korsningsavstånd samt där gång- och cykelbana är separerad är det normalt att man sätter en hastighetsgräns på 60 km/tim. Utanför din fastighet saknas separerad gång- och cykelbana.

Du skriver att de utmed vägen ”satt upp vägbulor på en 70 väg” vilket jag anser är en märklig åtgärd med tanke på gällande hastighet.

Du bör tillsammans med din granne skriva till kommunen om det är ett kommunalt vägavsnitt annars till Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna.

Be dem i första hand komma till platsen för att inspektera de faktiska förhållanden och be dem åtgärda problemet med att förslå en vägbula.

/Ernst

     


April 20132013-04-11 

Insändare Leffe
Inkom 15:06
Ämne Är det på gränsen till vårdslöshet?

 

Hallå Ernst !!
Kommer från en utfart i ett industriområde och skall svänga höger.

Slänger ett getöga till höger och ser teleskoplastare komma, slänger ett öga till vänster och ser ingen bil alls.

På börjar därför utfart till höger, när nosen på min
bil kommer ut en aning ser jag en bil i HÖG hastighet köra om teleskopbilen och är i mitt körfält, hinner kasta mig på bromsen och kollisionen undviks på en hårsmån.

Vet att jag har väjningsplikt, men att påbörja en omkörning när man ser att det kommer ut bilar från påfarter är väl ändå på gränsen till vårdslöst, eller??

Bilen hade i mitt tycke en hastighet på åtminstone 70 km/h.

Svar: Hej Leffe! Tack för din fråga.

Du säger inget om vilket hastighet som är tillåten på platsen.

För att bedöma om föraren har varit vårdslös beror det ju på sikt, väglag
mötande trafik etc.¨

Det var ju bra att du kunde undvika en olycka, men som du skriver är regeln om
väjningsplikt solklar i den situationen som du har beskrivit.

/Ernst

  


Januari 2013


 

2013-01-12 
Insändare Bertil
Inkom 10:09
Ämne Ägaransvar över gällande hastighet. Vad gäller?

 

Vad gäller vid registrering av hastighetsöverträdelse i sk. trafiksäkerhetskamera?

Gäller fortfarande föraransvar eller är det nya regler om ägaransvar från 2013?


Svar:

Hej Bertil! Tack för din fråga.

Ja, och det finns i dagsläget inga beslut om att ändra detta.

/Ernst

 


 Juli 2012


 

2012-07-17
Insändare Birgitta Rasmusson
Inkom 15:48
Ämne Kan man köra 70 km i timmen på en 90 väg?

 

Jag har nämligen hört att man inte ska köra under den hastighetsbegränsning som finns på t.ex. en motorväg där det står 90 km stämmer detta och i så fall kan man bli bötlagd?


Svar
: Hej Birgitta!

Tack för din fråga.

Naturligtvis får du köra 70 på motorvägen där högsta hastigheten är 90 km i timmen utan att bli bötfälld.

Om du vill köra i lägre hastighet än den tillåtna på andra vägar som inte har flera körfält gäller att du underlättar omkörning för de förare som kommer ikapp dig.

/ErnstMars 2012


 

2012-03-22
Insändare Anki
Inkom 10:58
Ämne Är det tillåtet att köra med överdrivet låg hastighet?
Hejsan!
Har en fråga ang en bilist som jag och många andra stör oss på dagligen.

På R45 är högsta tillåtna hastighet 90km/h på en del sträckor och denna bilisten kör i ca 55km/h oavsett väglag och årstid. Bilisten utgör en stor trafikfara.

Är det verkligen tillåtet att köra hur sakta som helst? Går det att polisanmäla en
sån här bilist?


Svar
: Hej Anki!

Tack för din fråga.

Visst får föraren köra i 55 km/tim på en hastighetsbegränsad 90 väg under förutsättning att han/hon håller till höger för att underlätta eventuella omkörningar.

Jag vet inte om det är ”rätt” att
polisanmäla föraren och jag tror att polisen har andra uppgifter som är viktigare. Kan du istället lösa problemet med ett samtal med föraren och förklara varför denne bilist irriterar dig?

/Ernst

   


December 2011


 

2011-12-29
Insändare Eva Hugosson
Inkom 18:25
Ämne Hastighet tättbebyggt område.

 

Hej.

Vad gäller vid skylt tätbebyggt område? Har ändring skett så det inte är 50 km/tim automatiskt utan det måste finnas en kompletterande skylt.

Hälsn Eva

Gott nytt bilår.

Svar: Hej Eva!

Tack för din fråga.

Nej, ingen hastighetsskylt behöver vara uppsatt. Ändring har skett så tillvida att om det anses motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön sätts ett vägmärke upp som anger den lägre hastighetsgränsen.

