Körfältsvägvisare när används de?


Körfältsvägvisare är en anvisning som ska följas och som till exempel visar, vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort.

Den anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd mot målet och är uppsatt över det eller de körfält det avser och kan ge vägvisning till:

  • ett sjukhus
  • en bensinstation
  • eller ett intressant turistmål
  • kan även användas som förberedande upplysning om avfart

Körfältsvägvisare är ett vägmärke som enligt trafikförordningen ska följas.


Här kan du finna hur de kan se ut och när de ska följas och när de inte behöver följas.


Körfältsvägvisare motorväg
Körfältsvägvisare för motorväg och motortrafikled.
Körfältsvägvisare på motorväg se även när omkörning är tillåten på höger sida. Rekommenderas dock ej!

Omkörning är tillåten på höger sida >>

körfältsvägvisare vägkorsning
Körfältsvägvisare placerad före vägkorsning.
Här måste du välja det körfält till den plats du ska till.

Körfältsvägvisare ska följas >>

Körfältsvägvisare cirkulationsplats
Körfältsvägvisare cirkulationsplats
Här får du även välja höger körfält om du vill svänga till vänster trots att anvisningen i höger körfält visar höger och rakt fram. Rekommenderas dock ej!

Här har, märkligt nog trots lagkrav, Borås tingsrätt ansett att det inte finns något krav på att en anvisningar ska följas eller att tecken till vänster behöver ges.
Välj vilket körfält du vill >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.