Ha ett Gott Nytt år själv!

/Ernst

Anvisningsmärke - tättbebyggt område


Tättbebyggt område

 


November 2011


 

2011-11-06 
Insändare Maj Thorsell
Inkom 11:25
Ämne Är dessa angivelser en rekommendation eller ett påbud som måste följas?

 

På E4 t.ex. Arlanda – Stockholm finns över varje fil skyltar som tänds ibland. De anger uppgifter om hastighet och ibland ett rött kryss. Om det är svåra köer kan uppgifterna i två filer vara 30 km. Om köerna börjar släppa står fortfarande 30 km, men alla kör 60-70 km.

Är dessa angivelser en rekommendation eller ett påbud som måste följas?


Svar
: Hej Maj!

Tack för din fråga.

Det du beskriver är en rekommendation om reducerad hastighet vid köbildning och används för att trafiken ska flyta i ett lugnt tempo. Det tar ett tag innan den anvisade hastigheten ändras. Ökar man farten för snabbt kan det innebära att det blir en ny hastighetssänkning längre fram. Signalerna styrs av systemet ITS,Traffic Information System.

Om ett rött x visas innebär detta att körfältet är avstängt.

/Ernst

 


Oktober 2011


 

2011-10-29 
Insändare Christer
Inkom 18:00
Ämne Vilken är högsta tillåtna hastighet vid körning på motortrafikled?

Exempel; en del av Annetorpsvägen i Malmö är skyltad motortrafikled. Innan motortrafiksträckan från båda körriktningarna gäller hastigheten 70 km/tim. Vid körning österut finns ovanför skylten motortrafikled tilläggsskylten 70 km/tim, men vid körning västerut finns ingen tilläggsskyltning ovanför motortrafikledsskylten.

Jag uppfattar det som att jag är ganska ensam om att hålla 70 km/tim. Hälsningar
Christer

Svar: Hej Christer

Tack för din fråga.

Den högsta tillåtna hastigheten på en motortrafikled är 110 km/tim. men tillåten hastighet styrs av de vägskyltar som finns uppsatta. I det här fallet är den högsta tillåtna hastigheten för angiven vägsträcka 70 km/tim.

/Ernst

 Förbudsmärke - hastighetsbegränsning

Motortrafikled med begränsad hastighet


 

2011-10-10
Insändare Tommy Nilsson
Inkom 19:54
Ämne Fri hastighet kan det beviljas?

 

Jag ställde en fråga tidigare om att framföra ett fordon med alkohol i kroppen vid en akut sjuktransport. Om vi bortser från alkohol och droger finns det några regler ang akut sjuktransport med privat bil och då menar jag att det gäller livet. Fri hastighet förmodar jag att man kan få beviljad av sos


Svar
:

Hej Tommy!

Tack för din fråga.

Några regler som fastställer din rätt att köra för fort finns inte.

Är du sjukvårdutbildad och själv kan bedöma om en färd med ”fri fart” i en personbil är nödvändig och inte förvärrar sjukdomsbilden bör du väl ta den risken.

Jag har också svårt att se att personal vid SOS alarm skulle kunna ge dig ett tillstånd. Om du behöver hjälp att ta dig fram i trafiken är det nog bättre att polisen hjälper dig. De kan säkert ge dig tillstånd att färdas i högre hastighet.

Kom ihåg att det är på dig ansvaret ligger om något skulle hända. Tänk också på att du i ett skede av hög stress inte kör lika säkert som när du är avslappnad.

/Ernst

 


September 2011


 

2011-09-11
Insändare Joakim
Inkom: 14:24
Ämne Vems är felet vid omkörning?

Hej

Körde om en bil och upptäckte att bilen från motsatta hållet närmade sig jättesnabt och bilen som jag körde om ökade farten. jag var tvungen att bromsa in och la mej bakom honom igen. Vem gjorde fel?

Svar:

Hej Joakim!

Tack för din fråga.

Du agerade exemplariskt som avbröt omkörningen men var sträckan tillräckligt lång när du bestämde dig för att köra om?

Omkörningsreglerna säger tydligt att det är endast är tillåtet att köra om:

1, det körfält som skall användas vid omkörningen på tillräckligt lång sträcka är fritt från mötande trafik eller annat hinder..

2, det finns möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för övriga trafikanter…

Den som blir omkörd skall:

1, hålla till höger

2, inte öka hastigheten eller på annat sätt försvåra omkörningen

3, om föraren köra sakta eller fordonet tar upp stort utrymme och körbanan är smal, krokig eller att det icke obetydlig trafik skall föraren minska farten och föra fordonet åt sidan så snart detta är möjligt.

/ErnstDenna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.